185. ALDIZKARIA - 2017ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LIZARRA

Epatzea 17-01197 gora jotzeko errekurtsoan

17-01197 gora jotzeko errekurtsoaren ondoriozko epatzea posta ziurtatu bidez bidali da, Carlos Manzano Avellanedak jarri baitzuen Lizarrako Udaleko udaltzain izateko 3 lanpostu oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdiko oinarriak onesten zituen erabakiaren kontra (2017ko 58. Nafarroako Aldizkari ofizialean argitaratua, martxoaren 23an). Ezinezkoa izan da Nafarroako Administrazio Auzitegira helaraztea aipatu jakinarazpen horren justifikazioa, epatze horietarako ezarritako epean. Hori dela eta, 39/215 Legearen 44. artikuluari jarraikiz, Ediktu hau argitaratzen da azken helbide ezaguna dagoen Udaleko iragarki oholean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta jarraian datozen interesdunei jakinarazten zaie, aipatu Auzitegiaren aurrean ager daitezen, errekurtsogilearen nahien aurka egin nahi izanez gero, 10 egun balioduneko epean.

Deitutako subjektuak:

Subjektu pasiboa:

TEJADA CALDERO, OLIVER

FERNÁNDEZ LIBERAL, LYHER

PÉREZ SANTOS, ANDER

GARCÍA SAINZ, PEDRO

LUCAS MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO

ARGUIJO PÉREZ, DAVID

LÓPEZ MAGAÑA, RAÚL

OLIVAN ANTÓN, ADRIÁN

MADORRAN MADORRAN, JORGE

Jakinarazten den egintza: epatzea 17-01197 gora jotzeko errekurtsoan.

Lizarran, 2017ko irailaren 14an.–Alkatea, Koldo Leoz Garciandia.

Iragarkiaren kodea: L1710806