125. ALDIZKARIA - 2009ko urriaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

94/2009 FORU AGINDUA, irailaren 25ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Bideak egokitzea, Arrubiasko obra-hondakindegiaren ingurumena lehengoratzeko" proiektua behin-behineko onetsi eta jendaurrean paratzen duena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du ezen, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren 2009/321325 zenbakiko espedientean Nafarroako Foru Komunitateko errepide sareari buruz erraten zenez, Nafarroako Gobernua izanen da ukituriko bideak hobetu eta zabaltzeko gerta litezkeen desjabetzeak bere gain hartuko dituena.

Lanen sustatzaileak (Salinas de Navarra) aurkeztu du proiektua eta aurreko determinazioa betez, "Bideak egokitzea, Arrubiasko obra-hondakindegiaren ingurumena lehengoratzeko" proiektua aurkezten da behin-behineko onetsia izan dadin, eta jendaurrean paratzen da.

Proiektuak Arrubiasko obra-hondakindegia lehengoratzeko ezinbesteko den bide egokitzapenerako lan beharrezkoak finkatzen ditu.

Arrubiasko obra-hondakindegia lehengoratzeko, Potasas de Subizako erauzketatik etorritako hondakinak, egun obra-hondakindegian daudenak, errepidez aldatuko dira tokiz Beriainen dauden industria instalazioetara, hondakinak sodio kloruro moduan merkaturatzeko.

Proiektuak aurreikusten du materialak lekuz aldatzeko bideetan egin behar diren jarduketak zati hauetan banatu behar direla:

1. Arlegi-Beriain NA-6007 errepidearen eta Etxabakoitz-Arrizabalaga NA-6000 errepidearen arteko lotura hobetzea.

2. Bide bat eraikitzea obra-hondakindegitik NA-6007 errepideraino. Han T formako lotura batekin elkartuko da.

3. Getzeko bidearen eta NA-6007 errepidearen arteko lotura hobetzea.

4. NA-6007 errepide osoa egokitu eta hobetzea.

5. NA-6007 errepidearen eta Beriain-Arrizabalaga NA-6009 errepidearen arteko lotura hobetzea.

6. NA-6009 errepideko 1.280 metro inguru, NA-6007 errepidearekiko loturaren eta Beriango industria instalazioetako biribilgune berriaren artean daudenak, egokitu eta hobetzea.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriro ezarriko dira.

Ingurumena Babesteko Esku Hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea betez, proiektuak Ingurumen ukipenen txostena dauka, aldekoa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak 2009ko irailaren 8an emana.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluaren 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behineko onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Bideak egokitzea, Arrubiasko obra-hondakindegiaren ingurumena lehengoratzeko" proiektua behin-behineko onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Galarko eta Beriaingo udaletxeetako bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Galarko eta Beriaingo udalei jakinaraztea.

Iruñean, 2009ko irailaren 25ean.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"Bideak egokitzea, Arrubiasko obra-hondakindegiaren ingurumena lehengoratzeko proiektua"
Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZKIA.

JABEA ETA HELBIDEA

AZALERA

DESJ. m2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

GALARKO UDAL MUGAPEA ARLEGIKO KONTZEJUA

GA-1

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

2.815

9

108A

Lehorreko alorra

GA-2

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

98

9

108B

Larreak

GA-3

Asiáin Echeverría, Gertrudis

San Martin, 8 (Arlegi)

470

9

120

Lehorreko alorra

GA-4

Sales Tirapu, María Rosario

Iparralde, 10 (Biurrun)

237

9

248

Lehorreko alorra

GA-5

Marticorena Goñi, Juana

Irun Bidea, 6 (Zizur Txikia)

1.450

9

249

Lehorreko alorra

GA-6

Lezáun Labiano, Juan

Andre Maria, 6 (Arazuri)

8.730

9

247

Lehorreko alorra

GA-7

Arlegiko Kontzejuaren herrilurrak

San Martin, 8 (Arlegi)

2.380

9

109A

Lehorreko alorra

GA-7.1

Arlegiko Kontzejuaren herrilurrak

San Martin, 8 (Arlegi)

45

9

109B

Elkorra

GA-8

Lezáun Labiano, Jesús María

San Joan Kalea, 10 (Arazuri)

1.172

9

246

Lehorreko alorra

GA-9

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

169

9

261

Lehorreko alorra

GA-10

Arlegiko Kontzejua

San Martin, 8 (Arlegi)

107

9

262B

Larreak

GA-11

Arlegiko Kontzejua

San Martin, 8 (Arlegi)

111

9

263

Mota askotako zuhaitzak

GA-12

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

1.705

9

264

Lehorreko alorra

GA-13

Tirapu Serna, María Ángeles

Sanduzelai, 13-1. B (Iruña)

436

9

116

Lehorreko alorra

GA-14

Arlegiko Kontzejua

San Martin, 8 (Arlegi)

7

9

164

Lehorreko alorra

GA-15

Goñi Gárriz, María Isabel

Lapabide V Arkaitz, 66 (Donostia)

193

9

165

Lehorreko alorra

GA-16

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

1.915

9

166A

Lehorreko alorra

GA-17

Echeverría Artieda, Francisco Javier

Barrio Bajo, 6 (Arlegi)

173

9

166B

Larreak

GA-18

Arteta Ochotorena, Juan

S. Migel Plaza, 3-3. A (Noain)

Arteta Ochotorena, María Pilar

Otizenea (Arribe)

Arteta Ochotorena, Pedro María

Sortzez Garbia, 12 (Noain)

Arteta Ochotorena, Reyes

Eultza, 28-2. A (Barañain)

428

9

167A

Lehorreko alorra

GA-19

Arteta Ochotorena, Juan

S. Migel Plaza, 3-3. A (Noain)

Arteta Ochotorena, María Pilar

Otizenea (Arribe)

Arteta Ochotorena, Pedro María

Sortzez Garbia, 12 (Noain)

Arteta Ochotorena, Reyes

Eultza, 28-2. A (Barañain)

394

9

167B

Larreak

GA-20

Asiáin Echeverría, Gertrudis

San Martin, 8 (Arlegi)

976

9

170A

Lehorreko alorra

GA-21

Setuáin Irigoyen, María Jesús

Santa Barbara, 17 (Elo)

291

9

169A

Lehorreko alorra

GA-22

Saliru S.L.

Arlegui-El Pozo de Beriáin (Galar)

30

9

243A

Larreak

GA-23

Saliru S.L.

Arlegui-El Pozo de Beriáin (Galar)

8

9

243C

Lehorreko alorra

GA-25

Saliru S.L.

Arlegui-El Pozo de Beriáin (Galar)

333

9

168

Larreak

GALARKO UDAL MUGAPEA GETZEKO KONTZEJUA

GA-26

Saliru S.L.

Arlegui-El Pozo de Beriáin (Galar)

1.422

4

232A

Larreak

GA-27

Saliru S.L.

Arlegui-El Pozo de Beriáin (Galar)

437

4

111

Lurzorua

GA-28

Irurzun Soto, Fidel

Merkatal hiribidea, 16-10. D (Barañain)

529

4

110

Lurzorua

GA-29

Garde De Miguel, María Carmen

Incurrumpeta, 2-1.a (Getze)

544

4

229

Lehorreko alorra

GA-30

Goñi Gárriz, María Isabel

Lapabide V Arkaitz, 66 (Donostia)

1.424

4

231

Lehorreko alorra

GA-31

Agorreta San Martín, Félix

Ziriota, 3 (Getze)

172

4

225

Lehorreko alorra

GA-32

Contín Azcoiti, Natividad

Zangoza, 13-4. B (Iruña)

251

4

227

Lehorreko alorra

GA-33

Esandi Itoiz, Juan José

Pedro Axular plaza, 3-11. A (Iruña)

Esandi Itoiz, Luis Felipe

Zubiri pintorea, 4-6. B (Iruña)

Esandi Itoiz, María Camino

La Olivako monasterioa, 62-7. C (Iruña)

Esandi Itoiz, María Paula

Alfontso Borrokalaria, 1 (Iruña)

375

4

226

Lehorreko alorra

GA-34

Munárriz Agorreta, Ángel María

Chichibar, 2 (Getze)

468

4

228

Lehorreko alorra

BERIAINGO UDAL MUGAPEA

BE-1

Esandi Itoiz, Juan José

Pedro Axular plaza, 3-11. A (Iruña)

Esandi Itoiz, Luis Felipe

Zubiri pintorea, 4-6. B (Iruña)

Esandi Itoiz, María Camino

La Olivako monasterioa, 62-7. C (Iruña)

Esandi Itoiz, María Paula

Alfontso Borrokalaria, 1 (Iruña)

512

5

566

Lehorreko alorra

BE-2

Torio Martínez de Irujo, María Luisa

Urdazubiko monasterioa, 19-7. A (Iruña)

715

5

404

Lehorreko alorra

BE-3

Iribertegui Aguirre, María José

Bergamin, 9-2. ezk. (Iruña)

1.605

5

616

Lehorreko alorra

BE-3.1

Enagas S.A.

Virgen de los Olmos, 19 (Madril)

36

5

618

Zoladura

BE-4

Agorreta San Martín, Félix

Ziriota, 3 (Getze)

236

5

477

Lehorreko alorra

BE-5

Lecumberri Opón, Emiliano

San Isidro, 1 (Getze)

292

5

476

Lehorreko alorra

BE-6

Roncal Zozaya, Trinidad

Irunlarrea, 7-4. B (Iruña)

405

5

478

Lehorreko alorra

BE-7

Monreal Aguirre, Venancio Francisco

Joaquín Maya, 13-3.a (Iruña)

372

5

475

Lehorreko alorra

BE-8

López Galar, Angel María

Arlegi, 5 (Beriain)

1.256

5

474

Lehorreko alorra

BE-9

Andueza Goyeneche, Alfredo

Santa María, 8, (Gazolatz)

Andueza Goyeneche, Juan Luis

Foruen plaza, 8-4. B (Barañain)

Andueza Goyeneche, Laura

Iturrama, 37-4. D (Iruña)

Andueza Goyeneche, Roberto

Santa María, 9, (Gazolatz)

3.278

5

617

Lehorreko alorra

BE-10

Oyarzun Macaya, María Pilar

Agoitz, 14-5. ezk. (Iruña)

1.918

5

408

Lehorreko alorra

BE-11

Agrícola Bular S.L.

San Martin, 2 (Beriain)

191

5

831

Lurzorua

BE-12

López Galar, Ángel María

Arlegi, 5 (Beriain)

338

5

690

Lehorreko alorra

F0923357

Iragarkiaren kodea: F0923357