241. ALDIZKARIA - 2015eko abenduaren 2a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

96/2015 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, “Iratiko Bide Berdea. Eguesibar-Zangoza tartea” Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze prozedura hasi eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena. Proiektuaren sustatzaileak Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalak dira.

Nafarroako Gobernuak 2014ko irailaren 17an hartutako Erabakiaren bidez, “Iratiko Bide Berdea. Eguesibar-Zangoza tartea” proiektua Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu zen, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean aurreikusitako ondorioak izateko. Proiektuaren sustatzaileak Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalak dira.

Nafarroako Gobernuak 2015eko ekainaren 11n hartutako Erabakiaren bidez, “Iratiko Bide Berdea. Eguesibar-Zangoza tartea” Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onetsi zen. Proiektua Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalek sustatu dute.

Azken erabaki horretan, proiektu sektorialaren onura publikoa eta gizarte-interesa deklaratu ziren, baita presa ere, desjabetzearen ondorioetarako (2015eko 123. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 26koa).

Proiektu sektorialaren xedea da Iratiko trenbide zaharraren trazadura berreskuratzea Ustarroztik (Eguesibar) Zangozara bitarte, bide berde gisa eta txirrindulariek erabiltzeko. Proiektu sektorialaren xedea da, halaber, bidea babesteko neurriak eta hura erabiltzeko araubide bat ezartzea.

Iratiko bide berdearen trazadura, guztira, 49,35 km luze da, eta bederatzi udal mugapetan barna doa: Eguesibar, Lizoain-Arriasgoiti, Urrotz-Hiria, Longida, Agoitz, Urraulbeiti, Irunberri, Ledea eta Zangoza.

Udal sustatzaileek Garapen Ekonomikorako Departamentuari eskatu diote behar diren lurrak desjabetzeko, eta udalak desjabetzearen onuradun deklaratzeko.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, Garapen Ekonomikorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 3ko 170/2015 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. “Iratiko Bide Berdea. Eguesibar-Zangoza tartea” Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze prozedura hastea. Proiektuaren sustatzaileak Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalak dira.

2. Foru agindu honen eranskin gisa ageri den proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea hamabost egunez. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak idatzita aurkez daitezke, eta eranskin gisa gehitu den ondasun eta eskubideen zerrendan izan daitezkeen okerrak zuzentzeko behar diren datuak aurkeztu. Horretarako, interesdunek eskura izanen dute proiektua Garapen Ekonomikorako Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalenetan.

3. Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalak lurrak desjabetzearen onuradun deklaratzea, bakoitza bere udal mugapean.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusiari eta Zangozako, Ledeako, Irunberriko, Urraulbeitiko, Longidako, Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko udalei, eta horiek premiatzea bakoitzak bere iragarki oholean argitara dezan.

Iruñean, 2015eko azaroaren 19an.–Garapen Ekonomikorako kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.

ERANSKINA

“Iratiko Bide Berdea. Eguesibar-Zangoza tartea” Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur Mota/Helburua

EGUESIBARKO UDAL MUGAPEA

EG-02

Eguesibarko Udala

2.685

4

-

Bidea

LIZOAIN-ARRASGOITIKO UDAL MUGAPEA

LIZ-01

Lizoain-Arrasgoitiko Udala

4176

1

-

Bidea

LIZ-02

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

342

1

-

Errepidea

LIZ-03

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

127

1-3

-

Errepidea

LIZ-04

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

77

1

-

Errepidea

LIZ-05

Lizoain-Arrasgoitiko Udala

328

1

-

Bidea

LIZ-06

Uriz Iriarte, María Purificación

331

3

75

Lehorreko alorra

LIZ-07

Paternain Villanueva,Alberto

240

3

120

Lehorreko alorra

LIZ-08

Vidaurre Santamaría, Trinidad

232

3

74A

Lehorreko alorra

LIZ-09

Lizoain-Arrasgoitiko Udala

6786

3

-

Bidea

LIZ-10

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

52

3

-

Errepidea

LIZ-11

Buldain Ezcurra,María Luisa

1019

3

102

Lehorreko alorra

LIZ-12

Lizoain-Arrasgoitiko Udala

10306

3-5

-

Bidea

LIZ-13

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

319

5

-

Errepidea

LIZ-14

Lizoain-Arrasgoitiko Udala

7093

5

-

Bidea

URROTZ-HIRIKO UDAL MUGAPEA

URR-01

Donezar Ardanaz, María Luisa

3316

1

242A

Lehorreko alorra

URR-02

Urrotz-Hiriko Udala

1717

1

-

Bidea

URR-03

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

58

1

-

Errepidea

URR-04

Urrotz-Hiriko Udala

1774

1

-

Bidea

URR-06

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

1014

1

-

Errepidea

URR-07

Eransus Lecumberri, Argimiro

1051

1

309

Lehorreko alorra

URR-08

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

25

1

-

Errepidea

URR-09

Urrotz-Hiriko Udalaren herrilurrak

31

1

308

Ureztalurra

URR-10

Julia,M.ª Carmen eta Isabel Iriarte Arbeloa

81

1

274

Ureztalurra

URR-11.1

M.ª Carmen, M.ª Teresa, M.ª Jesús, Carmelo, José M.ª
eta Ana M.ª Echavarren Lecumberri

31

1

275

Ureztalurra

URR-12

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

339

1

-

Errepidea

URR-13

Ebroko Ur Konfederazioa

85

1

-

Ibaia

URR-14

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

338

1

-

Errepidea

URR-15

Armendariz Iriarte, Josefa

98

1

265

Ureztalurra

URR-16

Armendariz Iriarte, Josefa

25

1

265

Ubidea

URR-17

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

63

1

-

Errepidea

URR-18

Iraizoz Astiz, María Carmen

101

1

451

Ureztaketa-lurra

URR-19.1

Echavarren Lecumberri, María Carmen

49

1

452

Ureztaketa-lurra

URR-19.2

Aldave Egea, Pedro María

11

1

453

Ureztaketa-lurra

URR-20.1

Bastida Arraiza, María Carmen

40

1

561

Ureztaketa-lurra

URR-20.2

Esquiroz Vizcay, Aurora

15

1

456

Ureztaketa-lurra

URR-21.1

Echavarren Lecumberri, María Carmen

7

1

457

Ureztaketako frutarbolak

URR-21.2

Consuelo eta Sagrario Toni Pérez de Ciriza

3

1

560

Ureztaketa-lurra

URR-22.1

Urrotz-Hiriko Udalaren herrilurrak

845

1

461

Larreak

URR-22.2

Urrotz-Hiriko Udala

85

1

-

Bidea

URR-23

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

85

1-2

-

Errepidea

URR-24

Nafarroako Foru Komunitatea

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua

1019

2

-

Errege altxonbidea

URR-25

Nafarroako Foru Komunitatea

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua

6596

2

269

Errege altxonbidea

URR-26

Canal de Navarra SA

1288

2

334

Nafarroako Ubidea

URR-27

Ezcaray Jaime, Resurrección

7

2

281

Elkorra

URR-13

Ebroko Ur Konfederazioa

26

2

-

Erreka

LONGIDAKO UDAL MUGAPEA

LON-01

Marichalar de Silva, Isabel

4257

18

17A

Lehorreko alorra

LON-01.1

Marichalar de Silva, Isabel

35

18

17D

Larreak

LON-01.2

Marichalar de Silva, Isabel

48

18

17E

Larreak

LON-01.3

Marichalar de Silva, Isabel

121

18

17F

Larreak

LON-02

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

66

18

2

Bidea

LON-03

Marichalar de Silva, Isabel

9615

18

21A

Lehorreko alorra

LON-03.1

Marichalar de Silva, Isabel

85

18

21D

Larreak

LON-03.2

Marichalar de Silva, Isabel

239

18

21E

Larreak

LON-04

Ebroko Ur Konfederazioa

79

18

-

Erreka

LON-05

Marichalar de Silva, Isabel

160

18

23A

Lehorreko alorra

LON-05.1

Marichalar de Silva, Isabel

734

18

23C

Larreak

LON-06

Burgui Oroz, Jesús M.ª, Luis M.ª, Antonio eta M.ª Soledad

815

19

114A

Lehorreko alorra

LON-07

Billabetako Kontzejua

22

19

-

Bidea

LON-08

Echarte Ozcoidi, Juan Jesús y M.ª Asunción

604

19

118

Lehorreko alorra

LON-09

Vizcay Itoiz, María Sagrario

574

19

119

Lehorreko alorra

LON-10.1

Iruñeko Artzapezpikutza

213

19

127A

Lehorreko alorra

LON-10.2

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

104

19

-

Errepidea

LON-10.3

Iruñeko Artzapezpikutza

113

19

127B

Larreak

LON-11

Billabetako Kontzejua

720

19

-

Bidea

LON-12

Ebroko Ur Konfederazioa

50

19

-

Erreka

LON-13.1

Billabetako Kontzejua

736

19

-

Bidea

LON-13.2

Billabetako Kontzejua

4872

17

-

Bidea

LON-14

Ebroko Ur Konfederazioa

89

17-19

-

Erreka

LON-15

Billabetako Kontzejua

3721

19

-

Bidea

LON-16

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

92

19

-

Errepidea

LON-17

Billabetako Kontzejua

710

19

-

Bidea

LON-18

Ekaiko Kontzejua

3314

20

-

Bidea

LON-19

Ekaiko Kontzejua

241

20

79

Larreak

LON-20.1

El Irati Forestal SA

2248

20

-

Bidea

LON-20.2

Ekaiko Kontzejua

1922

20

-

Bidea

LON-21

Billabetako Kontzejua

2098

19

-

Bidea

LON-22

Billabetako Kontzejua

211

19

163

Larreak

LON-23

Aosko Kontzejua

289

16

129

Makaldiak

LON-24

Ebroko Ur Konfederazioa

140

19

-

Erreka

LON-25

Aosko Kontzejua

308

16

128

Makaldiak

LON-26.1

Aosko Kontzejua

6820

16

-

Bidea

LON-26.2

Facero Aós-Ayanz

112

33

-

Bidea

LON 26.3

Gaztelu Elío, Inés

1371

15

-

Bidea

LON 27

Gaztelu Elío, Inés

1149

15

16

Larreak-zuhaiztia

LON 28.1

Gaztelu Elío, Inés

574

15

-

Bidea

LON 28.2

Murelu Longidako Kontzejua

6021

13

-

Bidea

LON-28.3

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

3111

14

-

Bidea

LON-29

Ollo Goldáraz, Teresa

25

14

24B

Lehorreko alorra

LON-29.1

Ollo Goldáraz, Teresa

414

14

24C

Larreak

LON-30

Longidako Udalaren herrilurrak

521

14

25

Larreak

LON-31

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

99

14

-

Elkorra

LON-32

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

275

14

53

Elkorra

LON-33

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

1646

14

-

Bidea

LON-34

Artaxoko Kontzejua

13496

11

-

Bidea

LON-35

Ebroko Ur Konfederazioa

33

11

-

Erreka

AGOIZKO UDAL MUGAPEA

AOI-01

Agoizko Udala

2425

2

-

Bidea

AOI-02

Agoizko Udala

183

2

-

Bidea

AOI-03

Agoizko Udala

1883

2

734

Berdegunea

AOI-04

Agoizko Udala

2975

2

730

Bidea

AOI-04.1

Agoizko Udala

405

2

-

Bidea

AOI-05

Agoizko Udala

2831

2

-

Bidea

AOI-6

Ebroko Ur Konfederazioa

473

2

-

Ibaia

AOI-07

Agoizko Udala

4297

2

-

Bidea

URRAULBEITIKO UDAL MUGAPEA

URB-01

Ebroko Ur Konfederazioa

45

9

-

Ibaia

URB-02

Urraulbeitiko Udalaren herrilurrak

1411

9

41A

Makaldiak

URB-02.1

Urraulbeitiko Udalaren herrilurrak

1220

9

41B

Larreak

URB-03

Urraulbeitiko Udala

18

9

-

Bidea

URB-04

Urraulbeitiko Udalaren herrilurrak

830

9

47A

Larreak

URB-04.1

Urraulbeitiko Udalaren herrilurrak

135

9

47B

Makaldiak

URB-05

Ebroko Ur Konfederazioa

195

9-10

-

Ibaia

URB-06

Artiedako Kontzejua

6004

10

101

Bidea

URB-07

Artiedako Kontzejua

2062

10

-

Bidea

URB-08

Artiedako Kontzejua

1869

10

146

Bidea

URB-09

Artiedako Kontzejua

5143

12

76

Bidea

URB-10

Artiedako Kontzejua

259

11-12

-

Bidea

URB-11

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

96

12

114

Bidea

URB-12

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

11576

11

283

Bidea

URB-13

Arripodasko Kontzejua

8561

11

-

Bidea

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LUM-01

Irunberriko Udala

14531

5

-

Bidea

LUM-02.1

Domeño Monreal, Inmaculada

985

5

135A

Lurzorua

LUM-02.2

Domeño Monreal, Inmaculada

1044

5

135B

Lehorreko alorra

LUM-03

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

97

5-6

-

Errepidea

LUM-03.1

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

174

5

-

Elkorra

LUM-04

Irunberriko Udala

2295

6

362A

Bidea

LUM-05

Irunberriko Udala

3051

6

-

Kalea, bidea

LUM-05.1

Irunberriko Udala

1

6

219

Lurzorua

LUM-06

Ebroko Ur Konfederazioa

59

6

-

Ibaia

LUM-07

Irunberriko Udala

534

6-8

-

Bidea

LUM-07.1

Irunberriko Udala

300

6

311

Lurzorua-bidea

LUM-07.2

Irunberriko Udala

5648

2-6-8

-

Bidea

LUM-08

Irunberriko Udala

94

2

-

Errepidea

LUM-09

Irunberriko Udala

6624

2

-

Bidea

LUM-10

Irunberriko Udala

8551

2

-

Bidea

LUM-10.1

Irunberriko Udala

1129

2

-

Bidea

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LIE-01

Ledeako Udala

8430

1

-

Bidea

LIE-02

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

4692

1

380

A-21 autobia

LIE-03.1

Ledeako Udala

3745

1

-

Bidea

LIE-03.2

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignacio

216

1

100

Almendrondoak

LIE-03.3

Ledeako Udala

5

1

380

Bidea

LIE-04

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

77

1-3

-

Errepidea

LIE-05

Ledeako Udala

8241

1-3

-

Bidea

LIE-06

La Industrial Sangüesina SA

1208

3

326

Larreak

LIE-07

Ebroko Ur Konfederazioa

453

2-3

-

Ibaia

LIE-08

La Industrial Sangüesina SA

97

2

14

Larreak

LIE-09

Ledeako Udala

803

2

-

Bidea

LIE-10

Ledeako Udala

1417

2

2

Bidea

ZANGOZAKO UDAL MUGAPEA

SAN-01

Zangozako Udala

159

1

-

Bidea

SAN-02

Zangozako Udala

4926

1

776

Berdegunea

SAN-03

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

424

1

-

Bidea

SAN-04

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

3957

1

887

Lurzorua

SAN-05

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

444

1

875

Errepidea

SAN-06.1

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

533

1

601

Lurzorua

SAN-06.2

Smurfit Kappa Navarra, S.A.

278

1

613

Lurzorua

SAN-06.3

Esergas ,S.L.

10

1

612

Lurzorua

SAN-07

Rocaforteko Kontzejua

649

1

11A

Lurzorua

SAN-07.1

Rocaforteko Kontzejua

4477

1

11B

Lurzorua

SAN-08

Zangozako herrilurrak-Pastorizako Ureztatzaileen Elkartea

23

1

-

Erretena

SAN-09

Zangozako herrilurrak

1936

2

651A

Bidea

SAN-10

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

35

2

915A

Lurzorua

SAN-10.1

Nafarroako Foru Komunitatea

Garapen Ekonomikorako Departamentua

35

2

915B

Errepidea

SAN-11

Zangozako Udala

1356

2

-

Bidea

F1515829

Iragarkiaren kodea: F1515829