185. ALDIZKARIA - 2017ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2017ko ekitaldirako aurrekontua aldatzeko 13/2017 espedientea, “kreditu bereziaren” bidezkoa. Behin betiko onespena

Altsasuko Udalak, 2017ko uztailaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen kreditu bereziaren 13/2017 espedientea, 2017ko aurrekontuari dagokiona.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluaren arabera, espediente hori aurrekontuak bezala tramitatu eta onetsi behar da, informazioari, erreklamazioari eta publizitateari buruzko tramite eta beharkizunei dagokienez. Aipatutako legearen 202. artikuluan xedatutakoari jarraituz, osoko bilkuran hasiera batean onetsitako espedientearen iragarkia argitaratu zen 2017ko abuztuaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Jendaurrean egoteko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, espedientea behin betiko onetsi da, eta, 202.3 artikuluari jarraituz, argitara ematen da iragarkia.

Kreditu berezia:

PARTIDA

IZENA

BEHAR DEN ZENBATEKOA

1 3350 4820001

Ikastetxeendako euskararako diru-laguntzak

2.700,00 euro

GUZTIRA

2.700,00 euro

Aurreko kreditu aldaketa ondoko partida honen kargura finantzatuko da:

PARTIDA

IZENA

BEHAR DEN ZENBATEKOA

1 2110 16004

Montepioak, bosturtekoak eta familia laguntza

2.700,00 euro

GUZTIRA

2.700,00 euro

Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da behin betiko onespen honen aurka ondoko bide hauetako bat erabil daitekeela:

A) Berraztertzeko errekurtsoa, Altsasuko Udaleko Osoko Bilkurari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Altsasun, 2017ko irailaren 11n.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.

Iragarkiaren kodea: L1710503