109. ALDIZKARIA - 2013ko ekainaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

69/2013 FORU AGINDUA, maiatzaren 22koa, Sustapeneko kontseilariak emana, “N-700 errepidean Ororbiako saihesbidea” egiteko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak emandako txostenaren arabera, Ororbiako zeharbidean arazo larriak daude, malda handikoa delako, bere trazadura bihurgunetsua delako eta herrian bertan gurutzaguneak daudelako.

Azterlanean, azterketa egin ondoren, egokiagotzat jo den alternatiba garatuko da proiektuan.

Saihesbidea Ororbiako herrigunearen iparraldean eta mendebaldean dago. Saihesbideak NA-700 (Iruña-Ibero) errepidearekin hasieran eta bukaeran dituen loturak sestra bereko biribilgune banaren bidez eginen dira. Biribilgune bat proiektatu da NA-7010 (Asterain-Irurtzun) errepidearekiko gurutzagunean.

Saihesbidea NA-700 errepidearen 7. kilometroan hasten da, Ollatibarko bidearen aldean. Puntu horretan biribilgune bat proiektatu da.

Biribilgune horren eta NA-7010 errepidearekiko gurutzagunekoaren artean, oinplantako trazaduran 1.373 metroko bihurgune bat dago. Tarte horretan, sestrak %4,5eko igoera du, eta %4,5eko jaitsiera jarraian.

NA-7010 errepidetik saihesbidearen bukaeraraino, lursaila laua da eta saihesbidearen malda, oso txikia.

Saihesbidea 2.127 metro luze da. Sekzioak honako hauek ditu: 3,50 metroko bi errei, 1,5 metroko bazterbideak eta seinaleak eta segurtasun-hesiak kokatzeko bermak.

Proiektuan saihesbideak ukitzen dituen bide guztietako pasabideak bermatzen dira, sestra ezberdineko bidegurutzeetarako egituren bidez. Hona hemen ukitutako bideak: Ollatibarko bidea (saihesbidearekin paralelo doan bidea, Itzako bidearekin lotu arte), Itzako bidea (saihesbidepeko pasabidea), Abaxitako bidea (saihesbidepeko pasabidea), Izkueko bidea (saihesbidearen gaineko pasabidea).

Lur soberakina egonen denez, beharrezkoa da soberakinen biltegi bat izatea soberakin hori biltzeko. Aukeratu den eremuak muga du saihesbidearekin, trazadurak hondeatu beharreko lur bolumena handiena duen tokian; NA-7010 errepidearen eta Lizasoaingo bidearen artean dago.

Errepidea ingurumenean integratzeko, proiektuak Ingurumen eraginaren aginduzko azterlana du. Bertan, prebentzio neurriez eta eragina gutxitzen duten neurri orokorrez gainera, neurri zuzentzaileak eta ingurumen jarraipenekoak sartu dira. Ingurumen eraginaren azterlanak Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuaren aldeko txostena du.

Proiektua jendaurrean jartzeko prestatutako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egin eta haiek desjabetzeko espedienteari ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Bestalde, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 39.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da, halaber, Ingurumen eraginaren azterlana jendaurrean jartzea, proiektuaren ingurumen eragina ebaluatu ahal izateko.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak lehengoratuko dira.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat eta Sustapen Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. “N-700 errepidean Ororbiako saihesbidea” egiteko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea, hilabetez, ukitutako ondasun eta eskubideak zehazteko eta Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso dira. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan, baita Oltza Zendeako Udalaren eta Ororbiako Kontzejuaren bulegoetan ere.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Oltza Zendeako Udalari eta Ororbiako Kontzejuari, eta horiek premiatzea beren iragarki oholetan argitara dezaten.

Iruñean, 2013ko maiatzaren 22an.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“NA-700 ERREPIDEAN ORORBIA SAIHESBIDEA” EGITEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

OLTZAKO UDAL MUGAPEA

OL-0

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

1.440

335

3

516C

516D

Lehorreko alorra

Larreak

OL-1

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

3.370,73

3

186

Larreak

OL-2

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

91,48

3

192B

Askotariko zuhaitzak

OL-3

Cortajarena Goñi, M.ª Pilar

Eguzki kalea, 9 (Ororbia)

5.428,20

3

187A

Lehorreko alorra

OL-4

Orcoyen Oyarzun, Francisca Javiera

Kale Nagusia, 7 (Ororbia)

7.520,10

3

191A

Lehorreko alorra

OL-5

Garriz Ezcurra, Jesús

San Julian kalea, 11 (Ororbia)

4.013,00

3

195

Lehorreko alorra

OL-6

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

4.710

3

223

Lehorreko alorra

OL-7

Elizalde Eneriz, Felix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepción

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

4.987,54

3

224

Lehorreko alorra

OL-8

Diaz de Cerio Nagore, M.ª Asunción

San Julian kalea, 3

6.638

3

520

Lehorreko alorra

OL-9

Ezkaray Aranguren, Manuel Tomas

Euntzeburua kalea, 2.

14.589,58

3

234

Lehorreko alorra

OL-10

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

285

2.199

201

3

233F

233A

233D

Larreak

Lehorreko alorra

Askotariko zuhaitzak

OL-11

Alvarez Eseberri, Esteban

Gaztelugibel kalea, 13 - 5. B (Iruña)

9.517

3

232

Lehorreko alorra

OL-12

Aguirre Ochoa, M.ª Teresa

Irurita Apezpikuaren plaza, 5 - 10. ezk. (Iruña)

Urdanoz San Martín, José Ignacio

Irurita Apezpikuaren plaza, 5 - 10. ezk. (Iruña)

Fernández San Martín, Jesús Mari

Iturrama Berriko kalea, 2 - 2. C (Iruña)

Fernández San Martín, M.ª Jesús

Angulo kalea, 4 (Ororbia)

443,89

3

9

Lehorreko alorra

OL-13

San Martin Aniz, Felix Maria

Ariz Iriarte, Antonia

Zubiko kalea, 1 (Ororbia)

183,94

3

10

Lehorreko alorra

OL-14

Ezkaray Aranguren, Manuel Tomas

Euntzeburua kalea, 2 (Ororbia)

9.986

3

11

Lehorreko alorra

OL-15

Garriz Ezcurra, Jesús

San Julian kalea, 11 (Ororbia)

25.346,00

3

14

Lehorreko alorra

OL-16

Ilarraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga etorbidea, 2 (Uharte)

Ilarraz Urtasun, Jose Javier

Antso Jakitunaren Hiribidea, 24 - 8. esk. (Donostia)

Ilarraz Urtasun, Jesús M.ª

Boulevard Zumardia, 25 - 5. ezk. (Donostia)

4.276,91

3

13

Lehorreko alorra

OL-17

Elizalde Eneriz, Félix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepción

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

2.100,57

3

12

Lehorreko alorra

OL-18

Urdaniz Beorlegui, María Jose

Martín Azpilcueta zeharkalea, 2 - 3. A (Iruña)

721,72

3

8

Lehorreko alorra

OL-19

Setuain Irigoyen, M.ª Jesús

Santa Barbara kalea, 17 (Elo)

705,59

3

26

Lehorreko alorra

OL-20

Cortajarena Goñi, M.ª Pilar

Eguzki kalea, 9 (Ororbia)

1.511,46

3

23

Lehorreko alorra

OL-21

Elizalde Eneriz, Felix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepción

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

2.528,22

3

24

Lehorreko alorra

OL-22

Arraiza Arangoa, Marcos

Eguzki kalea, 3 (Ororbia)

3.131,67

3

25

Lehorreko alorra

OL-23

Baquedano Orderiz, Manuel

Etxauriko Errepidea, 27 (Ororbia)

2.340,51

3

27

Lehorreko alorra

OL-24

Aranguren Jauregui, Juana

Etxauriko Errepidea, 27 (Ororbia)

2.464,33

3

28

Lehorreko alorra

OL-25

Irurzun Lizarrondo, Joaquín

Gartzia Naiarakoaren pasealekua, 3 - 5. D (Iruña)

585,58

3

29

Lehorreko alorra

OL-26

Ruiz Gascues, Melchor

Ruiz Gascues, José Manuel

Etxauriko Errepidea, 7 (Ororbia)

156,74

4

14

Lehorreko alorra

OL-27

Ruiz Gascues, Melchor

Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jauregui, Rosa M.ª

Etxauriko Errepidea, 7 (Ororbia)

201,79

4

15

Lehorreko alorra

OL-28

Urdaniz Beortegui, M.ª Josefa

Martín Azpilcueta zeharkalea, 2 - 3. A (Iruña)

228,74

4

16

Lehorreko alorra

OL-29

Ilarraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga etorbidea, 2 (Uharte)

Ilarraz Urtasun, Jose Javier

Antso Jakitunaren Hiribidea, 24 - 8. esk. (Donostia)

Ilarraz Urtasun, Jesús M.ª

Boulevard Zumardia, 25 - 5. ezk. (Donostia)

481,98

3

33A

Lehorreko alorra

OL-30

Urdaniz Beortegui, M.ª Josefa

Martín Azpilcueta zeharkalea, 2 - 3. A (Iruña)

1.393,49

3

30A

Lehorreko alorra

OL-31

San Martín Aniz, Felix M.ª

Ariz Iriarte, Antonia

Zubiko kalea, 1 (Ororbia)

656,86

3

31A

Lehorreko alorra

OL-32

Gil Echavarri, María

Kale Nagusia, 4 (Ororbia)

168,07

3

32A

Lehorreko alorra

OL-33

Elizalde Ibarrola, Francisco

Etxauriko Errepidea (Ororbia)

179

3

246

Lehorreko alorra

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK UKITUTAKO LURZATIAK

Zabortegia

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

OLTZAKO UDAL MUGAPEA

OL-10

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

50.145

4.227

4

1.363

3

233A

233B

233C

233F

Lehorreko alorra

Larreak

Askotariko zuhaitzak

Larreak

OL-50

San Martín Aniz, Félix M.ª

Ariz Iriarte, Antonia

Zubiko kalea, 1 (Ororbia)

14.384

3

215

Lehorreko alorra

OL-51

San Martín Beloqui, Esteban

San Juan kalea, 7 (Orkoien)

21.524

3

219

Lehorreko alorra

OL-52

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

1.023

3

220

Lehorreko alorra

Instalazio osagarriak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

OLTZAKO UDAL MUGAPEA

OL-60

Ilarraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga etorbidea, 2 (Uharte)

Ilarraz Urtasun, Jose Javier

Antso Jakitunaren Hiribidea, 24 - 8. esk. (Donostia)

Ilarraz Urtasun, Jesús M.ª

Boulevard Zumardia, 25 - 5. ezk. (Donostia)

3.653,06

3

225H

Lehorreko alorra

ZERBITZUAK LEHENGORATZEKO LANEK UKITUTAKO LURZATIAK

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

DESJ. P.–KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

ml

m

Zk.

m

m

Pol.

Lurz.

Laborea

OLTZAKO UDAL MUGAPEA

OL-0

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

0

0

0

0

400,20

Saneamendua

3

516

Larreak

OL-7

Elizalde Eneriz, Felix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepcion

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

3

9

0

0

35,43

Gasbideak eta oliobideak

3

224

Lehorreko alorra

OL-7

Elizalde Eneriz, Felix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepcion

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

12

36

0

0

167,12

Hornidura

3

224

Lehorreko alorra

OL-10

Ororbiako Kontzejuaren herrilurrak

Angulo kalea, 22 (Ororbia)

10

11

30

54

0

0

64

376

Telefono lineak

3

233F

233A

Larreak

Lehorreko alorra

OL-11

Alvarez Eseberri, Esteban

Gaztelugibel kalea, 13 - 5. B (Iruña)

0

8

0

0

91,06

Telefono lineak

3

232

Lehorreko alorra

OL-20

Cortajarena Goñi, M.ª Pilar

Eguzki kalea, 9 (Ororbia)

0

3

1

5

12,38

Linea elektrikoak

3

23

Lehorreko alorra

OL-21

Elizalde Eneriz, Felix

Arce Kardinalearen kalea, 6 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, Julia M.ª

Arce Kardinalearen kalea, 8 (Ororbia)

Elizalde Eneriz, M.ª Concepción

Arce Kardinalearen kalea, 10 (Ororbia)

52

209

0

1

314,71

Linea elektrikoak

3

24

Lehorreko alorra

OL-22

Arraiza Arangoa, Marcos

Eguzki kalea, 3 (Ororbia)

29

114

1

6

181

Linea elektrikoak

3

25

Lehorreko alorra

OL-23

Baquedano Orderiz, Manuel

Etxauriko Errepidea, 27 (Ororbia)

8

19

1

6

58,20

Telefono lineak

3

27

Lehorreko alorra

OL-24

Aranguren Jauregui, Juana

Etxauriko Errepidea, 27 (Ororbia)

11

35

1

6

96

Telefono lineak

3

28

Lehorreko alorra

F1307588

Iragarkiaren kodea: F1307588