22. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 20a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

9/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko 1. proiektu aldatuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak, azaroaren 10eko 108/2008 Foru Aginduaren bidez, "Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" obretako kontratua aldatzea erabaki zuen, foru agindu beraren bidez onetsi zen "Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko 1. proiektu aldatuan xedatu bezala.

Aldaketa horrek berarekin dakar jatorrizko proiektuaren aurreko okupazioak handitu, gutxitu edo aldatzea. Hasierako titular berak ukitzen dira, nahiz eta lehen okupatuak ez beste lurzati batzuk ukitzen diren.

Gobernuak, 2007ko ekainaren 16ko Erabakiaren bidez, presakotzat jo zuen, Nahitaez Desjabetzeari buruzko Legearen 52.1 artikuluan xedaturikoarekin bat. Izan ere lege hori hasierako proiektuan ez ezik ondoren behar diren proiektu berrituetan ere aplikatzekoa da.

Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzea proposatu du.

Horrenbestez, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuaren txosten eta proposamenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko 1. proiektu aldatuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 15 egun baliodunetan, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesdunek eskura izanen dituzte lurzatietako planoak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Bide Eraikuntza Zerbitzuko bulegoetan eta Irunberriko eta Urraulbeitiko herriko etxeetan.

2. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietariko batean eta Irunberriko eta Urraulbeitiko herriko etxeetako iragarki oholetan argitaratzea.

3. Lurzatietako planoen kopia Irunberriko eta Urraulbeitiko Udalei igortzea, behar diren ondorioak sor ditzan.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A. enpresari, Irunberriko Udalari, Urraulbeitiko Udalari, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuko Desjabetze Atalari, SPRIN sozietate publikoari eta Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, behar diren ondorioak sor ditzan.

Iruñean, 2009ko otsailaren 9an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko 1. proiektu aldatua (0+000-3+500)

Izko-Judasen Benta 3. tarteak ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-1 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 1404 108 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-4 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 17384 259 10 8 LEHOR. ALORRA

ABADIA 11-2 (NARDOZE-ALDUATE)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 144 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-18 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1615 2 10 29 C ZUHAITZAK

MAYOR (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 48 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 14304 1131 10 29 C ZUHAITZAK

MAYOR (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 1 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-24 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 920 136 10 63 F LARREAK

MAYOR (IRUNBERRI)

LU-27 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 1149 425 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-28 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2405 567 10 38 C PINUDIA

MAYOR (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 499 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-32 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 57 20 10 56 LEHOR. ALORRA

MAYOR (IRUNBERRI)

LU-33 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1762 216 10 38 A LARREAK

MAYOR (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 135 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-34 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 63 73 10 38 E PINUDIA

MAYOR (IRUNBERRI)

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 18787 2711 10 34 LEHOR. ALORRA

MAYOR 24 (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 16 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-39 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 1034 81 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-40 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 168 73 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 13746 4882 10 68 ZUHAITZAK

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 3308 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

LU-44 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 333 129 10 66 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URRAULBEITIKO UDAL MUGAPEA

URR-1 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 51693 13386 2 39 A PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 14172 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-2 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 45 20561 2 39 B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 18027 8133 2 149 A LARREAK

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 8198 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-4 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 142 1676 2 149 B HARIZTIA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI)

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 68469 106 2 155 J LARREAK

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI) 36 2 155 C LARREAK

194 2 155 E LARREAK

28531 2 148 D LARREAK

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 10043 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-6 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 4572 74 2 148 B BAZKALEKUA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI)

URR-7 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 6966 157 2 155 F BAZKALEKUA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI) 228 2 148 E BAZKALEKUA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 19 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-8 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 2011 239 2 155 B BAZKALEKUA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI)

URR-9 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 3494 350 2 148 A LEHOR. ALORRA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 13 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-10 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 5548 433 2 155 D BAZKALEKUA

EL PILAR 3-2.a A (IRUNBERRI) 28 2 148 C BAZKALEKUA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 163 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-11 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 43639 664 2 146 PINUDIA

LA PLAZA (ARTIEDA) 2598 2 145 PINUDIA

805 2 180 PINUDIA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIAK) 6168 2 144 ELKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA 3 (IRUÑA)

URR-12 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 100 664 2 173 B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK.(IRUÑA)

URR-13 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 656 1071 2 174 E LARREAK

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-14 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1459 2189 2 174 B LEHOR. ALORRA

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-15 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 485 365 2 174 F ZUHAIXKAK

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-49 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 0 151 2 168 D PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-50 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 0 804 2 39 C PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-51 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 0 93 2 39 D PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5-7 ESK. (IRUÑA)

URR-52 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 0 894 2 40 D LARREAK

LA PLAZA (ARTIEDA)

ERANSKINA (DEJABATZEA, LINEA ELEKTRIKOENGATIK)

"Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko 1. proiektu aldatua (0+000-3+500)

LU-19 ESPARZA IRIARTE, JESUS 0 11 5 2 IBERDROLA 66kV 10 25 ALORRA

SAN MARTIN ZK.G. PK: 31473

ESPARZA IRIARTE, JUAN ESTEBAN

SAN MARTIN ZK.G. PK: 31473

LU-20 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 492 75 9 8 IBERDROLA 66kV 10 51 OIHANA

MAYOR (IRUNBERRI)

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 281 48 5 3 IBERDROLA 66kV 10 29C ZUHAITZAK

MAYOR (IRUNBERRI) DIV.

LU-23a OROZ TORRES, LUIS CARLOS 138 24 IBERDROLA 66kV 10 30B LARREAK

IMAZ ANAIAK, 1

(IRUÑA)

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 708 124 9 7 IBERDROLA 66kV 10 34 ALORRA

MAYOR, 24 (IRUNBERRI)

LU-39 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 92 16 IBERDROLA 66kV 10 36B LARREAK

MAYOR (IRUNBERRI)

LU-40 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONINO 327 56 IBERDROLA 66kV 10 35 ALORRA

SAN MARTIN ZK.G. PK: 31473

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1702 291 18 13 IBERDROLA 66kV 10 37 OIHANA

RODEZNO KONDEA 5, 7

ESK. PK: 31004

SAN MARTIN ZK.G. PK: 31473

URR-1 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 2019 686 9 0 IBERDROLA 66kV 2 147 PINUDIA

RODEZNO KONDEA, 5-7.a

ESK. (IRUÑA)

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 708 638 9 9 IBERDROLA 66kV 2 38 LARREAK

EL PILAR, 3-2.a A (IRUNBERRI)

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 55 55 IBERDROLA 66kV 2 148E LARREAK

EL PILAR, 3-2.a A (IRUNBERRI)

Iragarkiaren kodea: F0902226