150. ALDIZKARIA - 2011ko uztailaren 29a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Trenbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak 2011ko uztailaren 1ean emandako ebazpena, jendaurreko epea irekitzen duena, "Plataforma eraikitzeko proiektua. Zaragoza-Iruña Abiadura Handiko Ibilbidea Nafarroan. Tartea: Castejon-Iruñerria. Azpitartea: Cadreita-Alesbes" egiteko, Trenbide Azpiegituren administratzaileak beteko dituen lanak direla eta tramitatu beharreko Nahitaezko Desjabetze espedientearen barruan. Lanek Cadreitako eta Alesbesko udal mugapeei eragiten diete (Nafarroa). Espedientea: 001ADIF1119

Trenbide Azpiegituren administratzaileak nahitaezko desjabetzearen espedientea irekitzeko eskatu du, "Plataforma eraikitzeko proiektua. Zaragoza-Iruña Abiadura Handiko Ibilbidea Nafarroan. Tartea: Castejon-Iruñerria. Azpitartea: Cadreita-Alesbes" egiteko lanetarako behar diren lursailak erabiltzeko. Lanek Cadreitako eta Alesbesko udal mugapeei eragiten diete (Nafarroa), eta proiektuak behar duen onespena jaso du.

Lan horiek sarturik daude Trenbideen Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen arauetan, Interes orokorreko trenbide sarea osatzen duten azpiegituren plangintza, proiektu eta eraikitze lanei buruzko II. tituluan, II. kapituluan zehazki, eta aplikatzekoa zaie halaber Lurreko Garraiobideen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen 153.1 artikulua. Hortaz, lan horiek Lurreko Garraiobideen Antolamenduari buruzko 1990eko irailaren 28ko Legearen Erregelamenduaren 228., 233. eta 236.2 artikuluetan ezarritakoaren babesean daude, eta aplikatzekoak zaizkie Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 52. artikulua eta 1957ko apirilaren 26ko Erregelamendukoak, harekin lotuta daudenak.

Horiek horrela, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko indarreko Legearen II. tituluan, II. kapituluan eta hura aplikatzeko Erregelamenduan ezarritako ondorioetarako.

Trenbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusi honek erabaki du 15 egun balioduneko jendaurreko epea irekitzea, 1957ko apirilaren 26ko Erregelamenduaren 17. artikuluan xedatutako moduan kontatuta, lanek ukitzen dituzten ondasun eta eskubideen titularrek eta gainerako pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten departamendu honetan, idatziz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. eta 19. artikuluetan eta hura aplikatzeko Erregelamenduaren 56. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

Desjabetzeen Eranskina ikusteko, hauetara jo daiteke: Sustapen Ministerioaren lokalak, Trenbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia, Eraikuntza Zuzendariordetza Nagusia, Sagrados Corazones plaza, 7, La Habana pasealekua, 12, 4.a, ukitutako udaletxeak, Gobernu Ordezkariordetzak edo Gobernu Ordezkaritzak, kasuan kasukoa.

Era berean, ebatzi da dei egitea ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei, okupatu aurreko aktak jasotzeko ekitaldira joan daitezen ondotik aipatzen diren toki, egun eta orduetan.Argitalpen honen bidez jakinarazpena egiten zaie interesdun ezezagunei edo helbide ezezaguna dutenei, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

Nolanahi ere, interesdunei banakako zitazio bidez deituko zaie aurreko aktak jasotzeko ekitaldira joateko.

Madrilen, 2011ko uztailaren 1ean.-Trenbide Azpiegituren zuzendari nagusia, Carlos María Juárez Colera.

ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

Udal Mugapea: Alesbes

HURRENKERA ZENBAKIA

KATASTROKO DATUAK

EGUNGO TITULARRA ETA HELBIDEA

LURZATIAREN AZALERA (m²)

UKIPEN MOTA (m²)

ONDASUN MOTA

EGUNA/ ORDUA AURREKO AKTAK JASOTZEKO

LURZ.

KATASTROKO TITULARRA

DESJAB.

ZORTAS.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

R-31.2541-0004

8

69

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Gonzalez Tablas, 7

31005 Iruña Nafarroa

23.500

770

0

106

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0012

8

9.197

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

739

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0019

8

66

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

177.019

29.106

0

51

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0026

8

68

Militino Cambra,Isaias Ignacio

Militino Cambra, Isaias Ignacio

Los Labradores, 20

31515 Cadreita Nafarroa

8.002

4

0

0

Landalurra

2011/09/029:00

R-31.2541-0027

8

65

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 11

3303 Alesbes Nafarroa

5.325

4.156

9

2

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0030

8

64

Ria García, Angel

Ria García, Angel

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

14.306

2.483

236

324

Landalurra

2011/09/029:50

R-31.2541-0032

8

63

Ria García, Angel

Ria García, Angel

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

4.073

71

59

91

Landalurra

2011/09/029:50

R-31.2541-0033

8

31

Castillejo Preciado, Bernabe

Castillejo Preciado, Bernabe

Herrerias, 31

31515 Cadreita Nafarroa

4.836

161

49

98

Landalurra

2011/09/0114:00

R-31.2541-0035

8

32

Cambra Gorriz, Rufina

Cambra Gorriz, Rufina

Herrerias, 31

31515 Cadreita Nafarroa

1.980

1.472

126

136

Landalurra

2011/09/0114:00

R-31.2541-0037

8

30

Del Carmen Resano,Mariano

Del Carmen Resano, Mariano

Once de marzo, 6

13303 Alesbes Nafarroa

17.018

67

43

84

Landalurra

2011/09/0116:30

R-31.2541-0038

8

33

Alesbesko herrilurrak

Alesbesko herrilurrak

13303 Alesbes Nafarroa

5.505

3.447

121

166

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0040

8

34

Ria García, Angel

Ria García, Angel

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

4.487

3.064

264

397

Landalurra

2011/09/029:50

R-31.2541-0041

8

35

Preciado Ochoa, Carmelo

Preciado Ochoa, Carmelo

San Anton, 20

31515 Cadreita Nafarroa

11.453

4.041

328

523

Landalurra

2011/09/029:50

R-31.2541-0042

8

36

Alcaide Marton, Arcadio

Alcaide Marton, Arcadio

Calahorra, z.g.

13303 Alesbes Nafarroa

27.521

49

0

0

Landalurra

2011/09/0113:30

R-31.2541-0044

8

27

Arana Bretos,Agustin Crisanto

Arana Bretos, Agustin Crisanto

Sol, 2

13303 Alesbes Nafarroa

25.862

1.372

20

68

Landalurra

2011/09/0113:30

R-31.2541-0045

8

26

Arana Bretos,Agustin Crisanto

Arana Bretos, Agustin Crisanto

Sol, 2

13303 Alesbes Nafarroa

15.152

5.433

63

134

Landalurra

2011/09/0113:30

R-31.2541-0046

8

24

Segura Burgui, Jose Luis

Segura Burgui,Jose Luis

Nagusia, 52

13303 Alesbes Nafarroa

61.102

7.083

601

1.005

Landalurra

2011/09/0210:20

R-31.2541-0047

8

17

Ria Preciado, Lidia

Ria Preciado, Lidia

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

32.470

6.446

22

144

Landalurra

2011/09/029:50

R-31.2541-0048

8

19

Segura Burgui, Jose Luis

Segura Burgui,Jose Luis

Nagusia, 52

13303 Alesbes Nafarroa

16.925

7.424

0

0

Landalurra

2011/09/0210:20

R-31.2541-0049

8

20

Pejenaute Prat, Delfín

Pejenaute Prat, Delfín

La Olivako Monasterioa, 5

31515 Cadreita Nafarroa

9.188

1.430

6

15

Landalurra

2011/09/029:20

R-31.2541-0050

8

21

Pejenaute Prat, Delfín

Pejenaute Prat, Delfín

La Olivako Monasterioa, 5

31515 Cadreita Nafarroa

8.233

513

73

157

Landalurra

2011/09/029:20

R-31.2541-0051

8

9.195

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

4.034

90

190

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0052

8

11

Duran Escudero,María Matilde

Duran Escudero, María Matilde

Nagusia, 39

13303 Alesbes Nafarroa

140.838

1.739

298

1.085

Landalurra

2011/09/0117:00

R-31.2541-0053

8

74

Duran Escudero,María Matilde

Duran Escudero, María Matilde

Nagusia, 39

13303 Alesbes Nafarroa

1.007.097

78.082

2.184

4.580

Landalurra

2011/09/0117:00

R-31.2541-0054

8

73

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Gonzalez Tablas, 7

31005 Iruña Nafarroa

42.608

12.516

96

592

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0055

8

7

Duran Escudero,María Matilde

Duran Escudero, María Matilde

Nagusia, 39

13303 Alesbes Nafarroa

260.405

12.026

548

6.116

Landalurra

2011/09/0117:00

R-31.2541-0056

8

72

Aicua Iriso, Joaquin; Aicua Iriso, Jose Luis; Aicua Ardanaz, Jesus

Aicua Iriso, Joaquin; Aicua Iriso, Jose Luis; Aicua Ardanaz, Jesus

Iruñeko etorb., zk.g.; Nafarroako etorb., zk.g.; Iruñeko etorb., 45.

31380 Caparroso Nafarroa

255.218

16.973

150

1.475

Landalurra

2011/09/0113:30

R-31.2541-0057

8

4

Parques Solares de Navarra S.L.

Parques Solares de Navarra S.L.

Tomas Caballero parkea,

131006 Iruña Nafarroa

751.921

30.911

1.880

59.625

Landalurra

2011/09/029:00

R-31.2541-0058

7

9.239

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

1.412

0

62

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0059

8

9.239

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

3.383

333

314

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0060

7

25

Valle de Odieta, S.C.L.

Valle de Odieta, S.C.L.

Santa Catalina zk.g.

31799 Ziaurritz Nafarroa

341.900

28.611

0

26.980

Landalurra

2011/09/0210:50

R-31.2541-0061

7

9.244

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

1.491

0

958

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0062

7

23

Invest Terra Green, S.L.

Invest Terra Green, S.L.

Tomas Caballero parkea, 1

31006 Iruña Nafarroa

402.710

34.937

0

28.297

Landalurra

2011/09/0118:00

R-31.2541-0063

7

9.248

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

491

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0064

7

28

Valle de Odieta, S.C.L.

Valle de Odieta S.C.L.

Santa Catalina zk.g.

31799 Ziaurritz Nafarroa

183.974

42.324

95

263

Landalurra

2011/09/0210:50

R-31.2541-0065

7

34

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Foruen plaza,

313303 Alesbes Nafarroa

69.871

12.793

135

340

Landalurra

2011/09/0117:30

R-31.2541-0066

7

33

Bodegas Principe de Viana S.L.

Bodegas Principe de Viana, S.L.

Nagusia, 19

131521 Murchante Nafarroa

150.625

143

0

0

Landalurra

2011/09/0116:30

R-31.2541-0067

5

90

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Foruen plaza, 3

13303 Alesbes Nafarroa

408.947

0

0

0

Landalurra

2011/09/0117:30

R-31.2541-0068

7

9.247

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

1.303

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0069

7

32

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Gaytan de Ayala Dominguez, Tomas Javier

Foruen plaza, 3

13303 Alesbes Nafarroa

426.249

38.868

3.276

16.417

Landalurra

2011/09/0117:30

R-31.2541-0070

7

9.245

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

6.794

8

30

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0071

7

13

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

20.267

1.870

0

8

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0072

7

16

Duran Escudero,María Matilde

Duran Escudero, María Matilde

Nagusia, 39

13303 Alesbes Nafarroa

702.940

16.822

1.608

3.441

Landalurra

2011/09/0117:00

R-31.2541-0073

7

14

348 NA ENS Oses Irigaray

348 NA ENS Oses Irigaray

Principal, 2-3.a ezk.

31350 Azkoien Nafarroa

21.969

11.898

331

9.409

Landalurra

2011/09/0210:20

R-31.2541-0074

7

9.255

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

1.430

18

28

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0075

5

57

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

13.045

100

0

0

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0076

5

56

Jesús Perez Solano

Parrado Pérez, Beatriz; Parrado Pérez, María

San Francisco Javier, 24

31500 Tutera Nafarroa

48.556

3.602

0

0

Landalurra

2011/09/0118:00

R-31.2541-0077

7

9.246

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

187

0

93

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0078

5

9.246

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

324

0

127

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0079

7

12

Jesús Perez Solano

Parrado Pérez, Beatriz; Parrado Pérez, María

San Francisco Javier, 24

31500 Tutera Nafarroa

62.426

22.388

818

25.092

Landalurra

2011/09/0118:00

R-31.2541-0080

5

96

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

1.745

86

0

0

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0081

5

9.230

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

448

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0082

5

55

Jesús Perez Solano

Parrado Pérez, Beatriz; Parrado Pérez, María

San Francisco Javier, 24

31500 Tutera Nafarroa

43.195

146

0

0

Landalurra

2011/09/0118:00

R-31.2541-0083

7

7

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

14.721

2.519

0

0

Landalurra

2011/09/0211:50

R-31.2541-0084

7

8

Jesús Perez Solano

Parrado Pérez, Beatriz; Parrado Pérez, María

San Francisco Javier, 24

31500 Tutera Nafarroa

42.385

6.241

8

19

Landalurra

2011/09/0118:00

R-31.2541-0085

7

9.253

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

2.213

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0086

7

9.254

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

325

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0087

7

6

García Navarro, María Ines

García Navarro, María Ines

Zubia, 1

31314 Santakara Nafarroa

18.240

8.834

0

0

Landalurra

2011/09/0117:30

R-31.2541-0088

7

29

García Navarro,Aurelio Jesus

García Navarro, Aurelio Jesus

San Francisco Javier, 1

31314 Santakara Nafarroa

18.549

4.186

0

0

Landalurra

2011/09/0117:00

R-31.2541-0089

7

2

Nava Lasheras, S.L.

Nava Lasheras S.L.

Espainia plaza, 6

13303 Alesbes Nafarroa

401.726

5.492

0

0

Landalurra

2011/09/029:00

R-31.2541-0090

7

4

Del Villar Olano, Victor

Del Villar Olano, Victor

San Andres, 8

31242 Villamayor de Monjardín Nafarroa

135.435

8.217

0

0

Landalurra

2011/09/0116:30

R-31.2541-0091

8

67

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Alesbesko Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, 1

13303 Alesbes Nafarroa

92.178

90

0

0

Landalurra

2011/09/0211:20

R-31.2541-0092

8

62

Ria García, Angel

Ria García, Angel

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

5.640

0

0

5

Landalurra

2011/09/029:50

Udal Mugapea: Cadreita

HURRENKERA ZENBAKIA

KATASTROKO DATUAK

EGUNGO TITULARRA ETA HELBIDEA

LURZATIAREN AZALERA (m²)

UKIPEN MOTA (M²)

ONDASUN MOTA

EGUNA/ ORDUA, AURREKO AKTAK JASOTZEKO

LURZ.

KATASTROKO TITULARRA

DESJAB.

ZORTAS.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

R-31.0641-0025

4

9.270

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

101

0

0

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0053

4

1.523

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

23.690

27

0

0

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0067

4

1.521

Preciado Nieva, Luis

Preciado Nieva, Luis

San Miguel, 12

31515 Cadreita Nafarroa

17.299

5.750

0

0

Landalurra

2011/09/019:50

R-31.0641-0068

5

9.274

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

70

0

0

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0069

4

9.271

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

940

0

0

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0070

5

9.275

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

1.747

0

4

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0071

4

1.520

Allo Pejenaute, Jose Luis

Allo Pejenaute, Jose Luis

Herrerias, 50

31515 Cadreita Nafarroa

29.516

33

0

0

Landalurra

2011/08/319:20

R-31.0641-0072

5

258

El Raso de las Margaritas, S.L.

El Raso de las Margaritas, S.L.

Nafarroako etorbidea, 57

31515 Cadreita Nafarroa

8.742

177

2.620

303

Landalurra

2011/08/3110:50

R-31.0641-0073

5

257

Osorio Diez de Rivera,Rosario

Osorio Diez de Rivera, Rosario

Udaletxe plaza, 5

31515 Cadreita Nafarroa

1.359

1.359

0

0

Landalurra

2011/08/3113:50

R-31.0641-0074

5

256

Cadreitako herrilurrak

Cadreitako herrilurrak

31515 Cadreita Nafarroa

2.356

2.356

0

0

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0075

5

255

Plantas de Navarra, S.A.

Plantas de Navarra S.A.

San Adriango errepidea, 1

31514 Valtierra Nafarroa

18.557

3.792

636

401

Landalurra

2011/08/3117:30

R-31.0641-0076

5

253

Allo Simón, Jesús

Allo Alsúa, Jorge; Alsua Preciado, Inmaculada;Sociedad Civil Izco Jurío, Izco Ongay

Los Labradores, 37; El Sol, 30

31515 Cadreita Nafarroa; 31392 Pitillas Nafarroa

27.065

9.008

652

731

Landalurra

2011/08/319:20

R-31.0641-0077

5

222

Pejenaute Fernández, Jesus

Pejenaute Fernández, Jesus

Larga, 35

31515 Cadreita Nafarroa

18.881

0

0

329

Landalurra

2011/08/3116:00

R-31.0641-0078

5

185

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

Nafarroako Foru Komunitatea (autobidea)

San Ignazio etorb., 3

31002 Iruña Nafarroa

33.565

99

0

0

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0079

5

228

Pina Cambra, Leonardo

Pina Cambra, Leonardo

Nafarroako etorbidea, 41

31515 Cadreita Nafarroa

75.425

0

0

458

Landalurra

2011/08/3117:00

R-31.0641-0080

5

254

Osorio Diez de Rivera,Miguel

Osorio Diez de Rivera, Miguel

Udaletxe plaza, 5

31515 Cadreita Nafarroa

12.555

0

689

14

Landalurra

2011/08/3113:50

R-31.0641-0081

5

277

Cadreitako herrilurrak

Cadreitako herrilurrak

31515 Cadreita Nafarroa

3.065

826

52

122

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0082

5

275

Pina García, Pedro Jesus

Pina García, Pedro Jesus

Nafarroako Gorteak, 6

31515 Cadreita Nafarroa

6.059

1.917

1.717

550

Landalurra

2011/08/3117:30

R-31.0641-0083

5

9.272

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

489

10

28

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0084

5

276

Cadreitako herrilurrak

Cadreitako herrilurrak

31515 Cadreita Nafarroa

1.183

698

0

0

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0085

5

221

Nieva Preciado, Santiago

Nieva Preciado, Santiago

Nafarroako etorbidea, 45

31515 Cadreita Nafarroa

26.826

0

0

56

Landalurra

2011/08/3117:00

R-31.0641-0086

5

274

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

4.426

1.098

59

123

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0087

5

249

Preciado Claveria, Lucas

Preciado Claveria, Lucas

Larga, 2

31515 Cadreita Nafarroa

36.252

14.368

0

7

Landalurra

2011/09/019:20

R-31.0641-0088

5

220

Nieva Doctor, Miguel Angel; Prat Cambra, Isaias Leandro

Nieva Doctor, Miguel Angel; Prat Cambra,Isaias Leandro

Julián Gayarre, 6; Antso Azkarra, 41

31515 Cadreita Nafarroa

27.765

0

0

1.457

Landalurra

2011/08/3112:50

R-31.0641-0089

5

273

Pina García, Pedro Jesus

Pina García, Pedro Jesus

Nafarroako Gorteak, 6

31515 Cadreita Nafarroa

140.196

7.662

13

54

Landalurra

2011/08/3117:30

R-31.0641-0090

5

248

Allo Ria, Roberto

Allo Ria, Roberto

San Francisco Javier, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

24.999

4.297

3

2

Landalurra

2011/08/319:20

R-31.0641-0091

5

232

Rubio Prat, Pancracia

Rubio Prat, Patricia

Del Rio, 2

31515 Cadreita Nafarroa

6.465

6.465

0

0

Landalurra

2011/09/0110:20

R-31.0641-0092

5

219

Rubio Prat, Pancracia

Rubio Prat, Patricia

Del Rio, 2

31515 Cadreita Nafarroa

30.970

0

0

2.016

Landalurra

2011/09/0110:20

R-31.0641-0093

5

247

García Perez, Lorena

García Perez, Lorena

De los maestros, 6

31515 Cadreita Nafarroa

16.634

8.986

0

0

Landalurra

2011/08/3111:20

R-31.0641-0094

5

233

Cambra Preciado, Manuela

Cambra Preciado, Manuela

Nafarroako Gorteak, 3

31515 Cadreita Nafarroa

33.750

33.750

0

0

Landalurra

2011/08/3110:20

R-31.0641-0095

5

246

García Cambra, Canuto Ignacio

García Cambra, Canuto Ignacio

Los Labradores, 32

31515 Cadreita Nafarroa

19.635

9.087

0

0

Landalurra

2011/08/3110:50

R-31.0641-0096

5

235

Cambra Preciado, Antonio; Cambra Preciado, Jose

Cambra Preciado, Antonio; Cambra Preciado, José

Nafarroako Etorbidea, 11; San Anton, 10

31515 Cadreita Nafarroa

15.510

15.510

0

0

Landalurra

2011/08/319:50

R-31.0641-0097

5

234

Cambra Preciado, Emilio

Cambra Preciado, Emilio

Donantes de Sangre, 13

31515 Cadreita Nafarroa

16.452

16.452

0

0

Landalurra

2011/08/3110:20

R-31.0641-0098

5

245

Jimenez Doctor, Juan Jose

Jimenez Doctor, Juan Jose

Arenal, 33

31515 Cadreita Nafarroa

20.859

8.786

314

382

Landalurra

2011/08/3112:20

R-31.0641-0099

5

244

Viñedos Ria S.L.

Viñedos Ria S.L.

Herrerias, 56

31515 Cadreita Nafarroa

8.892

2.948

159

211

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0100

5

243

Perez Garceche, Vicente

Perez Garceche, Vicente

María Auxiliadora, 21

31515 Cadreita Nafarroa

9.476

1.201

176

313

Landalurra

2011/08/3116:30

R-31.0641-0101

5

242

García Ros, Carlos;García Ros, Petra

García Ros, Carlos; García Ros, Petra

Miguel Indurain, 26

31515 Cadreita Nafarroa

18.634

99

74

171

Landalurra

2011/08/3111:20

R-31.0641-0102

5

9.284

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

892

0

2

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0103

5

206

Ria Preciado, Jorge

Ria Preciado, Jorge

Herrerias, 42

31515 Cadreita Nafarroa

38.883

9.705

5

8

Landalurra

2011/09/019:50

R-31.0641-0104

5

196

Ozcoz Prat, Jesus

Ozcoz Prat, Jesus

De los maestros, 23

31515 Cadreita Nafarroa

15.804

4.636

260

463

Landalurra

2011/08/3116:00

R-31.0641-0105

3

79

Maestro Osorio, Ines;Maestro Osorio, Carmen

Maestro Osorio, Ines; Maestro Osorio, Carmen

Foruen plaza, 3; Espainia plaza, 5

31330 Alesbes Nafarroa

933.574

508.681

0

0

Landalurra

2011/08/3112:50

R-31.0641-0106

5

199

Vicioso Leon, Jose Antonio

Vicioso Leon, Jose Antonio

María Auxiliadora, 6

31515 Cadreita Nafarroa

14.625

844

0

0

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0107

5

198

Preciado Claveria,María Teresa

Preciado Claveria, María Teresa

Lobete etorbidea, 31

26004 Logroño Errioxa

15.273

3.612

0

0

Landalurra

2011/09/019:50

R-31.0641-0108

5

197

Cambra García, Juan Cruz

Cambra García, Juan Cruz

Herrerias, 34

31515 Cadreita Nafarroa

15.632

4.120

4

21

Landalurra

2011/08/319:50

R-31.0641-0109

5

195

Pejenaute Sanchez, Ángel; Pejenaute Sanchez, Jesus María

Pejenaute Sanchez, Ángel;Pejenaute Sanchez, Jesus María

Larga, 35; Arenal, 16

31515 Cadreita Nafarroa

29.045

8.475

462

958

Landalurra

2011/08/3116:00

R-31.0641-0110

5

194

Prat Perez, Rafael

Prat Perez, Rafael

San Anton, 25

31515 Cadreita Nafarroa

30.148

5.005

492

869

Landalurra

2011/09/019:20

R-31.0641-0111

3

13

Casi Galdamez, Felix

Casi Galdamez, Felix

San Miguel, 63

1515 Cadreita Nafarroa

29.329

28.474

0

0

Landalurra

2011/08/3110:20

R-31.0641-0112

5

9.280

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

1.056

25

31

Landalurra

2011/09/0110:50

R-31.0641-0113

5

193

Perez García, Jesus Andres

Perez García, Jesus Andres

El Portal, 37

31515 Cadreita Nafarroa

16.835

23

0

13

Landalurra

2011/08/3116:30

R-31.0641-0114

3

10

García Perez, Ana Raquel

García Perez, Ana Raquel

María Auxiliadora, 23

31515 Cadreita Nafarroa

15.377

15.243

0

0

Landalurra

2011/08/3110:50

R-31.0641-0115

3

9

Prat Preciado,María Carmen

Prat Preciado, María Carmen

Ximenez de Rada, 20

31515 Cadreita Nafarroa

28.743

28.403

0

0

Landalurra

2011/09/019:20

R-31.0641-0116

3

43

Perez Garceche,Jesus María

Perez Garceche, Jesus María

Ebro ibarra, 5

31515 Cadreita Nafarroa

7.765

7.410

0

0

Landalurra

2011/08/3116:30

R-31.0641-0117

5

178

Solis Abad, Luis; Solis Abad, María Teresa

Solis Abad, Luis; Solis Abad, María Teresa

Nafarroako etorbidea, 29

31515 Cadreita Nafarroa

19.354

2.489

358

501

Landalurra

2011/09/0110:20

R-31.0641-0118

5

179

Nieva Perez, Jesus María

Nieva Perez, Jesus María

Errege Bardeak, 54

31515 Cadreita Nafarroa

12.168

7.174

285

389

Landalurra

2011/08/3113:20

R-31.0641-0119

5

9.282

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Cadreitako Udalaren herrilurrak

Espainia plaza, zk.g.

31515 Cadreita Nafarroa

790

21

37

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0120

5

180

Herce Ros, Presentación

Herce Ros, Presentación

Arberoki, 16

31180 Zizur Nafarroa

6.753

2.855

0

0

Landalurra

2011/08/3111:50

R-31.0641-0121

5

166

Herce Ros, Presentación

Herce Ros, Presentación

Arberoki, 16

31180 Zizur Nafarroa

3.303

2.679

7

616

Landalurra

2011/08/3111:50

R-31.0641-0122

5

181

Herce Ros, María Reyes

Herce Ros, María Reyes

Arberoki, 16

31180 Zizur Nafarroa

9.359

1.468

0

629

Landalurra

2011/08/3111:50

R-31.0641-0123

5

182

García Prat, Jacinto

García Prat, Jacinto

Errege Bardeak, 31

31515 Cadreita Nafarroa

20.592

1

0

5.020

Landalurra

2011/08/3111:20

R-31.0641-0124

5

167

Nieva Perez, Jesus María

Nieva Perez, Jesus María

Errege Bardeak, 54

31515 Cadreita Nafarroa

7.815

173

148

3.689

Landalurra

2011/08/3113:20

R-31.0641-0125

5

165

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Nafarroako Foru Komunitatea (abelbideak)

Gonzalez Tablas, 7

31005 Iruña Nafarroa

7.927

3.049

0

29

Landalurra

2011/09/0111:20

R-31.0641-0126

3

5

Maestro Osorio, Ines

Maestro Osorio, Ines

Foruen plaza, 3

31330 Alesbes Nafarroa

14.693

14.683

0

0

Landalurra

2011/08/3112:20

R-31.0641-0127

3

42

Perez Morales, Julian

Pegenaute Fernandez, Delfin

Nafarroako etorbidea, 49

31515 Cadreita Nafarroa

7.699

7.562

0

0

Landalurra

2011/08/3117:00

E1112213

Iragarkiaren kodea: E1112213