134. ALDIZKARIA - 2009ko urriaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

98/2009 FORU AGINDUA, urriaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "NA-6840 Murchanteko sarbidearen eta Tutera-Tarazona N-121C errepidearen arteko lotunea" eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

Herri Lanetako zuzendari nagusiak, maiatzaren 4ko 528/2009 Ebazpenaren bidez, aipatu proiektua prestatzeko lanen kontratazio espedientea onetsi zuen, baita Cintec, S.L.ri esleitzea ere.

Proiektuaren bidez, N-121C errepidearen eta NA-6840-ren arteko bidegurutzeko segurtasuna hobetu gogo da, gaur egun biribilgune zatitu bat baita.

N-121C errepidearen sestra aldaketa jasotzen du proiektuak, eta azpian biribilgune itxia egitea, lotuneko adar guztiak bertara sartzen direla. Biribilguneak 29 m-ko kanpo erradioa du, metro bateko bazterbidea barrenean eta 1,5 m-koa kanpoan, baita galtzada ere, 8 m zabal.

Adarrek metro bateko bazterbidea dute, barrenean, 3,50 m-ko erreia, 1,50 m-ko bazterbidea kanpoan, eta 0,5 m-ko berma.

Adarrek gaur egungo N-121C errepideari jarraitzen diote ahal den guztian, hura ahalik eta gehien aprobetxatuz.

N-121C errepideak 4 baoko egitura baten bidez, 63 m luze, igaroko du biribilgunea.

N-121Crako zeharkako sekzioa 11 m-ko plataforma da (3,50 m-ko bi errei, 1,50 m-ko bazterbideak eta 0,50 m-ko bermak) egungo errepidean eusten den aldeetan, eta 12 m-koa egungo N-121C-ren gainetik igotzen den aldeetan (3,50 m-ko 2 errei, 1,50 m-ko bazterbideak eta metro bateko bermak; azken horiek handiagoak dira aldameneko murruetan inpostak eta euri ura biltzen duen areka kokatzeko).

Jarduketak, guztira, 966 m-ko tartea ukitzen du N-121C errepidean.

Egituran sartzeko lubetak hormigoizko murruen artean egonen dira, obrak ahalik eta lur gutxiena har dezan, balio handiko eremua baita nekazaritza aldetik.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriro ezarriko dira.

Ingurumena Babesteko Esku-Hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea betez, proiektuak Ingurumen ukipenen txostena dauka, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak 2009ko irailaren 16an emana haren alde.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egin eta haiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez emandako eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Behin-behinekoz onestea "NA-6840 Murchanteko sarbidearen eta Tutera-Tarazona N-121C errepidearen arteko lotunea" eraikitzeko proiektua.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten ohar edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Cascanteko zein Murchanteko udalen bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Cascanteko zein Murchanteko udalei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2009ko urriaren 14an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"NA-6840 Murchanteko sarbidearen eta Tutera-Tarazona N-121C errepidearen arteko lotunea" eraikitzeko proiektua

PROIEKTUAK UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZA ETA BANA-BANAKOA

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABET.

AZAL. M2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

CASCANTEKO UDAL MUGAPEA

CA-1

Simón Casajús, Julio

Mayor, 17 (Murchante)

149

11

328

Urezt. mahastia

CA-2

Andrés Crespo, Victoriano

Triunfante, 7 (Murchante)

37

11

327

Urezt. alorra

CA-3

García Calahorra, Pedro

Conde, 19 (Murchante)

19

11

326

Urezt. alorra

CA-4

Ullate Simón, José Javier

Guirlanda, 14 (Murchante)

14

11

325

Urezt. mahastia

CA-5

Aguado Simón, Ángel

Pastores, 11 (Murchante)

150

11

324

Urezt. mahastia

CA-6

Lorente Martínez, Jesús

Plana, 9 (Murchante)

1.615

11

322

Urezt. mahastia

CA-7

Simón Martínez, Florentino

Mayor, 137 (Murchante)

789

11

318A

Urezt. alorra

CA-7.1

Simón Martínez, Florentino

Mayor, 137 (Murchante)

163

11

318B

Larreak

CA-8

Prieto Marsol, Manuel

Hilario Pardo (Murchante)

968

11

317

Urezt. alorra

CA-8.1

Aguado Alava F.J. eta Ruiz Aznar J.

sozietate zibila

Mayor, 163 (Murchante)

8

11

809B

Larreak

CA-9

Dupla Vicente-Tutor, M.ª Antonia

Capuchinos, 9-1.º A (Tutera)

1.831

10

505A

Urezt. olibondoak

CA-9.1

Dupla Vicente-Tutor, M.ª Antonia

Capuchinos, 9-1.º A (Murchante)

462

10

505B

Larreak eta olibondoak

CA-9.2

Aguado Alava F.J. eta Ruiz Aznar J.

sozietate zibila

Mayor, 163 (Murchante)

34

10

507

Urezt. mahastia

CA-10

Piñeiro Díaz, Gumersindo Luis

Guirlanda, 30 (Murchante)

438

10

504

Urezt. alorra

CA-11

Simón Bonilla, Rufino

Escuelas, 40 (Murchante)

367

10

492

Urezt. alorra

CA-12

Clemente Romano, Dionisio Carmelo

Clemente Romano, Javier

Cuevas Virgen, 32 (Cascante)

177

10

491

Urezt. mahastia

CA-13

Berrozpe Lorente, José Enrique

Fernández Arriazu, Socorro

Hilario Pardo, 4 (Murchante)

694

10

489B

Larreak

CA-14

Magaña Martínez, Gregoria

Navarro Villoslada, 3 (Murchante)

25

10

488

Urezt. mahastia

CA-15

Guelbenzu Salamero, José Ig.

Vía Romana, 2 (Cascante)

141

10

122

Urezt. alorra

CA-15.1

Simón Romano, Daniel

La Paz, 6 (Murchante)

87

10

123

Almendrondoak

CA-16

Martínez Martínez, Genaro

Tudela-Tarazona, 23-2.º (Cascante)

684

10

99

Larreak

CA-17

Aguado Garbayo, José M.ª

Tembleque, 122-1.º C (Madrid)

1.618

10

554A

Urezt. olibondoak

CA-17.1

Aguado Garbayo, José M.ª

Tembleque, 122-1.º C (Madril)

445

10

554B

Urezt. alorra

CA-18

Galipienzo Orta, José Toribio

Galipienzo Orta, Luis Macario

Cofrete, 4 (Murchante)

503

10

95

Larreak

CA-19

Aguado Hernández-Martín, M.ª Rita

España, 13 (Castejón)

859

10

94

Urezt. alorra

CA-22

Orta Jarauta, Máximo Ambr.

Conde, 15 (Murchante)

1.455

11

316A

Urezt. mahastia

CA-22.1

Orta Jarauta, Máximo Ambr.

Conde, 15 (Murchante)

205

11

316B

Larreak

CA-22.2

Berrozpe Simón, Javier

Echegoyen Jarauta, Petra

Conde, 92 (Murchante)

201

11

314A

Urezt. mahastia

CA-22.3

Berrozpe Simón, Javier

Echegoyen Jarauta, Petra

Conde, 92 (Murchante)

19

11

314C

Urezt. mahastia

CA-22.4

Berrozpe Simón, Javier

Echegoyen Jarauta, Petra

Conde, 92 (Murchante)

154

11

314D

Larreak

CA-23

Martínez Lorente, Victor M.

Plana, 22 (Murchante)

692

11

313A

Urezt. mahastia

CA-23.1

Martínez Lorente, Victor M.

Plana, 22 (Murchante)

5

11

313B

Larreak

CA-24

Martínez Lorente, Victor M.

Plana, 22 (Murchante)

45

11

274A

Urezt. alorra

CA-25

González Omeñaca, José E.

Juan XXIII, 13 (Murchante)

94

11

273

Almendrondoak

CA-26

Berrozpe Simón, Javier

Echegoyen Jarauta, Petra

Conde, 92 (Murchante)

73

11

272

Urezt. alorra

CA-27

Hernández Arriazu, Marcos

Sancho VII El Fuerte, 6-2.º I (Tutera)

Conde, 92 (Murchante)

126

11

271

Urezt. alorra

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA M2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

CASCANTEKO UDAL MUGAPEA

CA-8

Prieto Marsol, Manuel

Hilario Pardo (Murchante)

1.005

11

317

Urezt. alorra

CA-18

Galipienzo Orta, José Toribio

Galipienzo Orta, Luis Macario

Cofrete, 4 (Murchante)

2.740

10

95

Larreak

CA-19

Aguado Hernández-Martín, M.ª Rita

España, 13 (Castejón)

3.659

10

94

Urezt. alorra

EUSKARRIETARA SARTZEKO UKITUTAKO LURZATIAK, CASCANTE-MURCHANTE T.E. AIREKO LINEA ELEKTRIKOA DESMUNTATZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA M2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

CASCANTEKO UDAL MUGAPEA

CA-1

Simón Casajús, Julio

Mayor, 17 (Murchante)

24

11

328

Urezt. mahastia

CA-2

Andrés Crespo, Victoriano

Triunfante, 7 (Murchante)

82

11

327

Urezt. alorra

CA-5

Aguado Simón, Ángel

Pastores, 11 (Murchante)

67

11

324

Urezt. mahastia

CA-5.1

Magaña Aguado, Andrés

Mayor, 175 (Murchante)

16

11

323B

Larreak

CA-6

Lorente Martínez, Jesús

Plana, 9 (Murchante)

191

11

322

Urezt. mahastia

CA-28

Gil Martínez, Martina

Pastores, 17 (Murchante)

130

11

331

Urezt. alorra

CA-29

Arriazu Sevillano, Emiliano

Blanca de Navarra, 26 (Murchante)

88

11

332

Urezt. alorra

CA-30

Martínez Alfaro, Diego

Martínez Alfaro, Felisa

Conde, 89 (Murchante)

164

11

333A

Larreak eta olibondoak

CA-31

Martínez Alfaro, Diego

Martínez Alfaro, Felisa

Conde, 89 (Murchante)

148

11

333B

Urezt. olibondoak

CA-32

Delgado Martínez, Fernando

Fraternidad, 1, (Murchante)

168

11

335 A

Urezt. alorra

CA-33

Delgado Martínez, Fernando

Fraternidad, 1, (Murchante)

157

11

335 B

Urezt. alorra

CA-34

Delgado Martínez, Fernando

Fraternidad, 1, (Murchante)

200

11

335 C

Larreak

CA-35

Ucha Gil, Lucrecia

Mendez Nuñez, 10, (Murchante)

89

11

336

Almendrondoak

CA-36

Alegría Sola, Jesús Antonio

Rubio Eza, María Carmen

Julián Arcos Escribano, 48-1.º A

(Tutera)

65

11

337

Urezt. alorra

CA-37

Alegría Sola, Jesús Antonio

Rubio Eza, María Carmen

Julián Arcos Escribano, 48-1.º A

(Tutera)

8

11

338 B

Larreak

BEHIN-BEHINEKO DESBIDERAKETAK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA M2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

CASCANTEKO UDAL MUGAPEA

CA-6

Lorente Martínez, Jesús

Plana, 9 (Murchante)

576

11

322

Urezt. mahastia

CA-7

Simón Martínez, Florentino

Mayor, 137 (Murchante)

530

11

318A

Urezt. alorra

CA-8

Prieto Marsol, Manuel

Hilario Pardo (Murchante)

311

11

317

Urezt. alorra

CA-9

Dupla Vicente-Tutor, M.ª Antonia

Capuchinos, 9-1.º A (Tudela)

1.072

10

505A

Urezt. olibondoak

CA-9.1

Dupla Vicente-Tutor, M.ª Antonia

Capuchinos, 9-1.º A (Tutera)

248

10

505B

Larreak eta olib.

CA-10

Piñeiro Díaz, Gumersindo Luis

Guirlanda, 30 (Murchante)

162

10

504

Urezt. alorra

CA-11

Simón Bonilla, Rufino

Escuelas, 40 (Murchante)

133

10

492

Urezt. alorra

F0924415

Iragarkiaren kodea: F0924415