153. ALDIZKARIA - 2012ko abuztuaren 3a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

6/2012 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Sustapeneko kontseilariak emana, "Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea" egiteko proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman duenez, Nafarroako Gobernuaren 2011ko martxoaren 14ko Erabakiaren bidez "Tafallako saihesbidearen proiektuari buruzko informazio azterlanaren" Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onetsi zen.

Nafarroako Errepideen 2010-2018rako III. Plan Zuzentzailean, Nafarroako Parlamentuak onetsian, ondoko jarduketa hauek sartzen dira: "Tafallako lotune berria" (AP-15aren eta NA-132aren arteko lotune berria) eta "Tafallako hegoaldeko saihesbidea" (NA-132aren jarraipena N-121eraino). Bi obra horiek eginez, NA-132tik pasatzen diren ibilbide luzeko ibilgailu guztiek ez dute Tafallatik pasatu beharko.

Aipatu Errepideen Plan Zuzentzailean ezarritako irizpideari jarraikiz, Tafallako hegoaldeko saihesbidearen proiektua bi zatitan banatuta dago: 1. fasea eta 2. fasea.

Tafallako hegoaldeko saihesbidearen 1. fasea jendaurrean jarri zen, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariaren 22/2012 Foru Aginduaren bidez.

Orain jendaurrean jartzen den proiektua "Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea" izenekoari dagokio. Azterlan informatiboan aukeratutako alternatiba garatu da: saihesbidea autobideko lotunetik hasten da, A-15 autobidearekin paralelo jarraitzen du eta NA-132 errepidearekin konektatzen da, NA-132ren eta A-15ren arteko gurutzagunearen inguruan.

2. fasearen proiektua autobideko lotunearen aldaketa batekin hasten da eta saihesbidea hasten den lekuan biribilgune bat hartzen du barne. Gero iparralderantz jarraitzen du, autobideko galtzadarekiko paralelo, Iruñerako noranzkoan. Trenbidea gurutzatzen du, trenbideetako azpiegituraren bi alboetako bideak ere igarotzen dituen egitura baten bidez.

Trenbidea gurutzatu ondoren, errepideak A-15arekiko paralelo jarraitzen du, malda apalekin eta sestra lurraren kotari egokituz. Azken tartean autobidetik urruntzen da eta NA-132 errepidearekin konektatzen da, biribilgune berri baten bidez.

Biribilgune hori adar baten bidez konektatzen da autobidearekin, galtzadan (Iruñerako noranzkoan) sartzeko aukera emanen duena. Biribilguneak aurreikusitako industrialdearekin konektatzeko aukera ere emanen du.

Proiektua jendaurrean jartzeko prestatutako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egin eta haiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako determinazioekin.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea" egiteko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea, hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso dira. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen eta Etxebizitza Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Tafallako udaletxean.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Tafallako Udalari, eta azken hori premiatzea udaletxeko iragarki oholean argitara dezan.

Iruñean, 2012ko ekainaren 27an.-Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

"Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea" egiteko proiektua"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

Trazadurak ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

4.100

5

9

Elkorra

TA-2

Esparza Aldunate, María Josefa

Candaraiz kalea, 18 (Tafalla)

12

5

3

23

37

Berotegia

Lurzatiak biltzea

TA-3

Sarnago Sisamon, Felisa

Ereta pasealekua, 7 - 1. B (Tafalla)

Andueza Ruiz, Jesús

El Olmo kalea, 30 - 1. (Tafalla)

5.977

5

3

24

38

Ureztaketako alorra

Lurzatiak biltzea

TA-4

Zabalba Salinas, Gerardo

San Isidro kalea, 31 (Tafalla)

4.822

5

39

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

Martinez Espronceda kalea, 18 - 3. ezk. (Tafalla)

22

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

Recoletas kalea, 14 (Tafalla)

62

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

Cuatropea kalea, 8 (Tafalla)

123

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

Auroroen plazatxoa, 2 (Tafalla)

386

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso Carlos

Eskuela María kalea, 4 (Tafalla)

503

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (%50)

Tubal Kalea, 10 - 1. ezk. (Tafalla)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (%50)

Tubal Kalea, 10 - 1. ezk. (Tafalla)

269

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

Candaraiz kalea, 6 (Tafalla)

643

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

Bartolomé de Carranza, 62 - 4. A (Iruña)

1.078

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

Burgos etorbidea, 16 (Madril)

499

5

286

Elkorra

(Trenbidea)

TA-16

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

4.260

5

44

Elkorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

837

5

3

46

64

Ureztalurreko mahastia

Lurzatiak biltzea

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

9.826

4

1

Elkorra

TA-19

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Rincón de Mencos kalea, 1 (Tafalla)

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

1.024

4

1

109

262

Ureztaketako alorra

Lurzatiak biltzea

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

598

4

108

Pinudia

TA-21

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

92

4

87

Larreak

TA-22

Iriso Erreguerena, María Teresa

Escuela María kalea, 8 (Tafalla)

2.224

4

86

Lehorreko alorra

TA-23

Flamarique Beriain, María Luisa

Escorial kalea, 3 - 2. (Tafalla)

2.615

1.151

4

85A

85B

Ureztalurreko mahastia

Larreak

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

La Plana kalea, 10 - 2. B (Tafalla)

Izuriaga Piudo, M.ª Resurrección (%25)

San Francisco kalea, 6 - 1. D (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%25)

La Plana kalea, 10 - 2. B (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

San Francisco kalea, 6 - 1. D (Tafalla)

902

4

73

Ureztaketako alorra

TA-25

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Rincón de Mencos kalea, 1 (Tafalla)

1.240

4

72

Lehorreko alorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

Tubal kalea, 36 (Tafalla)

2.726

563

4

71A

71B

Ureztaketako alorra

Larreak

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Rincón de Mencos kalea, 1 (Tafalla)

464

4

555

Larreak

TA-28

Mtnez. Huarte-Mendicoa, Fco. Javier (%25%)

Abejeras kalea, 13 - 1. A (Iruña)

Mtnez. Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25%)

Diputación Foral kalea, 2 - 1. D (Tafalla)

Mtnez. Huarte-Mendicoa, M.ª Concepción (%25%)

Kale Nagusia, 20 - 1. (Tafalla)

Mtnez. Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25%)

Antso Azkarraren etorbidea, 49 - 8. C (Iruña)

7312

200

4

4

8A

8B

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

TA-29

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

364

4

10

Larreak

TA-30

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

134

4

16

Larreak

TA-31

Iriso Erreguerena, María Teresa

Escuela María kalea, 8 (Tafalla)

897

4

5

Lehorreko alorra

TA-32

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

9

4

14

Larreak

TA-33

Iriso Erreguerena, María Teresa

Escuela María kalea, 8 (Tafalla)

3.982

4

11

Lehorreko alorra

TA-34

Ibarrola Ruiz, Juana

Cuatro Esquinas kalea, 9 - 2. (Tafalla)

2.072

1.026

4

12A

12C

Lehorreko alorra

Olibadia

TA-35

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

22

3

73

Lehorreko alorra

TA-36

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

39

3

72

Lehorreko alorra

TA-37

Ramírez Esparza, José Luis

Auroroen plazatxoa, 1 (Tafalla)

39

3

71B

Lehorreko alorra

TA-38

Jiménez Sarnago, Francisco (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

Sarnago Sisamon, Pilar (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

7.256

4

4

Lehorreko alorra

TA-39

Granja Jiménez, S.L.

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

9

2.368

1.387

4

3B

3C

3D

Elkorra

Olibadia

Lehorreko alorra

TA-40

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

62

4

2

Larreak

TA-41

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

10.436

3

2

Elkorra

TA-42

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

Orreaga etorbidea, 39 (Zizur Zendea)

25

3

49

Lehorreko alorra

TA-43

Ozcariz Maylin, Carmen Regina

Kale Nagusia, 41 - 1. (Tafalla)

98

3

17

Lehorreko alorra

TA-44

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

1.425

3

1

Elkorra

Maileguek, zabortegiek eta instalazio osagarriek ukitutako lurzatiak

Instalazioak.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-3

Sarnago Sisamon, Felisa

Ereta pasealekua, 7 - 1. B (Tafalla)

1.770

5

24

Ureztaketako alorra

TA-38

Jiménez Sarnago, Francisco (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

Sarnago Sisamon, Pilar (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

4.179

4

4

Lehorreko alorra

Maileguak.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-42

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

Orreaga etorbidea, 39 (Zizur Zendea)

15.312

3

49

Lehorreko alorra

TA-49

Tafallako Udalaren masa komuna

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

Ubidearen IV-1 sektoreko ureztatzaileen elkartea

Lerin errepidea (Miranda Arga)

2.162

6

262

Ureztaketako alorra

TA-50

Ruiz Gil, Saturnina

Kale Nagusia, 17 (Erriberri)

7.804

6

263A

Ureztaketako alorra

TA-51

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza (Tafalla)

95.775

7

252A

Lehorreko alorra

Zabortegiak.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-45

Ojer Garciandia, Damián (%33,33)

Lizarra etorbidea, 5 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Saturnino (%33,34)

Monte Plano kalea, 1 - 2. A (Tafalla)

8.168

1.376

3

3

57A

57B

Lehorreko alorra

Elkorra

TA-46

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

5.650

3

59

Mota askotako zuhaitzak

TA-47

Ojer Garciandia, Damián (%33,34)

Lizarra etorbidea, 5 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Saturnino (%33,33)

Monte Plano kalea, 1 - 2. A (Tafalla)

5.751

3

58

Elkorra

TA-48

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

4.688

647

356

3

3

3

56A

56B

56C

Larreak

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Zerbitzuak lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak

Argiak.

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA m²

DESJ. P. - KUTX. m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

31

365

5

9

Elkorra

Hornidura.

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA m²

DESJ. P. - KUTX. m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

Burgos etorbidea, 16 (Madril)

12

90

Lur azpiko hodia

5

286

Elkorra

(Trenbidea)

TA-14

Ros Prat, Julián María

Teodoro Rada plaza, 7 - 1. A (Tafalla)

81

Lur azpiko hodia

5

354

Ureztaketako alorra

TA-15

Azcarate Iñurrieta, Raimundo (%25)

Alto de la Muralla kalea, 9 - 3. (Tafalla)

Jaso Lizarbe, Guadalupe (%25)

Alto de la Muralla kalea, 9 - 3. (Tafalla)

Azcarate Jaso, Aritz (%50)

Alto de la Muralla kalea, 9 - 3. (Tafalla)

5

Lur azpiko hodia

5

43B

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

267

806

Lur azpiko hodia

5

46

Ureztalurreko mahastia

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

18

105

Lur azpiko hodia

4

1

Elkorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

Tubal kalea, 36 (Tafalla)

25

4

111

Lur azpiko hodia

4

71A

Ureztaketako alorra

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Rincón de Mencos kalea, 1 (Tafalla)

1

2

12

Lur azpiko hodia

4

555

Larreak

TA-38

Jiménez Sarnago, Francisco (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

Sarnago Sisamon, Pilar (%50)

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

17

Lur azpiko hodia

4

4

Lehorreko alorra

TA-39

Granja Jiménez, S.L.

Madre Nicol kalea, 7 (Tafalla)

15

220

1

39

621

55

Lur azpiko hodia

4

4

3B

3C

3D

Elkorra

Olibadia

Lehorreko alorra

TA-40

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

60

4

199

Lur azpiko hodia

4

2

Larreak

Ureztalurretako erretenak.

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA m²

DESJ. P. - KUTX. m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-5

Zabalba Flamarique, José

Poyo kalea, 9 (Tafalla)

1

Erretena

5

30

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

Martínez de Espronceda kalea, 18 - 3. ezk. (Tafalla)

9

87

Erretena

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

Recoletas kalea, 14 (Tafalla)

9

58

Erretena

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

Cuatropea kalea, 8 (Tafalla)

10

67

Erretena

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

Auroroen plazatxoa, 2 (Tafalla)

18

129

Erretena

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso Carlos

Escuela María kalea, 4 (Tafalla)

18

123

Erretena

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (%50)

Tubal kalea, 10 - 1. ezk. (Tafalla)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (%50)

Tubal kalea, 10 - 1. ezk. (Tafalla)

10

73

Erretena

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

Candaraiz kalea, 6 (Tafalla)

26

184

Erretena

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

Bartolomé de Carranza kalea, 62 - 4. A (Iruña)

44

217

Erretena

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

113

Erretena

5

46

Ureztalurreko mahastia

TA-19

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Rincón de Mencos, 1 (Tafalla)

2

96

717

Erretena eta lur azpiko hodia

4

109

Ureztaketako alorra

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

3

Erretena

4

108

Pinudia

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

La Plana kalea, 10 - 2. B (Tafalla)

Izuriaga Piudo, M.ª Resurrección (%25)

San Francisco kalea, 6 - 1. D (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%25)

La Plana kalea, 10 - 2. B (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

San Francisco kalea, 6 - 1. D (Tafalla)

2

161

1.153

Erretena eta lur azpiko hodia

4

73

Ureztaketako alorra

Aldi baterako okupazioa, sarbideengatik

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA
m.l.

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1006

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

1430 ml

7

zk.g.

Bidea

TA-2000

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

283 ml

7

zk.g.

Bidea

TA-1007

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

456 ml

7

zk.g.

Bidea

TA-1009

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

739 ml

7, 6, 31

zk.g.

Bidea

TA-1010

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

865 ml

6

zk.g.

Bidea

TA-2001

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

1105 ml

6

232

Larreak

TA-2002

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

75 ml

6

zk.g.

Bidea

TA-2003

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

365 ml

6

zk.g.

Bidea

TA-2004

Gómez González, Francisco

Higuera kalea, 1 - 4. ezk. (Tafalla)

295 m²

6

164

Lurzorua

TA-2005

Alcuaz Zaratiegui, José Fernando

San Pedro 17, 1. ezk. (Tafalla)

Polo Ruiz, Rafael

Ibarra II jabekideak, 6 (Lizarra)

9 m²

6

184

Lurzorua

TA-2006

Víctor Pérez, S.L.

Zaragoza errepidea, 37. km (Tafalla)

74 m²

6

185

Lurzorua

TA-2007

Víctor Pérez, S.L.

Zaragoza errepidea, 37. km (Tafalla)

132 m²

6

162

Lurzorua

TA-2008

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantsizko plaza, 5 (Tafalla)

15 ml

6, 31

zk.g.

Bidea

TA-2009

Víctor Pérez, S.L.

Zaragoza errepidea, 37. km (Tafalla)

42 m²

31

164

Elkorra

TA-2010

Inoxibel Española, S.A.

Zaragoza errepidea, 12. km (Tafalla)

361 m²

31

163

Lurzorua

TA-2011

Inversiones Proinma S.A.

Ereta pasealekua, 5 (Tafalla)

176 m²

31

311

Lurzorua

TA-2012

La Tafallesa, S.A.

Zangoza etorbidea, 25 (Tafalla)

36 m²

31

161

Lurzorua

TA-2013

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

570 ml

29, 30, 31

zk.g.

Errepidea

TA-2014

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

25 ml

3

zk.g.

Bidea

TA-2015

Nafarroako Foru Komunitatea (Atxonbidea)

González Tablas, 7 - 4. B (Iruña)

200 ml

3

21

Altxonbidea

F1209901

Iragarkiaren kodea: F1209901