37. ALDIZKARIA - 2013ko otsailaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

24/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Sustapeneko kontseilariak emana, "NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Zarrakaztelu-probintziako muga" izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena ukitutako ondasun eta eskubideak zehazteko.

Proiektuak NA-128 errepidea Zarrakaztelutik Zaragozako probintziako mugaraino zabaldu eta hobetzeko behar diren obrak garatzen ditu. Errepidearen hobetu beharreko tarteak 8,5 km-ko luzera du eta hasiera Zarrakazteluko irteeran dagoen biribilgunean du.

Errepide tarte horren galtzadak gaur egun 6 metro baino gutxiagoko zabalera du; horrez gain, zoruaren baldintzak txarrak dira eta ikuspen murriztuko malda-gainalde batzuk daude. Proiektuan inguruabar horiek zuzentzeko neurri batzuk daude: errepidea zabaltzea, bihurguneen erradioak handitzea, zorua hobetzea eta errepidearen malda aldatzea.

Errepidea zein aldetik handituko den erabakitzeko, kontuan hartu da, bereziki, ureztatzeko ubideen eta erretenen kokapena, haiek ahalik eta gutxien ukitzeko. Handitutako sekzioak honako hauek ditu: 3,50 metroko bi errei, 0,50 metroko bazterbideak eta seinaleak eta segurtasun-hesiak kokatzeko bermak. Sekzio hau eta Zaragozako probintzian dagoena berdinak dira.

Errepideak erreka-zulo batzuk zeharkatzen ditu. Horietako garrantzitsuena Arras-Aragón izenekoa da. Errepidearen sekzioa ibilgu horien gaineko tartean handitzeko, dauden egiturak aprobetxatuko dira, habe prefabrikatutako oholen bidez handituz. Irtenbide hori hoberena dela uste da, obrek ibilgailuen zirkulazioa ahalik eta gutxien oztopatzeko.

Errepidea zabaltzeak errepidea zeharkatzen duten ureztapen-obra asko ukitzen ditu, eta horregatik proiektatu da sifoi batzuk handitu eta eraikitzea.

Nekazaritzako bide eta lurzatietarako sarbide batzuk ateratzen dira errepidetik. Bide garrantzitsuena da Errege Bardeetarako sarbidea. Proiektuari esker bidearen ikuspena handituko da eta abiadura moteltzeko gune bat sortuko da, eta modu horretan tartearen arrisku-puntu bat kenduko da.

Bide-segurtasuna hobetzen duen beste bidegurutze bat da Erronkariarren Errege Altxonbidearena. Abelbide hori oso garrantzitsua da, Erronkari eta Zaraitzu ibarretatik Errege Bardeetara mugitzen den azienda pasa dadin erabiltzen baita.

39,3 kilometro-puntuan Figarolgo bidegurutzea dago, "T" forma duena. Puntu horretan "T" formako bidegurutze bat diseinatu da, itxaroteko erdiko erreia Zarrakaztelu-Figarol norabidean duena eta abiadura bizkortzeko erreia Figarol-Sádaba norabidean. Abiadura moteltzeko errei bat eginen da Sádaba-Figarol norabidean. Tipologia horrek berme handienak dituela uste da, bide-segurtasunaren ikuspegitik.

Proiektua jendaurrean jartzeko prestatutako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, eta Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Zarrakaztelu-probintziako muga" izeneko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso dira. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Zarrakazteluko udaletxean.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Zarrakazteluko Udalari, eta azken hori premiatzea udaletxeko iragarki oholean argitara dezan.

Iruñean, 2013ko otsailaren 7an.-Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

"NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Zarrakaztelu-probintziako muga" izeneko proiektua

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborantza mota

ZARRAKAZTELUKO MUGAPEA

CR-1

Portero Salillas, Concepción

Zoco Puyol, San José

Aita Juan Alfaro karrika, 23 (Zarrakaztelu)

149

5

966

Lehorreko alorra

CR-2a

Portero Salillas, Concepción

Zoco Puyol, San José

Aita Juan Alfaro karrika, 23 (Zarrakaztelu)

119

5

967A

Elkorra

CR-3

Gabari Legarre, Ceferino

San Juan karrika, zk.g. (Zarrakaztelu)

Gabari Legarre, Angel

La Plaza karrika, 36 (Zarrakaztelu)

163

5

968

Elkorra

CR-4a

Adrian Recalde, María Jose

La Plaza karrika, 35 (Zarrakaztelu)

199

5

1958A

Lehorreko alorra

CR-5

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

33

5

1957

Larreak

CR-6

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

170

5

1947

Larreak

CR-7

Orta Melida, Leonardo

San Juan karrika, 9 (Zarrakaztelu)

664

5

1946

Lehorreko alorra

CR-8

Valencia Barrena, María Consuelo

Carretera karrika, 90 (Zarrakaztelu)

1.106

5

1944

Lehorreko alorra

CR-9

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

1.655

5

1941

Larreak

CR-10a

Larcuen Valencia, Rafael Angel

Sant Felip karrika, 75, Masnou (Barcelona)

382

5

1942A

Lehorreko alorra

CR-10b

Larcuen Valencia, Rafael Angel

Sant Felip karrika, 75, Masnou (Barcelona)

39

5

1942B

Larreak

CR-11

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

3.595

5

1450

Pinudia

CR-12a

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

1.273

5

1940A

Lehorreko alorra

CR-12b

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

26

5

1940B

Larreak

CR-12c

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

262

5

1940C

Larreak

CR-13a

Zoco Zoco, Jeronima

Norte karrika, 3 (Zarrakaztelu)

623

5

1916A

Ureztaketako alorra

CR-13b

Zoco Zoco, Jeronima

Norte karrika, 3 (Zarrakaztelu)

255

5

1916B

Ureztaketako alorra

CR-13c

Zoco Zoco, Jeronima

Norte karrika, 3 (Zarrakaztelu)

876

5

1916C

Larreak

CR-13d

Zoco Zoco, Jeronima

Norte karrika, 3 (Zarrakaztelu)

375

5

1916D

Ureztaketako alorra

CR-14

Lacabe Ibañez, Emilio Javier

La Plaza karrika, 56 (Zarrakaztelu)

906

5

1903

Ureztaketako alorra

CR-15a

Alfaro Ezpeleta, Felisa

Mayor karrika, 34 (Zarrakaztelu)

477

5

1902A

Ureztaketako alorra

CR-15b

Alfaro Ezpeleta, Felisa

Mayor karrika, 34 (Zarrakaztelu)

626

5

1902B

Larreak

CR-16a

Lines Cifuentes, María Milagros

Zangoza karrika, 29 (Zarrakaztelu)

1.666

5

1897A

Ureztaketako alorra

CR-17d

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

100

5

1896D

Larreak

CR-18

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

100

17

1101

Elkorra

CR-19

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

184

17

1100

Larreak

CR-20

Cortes Larramendi, Ana Isabel

Tanco Perez, Jesus Manuel

Sol karrika, 6 (Zarrakaztelu)

153

17

1099

Lehorreko alorra

CR-21

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia karrika, 1 (Zarrakaztelu)

171

4

1776

Ureztaketako alorra

CR-22a

Perez Valdemoros, María Cruz

Saso karrika, 24 (Zarrakaztelu)

880

4

1598A

Ureztaketako alorra

CR-23

Gabari Goyena, Pilar

San Juan Alfaro karrika, 7 (Zarrakaztelu)

643

4

1599

Ureztaketako alorra

CR-24

Garde Miqueleiz, Eduardo

Gallego Anso, Elena

San Juan karrika, 8 (Zarrakaztelu)

1.200

4

1600

Ureztaketako alorra

CR-25

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

2.699

4

1675

Ureztaketako alorra

CR-26

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

1.238

4

1680

Ureztaketako alorra

CR-27

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

1.504

4

1681

Ureztaketako alorra

CR-28

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

920

11

1102

Ureztaketako alorra

CR-29

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

99

11

433

Larreak eta zuhaitzak

CR-30

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

408

11

450

Larreak

CR-31a

Perez Pegenaute, Juan

Gayarre karrika, 13 (Zarrakaztelu)

Azpeitia Martinez, María Angeles

Gayarre karrika, 11 (Zarrakaztelu)

1.077

11

1101A

Ureztaketako alorra

CR-31b

Perez Pegenaute, Juan

Gayarre karrika, 13 (Zarrakaztelu)

Azpeitia Martinez, María Angeles

Gayarre karrika, 11 (Zarrakaztelu)

99

11

1101B

Larreak

CR-32a

Perez Pegenaute, Juan

Gayarre karrika, 13 (Zarrakaztelu)

Azpeitia Martinez, María Angeles

Gayarre karrika, 11 (Zarrakaztelu)

211

11

1100A

Ureztaketako alorra

CR-32b

Perez Pegenaute, Juan

Gayarre karrika, 13 (Zarrakaztelu)

Azpeitia Martinez, María Angeles

Gayarre karrika, 11 (Zarrakaztelu)

381

11

1100B

Larreak

CR-33

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

510

17

1149

Pinadia

CR-34

Huarte Cortes, Julio Pascual

Tres de mayo etorbidea, 22, 6C33 (Tenerifeko Santa Cruz)

Huarte Cortes, María Jose

Iturralde y Suit karrika, 1 - 6. (Iruña)

Sanchez Huarte, María Belen

Figueruelas karrika, 16 (Tutera)

Sanchez Huarte, Jose Angel

Diaz Bravo, 24 - 4. C (Tutera)

494

17

921

Ureztaketako alorra

CR-35

Ezpeleta Gabari, María Aurelia

Europa etorbidea, 13 - 5. B (Badajoz)

1.436

14

551

Ureztaketako alorra

CR-36a

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

212

14

550A

Ureztaketako alorra

CR-36b

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

42

14

550B

Bidea

CR-37

Martinez Irigoyen, María Carmen

Iglesia karrika, 4 (Zarrakaztelu)

71

14

558

Ureztaketako alorra

CR-38a

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

71

14

562A

Ureztaketako alorra

CR-38b

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

350

14

562B

Larreak

CR-39

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

124

14

565

Lehorreko alorra

CR-40a

Tabar Miqueleiz, María Angeles

Errege Bardeak karrika, 12 (Zarrakaztelu)

21

14

566A

Lehorreko alorra

CR-40b

Tabar Miqueleiz, María Angeles

Errege Bardeak karrika, 12 (Zarrakaztelu)

306

14

566B

Larreak

CR-41

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

473

14

567

Larreak

CR-42c

Abendaño Perez, Jacinto

Antso Azkarra karrika, 20 (Zarrakaztelu)

121

14

608C

Larreak

CR-43

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas karrika, 7b-4 (Iruña)

32

14

607

Altxonbidea

CR-44

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas karrika, 7b-4 (Iruña)

124

14

696

Altxonbidea

CR-45a

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

2.749

14

697A

Ureztaketako alorra

CR-45b

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

48

14

697B

Larreak

CR-46

Martinez Viloche, María Carmen

Carretera karrika, 52 (Zarrakaztelu)

761

14

744

Ureztaketako alorra

CR-47a

Larramendi Marco, Miguel Angel

Carretera karrika, 52 (Zarrakaztelu)

213

14

745A

Ureztaketako alorra

CR-48a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

537

14

746A

Ureztaketako alorra

CR-48b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

254

14

746B

Larreak

CR-49a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

60

14

750A

Lehorreko alorra

CR-49b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

1.758

14

750B

Larreak

CR-50b

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia plaza, 1 (Zarrakaztelu)

633

12

560B

Larreak

CR-51a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

66

12

561A

Lehorreko alorra

CR-51b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

427

12

561B

Larreak

CR-52a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

69

12

562A

Ureztaketako alorra

CR-52b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

40

12

562B

Larreak

CR-53b

Huarte Cortes, Julio Pascual

Tres de mayo etorbidea, 22, 6C33 (Tenerifeko Santa Cruz)

Huarte Cortes, María Jose

Iturralde y Suit karrika, 1 - 6. (Iruña)

Sanchez Huarte, María Belen

Figueruelas karrika, 16 (Tutera)

Sanchez Huarte, Jose Angel

Diaz Bravo, 24 - 4. C (Tutera)

1.432

14

752B

Lehorreko alorra

CR-53c

Huarte Cortes, Julio Pascual

Tres de mayo etorbidea, 22, 6C33 (Tenerifeko Santa Cruz)

Huarte Cortes, María Jose

Iturralde y Suit karrika, 1 - 6. (Iruña)

Sanchez Huarte, María Belen

Figueruelas karrika, 16 (Tutera)

Sanchez Huarte, Jose Angel

Diaz Bravo, 24 - 4. C (Tutera)

154

14

752C

Larreak

CR-54d

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

507

14

853D

Ureztaketako alorra

CR-54b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

1.212

14

853B

Larreak

CR-54c

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

67

14

853C

Ureztaketako alorra

CR-55a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

210

14

852A

Ureztaketako alorra

CR-55b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

469

14

852B

Larreak

CR-56b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

373

14

848B

Ureztaketako alorra

CR-56d

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

41

14

848D

Larreak

CR-56k

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

153

14

848K

Ureztaketako alorra

CR-57a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

995

13

535A

Ureztaketako alorra

CR-57b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

22

13

535B

Larreak

CR-57c

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

456

13

535C

Larreak

CR-58b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

225

12

606B

Ureztaketako alorra

CR-58c

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

53

12

606C

Larreak

CR-59a

Cameros Benedicto, Miguel Angel

Aragón etorbidea, 13 (Zarrakaztelu)

Sierra Castillo, María Carmen

Aragón etorbidea, 11 (Zarrakaztelu)

55

13

591A

Ureztaketako alorra

CR-60b

Barcos Martinez, María Carmen

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

Abendaño Ibañez, Jesus

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

97

13

592B

Larreak

CR-60e

Barcos Martinez, María Carmen

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

Abendaño Ibañez, Jesus

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

64

13

592E

Larreak

CR-60f

Barcos Martinez, María Carmen

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

Abendaño Ibañez, Jesus

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

29

13

592F

Ureztaketako alorra

CR-61

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

573

12

636

Larreak

CR-62a

Alfaro Jimenez, Resurección

Aita San Juan Alfaro karrika, 12 (Zarrakaztelu)

627

13

593A

Lehorreko alorra

CR-63a

Alfaro Jimenez, Resurección

Aita San Juan Alfaro karrika, 12 (Zarrakaztelu)

320

13

676A

Ureztaketako alorra

CR-64

Alfaro Abendaño, Honorio

Paz etorbidea, 13 (Zarrakaztelu)

112

13

678

Ureztaketako alorra

CR-65a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

162

13

688A

Ureztaketako alorra

CR-66

Palacios Urzainqui, Blanca

Mayor karrika, 43 (Zarrakaztelu)

184

13

689

Ureztaketako alorra

CR-67

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

104

12

590

Ureztaketako alorra

CR-68a

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

664

12

605A

Ureztaketako alorra

CR-68b

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

25

12

605B

Larreak

CR-76a

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

164

17

920A

Lehorreko alorra

CR-76b

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

131

17

920B

Zuhaitzak

CR-77

Garde Tambo, Isidro

Antso Azkarra karrika, 3 (Zarrakaztelu)

62

17

922

Ureztaketako alorra

CR-78

La Esperanza bazkaleku sozietatea

Rosario karrika, 33 (Zarrakaztelu)

20

14

568

Larreak

CR-79

Garde Villafranca, María Milagros

Marcelo Celayeta etorbidea, 47 - 1. ezk. (Iruña)

49

14

556

Olibadia ureztalurrean

CR-80d

Gurpegui Saldías, Julia

San Nicolas karrika, 39 (Zarrakaztelu)

431

14

700D

Ureztaketako alorra

Aldi baterako zabortegiaren eta legar hobien okupazioak ukitutako lurzatiak.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

ZARRAKAZTELUKO MUGAPEA

CR-69

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia plaza, 1 (Zarrakaztelu)

2.273

5

1800

Ureztaketako alorra

CR-70

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia plaza, 1 (Zarrakaztelu)

6.384

5

1801

Larreak

CR-71b

Tanco Pejenaute, Fernando

Pozo Muro karrika, 22 (Zarrakaztelu)

2.134

5

1799B

Larreak

CR-72a

Mulas Leon, Jose Javier

San Frantzisko Xabierkoa karrika, 1 (Zarrakaztelu)

57.735

5

1845A

Lehorreko alorra

CR-72b

Mulas Leon, Jose Javier

San Frantzisko Xabierkoa karrika, 1 (Zarrakaztelu)

208

5

1845B

Larreak

CR-73

Jimenez Gabari, Lourdes

Carretera karrika, 106 (Zarrakaztelu)

19.892

5

1846

Lehorreko alorra

CR-74

Brun Pla, Ramon

Pinar etorbidea, 38 (Tauste)

García Artola, María Pilar

Pinar etorbidea, 38 (Tauste)

Urdiciain Jaso, María Rosa

Alf. Zapater Cerdan karrika, 5-7.A (Zaragoza)

12.668

5

1847

Lehorreko alorra

CR-75

Guermont Inchausti, Remedios

San Nicolas karrika, 2 (Zarrakaztelu)

8.659

5

1943

Lehorreko alorra

CR-81

Alfaro Iturralde, María Salomé

Paja karrika, 3 (Figarol)

1.486

5

1826

Lehorreko alorra

CR-82

Alfaro Jimenez, Victoria Hermenegilda

Alfaro Jimenez, Aurelio

Alfaro Jimenez, Maria

Calvario karrika, 4 (Zarrakaztelu)

24.827

5

1827

Lehorreko alorra

CR-83

Barcos Martinez, María Carmen

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

Abendaño Ibañez, Jesus

Santa Cruz karrika, 22 (Zarrakaztelu)

7.970

5

1828

Lehorreko alorra

CR-84

Diaz Alfaro, Jesus Angel

Dos de mayo karrika, 4 (Zarrakaztelu)

8.338

5

1829

Lehorreko alorra

CR-85

García Saldías, Margarita

Mayor karrika, 38 (Zarrakaztelu)

2.525

5

1830

Lehorreko alorra

CR-86

Zarrakazteluko herrilurrak

Iglesia plaza, 1 (Zarrakaztelu)

2.515

5

Zk.g.

Bidea

Aldi baterako instalazio osagarrien okupazioak ukitutako lurzatiak.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

ZARRAKAZTELUKO MUGAPEA

CR-6

Zarrakazteluko Udalaren herrilurrak

Iglesia plaza, 3 (Zarrakaztelu)

 410

5

1947

Larreak

CR-7

Orta Melida, Leonardo

San Juan karrika, 9 (Zarrakaztelu)

1.994

5

1946

Lehorreko alorra

F1302026

Iragarkiaren kodea: F1302026