88. ALDIZKARIA - 2016ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FONTELLAS

2016ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2016ko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2016ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, otsailaren 2an.

SARRERAK:

KAPITULUA

DESKRIBAPENA

ZENBATEKOA

1

Zuzeneko zergak

656.700,00

2

Zeharkako zergak

10.000,00

3

Tasak eta bestelako diru-sarrerak

149.156,01

4

Transferentzia arruntak

396.125,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretakoak

103.655,00

6

Inbertsioak besterentzea

7

Kapital transferentziak

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

1.315.636,01

GASTUAK:

KAPITULUA

DESKRIBAPENA

ZENBATEKOA

1

Langileak

383.464,23

2

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

640.105,00

3

Finantzarioak

20.400,00

4

Transferentzia arruntak

6.200,00

6

Inbertsio errealak

188.000,00

7

Kapital transferentziak

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

77.466,78

GASTUAK, GUZTIRA

1.315.636,01

Fontellasen, 2016ko apirilaren 6an.–Alkatea, Andrés Agorreta.

Iragarkiaren kodea: L1605139