45. ALDIZKARIA - 2015eko martxoaren 6a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

20/2015 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Sustapeneko kontseilariak emana, “Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko proiektuak” ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze prozeduraren tramitazioa hasi eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioko Uraren zuzendari nagusiaren 2014ko abuztuaren 1eko ebazpenaren bidez onetsi zen “Nafarroako Ubidearen 1. fasea eta eremu ureztagarria handitzeko proiektua. Ega-Arga adarra. Hainbat udal mugape. 09.284-012/2011”.

Estatuko 2013ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 1. idatz-zatiko laurogeita zortzigarren xedapen gehigarriak (2012ko 312. Estatuko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 28koa) Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzeko obra hidraulikoak onetsi eta interes orokorreko deklaratzen ditu, 15.275 ha gehitzen baitira Ega eta Arga ibaien arteko tarteetan; gainera, 2 a) eta b) idatz-zatian, inplizitutzat jotzen du onura publikoaren adierazpena, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 9., 10. eta 11. artikuluetan jasotako ondorioetarako, baita presakoa dela ere, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan aipatzen den ukitutako ondasunen okupazioaren ondorioetarako.

Onetsitako proiektuak bi jarduketa jasotzen ditu: alde batetik, Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzea eta, bestetik, eremu ureztagarria handitzea.

Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko espedientea tramitatzeko eskatu dio Canal de Navarra SA enpresa publikoak Nafarroako Gobernuari. Orobat, desjabetzearen onuradun deklaratzeko eskatu du, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan eta horren Erregelamenduaren 4. eta 5. artikuluetan jasotako ondorioetarako.

Horrenbestez, eta Sustapen Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2. artikuluan emandako eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Has dadila “Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko proiektuak” ukitutako ondasun eta eskubideen nahitaezko desjabetze prozeduraren tramitazioa.

2. Foru agindu honen eranskin gisa ageri den proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan edozeinek bidezkoak iruditzen zaizkion alegazio idatziak egiten ahalko ditu. Helburu horrekin, interesdunek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Sustapen Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Artaxoako, Larragako, Leringo eta Tafallako udaletxeetan.

3. Canal de Navarra SA enpresa desjabetzearen onuradun izendatzea; hark bere eginen du izaera hori, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan eta haren Erregelamenduaren 4. eta 5. artikuluetan aurreikusitako ondorioekin.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Azterlan eta Proiektuen Zerbitzura (Desjabetze Atalera), Artaxoako, Larragako, Leringo eta Tafallako udaletara eta Canal de Navarra SAra igortzea.

Iruñean, 2015eko otsailaren 24an.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzea”.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

DESJ.

m2

KATASTROA

POL.

LURZ.

AZP.

LUR MOTA

ARTAXOAKO UDAL MUGAPEA

AR-01

Artaxoako Udalaren herrilurrak

6.027,93

8

743

F

Lehorreko alorra

AR-02

Artaxoako Udalaren herrilurrak

146,19

8

743

I

Larreak

AR-03

Artaxoako Udalaren herrilurrak

402,70

8

743

J

Larreak

AR-04

Artaxoako Udalaren herrilurrak

12.854,48

8

774

A

Lehorreko alorra

AR-05

Artaxoako Udalaren herrilurrak

7,05

8

774

K

Larreak

AR-06

Artaxoako Udalaren herrilurrak

741,28

8

774

S

Pinudia

AR-07

Artaxoako Udalaren herrilurrak

5.877,50

8

774

B

Lehorreko alorra

AR-08

Artaxoako Udalaren herrilurrak

114,40

8

774

T

Larreak

AR-09

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.516,17

8

774

I

Larreak

AR-10

Artaxoako Udalaren herrilurrak

838,83

8

634

A

Larreak

AR-11

Artaxoako Udalaren herrilurrak

7.167,90

8

637

A

Lehorreko alorra

AR-12

Artaxoako Udalaren herrilurrak

547,56

8

637

D

Larreak

AR-13

Artaxoako Udalaren herrilurrak

564,29

8

637

B

Larreak

AR-14

Artaxoako Udalaren herrilurrak

5.383,65

9

583

A

Lehorreko alorra

AR-15

Artaxoako Udalaren herrilurrak

360,74

9

583

B

Larreak

AR-16

Artaxoako Udalaren herrilurrak

9.485,03

9

580

A

Larreak

AR-17

Artaxoako Udalaren herrilurrak

6.617,32

9

584

A

Lehorreko alorra

AR-18

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.341,61

9

621

A

Lehorreko alorra

AR-19

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

7.879,16

9

769

A

Urezt. alorra

AR-20

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

238,68

9

769

C

Lehorreko alorra

AR-21

Adoración Jerusalén Lasterra Mendióroz

Luis Javier Recarte Goldaracena

8.690,23

9

755

A

Urezt. alorra

AR-22

Adoración Jerusalén Lasterra Mendióroz

Luis Javier Recarte Goldaracena

568,34

9

755

B

Larreak

AR-23

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

217,12

9

769

B

Lehorreko alorra

AR-24

Artaxoako Udalaren herrilurrak

469,00

9

754

Larreak

AR-25

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

3.091,35

9

753

A

Urezt. alorra

AR-26

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

1.115,96

9

753

C

Larreak

AR-27

Benedicto Zubicoa Mendívil

32,94

9

752

B

Larreak

AR-28

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

1.058,19

9

753

B

Urezt. alorra

AR-29

Benedicto Zubicoa Mendívil

3.384,54

9

752

A

Urezt. alorra

AR-30

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

169,12

9

763

C

Larreak

AR-31

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

113,29

9

763

H

Larreak

AR-32

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

8.770,31

9

763

A

Urezt. alorra

AR-33

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

5.693,20

9

750

A

Urezt. alorra

AR-34

Artaxoako Udalaren herrilurrak

4.920,39

10

782

A

Larreak

AR-35

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.891,07

10

782

D

Urezt. alorra

AR-36

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.168,51

10

782

H

Lehorreko alorra

AR-37

Artaxoako Udalaren herrilurrak

577,86

10

782

E

Urezt. alorra

AR-38

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.058,93

10

782

G

Lehorreko alorra

AR-39

Ángel María Yárnoz Arroiz

7.106,80

10

740

A

Urezt. alorra

AR-40

Artaxoako Udalaren herrilurrak

9,38

10

734

Larreak

AR-41

Artaxoako Udalaren herrilurrak

8.576,71

10

781

A

Urezt. alorra

AR-42

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.449,27

10

781

F

Larreak

AR-43

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.201,08

10

781

M

Larreak

AR-44

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.363,56

10

780

J

Lehorreko alorra

AR-45

Artaxoako Udalaren herrilurrak

168,06

10

780

D

Larreak

AR-46

Artaxoako Udalaren herrilurrak

946,31

10

780

A

Larreak

AR-47

Artaxoako Udalaren herrilurrak

7.701,86

10

780

I

Urezt. alorra

AR-48

Artaxoako Udalaren herrilurrak

373,57

10

780

Q

Larreak

AR-49

Artaxoako Udalaren herrilurrak

262,62

10

780

M

Lehorreko alorra

AR-50

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.704,04

10

780

E

Larreak

AR-51

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.782,12

10

565

B

Larreak

AR-52

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

241,68

10

783

T

Lehorreko alorra

AR-53

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

3.820,85

10

783

L

Urezt. alorra

AR-54

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.227,28

10

783

J

Larreak

AR-55

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

775,43

10

783

D

Larreak

AR-56

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

5.236,82

10

783

M

Urezt. alorra

AR-57

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

3.902,03

10

783

Q

Lehorreko alorra

AR-58

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

923,45

10

783

C

Larreak

AR-59

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

492,62

10

783

B

Larreak

AR-60

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

12.414,61

10

783

A

Larreak

AR-61

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.926,33

10

783

P

Lehorreko alorra

AR-62

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

3.945,09

10

724

Altxonbidea

AR-63

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

2.260,12

10

784

V

Larreak

AR-64

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

17.207,51

10

775

A

Larreak

AR-65

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

10.177,19

10

775

H

Lehorreko alorra

AR-66

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.799,20

10

775

B

Larreak

AR-67

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

695,95

10

775

E

Larreak

AR-68

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

13,65

10

775

D

Larreak

AR-69

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

616,88

10

796

Larreak

AR-70

María Rosario Echarte Mearin

Fernando Villanueva Iturralde

4.053,51

10

785

A

Urezt. alorra

AR-71

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

7.633,59

10

784

Q

Larreak

AR-72

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

6.493,66

10

784

AE

Lehorreko alorra

AR-73

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

767,65

10

784

AD

Lehorreko alorra

AR-74

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

38,79

10

784

AI

Urezt. alorra

AR-75

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

44,12

10

784

O

Larreak

AR-76

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

3.306,30

10

784

A

Larreak

AR-77

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

621,09

10

784

AF

Lehorreko alorra

AR-78

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

3.284,44

10

784

AG

Lehorreko alorra

AR-79

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

2.354,08

10

784

B

Larreak

AR-80

María Jesús Urra Arbizu

2.597,04

10

793

A

Lehorreko alorra

AR-81

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

4.851,60

10

784

E

Larreak

AR-82

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

5.892,71

10

784

AH

Lehorreko alorra

AR-83

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.585,23

10

784

F

Larreak

LARRAGAKO UDAL MUGAPEA

LA-001

Larragako Udalaren herrilurrak

965,06

13

501

O

Larreak

LA-002

Larragako Udalaren herrilurrak

4.717,80

13

501

B

Lehorreko alorra

LA-003

Larragako Udalaren herrilurrak

27,14

13

501

A

Lehorreko alorra

LA-004

Larragako Udalaren herrilurrak

468,95

13

501

F

Larreak

LA-005

Larragako Udalaren herrilurrak

5,12

13

501

K

Larrea eta zuhaitzak

LA-006

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

5.967,39

13

6

Altxonbidea

LA-007

Larragako Udalaren herrilurrak

10.548,18

13

500

A

Larrea eta zuhaitzak

LA-008

Larragako Udalaren herrilurrak

1.362,85

13

500

G

Lehorreko alorra

LA-009

Larragako Udalaren herrilurrak

2,51

13

500

F

Lehorreko alorra

LA-010

Larragako Udalaren herrilurrak

9.365,64

13

500

D

Lehorreko alorra

LA-011

Larragako Udalaren herrilurrak

231,97

13

500

L

Larreak

LA-012

Larragako Udalaren herrilurrak

6.014,65

13

500

C

Lehorreko alorra

LA-013

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

1.193,85

13

406

Errepideak

LA-014

Larragako Udalaren herrilurrak

2.836,23

2

1956

G

Askotariko zuhaitzak

LA-015

Larragako Udalaren herrilurrak

17.542,65

2

1956

D

Lehorreko alorra

LA-016

Larragako Udalaren herrilurrak

1.796,97

2

1956

H

Larreak

LA-017

Larragako Udalaren herrilurrak

2.247,16

2

1956

E

Lehorreko alorra

LA-018

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

1.007,91

12

980

Errepideak

LA-019

Larragako Udala

251,92

12

939

A

Lehorreko alorra

LA-020

Larragako Udala

613,71

12

939

B

Larreak

LA-021

Larragako Udalaren herrilurrak

25,01

12

940

Lehorreko alorra

LA-022

Larragako Udalaren herrilurrak

228,72

12

945

A

Larrea eta zuhaitzak

LA-023

Larragako Udalaren herrilurrak

86,49

12

945

B

Lehorreko alorra

LA-024

María Jesús Fernández Asenjo

1.368,04

12

946

A

Urezt. alorra

LA-025

María Jesús Fernández Asenjo

181,64

12

946

B

Larrea eta zuhaitzak

LA-026

Larragako Udalaren herrilurrak

594,64

12

972

A

Askotariko zuhaitzak

LA-027

Larragako Udalaren herrilurrak

6.869,73

12

975

A

Ureztalurreko mahastia

LA-028

Larragako Udalaren herrilurrak

2.741,58

12

975

C

Urezt. alorra

LA-029

Larragako Udalaren herrilurrak

1.582,28

12

974

H

Urezt. alorra

LA-030

Larragako Udalaren herrilurrak

852,3

12

974

D

Urezt. alorra

LA-031

Larragako Udalaren herrilurrak

1.099,17

12

974

N

Urezt. alorra

LA-032

Milagrosa López Imas

19,10

12

366

Urezt. alorra

LA-033

Lorenzo Macaya Nieto

1.070,32

12

367

A

Urezt. alorra

LA-034

Íñigo Redín Urbieta

Mikel Redín Urbieta

1.447,28

12

369

Urezt. alorra

LA-035

Lorenzo Macaya Nieto

200,87

12

367

B

Frutarbolak ureztalurrean

LA-036

José Antonio Urman Núñez

22,14

12

359

Urezt. alorra

LA-037

Jesús María Molinero Ibáñez

318,37

12

358

Urezt. alorra

LA-038

Francisco J. Moreno Sanchez

1.701,78

12

368

Urezt. alorra

LA-039

Iñaki García Férnandez

298,39

12

527

Elkorra

LA-040

Viveros Villanueva Vides SL

790,85

12

528

Urezt. alorra

LA-041

Alfredo Vidarte Morales

189,82

12

529

A

Urezt. alorra

LA-042

Carlos Lezaun Elizalde

2.951,88

12

525

Urezt. alorra

LA-043

Ángel María Redín Suescun

2.622,89

12

513

Urezt. alorra

LA-044

Jobita Suescun Sagredo

104,55

12

522

Urezt. alorra

LA-045

Fernando Colomo Macaya

Elvira Vazquez Vazquez

36,49

12

514

Urezt. alorra

LA-046

Jobita Suescun Sagredo

458,47

12

519

Urezt. alorra

LA-047

Ángel Bonifacio Pernaute García

312,74

12

516

Urezt. alorra

LA-048

Jesús Andión López

716,41

12

517

Urezt. alorra

LA-049

María Pilar Andión Fernández

311,07

12

518

A

Urezt. alorra

LA-050

María Pilar Andión Fernández

1.009,26

12

518

B

Urezt. alorra

LA-051

Ciriaca García Imas

3.146,67

12

587

Urezt. alorra

LA-052

Emperatriz Macaya Rodríguez

523,79

12

588

Urezt. alorra

LA-053

José Luis San Martín Hermoso de Mendoza

2.198,19

12

589

Urezt. alorra

LA-054

Milagrosa Fernández Pérez

246,24

12

590

Urezt. alorra

LA-055

Fernando Ibáñez Zufia

1.573,17

12

591

Urezt. alorra

LA-056

Santiago Redín Sanz

326,77

12

592

Urezt. alorra

LA-057

Consuelo Fernández Asenjo

2.074,10

3

461

A

Urezt. alorra

LA-058

Consuelo Fernández Asenjo

162,23

3

461

B

Larreak

LA-059

Larragako Udalaren herrilurrak

1.539,80

3

1024

D

Larreak

LA-060

Larragako Udalaren herrilurrak

407,67

3

1024

H

Lehorreko alorra

LA-061

Félix Losarcos Mañeru

566,36

3

1025

A

Olibadia

LA-062

Félix Losarcos Mañeru

2.195,52

3

1025

B

Lehorreko alorra

LA-063

María Rosario Florencia Corera Martínez de Morentin

1.680,58

3

1026

A

Olibadia

LA-064

María Rosario Florencia Corera Martínez de Morentin

1.080,30

3

1026

B

Lehorreko alorra

LA-065

Larragako Udalaren herrilurrak

3.414,03

3

1021

C

Lehorreko alorra

LA-066

Larragako Udalaren herrilurrak

1.359,66

3

1021

E

Larreak

LA-067

Larragako Udalaren herrilurrak

122,42

3

1021

D

Larreak

LA-068

Larragako Udalaren herrilurrak

46,48

3

982

A

Lehorreko alorra

LA-069

Dativa Sanz de Miguel

695,02

3

970

Lehorreko alorra

LA-070

Larragako Udalaren herrilurrak

1.631,89

3

969

Lehorreko alorra

LA-071

Larragako Udalaren herrilurrak

1.102,10

3

968

A

Lehorreko alorra

LA-072

María Soledad Martínez García

1.379,99

3

967

A

Olibadia

LA-073

Larragako Udalaren herrilurrak

3.463,10

3

982

B

Lehorreko alorra

LA-074

Larragako Udalaren herrilurrak

1.236,00

3

1070

Larreak

LA-075

Ignacio Fernández de Esteban

102,13

3

1010

Lehorreko alorra

LA-076

Lorenzo Macaya Nieto

9.412,12

3

1009

Lehorreko alorra

LA-077

Larragako Udalaren herrilurrak

3.034,67

3

1069

A

Lehorreko alorra

LA-078

Larragako Udalaren herrilurrak

1.960,29

3

1008

AC

Larreak

LA-079

Larragako Udalaren herrilurrak

7,92

3

1008

AB

Askotariko zuhaitzak

LA-080

Larragako Udalaren herrilurrak

1.527,48

3

1008

C

Lehorreko alorra

LA-081

Larragako Udalaren herrilurrak

266,61

3

1008

AF

Larreak

LA-082

Victorino García Saenz

M.ª Mercedes García Saenz

Juan José García Saenz

Jesús María García Saenz

8.411,38

3

1007

A

Lehorreko alorra

LA-083

Ángel Corera Salinas

486,42

3

1000

B

Lehorreko alorra

LA-084

Larragako Udalaren herrilurrak

3.126,75

3

1006

A

Lehorreko alorra

LA-085

Juan García Macaya

1.103,09

3

1005

A

Olibadia

LA-086

Juan García Macaya

3.417,84

3

1005

B

Lehorreko alorra

LA-087

Juan García Macaya

28,27

3

1005

C

Larreak

LA-088

Larragako Udalaren herrilurrak

1.276,65

3

1008

AE

Larreak

LA-089

Larragako Udalaren herrilurrak

55,62

3

1008

A

Lehorreko alorra

LA-090

Larragako Udalaren herrilurrak

2.524,13

3

1008

B

Lehorreko alorra

LA-091

Larragako Udalaren herrilurrak

1.842,69

3

1008

N

Larreak

LA-092

María Jesús Martínez de Morentin Lucea

596,03

4

477

A

Lehorreko alorra

LA-093

María Jesús Martínez de Morentin Lucea

334,30

4

477

C

Larreak

LA-094

Larragako Udalaren herrilurrak

934,68

4

505

A

Lehorreko alorra

LA-095

Jesús Ignacio Julio Zabalza Alvillos

M.ª Begoña Zabalza Alvillos

M.ª Rosario Zabalza Alvillos

M.ª Pilar Zabalza Alvillos

M.ª Carmen Zabalza Alvillos

M.ª Blanca Zabalza Alvillos

M.ª Begoña Zabalza Alvillos

J. Enrique Zabalza Alvillos

21.327,53

4

478

A

Lehorreko alorra

LA-096

Larragako Udalaren herrilurrak

1.069,96

4

500

B

Pinudia

LA-097

Larragako Udalaren herrilurrak

11.612,79

4

500

A

Lehorreko alorra

LA-098

Larragako Udalaren herrilurrak

543,10

4

500

L

Larreak

LA-099

Larragako Udalaren herrilurrak

2.123,89

4

489

E

Larreak

LA-100

Larragako Udalaren herrilurrak

68,44

4

499

E

Larreak

LA-101

Larragako Udalaren herrilurrak

4.343,59

4

499

A

Lehorreko alorra

LA-102

Larragako Udalaren herrilurrak

4.570,13

4

499

C

Larreak

LA-103

Pedro Sanchez de Muniain Corera

Carmela Dominguez de Vidaurreta Dominguez de Vidaurreta

12.173,51

4

522

A

Lehorreko alorra

LA-104

Larragako Udalaren herrilurrak

644,08

4

521

Larreak

LA-105

Emiliano García García

3.008,07

4

551

B

Lehorreko alorra

LA-106

Emiliano García García

199,76

4

551

C

Larreak

LA107

Larragako Udalaren herrilurrak

1.346,84

4

549

C

Larreak

LA-108

Emiliano García García

74,73

4

551

D

Larreak

LA-109

Larragako Udalaren herrilurrak

10.077,51

4

549

A

Lehorreko alorra

LA-110

Larragako Udalaren herrilurrak

1.212,09

4

549

B

Askotariko zuhaitzak

LA-111

Jesús María Ibáñez Martínez de Morentin

2.599,52

4

548

B

Larreak

LA-112

Jesús María Ibáñez Martínez de Morentin

7.928,59

4

548

A

Lehorreko alorra

LA-113

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

14.657,44

6

311

A

Lehorreko alorra

LA-114

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

21,56

6

311

F

Larreak

LA-115

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

899,21

6

311

C

Larreak

LA-116

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

230,42

6

311

I

Larreak

LA-117

M.ª Luz Elduayen García

4.346,09

6

313

A

Lehorreko alorra

LA-118

M.ª Luz Elduayen García

31,54

6

313

B

Larreak

LA-119

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

93,70

6

311

B

Larreak

LA-120

Francisco Martínez de Morentin Corera

2.197,83

6

312

Lehorreko alorra

LA-121

Francisco Jesús Jiménez Corera

1.086,56

6

310

Lehorreko alorra

LA-122

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

5.389,81

6

319

Lehorreko alorra

LA-123

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

9.647,75

6

320

A

Lehorreko alorra

LA-124

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

33,82

6

320

B

Larreak

LA-125

José Ramón Sánchez de Muniain Corera

3.335,90

6

321

A

Lehorreko alorra

LA-126

José Ramón Sánchez de Muniain Corera

715,27

6

321

B

Almendrondoak

LA-127

Sociedad de Corralizas San Gil

16.342,58

6

322

A

Lehorreko alorra

LA-128

Sociedad de Corralizas San Gil

241,39

6

322

R

Larreak

LA-129

Sociedad de Corralizas San Gil

75,52

6

322

O

Larreak

LA-130

Sociedad de Corralizas San Gil

212,13

6

322

C

Larreak

LA-131

Sociedad de Corralizas San Gil

330

6

322

B

Larreak

LA-132

Sociedad de Corralizas San Gil

4.337,62

6

322

D

Larreak

LA-133

Miguel Martínez de Morentin Lucea

2.914,14

6

296

A

Lehorreko alorra

LA-134

Sociedad de Corralizas San Gil

12,13

6

297

B

Larreak

LA-135

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

1.444,85

6

300

Lehorreko alorra

LA-136

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

2.037,44

6

301

Lehorreko alorra

LA-137

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

1.383,35

6

303

Lehorreko alorra

LA-138

Sociedad de Corralizas San Gil

8.207,54

6

309

A

Askotariko zuhaitzak

LA-139

José Luis Lucea Nieto

3.498,46

6

305

Lehorreko alorra

LA-140

Elías García Arellano

7.482,45

6

306

A

Lehorreko alorra

LA-141

Elías García Arellano

73,96

6

306

D

Larreak

LA-142

Ängel María García López

799,68

6

307

Lehorreko alorra

LA-143

Sociedad de Corralizas San Gil

2.885,37

6

309

L

Lehorreko alorra

LA-144

Sociedad de Corralizas San Gil

8.875,71

6

309

I

Lehorreko alorra

LERINGO UDAL MUGAPEA

LE-01

Leringo Udalaren herrilurrak

731,57

9

389

Lehorreko alorra

LE-02

Francisco Javier Cruz Sáenz

613,25

9

390

Larreak

LE-03

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

1.283,85

9

192

Altxonbidea

LE-04

Francisco Javier Cruz Sáenz

7.275,21

9

198

A

Lehorreko alorra

LE-05

Francisco Javier Cruz Sáenz

380,38

9

196

A

Lehorreko alorra

LE-06

Francisco Javier Cruz Sáenz

397,48

9

197

Lehorreko alorra

LE-07

Francisco Javier Cruz Sáenz

468,80

9

396

A

Larreak

LE-08

Francisco Javier Cruz Sáenz

69,31

9

396

J

Lehorreko alorra

LE-09

Francisco Javier Cruz Sáenz

193,89

9

396

K

Lehorreko alorra

LE-10

Francisco Javier Cruz Sáenz

644,76

9

185

Lehorreko alorra

LE-11

Aurelio Corcuera Larrea

15.457,85

9

184

A

Lehorreko alorra

LE-12

Francisco Javier Cruz Sáenz

9.335,00

9

34

A

Lehorreko alorra

LE-13

Francisco Javier Cruz Sáenz

46,77

9

34

D

Larreak

LE-14

Francisco Javier Cruz Sáenz

56,63

9

34

F

Larreak

LE-15

Trinidad Rolán Mancho

625,18

9

35

Larreak

LE-16

Leringo Udalaren herrilurrak

331,73

9

28

A

Lehorreko alorra

LE-17

Francisco Javier Cruz Sáenz

36,37

9

36

Larreak

LE-18

Trinidad Rolán Mancho

423,36

9

9

K

Larreak

LE-19

Trinidad Rolán Mancho

4.459,97

9

9

J

Lehorreko alorra

LE-20

Trinidad Rolán Mancho

1.272,05

9

9

I

Larreak

LE-21

Leringo Udalaren herrilurrak

2.205,50

9

348

Lehorreko alorra

LE-22

Trinidad Rolán Mancho

1.004,11

9

9

F

Lehorreko alorra

LE-23

Trinidad Rolán Mancho

4,93

9

9

A

Larreak

LE-24

Angel Yerro Martínez

887,39

9

425

A

Lehorreko alorra

LE-25

Leringo Udalaren herrilurrak

4.291,79

9

23

Lehorreko alorra

LE-26

Angel Yerro Martínez

206,43

9

425

B

Larreak

LE-27

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

665,49

9

424

D

Larreak

LE-28

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

800,11

9

424

A

Lehorreko alorra

LE-29

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

120,26

9

424

E

Larreak

LE-30

Leringo Udalaren herrilurrak

2.517,87

9

17

A

Lehorreko alorra

LE-31

Leringo Udalaren herrilurrak

8,53

9

17

C

Larreak

LE-32

Trinidad Rolán Mancho

911,23

9

9

E

Lehorreko alorra

LE-33

Leringo Udalaren herrilurrak

754,61

9

16

D

Larreak

LE-34

Leringo Udalaren herrilurrak

1.868,03

9

16

A

Lehorreko alorra

LE-35

Leringo Udalaren herrilurrak

317,56

9

18

A

Lehorreko alorra

LE-36

Leringo Udalaren herrilurrak

64,76

9

18

B

Larreak

LE-37

Leringo Udalaren herrilurrak

1.521,86

10

524

A

Larreak

LE-38

Leringo Udalaren herrilurrak

751,59

10

524

C

Lehorreko alorra

LE-39

Trinidad Rolán Mancho

3.008,47

10

525

Lehorreko alorra

LE-40

Trinidad Rolán Mancho

215,75

10

526

D

Larreak

LE-41

Trinidad Rolán Mancho

6.066,30

10

526

A

Lehorreko alorra

LE-42

Trinidad Rolán Mancho

591,17

10

527

Lehorreko alorra

LE-43

Trinidad Rolán Mancho

854,75

10

528

A

Lehorreko alorra

LE-44

Trinidad Rolán Mancho

559,10

10

528

B

Larreak

LE-45

Trinidad Rolán Mancho

327,94

10

529

Larreak

LE-46

Leringo Udalaren herrilurrak

71,13

10

545

I

Lehorreko alorra

LE-47

Leringo Udalaren herrilurrak

585,20

10

545

L

Larreak

LE-48

Leringo Udalaren herrilurrak

1.759,91

10

531

Lehorreko alorra

LE-49

Bernardo Cruz Olaiz

7.109,71

10

533

A

Lehorreko alorra

LE-50

Leringo Udalaren herrilurrak

757,06

10

537

A

Larreak

LE-51

Leringo Udalaren herrilurrak

585,70

10

537

B

Lehorreko alorra

LE-52

Irene Lucea Moreno

5.768,22

10

536

A

Lehorreko alorra

LE-53

Francisco Javier Moreno Moreno

2.735,43

10

541

Lehorreko alorra

LE-54

Leringo Udalaren herrilurrak

2.969,54

10

543

Lehorreko alorra

LE-55

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

339,38

10

546

Altxonbidea

LE-56

Leringo Udalaren herrilurrak

1.392,04

10

676

Lehorreko alorra

LE-57

Jesús María Moreno Martínez

2.225,21

10

608

A

Lehorreko alorra

Tentsio ertaineko linea, elikadura, Almenara 2 eta 3. hargunea.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

EZARTZEA

EUSKARRIA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA
m2

KATASTROA

Zenbakia

POL.

LURZ.

AZP.

LUR MOTA

ARTAXOAKO UDAL MUGAPEA

AR-01

Guembe Arroiz, Jesús

547,12

2

8

547,12

8

736

A

Urezt. alorra

AR-02

Yábar Jimeno, Juan Luis

995,34

1

4

995,34

8

702

Urezt. alorra

AR-03

Echeverria Guembe, Pedro Jesús

Echeverria Guembe, Eugenio

105,91

105,91

8

705

B

Urezt. alorra

AR-04

Guembe Jurío, María Jerusalén

275,15

1

4

275,15

8

705

D

Larreak

AR-05

Guembe Jurío, María Jerusalén

114,78

114,78

8

705

A

Ureztalurreko mahastia

AR-06

Amatriain Ciriza, María Ángeles

1,21

1,21

8

707

B

Larreak

AR-07

Amatriain Ciriza, María Ángeles

1.872,44

3

12

1.872,44

8

707

A

Urezt. alorra

AR-08

Echarte Mendiri, Javier

Luquin Izura, Isabel

19,83

19,83

6

1512

B

Lehorreko alorra

AR-09

Echarte Mendiri, Javier

Luquin Izura, Isabel

898,09

1

4

898,09

6

1512

A

Urezt. alorra

AR-10

Artaxoako Udalaren herrilurrak

91,52

91,52

6

1511

A

Lehorreko alorra

AR-11

Artaxoako Udalaren herrilurrak

265,79

1

4

265,79

6

1511

B

Larreak

AR-12

Jimeno Alduán, María Dolores

320,65

320,65

6

1508

A

Urezt. alorra

AR-13

Berástegui Zabalegui, José Ignacio

1.216,80

2

8

1.216,80

6

1556

Urezt. alorra

AR-14

Mendioroz Zabalegui, María Teresa

391,89

391,89

6

1489

A

Lehorreko alorra

AR-15

Mendioroz Zabalegui, María Teresa

31,95

31,95

6

1489

B

Olibadia

AR-16

Bañales Jurío, Emilio

Usar Pérez, María Resurrección

441,10

1

4

441,10

6

1488

A

Lehorreko alorra

AR-17

Larrea Ganuza, Rufino

Zabaleta Oficialdegui, Esperanza

165,97

165,97

6

1477

Lehorreko alorra

AR-18

Mendioroz Zabalegui, María Teresa

208,75

208,75

6

1487

Lehorreko alorra

AR-19

Larrea Ganuza, Rufino

Zabaleta Oficialdegui, Esperanza

1.492,30

3

12

1.492,30

6

1485

A

Lehorreko alorra

AR-20

Sociedad de Corralizas y Electra

de Artajona

45,35

45,35

6

1558

Lehorreko alorra

AR-21

Catalán Recarte, Josefina

1.414,45

2

8

1.414,45

6

1483

A

Lehorreko alorra

AR-22

Catalán Recarte, Josefina

29,20

29,20

6

1180

Lehorreko alorra

AR-23

Nafarroako Foru Komunitatea

(Nafarroako Ubidea)

223,83

1

4

223,83

6

1335

Elkorra

Tentsio ertaineko linea, elikadura, Almenara 4, 4. hargunea eta 19B iragazketa.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

EZARTZEA

EUSKARRIA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROA

Zenbakia

POL.

LURZ.

AZP.

LUR MOTA

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-01

Juan José Olcoz Lerga

30,18

30,18

21

373

B

Elkorra

Tentsio ertaineko linea, elikadura, 22., 23. eta 24. harguneak.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

EZARTZEA

EUSKARRIA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROA

Zenbakia

POL.

LURZ.

AZP.

LUR MOTA

LARRAGAKO UDAL MUGAPEA

LA-01

Ignacio Nieto Andía

15,24

15,24

3

1022

A

Lehorreko alorra

LA-02

María Corera Martínez de Morentin

132,14

132,14

3

1026

A

Olibadia

Tentsio ertaineko linea, elikadura, 25. eta 26. harguneak.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

EZARTZEA

EUSKARRIA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROA

Zenbakia

POL.

LURZ.

AZP.

LUR MOTA

LERINGO UDAL MUGAPEA

LE-01

Jesús María Moreno Martínez

210,46

1

4

210,46

10

608

A

Lehorreko alorra

LE-02

Trinidad Rolán Mancho

136,16

1

4

136,16

10

550

Lehorreko alorra

LE-03

Francisco Javier Ramírez Velasco

79,23

79,23

10

549

A

Lehorreko alorra

LE-04

Francisco Javier Ramírez Velasco

57,14

57,14

10

549

B

Olibadia

LE-05

José Luis Goldáraz Velasco

347,64

1

4

347,64

10

551

Fruta-arbolak eta olibadia

LE-06

Leringo Udalaren herrilurrak

17,97

17,97

10

552

Larreak

LE-07

José Vicente Garnica Moreno

Ana María Núñez Aróstegui

362,03

2

8

362,03

10

565

Lehorreko alorra

LE-08

Leringo Udalaren herrilurrak

31,48

31,48

10

1420

Larreak

LE-09

Ana María Cabezón Alonso

852,61

3

12

852,61

10

1421

Lehorreko alorra

LE-10

Fausto Moreno Andía,

Felisa Yanguas Arizala

15,37

15,37

10

576

Larreak

F1503054

Iragarkiaren kodea: F1503054