212. ALDIZKARIA - 2011ko urriaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

54/2011 FORU AGINDUA, urriaren 13koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, "N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik), Erroko tunela egiteko proiektua" izenekoa behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri, eta ukituriko toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman duenez, Nafarroako Gobernuak 2010eko maiatzaren 10ean hartutako Erabakiaren bidez, "N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik), Erroko tunela egiteko lanen Informazio Azterlana" Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu zen, jendaurrean jarri zen eta ukitutako udal mugapeetako udalei entzunaldia eman zitzaien. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu zuen azterlana.

Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak irailaren 24an emandako 1466/2010 Ebazpenaren bidez, "N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik) Erroko tunela egiteko lanen Informazio Azterlanari" buruzko Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Bertan proiektu hori ingurumenaren aldetik bideragarritzat jo zen, eta bete beharreko baldintza batzuk jarri ziren, proiektuaren Ingurumen eraginaren azterlanean ezarritako neurri zuzentzaile guztiez gainera.

2010eko urriaren 13an, Nafarroako Gobernuak "N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik) Erroko tunela egiteko lanen Informazio Azterlanaren" Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onetsi zuen, Iparraldea-Hegoaldea alternatibaren arabera.

Proiektatutako errepideak Iparraldea-Hegoaldea alternatiba garatzen du. 6.634 metroko luzera dauka; Zubiriko sarreran hasten da eta Erroko irteeran bukatzen da. 3,50 metroko bi errei ditu eta 1,50 metroko bazterbideak.

Elementurik esanguratsuena Erroko tunela da, 2.335 metroko luzera duena. Harexen izena hartu du proiektuak.

Proiektua biribilgune batekin hasten da, horrela moldatzen baita errepide berritik Zubirira, Osteritzera eta magnesiten enpresara sartzeko bidea. Jarraian, Arga ibaia gurutzatu, eta 1.200 metro luzerako igoera hasten da, tunelaren "mendebaldeko ahora" heldu arte, proiektuaren 2.183. kilometro puntuan. Tunelak trazadura zuzena dauka eta goranzko malda, %2,2koa, Errorako norabidean.

Tunelaren "ekialdeko ahoa" igaro eta berehala, 4.518. kilometro puntuan, errepideak Erro ibaia gurutzatu, eta ibaiaren ezker aldetik jarraitzen du. Errepide berriak NA-2330 errepidea zeharkatzen du; bidegurutze hori moldatzeko, erdilotune bat dago, aukera ematen duena Erro-Urrotz eta Urrotz-Erro norabideak hartzeko.

Errorako bidean jarraituz, egungo errepidearen plataforma okupatzen da, trazadura hobetzen da eta Erroko lotunera heltzen da. Lotune horrek aukera ematen du Erron sartzeko eta NA-2332 (Erro-Aintzioa) eta NA-2333 (Erro-Esnotz) errepideak hartzeko.

Erroko lotunea igarota, egungo N-135 errepidearekin lotzen da, Erro ibaiaren gaineko zubian. Hantxe bukatzen da proiektua.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzitako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jaso ditu.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egin eta haiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako determinazioekin.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Sustapen eta Etxebizitza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik), Erroko tunela egiteko proiektua" izenekoa behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea, hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen eta Etxebizitza Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Esteribarko eta Erroibarko udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Esteribarko eta Erroibarko udalei, eta azken horiek premiatzea beren udaletxeko iragarki oholean argitara dezaten.

Iruñean, 2011ko urriaren 13an.-Sustapen eta Etxebizitzako kontseilaria, Anai Astiz Medrano.

ERANSKINA

"N-135 errepidean (Iruña-Frantzia Luzaidetik), Erroko tunela egiteko proiektua"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

A) Trazadurak ukitutako lurzatiak.

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-1

Orondrizko Kontzejuaren herrilurrak

(Orondritz)

3.833

47

15

  135A

  135C

Pinudia

Larreak

ER-2

Zubiri Esnoz, Julio

Aralar kalea, 40, 4. B (Iruña)

12.516

5.901

15

  538A

  538B

Belardia

Zuhaitzak

ER-3

Orondrizko Kontzejuaren herrilurrak

(Orondritz)

2.753

1.023

15

  563B

  563K

Larreak

Larreak

ER-4

Iraceburu Goñi, María Santos

Done Joanes, 9 (Orondritz)

3.727

351

15

  564A

  564B

Larreak

Larreak

ER-5

Beaumont Erro, Jesús (%25)

Done Joanes, 16 (Orondritz)

Beaumont Erro, Manuel (%25)

Done Joanes, 16 (Orondritz)

Beaumont Oroz, Cesáreo (%25)

Done Joanes, 13 (Orondritz)

Beaumont Oroz, Miguel (%25)

Done Joanes, 13 (Orondritz)

35

15

  536A

Belardia

ER-6

Orondrizko Kontzejuaren herrilurrak (Orondritz)

204

15

  565

Larreak

ER-7

Larrea Beaumont, Esteban

San Joan Bataiatzailea, 15, 1. esk. (Burlata)

765

161

12

15

  535A

  535B

  535C

Belardia

Belardia

Larreak

ER-8

Beaumont Erro, Jesús (%25)

Done Joanes, 16 (Orondritz)

Beaumont Erro, Manuel (%25)

Done Joanes, 16 (Orondritz)

Beaumont Oroz, Cesáreo (%25)

Done Joanes, 13 (Orondritz)

Beaumont Oroz, Miguel (%25)

Done Joanes, 13 (Orondritz)

5.330

15

  566

Belardia

ER-9

Zabalza Larralde, María Sagrario

Done Joanes, 40 (Orondritz)

2.560

15

  567

Belardia

ER-10

Garralda Erro, Enrique

Done Eztebe, z.g. (Erro)

98

15

668A

Belardia

ER-11

Murillo Palacios, Pedro María

Done Eztebe, 96, 1.a (Erro)

331

15

 532

Belardia

ER-12

Paternain Oroz, Juan Esteban

Done Eztebe, 58 (Erro)

739

15

66

Lehorreko alorra

ER-13

Espinal Espinal, Catalina

Joaquín Azcarate, 1, 4. C (Burlata)

2.229

15

  568

Lurzorua

ER-14

Guerendiain Apesteguia, José Ramón

San Fermin kalea, 65 (Iruña)

702

15

67

Belardia

ER-15

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

1.186

378

4

1142A

1142B

Larreak

Larreak

ER-16

Espinal Espinal, Catalina

Joaquín Azcarate,1, 4. C (Burlata)

540

4

 915

Lurzorua

ER-17

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

796

7.178

4

1143A

1143B

Lurzorua

Belardia

ER-18

Erneta Villanueva, Victoria

Done Joanes, 39 (Orondritz)

431

15

 571B

Larreak

ER-19

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

21

15

68

Belardia

ER-20

Erro Errea, Alejandra

Done Joanes, 36 (Orondritz)

371

15

 589

Belardia

ER-21

Murillo Echamendi, Miguel

Done Eztebe, 98 (Erro)

27

15

 69

Belardia

ER-22

Murillo Echamendi, Miguel

Done Eztebe, 98 (Erro)

1.219

4

 1154

Belardia

ER-23

Murillo Oroz, Isidro (50%)

Serafín Olave, 15, 4. C (Iruña)

Murillo Oroz, Miguel (%50)

Done Eztebe, 59 (Erro)

10.204

537

376

84

4

1153A

1153B

1153C

1153D

Belardia

Larreak

Larreak

Larreak

ER-24

Castellot García, José Ángel

Done Eztebe, 50 (Erro)

2.285

4

 1144

Belardia

ER-25

Erroko Kontzejuaren herrilurrak (%62,50)

(Erroibar)

Zilbetiko Kontzejuaren herrilurrak (%37,50)

(Zilbeti)

844

4

260

Larreak

ER-26

Paternain Oroz, Juan Esteban

Done Eztebe, 58 (Erro)

118

4

633

Larreak

ER-27

Castellot García, José Ángel

Done Eztebe, 50 (Erro)

110

828

731

4

1146A

1146B

1146C

Belardia

Belardia

Larreak

ER-28

Beaumont Reta, Román

Done Joanes, 9 (Orondritz)

5.518

158

4

1151A

1151C

Belardia

Larreak

ER-29

Vizcay Linzoain, Matías

Done Eztebe, 88 (Erro)

3.223

4.068

1.035

70

4

1152A

1152B

1152C

1152D

Belardia

Larreak

Larreak

Larreak

ER-30

Castellot García, José Ángel

Done Eztebe, 50 (Erro)

334

4

1155A

Belardia

ER-31

Oroz Erro, María Sagrario

Serafín Olave, 15, 4. C (Iruña)

42

4

1156E

Larreak

ER-32

Azcarate Echarren, Bernardo (%50)

Done Eztebe, 53 (Erro)

Azcarate Echarren, Rosario (%50)

Done Eztebe, 53 (Erro)

2.247

388

4

1157A

1157B

Lehorreko alorra

Larreak

ER-33

Murillo Echamendi, Miguel

Done Eztebe, 98 (Erro)

438

4

1159

Belardia

ER-34

Azcarate Echarren, Bernardo

Done Eztebe, 53 (Erro)

5.037

1.040

4

1160A

1160B

Belardia

Larreak

ER-35

Erroko Kontzejuaren herrilurrak

Done Eztebe (Erro)

992

4

1161

Larreak

ER-36

Arraiz Erro, María Begoña

Done Eztebe, 23 (Erro)

27

591

4

1162A

1162C

Lehorreko alorra

Zuhaitzak

ER-37

Espinal Espinal, Matilde

San Martin, 23 (Eguesibar)

410

4

1065B

Larreak

ER-38

Vidaurreta Eugui, Antonia (gozamenduna)

Done Eztebe, 60 (Erro)

Zubiri Vidaurreta, Celestino (%25)

Doneztebe, 60, 1. ezk. (Erro)

Zubiri Vidaurreta, Eduardo (%25)

Doneztebe, 60, behea, ezk. (Erro)

Zubiri Vidaurreta, María Asunción (%25)

Kale Nagusia, 10, 5. A (Atarrabia)

Zubiri Vidaurreta, María Isabel (%25)

Pedro Bidagor, 5, 5. C (Barañain)

409

83

979

4

1064A

1064B

1064D

Belardia

Belardia

Larreak

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (ZUBIRI)

ZU-1

Magnesitas Navarra S.A.

(Zubiri)

1.381

186

27

 70C

 70K

Elkorra

Larreak

ZU-2

Magnesitas Navarra S.A.

(Zubiri)

7.474

4.586

27

  101A

 101B

Elkorra

Larreak

ZU-3

Otegui Seminario, Concepción (%50)

Orreaga etorbidea, 15 (Zubiri)

Santesteban Esnoz, Alberto (%50)

Gerestegi, 29 (Zubiri)

264

18

27

71A

71B

Larreak

Eraikuntza

ZU-4

Zubiriko Kontzejua

(Zubiri)

3.866

27

72

Belardia

ZU-5

Santesteban Huarte, Luis

San Esteban kalea (Zubiri)

6.977

27

73

Belardia

ZU-6

Arrizabalaga Alonso, Alberto (%50)

Foru kalea, 14, 3. ezk. (Gasteiz)

Arrizabalaga Lizarraga, Ignacio (%17,78)

Puente de la Rabia, 1, 1. ezk. (Zubiri)

Arrizabalaga Lizarraga, Isabel M.ª (%7,10)

Jauregiko kalea, 8, 1. C (Iruña)

Arrizabalaga Lizarraga, María (%1,19)

Miranda-Arga kalea, 2, 3. esk. (Iruña)

Arrizabalaga Lizarraga, M.ª Belén (%1,18)

Ibaialde pasealekua, 212 (Mutiloa)

Arrizabalaga Lizarraga, Mónica (%1,19)

Cartagena, 78, behea, C (Madril)

Arrizabalaga Lizarraga, Rafael (%19,43)

Rafael Alberti plaza, 3, 2. C (Barañain)

Arrizabalaga Lizarraga, Rosa M.ª (%2,13)

Fiteroko Monasterioaren kalea, 26, 5. ezk. (Iruña)

1.675

1.685

472

571

1.031

27

236A

236B

236C

236D

236E

Larreak

Larreak

Larreak

Larreak

Larreak eta zuhaitzak

ZU-7

Ruiz Fernández, Mercedes

Donejakue bidea, 6, behea (Zubiri)

1.897

43

55

27

329B

329C

329D

Belardia

Eraikuntza

Larreak

ZU-8

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 (Zubiri)

34

27

 270

Belardia

ZU-9

Arrizabalaga Alonso, Alberto (%50)

Foru kalea, 14, 3. ezk. (Gasteiz)

Arrizabalaga Lizarraga, Ignacio (%17,78)

Puente de la Rabia, 1, 1. ezk. (Zubiri)

Arrizabalaga Lizarraga, Isabel M.ª (%7,10)

Jauregiko kalea, 8, 1. C (Iruña)

Arrizabalaga Lizarraga, María (%1,19)

Miranda-Arga kalea, 2, 3. esk. (Iruña)

Arrizabalaga Lizarraga, M.ª Belén (%1,18)

Ibaialde pasealekua, 212 (Mutiloa)

Arrizabalaga Lizarraga, Mónica (%1,19)

Cartagena, 78, behea, C (Madril)

Arrizabalaga Lizarraga, Rafael (%19,43)

Rafael Alberti plaza, 3, 2. C (Barañain)

Arrizabalaga Lizarraga, Rosa M.ª (%2,13)

Fiteroko Monasterioaren kalea, 26, 5. ezk. (Iruña)

1.408

463

281

27

229A

229B

229C

Belardia

Larreak

Larreak

ZU-10

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 (Zubiri)

4.950

728

93

27

228A

228B

228C

Belardia

Larreak

Zuhaitzak

ZU-11

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 (Zubiri)

234

27

226B

Belardia

ZU-12

Arrieta Larrea, Valentín

San Esteban kalea, z.g. (Zubiri)

1.936

5

266

27

225A

225B

225C

Belardia

Larreak eta zuhaitzak

Zuhaitzak

ZU-13

Villanueva Vierge, Martín

San Esteban kalea, 6 (Zubiri)

1.187

1.553

627

55

27

224A

224B

224C

224E

Belardia

Belardia

Larreak eta zuhaitzak

Larreak

ZU-14

Zubiriko Kontzejuko herrilurrak (Zubiri)

1.881

27

223

Larreak

ZU-15

Irañeta Oyanarte, Anacleta María

Zorrilla, 46, 8.a (Valladolid)

3.835

27

277

Pinudia

ZU-16

Zubiriko Kontzejuko herrilurrak (Zubiri)

1.420

27

262

Hariztia

ZU-17

Nafarroako Foru Komunitatea (Baso parkea)

González Tablas kalea, 7, 4.a Iruña.

8.828

567

27

266A

266B

Pinudia

Larreak

ZU-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Baso parkea)

González Tablas kalea, 7, 4.a Iruña.

10.633

6.620

13.686

27

267A

267C

267D

Pinudia

Larreak

Larreak

B) Zabortegiek, obretarako instalazio osagarriek, behin-behineko desbideratzeek eta tunelaren ahoek ukitutako lurzatiak.

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

ZABORTEGIAK

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-3

Orondrizko Kontzejuaren herrilurrak

(Orondritz)

-

33.022

15

563B

Larreak

ER-4

Iraceburu Goñi, María Santos

Done Joanes, 9 (Orondritz)

-

-

16.657

383

15

564A

564B

Larreak

Larreak

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (OSTERITZ)

OS-1

Promociones Midean, S.L.

Pio XII.aren etorbidea, 33 (Nafarroa)

-

42.549

16

45A

Larreak

OS-2

Promociones Midean, S.L.

Pio XII.aren etorbidea, 33 (Nafarroa)

-

31.425

16

47

Larreak

OS-3

Eusa Lusarreta, Joaquín

Asunción, 8 (Osteritz)

-

1.365

16

48

Larreak

INSTALAZIO OSAGARRIAK

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-2

Zubiri Esnoz, Julio

Aralar kalea, 40, 4. B (Iruña)

-

6.242

15

538A

Belardia

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (ZUBIRI)

ZU-5

Santesteban Huarte, Luis

Esteban kalea (Zubiri)

-

4.182

27

73

Belardia

BEHIN-BEHINEKO DESBIDERATZEAK / TUNELAREN AHOA

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-1

Orondrizko Kontzejuaren herrilurrak

(Orondritz)

-

-

5.334

1.015

15

135A

135C

Pinudia

Larreak

ER-2

Zubiri Esnoz, Julio

Aralar kalea, 40, 4. B (Iruña)

-

-

425

2.455

15

538A

538B

Belardia

Zuhaitzak

ER-37

Espinal Espinal, Matilde

San Martin, 23 (Egues)

-

834

553

4

1065A

1065B

Belardia

Larreak

ER-38

Vidaurreta Eugui, Antonia (gozamenduna)

Done Eztebe, 60 (Erro)

Zubiri Vidaurreta, Celestino (%25)

Doneztebe, 60, 1. ezk. (Erroibar)

Zubiri Vidaurreta, Eduardo (%25)

Doneztebe, 60, behea, ezk. (Erroibar)

Zubiri Vidaurreta, María Asunción (%25)

Kale Nagusia, 10, 5. A (Atarrabia)

Zubiri Vidaurreta, María Isabel (%25)

Pedro Bidagor, 5, 5. C (Barañain)

-

-

-

1.554

297

668

4

1064A

1064B

1064D

Belardia

Belardia

Larreak

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (ZUBIRI)

ZU-2

Magnesitas Navarra S.A.

(Zubiri)

-

96

27

101A

Elkorra

ZU-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Baso parkea)

González Tablas kalea, 7, 4.a Iruña.

-

1.787

2.169

27

267A

267C

Pinudia

Larreak

C) Zerbitzuak lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak.

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

EZARTZEA

DESJ.

P.-ARQ.

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA

ZERBITZU
MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TELEFONO-LINEAK

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-18

Erneta Villanueva, Victoria

Done Joanes, 39 (Orondritz)

32

-

32

Lurrazp. Telef.

15

571B

Larreak

ER-20

Erro Errea, Alejandra

Done Joanes, 36 (Orondritz)

48

4

48

Lurrazp. Telef.

15

589

Belardia

ER-21

Murillo Echamendi, Miguel

Done Eztebe, 98 (Erro)

9

-

9

Lurrazp. Telef.

15

69

Belardia

ER-22

Murillo Echamendi, Miguel

Done Eztebe, 98 (Erro)

192

-

192

Lurrazp. Telef.

1154

Belardia

Belardia

ER-23

Murillo Oroz, Isidro (%50)

Serafín Olave, 15, 4. C (Iruña)

Murillo Oroz, Miguel (%50)

Done Eztebe, 59 (Erro)

164

50

4

-

164

50

Lurrazp. Telef.

4

1153A

1153B

Belardia

Larreak

ER-29

Vizcay Linzoain, Matías

Done Eztebe, 88 (Erro)

12

39

-

4

12

39

Lurrazp. Telef.

4

1152A

1152C

Belardia

Larreak

ER-37

Espinal Espinal, Matilde

San Martin, 23 (Egues)

281

1

4

-

281

1

Lurrazp. Telef.

4

1065A

1065B

Belardia

Larreak

ER-38

Vidaurreta Eugui, Antonia (gozamenduna)

Done Eztebe, 60 (Erro)

Zubiri Vidaurreta, Celestino (%25)

Doneztebe, 60, 1. ezk. (Erroibar)

Zubiri Vidaurreta, Eduardo (%25)

Doneztebe, 60, behea, ezk. (Erro)

Zubiri Vidaurreta, María Asunción (%25)

Kale Nagusia, 10, 5. A (Atarrabia)

Zubiri Vidaurreta, María Isabel (%25)

Pedro Bidagor, 5, 5. C (Barañain)

250

82

85

46

4

4

-

-

250

82

85

46

Lurrazp. Telef.

4

1064A

1064B

1064D

1065E

Belardia

Belardia

Larreak

Larreak

ER-40

Vidaurreta Azcarate, Eduardo

Done Eztebe (Erro)

35

77

-

4

35

77

Lurrazp. Telef.

4

1063B

1063D

Larreak

Belardia

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (ZUBIRI)

ZU-1

Magnesitas Navarra S.A.

(Zubiri)

58

-

58

Lurrazp. Telef.

27

70A

Elkorra

ZU-2

Magnesitas Navarra S.A.

(Zubiri)

895

174

12

4

895

174

Lurrazp. Telef.

27

101A

101B

Elkorra Larreak

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (OSTERITZ)

OS-7

Eusa Lusarreta, Joaquín

Asunción, 8 (Osteritz)

124

4

124

Lurrazp. Telef.

16

176

Larreak

LINEA ELEKTRIKOAK

ERROKO UDAL MUGAPEA

ER-15

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

64

-

64

Aireko linea

4

1142B

Larreak

ER-17

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

890

-

890

Aireko linea

4

1143B

Belardia

ER-18

Erneta Villanueva, Victoria

Done Joanes, 39 (Orondritz)

832

711

25

25

1.038

774

Aireko linea

15

571A

571B

Belardia

Larreak

ER-19

Erro Oroz, Trinidad

Done Eztebe, 94 (Erro)

28

-

28

Aireko linea

15

68

Belardia

ER-20

Erro Errea, Alejandra

Done Joanes, 36 (Orondritz)

227

25

433

Aireko linea

15

589

Belardia

ER-25

Erroko Kontzejuaren herrilurrak (%62,50) (Erroibar)

Zilbetiko Kontzejuaren herrilurrak (%37,50) (Zilbeti)

16

-

16

Aireko linea

4

260

Larreak

ER-39

Larrea Larrea, Rafael

Done Eztebe, z.g. (Erro)

1115

721

128

378

47

3

1

-

1.299

759

131

424

Aireko linea

4

1145A

1145D

1145E

1145F

Belardia

Belardia

Larreak

Larreak

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (ZUBIRI)

ZU-8

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 ZUBIRI (Nafarroa)

-

25

-

Aireko linea

27

270

Belardia

ZU-10

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 ZUBIRI (Nafarroa)

559

25

559

Aireko linea

27

228A

Belardia

ZU-11

Eugui Elcano, Mariano

San Esteban kalea, 9 ZUBIRI (Nafarroa)

1.547

1.087

147

25

23

-

1.612

1.145

147

Aireko linea

27

226A

226B

226D

Belardia

Belardia

Elkorra

ZU-12

Olleta Navarcorena, Santiago

San Esteban kalea, z.g. ZUBIRI (Nafarroa)

181

133

48

-

2

-

181

156

48

Aireko linea

27

225A

225B

225C

Belardia

Zuhaitzak

Zuhaitzak

ZU-13

Arrieta Larrea, Valentín

San Esteban kalea, 6 ZUBIRI (Nafarroa)

10

660

72

-

25

-

35

781

72

Aireko linea

27

224A

224B

224C

Belardia

Larr. eta zuh.

Zuhaitzak

ZU-14

Zubiriko Kontzejuaren herrilurrak

ZUBIRI (Nafarroa)

217

-

217

Aireko linea

27

223

Larreak

ZU-15

Irañeta Oyanarte, Anacleta María

Zorrilla, 46, 8.a (Valladolid)

245

-

245

Aireko linea

27

277

Pinudia

ZU-16

Zubiriko Kontzejuaren herrilurrak

ZUBIRI (Nafarroa)

3.252

50

3.327

Aireko linea

27

262

Hariztia

ZU-17

Nafarroako Foru Komunitatea (Baso parkea)

González Tablas kalea, 7, 4.a IRUÑA (Nafarroa)

167

770

-

25

167

889

Aireko linea

27

266A

266B

Pinudia

Larreak

ZU-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Baso parkea)

González Tablas kalea, 7, 4.a IRUÑA (Nafarroa)

1.738

108

2.834

25

-

50

1.860

115

3.080

Aireko linea

27

267A

267C

267D

Pinudia

Larreak

Larreak

ZU-19

Escudero Moreno, Cayo

San Ignazio etorbidea, 7, 4. D IRUÑA (Nafarroa)

363

-

363

Aireko linea

27

247

Larreak

ZU-20

Lizarraga Eslava, María Isabel

San Lorenzo, 15 IRAGI-ESTERIBAR (Nafarroa)

520

136

-

-

520

136

Aireko linea

27

243A

243B

Belardia

Larr. eta zuh.

ZU-21

Cardesa Elizalde, Rosalía

Donejakue bidea, 4, ZUBIRI-ESTERIBAR

(Nafarroa)

123

-

123

Aireko linea

27

245

Belardia

ZU-22

Irañeta Oyanarte, Anacleta María

Zorrilla, 46, 8.a (Valladolid)

966

16

1.014

Aireko linea

27

244

Larr. eta zuh.

ZU-23

Cardesa Elizalde, Rosalía

Donejakue bidea, 4, ZUBIRI-ESTERIBAR

(Nafarroa)

1.280

9

1.321

Aireko linea

27

238

Belardia

ZU-24

Lizarraga Eslava, María Isabel

San Lorenzo, 15 IRAGI-ESTERIBAR (Nafarroa)

1.068

49

1.154

Aireko linea

27

237

Belardia

ZU-25

Vega Irañeta, Ana (%20)

Vega Irañeta, Beatriz (%20)

Vega Irañeta, Marta (%20)

Vega Irañeta, Rafael (%20)

Vega Irañeta, Santos (%20)

Zorrilla, 46, 8. ezk (Valladolid)

120

-

132

Aireko linea

27

227C

Larr. eta zuh.

ZU-26

Zubiriko Kontzejuaren herrilurrak

ZUBIRI (Nafarroa)

363

25

495

Aireko linea

27

217A

Larr. eta zuh.

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA (OSTERITZ)

OS-4

Eusa Lusarreta, Joaquín

La Asunción, 8 OSTERITZ-ESTERIBAR (Nafarroa)

105

25

239

Aireko linea

16

22B

Larreak

OS-5

Iberdrola, S.A.

Landaben poligonoa, C kalea

43

-

43

Aireko linea

16

175

Azpiestazioa

OS-6

Eusa Lusarreta, Joaquín

La Asunción, 8 OSTERITZ-ESTERIBAR (Nafarroa)

554

25

651

Aireko linea

16

21

Larreak

F1116790

Iragarkiaren kodea: F1116790