57. ALDIZKARIA - 2011ko martxoaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

20/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Zangozako sarbideak hobetzeko eraikuntza proiektua" behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak uztailaren 3an emandako 66/2009 Foru Aginduaren bitartez, Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., Construcciones Mariezcurrena S.L. eta Construcciones Luciano Elcarte S.L. enpresek aurkeztutako eskaintzari esleitu zitzaion "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" kontratua.

2009ko uztailaren 31n, "A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratua sinatu zen.

"Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" kontratuaren 45. klausulan eskaten denari jarraituz, kontzesiodunak 4. tartea (Judasen Benta-Esa) eraikitzeko proiektua prestatu beharko du, esleitu den eskaintza proiektuari erabat lotua, eta Foru Administrazioari aurkeztu beharko dio 4 hilabeteko epean, kontratu hau formalizatzen den egunetik aurrera.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariaren apirilaren 27ko 31/2010 Foru Aginduaren bidez, "Pirinioetako A-21 autobiako 4. tartea: Judasen Benta-Esa" eraikitzeko proiektuaren jendaurreko epearen fasea ebatzi zen, eta hura behin betiko onetsi.

Proiektu horrek, aurrekontuan, gutxi gorabeherako zenbateko bat zuen Zangozako errepidea hobetzeko, baina ez zuen eraikuntza proiektua garatzen; zehazteko gelditzen zen.

2011ko otsailaren 4an, sozietate esleipen hartzaileak "Zangozako sarbideak hobetzeko eraikuntza proiektua" aurkeztu du. Proiektu horrek horrelako proiektuek izaten dituzten eranskinak ditu, eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuaren Ingurumen ukipenen txostena dauka, aldekoa. 2011ko martxoaren 2koa da, eta bete beharreko baldintza batzuk jasotzen ditu.

Proiektu horren bidez oraingo errepidearen plataforma aldatuko da, eta hiru lerro izateraino zabalduko da. 3,50 metro zabal izanen da bakoitza, eta bazterbideek 1,50 metro izanen dute. Bi zatitan banatzen da jarduketa:

-1. tartea: A-21 autobiarekin lotzeko biribilgunetik Ledeako biribilgunera.

Tarte horretan 1.760 metro egokitu behar dira, eta ia osorik (1.660 m) hiru lerrokoa izanen da.

Ibilgailuak lerro bakar baten bidez aterako dira Ledeako biribilgunetik, eta ezkerrerako bihurgunea pasaturik, lerro hori bitan zatituko da A-21 autobiarekin lotzeko biribilguneraino.

Funtzionalitatearen aldetik, konponbiderik egokiena da, zeren galtzada gorantza bikoizten da, eta, hala, erraza da mantso ibiltzen diren ibilgailu astunak aurreratzea.

-2. tartea: Ledeako biribilgunearen eta Zangozaren artean.

Tarte horretan 600 metro egokituko dira, eta horietatik 420 metrotan 3 lerro izanen dira. Zangozarako norabidean hirugarren lerroa eginen da, biribilgunetik beretik hasita, non irteeran jada bi lerro izanen baitira, eta hirugarren lerroa NA-127 errepidean berean desagertuko da.

Tarte horretan, zirkulatzeko hiru lerro izanik, bide-segurtasuna dela-eta beharrezkoa izanen da errepidera landa bideetatik dauden bi zuzeneko irteera kentzea. Horregatik bide berri bat egitea aurreikusi da, 470 bat metro luze eta 5 metro zabal izanen dituena, bi bide horiek errepidearekin duten lotura berrezartzeko.

Proiektuan jaso da ukitutako zerbitzuak berrezarri eginen direla, eta obrek ukitutako errepideetan zirkulazioa mantentzeko behar diren obrak ere jaso dira.

Horrenbestez, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak txosten bidez adierazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez emandako eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Zangozako sarbideak hobetzeko eraikuntza proiektua" behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Bide eta Eraikuntza Zerbitzuaren eta Ledeako Udaletxearen bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuko web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari (Desjabetze Atala), Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari eta Ledeako Udalari, eta Ledeako Udaletxeko iragarki oholean argitara dadila eskatzea.

Iruñean, 2011ko martxoaren 8an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"ZANGOZAKO SARBIDEAK HOBETZEA"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

Behin betiko okupazioak jabari publikoan

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJAB.

AZAL. m2

KATASTROA

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-1

Urzainqui Mina, José Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1-I, 9. B, 31002 (Iruña)

Urzainqui Mina, M.ª Concepción

Basagoiti etorbidea, 32, 48000 (Getxo)

Urzainqui Mina, José

Machu Pichu kalea, 24-7, 6. ezk., 28000 (Madril)

Urzainqui Mina, M.ª Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A, 31008 (Iruña)

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. I 31002 (Iruña)

1.427

2

71

Larreak

LI-2

García Leoz, Isidoro

Iratxeko Monasterioaren kalea, 21-3. D 31011 (Iruña)

1028

2

70

Larreak

LI-3

Nafarroako Foru Komunitatea (autobiatik kanp.)

San Ignazio etorbidea, 3, 31002 (Iruña)

433

2

68

Larreak

LI-4

Nafarroako Foru Komunitatea (autobiatik kanp.)

San Ignazio etorbidea, 3, 31002 (Iruña)

141

2

69

Larreak

LI-5

Nafarroako Foru Komunitatea (autobiatik kanp.)

San Ignazio etorbidea, 3, 31002 (Iruña)

71

2

21

Larreak

LI-6

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla kalea, 6, 31487 (Ledea)

237

2

23

Eraik. hondakina

LI-7

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla kalea, 6, 31487 (Ledea)

1.235

2

60

Lehorreko alorra

LI-8

Areso Sagüés, Fermín M.ª

Santa Marúa kalea, 8, 31487 (Ledea)

1.372

2

57

Larreak

LI-9

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Yagüe jenerala etorbidea, 5-3. A, 09000 (Burgos)

Goyeneche Echeverri, M. ª Cruz

Nuestra Sra. de la Asunción kalea, 26, 31487 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Ustarrotz kalea, 29-4. B, 31014 (Iruña)

Goyeneche Echeverri, Sebastián

Concepción zehark., 26-2. B (Bilbo)

176

2

58B

Larreak

LI-9.1

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Yagüe jenerala etorbidea, 5-3. A, 09000 (Burgos)

Goyeneche Echeverri, M. ª Cruz

Nuestra Sra. de la Asunción kalea, 26, 31487 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Ustarrotz kalea, 29-4. B, 31014 (Iruña)

Goyeneche Echeverri, Sebastián

Concepción zehark., 26-2. B, 48000 (Bilbo)

382

58A

Olibadia

LI-10

García Leoz, Félix

B.º Alto, 31487 (Ledea)

1.903

2

55A

Larreak

LI-10.1

García Leoz, Félix

B.º Alto, 31487 (Ledea)

644

2

55B

Olibadia

LI-10.2

García Leoz, Félix

B.º Alto, 31487 (Ledea)

75

2

55C

Olibadia

LI-11

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolen kalea, 2, 31487 (Ledea)

2.545

2

11A

Pinudia

LI-11.1

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolen kalea, 2, 31487 (Ledea)

1.194

2

11D

Larreak

LI-12

Guembe Larrañeta, Josefina

Jaca kalea, 4, 31487 (Ledea)

300

2

5

Mahastia

LI-13

Iroz, Goyena, María Dolores

Santa María kalea, 9, 31487 (Ledea)

111

2

0B

Larreak

LI-13.1

Iroz, Goyena, María Dolores

Santa María kalea, 9, 31487 (Ledea)

235

2

0A

Elkorra

LI-14

Goyeneche Arizcuren, Martina

Mediavilla kalea, 3, 31487 (Ledea)

32

2

9C

Larreak

LI-14.1

Goyeneche Arizcuren, Martina

Mediavilla kalea, 3, 31487 (Ledea)

463

2

9A

Lehorreko alorra

LI-15

Pérez de Obanos Liso, Trinidad

Miguel Oyaga kalea, 3, 31487 (Ledea)

1.368

2

8B

Larreak

LI-15.1

Pérez de Obanos Liso, Trinidad

Miguel Oyaga kalea, 3, 31487 (Ledea)

1.297

2

8A

Lehorreko alorra

LI-16

Arina Pena, Francisca

Mediavilla kalea, 3, 31487 (Ledea)

317

2

7B

Lehorreko alorra

LI-16.1

Arina Pena, Francisca

Mediavilla kalea, 3, 31487 (Ledea)

2.586

2

7A

Larreak

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-17

Pascual Barber, María Teresa

Núcleo Santa Justa kalea, 3-2. A, 41000 (Sevilla)

206

2

5B

Larreak

LI-17.1

Pascual Barber, Pedro Pablo

Pío Loperena plaza, 14-3. D, 31600 (Burlata)

1.938

2

5A

Lehorreko alorra

LI-18

Unanua Mezquíriz, Jesusa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. D 31003 (Iruña)

397

2

2

Larreak

LI-19

García Recalde, Marcelino

B.º Alto, 6, 31487 (Ledea)

302

2

1A

Lehorreko alorra

LI-20

Laquidain Rebolé, Martín

B.º Alto, 7, 31487 (Ledea)

34

2

3

Larreak

LI-21

Latorre Mendive, Francisco Javier

José Daniel eta Miguel María

Jaca kalea, 2, 31487 (Ledea)

865

2

6A

Lehorreko alorra

LI-21.1

Latorre Mendive, Francisco Javier

José Daniel eta Miguel María

Jaca kalea, 2, 31487 (Ledea)

693

2

6B

Larreak

LI-22

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

Iparraldea kalea, 18, 31154 (Añorbe)

Ardanaz Gastón, José Carlos

Fuentevieja kalea, 31154 (Añorbe)

56

2

5B

Larreak

LI-23

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla kalea, 6, 31487 (Ledea)

1.960

2

9

Larreak

LI-24

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignacio

Santa María kalea, 5, 31487 (Ledea)

479

2

7D

Larreak

LI-25

Latorre Mendive, Francisco Javier

José Daniel eta Miguel María

Jaca kalea, 2, 31487 (Ledea)

1.095

2

5A

Lorategi lurzorua

LI-25.1

Latorre Mendive, Francisco Javier

José Daniel eta Miguel María

Jaca kalea, 2, 31487 (Ledea)

73

2

5B

Zoladura lurzorua

LI-27

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla kalea, 6, 31487 (Ledea)

1.598

2

1

Larreak

LI-28

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignacio

Santa María kalea, 5, 31487 (Ledea)

2.128

2

6A

Lehorreko alorra

LI-28.1

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignacio

Santa María kalea, 5, 31487 (Ledea)

64

2

6B

Larreak

LI-29

Leoz Iroz, José Miguel

Miguel Oyaga kalea, 31487 (Ledea)

1.034

2

4A

Lehorreko alorra

LI-30

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

114

2

6A

Mahastia

F1104522

Iragarkiaren kodea: F1104522