58. ALDIZKARIA - 2008ko maiatzaren 9a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

38/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektuari behin-behineko onespena eman eta jendaurrean jartzen duena.

2007ko maiatzaren 25ean Nafarroako Gobernuak eta Autopistas de Navarra, S.A.k (Audenasa) hitzarmen bat sinatu zuten, honako helburu hauek zituena: AP-15 Autobidearen funtzionaltasuna hobetzeko jarduketak egitea, Nafarroako autobidearen lehen fasea egin, zaindu eta ustiatzeko kontzesioaren kontratua aldatzeko akordio bat sinatzea eta aldaketa hori egin eta finantzatzeko beste konpromiso batzuk hartzea; bertan jasota dago Audenasa behartua dela "Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektua prestatzera, gero Nafarroako Gobernuak ahaldundutako organoak onets dezan.

Autopistas de Navarra, S.A.k, aurreko lerroaldean aipatu den Hitzarmena betetzeko, "Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" izeneko oinarrizko proiektua aurkeztu zuen.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak irailaren 12an emandako 117/2007 Foru Aginduak onetsi egin zuen Autopistas de Navarra, S.A.k aurkeztutako "Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektua.

2008an Autopistas de Navarra enpresak Vionasa, S.A.ri esleitu dio eraikuntza-proiektua eta obrak egitea, eta azken horrek Sertecna enrpesa kontratatu du eraikuntza-proiektua prestatzeko (bera da oinarrizko proiektuaren egilea).

Behin-behineko onespena emateko aurkeztu da '"Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektua.

Proiektuak aurreikusten du bi biribilgune itxi eraikitzea N-113 (Los Abetos-Castejón) errepidean, AP-15eko sarrerako eta irteerako zirkulazioa eta N-113 errepidekoa banatuko baitituzte.

Loturako bide-adarrak biribilgune horiek izanen dituzte abiapuntu eta helburu eta azelerazio eta dezelerazio erreien bidez lotuko zaizkie autobidearen bi erreiei.

Orobat, lizitazioa egin aitzin, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatzea eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailen ekin behar zaio.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez emandako eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Behin-behineko onespena ematea '"Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektuari.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedientea hastea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektu hori jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan edonork bidezko deritzen ohar edo alegazioak egin eta eranskineko zerrendan izan litezkeen akatsak zuzentzeko behar diren argibideak idatziz aurkezten ahalko ditu. Horretarako, interesdunek aztergai izanen dute proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Valtierrako udaletxean.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzura, Desjabetze Atalera eta Valtierrako Udalera igortzea, behar diren ondorioak sor ditzan.

Iruñean, 2008ko apirilaren 23an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"Erdi-lotunea Valtierratik hegoalderantz, Nafarroako AP-15 autobidean" proiektua

Ukitutako ondasun eta eskubiden zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDALERRIA

VA-1 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 355 4 9 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-2 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 145 4 4 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-3 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 1.445 4 3 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-4 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 2.802 4 600 A Altxonbidea

Armada etorb., 2, Iruña

VA-5 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 1.856 4 2 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1, Valtierra

VA-6 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 2.285 4 1 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1, Valtierra

VA-7 MORIONES ALMARAZ, MARIA CARMEN 2.541 4 111 Ureztatzeko alorra

Santa Cruz auzunea, 1.a B, Valtierra

VA-8 JASO CILLERO, JUAN 40 4 115 Ureztatzeko alorra

A. Pérez Soriano, 4, Valtierra

VA-9 LITAGO MENA, PILAR 2 4 116 Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 168, Valtierra

VA-12 MATEO MIRANDA, M.ª ESTHER 1.302 4 216 Ureztatzeko alorra

El Peyne, 5, Valtierra

VA-13A MORIONES ALMARAZ, BEGOÑA 2.176 4 215 A Ureztatzeko alorra

Gral. Dávila, 79-6.a c. Santander

VA-13B MORIONES ALMARAZ, BEGOÑA 726 4 215 B Larrea

Gral. Dávila, 79-6.a c. Santander

VA-14 SALINAS ORONOZ, VALERIA 643 4 214 Ureztatzeko alorra

San Fermin, 69 - 3.a B, Iruña

VA-15 MONTORY IRIGARAY, FERMIN 50 3 5 Ureztatzeko alorra

Teófilo Moriones, 7. Valtierra

VA-16 MONTORY IRIGARAY, FERMIN 147 3 4 Ureztatzeko alorra

Teófilo Moriones, 7. Valtierra

VA-17 MONTORY IRIGARAY, FRANCISCO 239 3 3 Ureztatzeko alorra

San Jose, 5. Valtierra

VA-18B SANTAFE URMENETA, MARIA FELISA 1.638 3 1 B Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 173. Valtierra

VA-18A SANTAFE URMENETA, MARIA FELISA 452 3 1 A Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 173. Valtierra

VA-19 GARCIA GUILLORME, M.ª NIEVES 724 3 2 Ureztatzeko mahastia

Valle de Salazar, 1 Valtierra

VA-20A JASO BRETOS, ANGEL 1.378 3 907 A Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-20C JASO BRETOS, ANGEL 1.417 3 907 C Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-21 SANTAFE GUILLORME, MANUEL 1.407 3 577 Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 99. Valtierra

VA-22A SAMANES LOPEZ, TOMAS 768 3 33 A Ureztatzeko alorra

La Bardena, 14. Valtierra

VA-22B SAMANES LOPEZ, TOMAS 59 3 33 B Larrea

La Bardena, 14. Valtierra

VA-23B MAEZTU GARDE, DOMINGO 196 3 34 Larrea

La Ribera pasealekua. Valtierra

VA-23A MAEZTU GARDE, DOMINGO 1.485 3 34 A Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua. Valtierra

VA-24 JASO BRETOS, ANGEL 795 2 1 Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-25B NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) 149 1 277 B Bidea

San Ignazio etorb., 3. Iruña

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.

Rodezno kondearen Plaza, 8-7.a. Iruña

VA-26 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) 36 1 277 A Ureztatzeko alorra

San Ignazio etorb., 3. Iruña

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.

Rodezno kondearen Plaza, 8-7.a. Iruña

VA-27A JASO BRETOS, ANGEL 1.476 1 128 A Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-27B JASO BRETOS, ANGEL 223 1 128 B Bidea

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-28 AUTOPISTAS DE NAVARRA S.A. 218 1 127 A Ureztatzeko alorra

Rodezno kondearen Plaza,8-7.a Iruña

VA-29 ARAIZ PRAT, PEDRO MANUEL 62 2 6 Ureztatzeko alorra

Del Clavel, 2. Valtierra

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDALERRIA

VA-2 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 69 4 4 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-3 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 189 4 3 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-5 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 225 4 2 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-7 MORIONES ALMARAZ. M.ª CARMEN 783 4 111 Ureztatzeko alorra

Santa Cruz auzunea, 1-B. Valtierra

VA-12 MATEO MIRANDA, M.ª ESTHER 144 4 216 Ureztatzeko alorra

El Peyne, 5. Valtierra

VA-13A MORIONES ALMARAZ, BEGOÑA 230 4 215 A Ureztatzeko alorra

Gral. Dávila, 79-6.a c. Santander

VA-14 SALINAS ORONOZ, VALERIA 77 4 214 Ureztatzeko alorra

San Fermin, 69 - 3.a B. Iruña

VA-15 MONTORY IRIGARAY, FERMIN 62 3 5 Ureztatzeko alorra

Teófilo Moriones, 7. Valtierra

VA-16 MONTORY IRIGARAY, FERMIN 45 3 4 Ureztatzeko alorra

Teófilo Moriones, 7. Valtierra

VA-17 MONTORY IRIGARAY, FRANCISCO 44 3 3 Ureztatzeko alorra

San Jose, 5. Valtierra

VA-18B SANTAFE URMENETA, MARIA FELISA 361 3 1 B Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 173. Valtierra

VA-18A SANTAFE URMENETA, MARIA FELISA 362 3 1 A Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 173. Valtierra

VA-20A JASO BRETOS, ANGEL 291 3 907 A Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-20C JASO BRETOS, ANGEL 252 3 907 C Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-21 SANTAFE GUILLORME, MANUEL 166 3 577 Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 99. Valtierra

VA-22A SAMANES LOPEZ, TOMAS 93 3 33 A Ureztatzeko alorra

La Bardena, 14. Valtierra

VA-23A MAEZTU GARDE, DOMINGO 138 3 34 A Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua. Valtierra

VA-24 JASO BRETOS, ANGEL 166 2 1 Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-26 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEA) 85 1 277 A Ureztatzeko alorra

San Ignazio etorb., 3. Iruña

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.

Rodezno kondearen Plaza, 8-7.a. Iruña

VA-27A JASO BRETOS, ANGEL 450 1 128 A Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

ZERBITZU UKITUAK: VTE. LAMT 13,2 KV

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatza

VALTEIRRAKO UDALERRIA

VA-22A SAMANES LOPEZ, TOMAS 1 13-39 88 Lin. Elekt. 3 33 A Ureztatzeko alorra

La Bardena, 14. Valtierra

VA-21 SANTAFE GUILLORME, MANUEL 43-129 Lin. Elekt. 3 577 Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 99. Valtierra

VA-20C JASO BRETOS, ANGEL 2 278-973 182 Lin. Elekt. 3 907 C Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-20A JASO BRETOS, ANGEL 276-966 Lin. Elekt. 3 907 A Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-18A SANTAFE URMENETA, M. FELISA 101-404 Lin. Elekt. 3 1 Ureztatzeko alorra

La Ribera pasealekua, 173

VA-30 JASO BRETOS, ANGEL 2 35-140 240 Lin. Elekt. 3 11 Ureztatzeko alorra

San Jose, 4 - 2.a. Valtierra

LOPEZ GIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4. Valtierra

VA-31 SAMANES ADRIAN, M. CARMEN 32-128 Lin. Elekt. 3 6 Ureztatzeko alorra

Valle del Roncal, 5, Valtierra

VA-32 BALLENT RODRIGO, BENITO 85-340 Lin. Elekt. 3 7 Ureztatzeko alorra

Valle del Roncal, 4. Valtierra

VA-13A MORIONES ALMARAZ, BEGOÑA 2 58 -232 78 Lin. Elekt. 4 215 A Ureztatzeko alorra

Grl. Dávila, 79-6.a c. Santander

VA-33 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 13-52 Lin. Elekt. 4 589 Bidea

(AUTOBIDEA)

San Ignacio etorb., 3. Iruña

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.

Rodezno kondearen Plaza,, 8-7.a, Iruña

VA-34 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 22-66 Lin. Elekt. 4 588 A Bidea

(AUTOBIDEA)

San Ignacio etorb., 3, Iruña

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.

Rodezno kondearen Plaza,, 8-7.a, Iruña

VA-7 MORIONES ALMARAZ, M. CARM. 2 225-675 138 Lin. Elekt. 4 111 Ureztatzeko alorra

Sta Cruz auzunea, 1-B, Santacruz. Kantabria

VA-5 VALTIERRAKO UDALAREN HERRILURRAK 12 - 48 Lin. Elekt. 4 2 Ureztatzeko alorra

Foruen Plaza, 1. Valtierra

VA-4 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1-4 4 Lin. Elekt. 4 600 A Altxonbidea

(ALTXONBIDEA)

Armada etorbidea, 2. Iruña

VA-35 AZCARATE ADRIAN, M.ª PILAR 6-24 24 Lin. Elekt. 4 110 Ureztatzeko alorra

El Ebro, 3. Valtierra

Iragarkiaren kodea: F0806467