88. ALDIZKARIA - 2016ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SARTAGUDA

Diru-laguntzen laburpena: diru-laguntza, Sartagudan 2016. urtean proiektuak eta jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateendako

Oharra: Testu osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). BDNS (Identifikazioa): 305150.

Diru-laguntza, Sartagudan 2016. urtean proiektuak eta jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateendako.

A) Onuradunak: Sartagudako Udalaren elkarteen erregistroan izena emana duten irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateak, Sartagudan jarduerak egiten dituztenak.

B) Arautzeko oinarriak: Diru-laguntzen Base Nazionalean eta Udalaren webgunean.

C) Zenbatekoa, guztira: 18.000 euro.

D) Eskabideak aurkezteko epea: 2016ko maiatzaren 22a.

Sartagudan, 2016ko maiatzaren 2an.–Alkatea, Paolo Albanese Weiss.

Iragarkiaren kodea: L1605246