185. ALDIZKARIA - 2017ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

12., 13., 14. eta 15. aldaketak 2017ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aurrekontuan egin 12., 13., 14. eta 15. aldaketak hasiera batean onesten dituen erabakia 2017ko 159. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren 18an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

12/2017 ALDAKETA AURREKONTUAN

Kreditu-gehigarria:

Gastua:

1621-6220008. Inbertsioa Hiri Hondakin Solidoen nabeko aldageletan: 63.950,39 euro.

Finantzabidea:

8700000. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 63.950,39 euro.

13/2017 ALDAKETA AURREKONTUAN

Kreditu-gehigarria:

Gastua:

9200.6350000. Bulegoko altzariak: 500,00 euro.

Finantzabidea:

8700000. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 500,00 euro.

14/2017 ALDAKETA AURREKONTUAN

Kreditu-gehigarria:

Gastua:

9200-6360000. Ekipamendu informatikoak: 4.300,00 euro.

Finantzabidea:

8700000. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 4.300,00 euro.

15/2017 ALDAKETA AURREKONTUAN

Kreditu-gehigarria:

Gastua:

1623.6330002. Ikastetxeetarako 4 hondakinetako zakarrontziak erostea: 1.180,40 euro.

Finantzabidea:

8700000. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 1.180,40 euro.

Garesen, 2017ko irailaren 12an.–Mankomunitateko burua, Sabina García Olmeda.

Iragarkiaren kodea: L1710683