31. ALDIZKARIA - 2008ko martxoaren 7a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

13/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Lodosako saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman duenez Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzaileak Lodosako saihesbidea egitea aurreikusten du.

Nafarroako Gobernuak 2007ko maiatzaren 28an hartutako Erabakiaren bidez, Mendabiako, Lodosako, Andosillako, Azagrako, Milagroko, Valtierrako eta Arguedasko saihesbideen UPSa onetsi zuen. Erabaki hori 2007ko 76. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, ekainaren 20an.

Ingurumen zuzendari nagusiak apirilaren 27an emandako 868/2007 Ebazpenaren bidez, NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Lodosako saihesbidea egiteko informazio azterlanari dagokion Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Adierazpen hori 2007ko 76. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, ekainaren 20an.

Proiektuan beste trazadura bat zehazten da, Lodosako ipar aldetik joanen dena. Horren bidez, Acedo-Lodosa NA-129 eta NA-134 errepideak lotzen ahalko dira. Lodosa-Sartaguda NA-6221 errepidea zabaldu eta hobetzea ere aurreikusi da. Saihesbideari esker, NA-129, NA-134 eta NA-6221 errepideek herri horretan sortzen dituzten arazoak desagertuko dira.

Proiektua Lodosako ipar-mendebaldean hasiko da, NA-134 errepidean, itxaroteko erdiko erreia duen gurutzagune batekin, "Los Cabezos" industrialdea baino lehen, eta gero ipar-ekialderantz joko du NA-129 errepidea erdilotune batekin saihestuz eta ondorengo sakana bi bidezubirekin. Toki horretatik Sartagudarantz irteteko lotuneraino trazadura zuzena du bideak, Lodosako hirigunearen geometriarekiko nahiko paralelo, eta bukaera oraingo NA-134an zuzenean, 64+800 k.p.aren inguruan.

Azken lotune horretan NA-6221 errepidea hasten da, hegoalderanzko saihesbide gisa 0+940 k.p.an dagoen biribilguneraino, eta horretatik aurrera errepidea zabaldu eta hobetu eginen da Lodosa-El Villar NA-113 errepidera iritsi arte, trenbidearen gaineko pasagunean.

NA-134 errepideko jarduketak 5.200 m ditu, saihesbidean. Oinplanoko trazaduraren hobekuntza nahiko handia da, 500 m-ko gutxieneko erradioa du, eta horrela aise ibil daiteke orduko 100 km-ko abiaduran.

NA-6221 errepideko 6.770 m-tan eginen da zabaltze eta hobetze lana.

Ukitzen diren zerbitzu guztiak berriz jarriko dira.

Errepidea ingurumenean integratzeko, aurreneurriez eta eragina gutxitzen duten neurri orokorrez gainera, neurri zuzentzaileak ere sartu dira, hala nola: landare lurraren kudeaketa, landareztatzea, biribilguneak apaintzea, lurrak botatzeko eremuen aurreikuspena, ingurumenaren kontrola eta jarraipena.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasunak eta eskubideak kudeatzea eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Lodosako saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuko eta Lodosa eta Sartagudako udaletxeetako bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Lodosa eta Sartagudako udalei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2008ko otsailaren 19an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-1 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 477,05 5 347 LARREAK

NAVARRA ETORB., 40, 31580 LODOSA

LO-2 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 69,53 3 1205B LARREAK

NAVARRA ETORB., 40, 31580 LODOSA

LO-3 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 710,07 5 346 LARREAK

ANCHA K., 1, 31580 LODOSA

LO-4 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 236,15 3 1205A LEHORREKO ALORRA

NAVARRA ETORB., 40, 31580 LODOSA

LO-5 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 223,29 5 345 ALMENDRONDOAK

NAVARRA ETORB., 40, 31580 LODOSA

LO-6 MARTINEZ, CAMPO, FAUSTINO 411,43 5 174 UREZT. ALORRA

ESPAÑA PL., 4, 3.A, 31580 LODOSA

LO-7 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 177,51 5 122 UREZT. ALORRA

ANCHA K., 1, 31580 LODOSA

LO-8 HERMOSO LIZUAIN, FRANCISCA 696,87 5 175 ZAINZURIAK

SAN IGNACIO K., 3, 1.A B, 31580 LODOSA

LO-9 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 166,57 5 120 ZAINZURIAK

ANCHA K., 1, 31580 LODOSA

LO-10 SEVILLA BAIGORRI, MANUEL 533,62 5 176 UREZT. FRUTARB.

SAN BLAS K., 2, 3.A D, 31580 LODOSA

LO-11 BAIGORRI, ALONSO, MARIA 689,89 5 177 UREZT. ALORRA

SAN ANDRES K., 16, 1.A, 31580 LODOSA

LO-12 GIL MARTINEZ, JOSE MARIA 1.315,20 5 117 UREZT. ALORRA

SAN GREGORIO K., 2, 2.A B, 31580 LODOSA

LO-13 GIL ROMERO, JOSE MARIA 1.139,11 5 116 UREZT. ALORRA

SAN ANDRES K., 16, 1.A, 31580 LODOSA

LO-14 GIL MARTINEZ, JOSE MARIA 968,5 5 165 UREZT. ALORRA

SAN GREGORIO K., 2, 2.A B, 31580 LODOSA

LO-15 GIL ROMERO, JOSE MARIA 583,12 5 178 UREZT. ALORRA

SAN ANDRES K., 16, 1.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-16 ANTON ARRASTIO, MARIA ANGUSTIAS 17,08 3 454B LARREAK

SAN JUAN K., 47, 1.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-17 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 21,87 3 1207A LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-18 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 426,88 5 343A LEHORREKO ALORRA

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-19 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 576,68 5 354 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-20 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 10,53 5 179B ERAIKINA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-21 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 703,81 5 179A LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-22 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 185,7 5 342B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-23 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 855,3 5 342A MAHASTIAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-25 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 1.258,84 5 341A MAHASTIAK

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-28 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 662,58 5 336 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-36 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 1.756,86 5 337 LEHORREKO ALORRA

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-37 GARCIA OLEA, FAUSTO 2.250,65 5 334 LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 33

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-38 MARTINEZ MARZO, MARIA TERESA 4.998,37 5 333 LEHORREKO ALORRA

RIBERA ETORB., 33

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARTINEZ MARZO, ANTONIO

SAN BLAS K., 2

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-39 SALVATIERRA MARTINEZ, MIGUEL 2.005,12 5 332A LEHORREKO ALORRA

AZUDA K., 10, 1.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-40 SALVATIERRA MARTINEZ, MIGUEL 142,53 5 332B LARREAK

AZUDA K., 10, 1.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-41 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 22.648 5 326C PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-42 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 14.611,95 5 326B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-44 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 13.227,73 1 1807F PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-45 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.495,92 1 1807D LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-46 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.103,74 1 1807I LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-47 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.152,31 1 1810E LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-48 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 462,86 1 1810F PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-49 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 6.635,37 1 1810A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-50 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 424,29 1 1810D LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-51 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 15.824,68 1 1813A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-52 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 151,59 1 1813C LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-53 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 11.081,33 1 1813O PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-54 PEREZ PINILLOS, AURELIO 5.706,45 1 1838 LEHORREKO ALORRA

EL CURA K., 8

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-55 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 3.311,83 1 1840A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-56 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 37 1 1840B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-57 ANDRES CASADAMON, MARIA ALICIA 6.015,29 1 1841A LEHORREKO ALORRA

SORTZEZ GARBIA PAS., 74, 3.A D

31200 LIZARRA (NAFARROA)

LO-58 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 14.178,25 1 1826 I LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-59 ANDRES CASADAMON, MARIA ALICIA 149,55 1 1841B LARREAK

SORTZEZ GARBIA PAS., 74, 3.A D

31200 LIZARRA (NAFARROA)

LO-60 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 9.501,75 1 1836 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-61 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN 267,67 1 1858B LARREAK

LAS ARCAS K., 21

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-62 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN 3.789,36 1 1858A LEHORREKO ALORRA

LAS ARCAS K., 21

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-63 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN 170,59 1 1858D LARREAK

LAS ARCAS K., 21

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-64 IGAL JIMENEZ, MARIA ADORACION 6.585,68 1 1862 LEHORREKO ALORRA

MONJARDIN K., 40

31293 SESMA (NAFARROA)

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

MONJARDIN K., 28

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-65 MORENO ANTON, MARIA PILAR 28.326,26 1 1865A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-66 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 961,64 1 1866A PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-67 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.197,04 1 1866C LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-68 MORENO ANTON, MARIA PILAR 426 1 1865D LARREAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-69 MORENO ANTON, MARIA PILAR 369,89 1 1865C LARREAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-73 MORENO ANTON, MARIA PILAR 1.050,69 1 1865B LARREAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-74 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 3.319,16 8 358A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-75 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 3.213,41 8 358B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-76 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 806,19 1 1871 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-77 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.471,01 8 360 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-78 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1.360,72 8 361 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-79 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 5.711,70 8 362 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-80 MARTINEZ PALACIOS, MARIA DOLORES 2.190,27 8 363A LEHORREKO ALORRA

CANTERA K.

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-80.1 IGAL GARRAZA, SERAFIN 442,75 8 364 LEHORREKO ALORRA

COSTANILLA K., 23

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-83 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1415,98 9 301A LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-84 ARMENDARIZ CUENCA, ANA MARIA 1863,08 9 386B MAHASTIAK

SAN BLAS K., 8, 1.A A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARZO MORENTIN, BERNARDINO

VIRGEN MILAGROSA K., 28

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-85 ARMENDARIZ CUENCA, ANA MARIA 2010,81 9 386A LEHORREKO ALORRA

SAN BLAS K., 8, 1.A A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARZO MORENTIN, BERNARDINO

VIRGEN MILAGROSA K., 28

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-86 PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR 3388,68 9 388A LEHORREKO ALORRA

MEDIANIL K., 4, 2.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-87 PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR 271,39 9 388B LEHORREKO ALORRA

MEDIANIL K., 4, 2.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-88 BARBARIN REMIREZ, CATALINA 4063,66 9 389 LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-89 MORENO ANTON, MARIA PILAR 707 9 399A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-90 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1106,33 9 393B PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-91 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 74 9 397 PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 4283,53 9 394A LEHORREKO ALORRA

PEÑAFLORIDA K., 10, 3.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-93 BUTANO RIOJA S.L. 33,83 2 284A LARREAK

GRAN VIA JUAN CARLOS I 50

26000 LOGROÑO (ERRIOXA)

LO-94 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 271,05 2 285B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-95 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 1232,7 2 716 LARREAK

PEÑAFLORIDA K., 10, 3.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-96 IRIARTE GARCIA, MARIA DESAMPARADOS 790,67 2 717 LARREAK

PEÑAFLORIDA, 10, 3.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

IRIARTE GARCIA, MARIA CARMEN

PEÑAFLORIDA K., 10, 3.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

IRIARTE GARCIA, MARIA ARANZAZU

TOKI-EDER K., 6

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-97 GURREA DEL REY, GLORIA 337,63 2 718 LARREAK

ANCHA K., 37, 1.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARIN GURREA, MARIA ASUNCION

ANCHA K., 39

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARIN GURREA, JESUS

ANCHA K., 39

31580 LODOSA (NAFARROA)

GURREA HERAS, MARIA PILAR

ESPAÑA PZ., 2, 3.A I

31580 LODOSA (NAFARROA)

GURREA REMIREZ, MARIA CARMEN

EL PESO K., 20

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-98 MORENO ANTON, MARIA PILAR 394,56 9 395 LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-99 BARRON CAMPO, MARIA TERESA 15,02 2 719 LARREAK

DIPUTACION FORAL ETORB., 10, 2.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-100 ANTON PRADOS, EMILIA 441,81 9 16A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-101 ANTON PRADOS, EMILIA 293,24 2 720 LARREAK

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-102 ANTON PRADOS, EMILIA 226,57 9 16B LARREAK

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-103 ANTON PRADOS, EMILIA 86,36 2 848 UREZT. FRUTARB.

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-104 MARTINEZ GARRAZA, JULIANA 687,56 9 17B LARREAK

LA FUENTE K., 3, 1.A ESK.

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-105 MARTINEZ GARRAZA, JULIANA 800,35 9 17A LEHORREKO ALORRA

LA FUENTE K., 3, 1.A ESK.

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-106 JIMENEZ JIMENEZ, RAIMUNDO 1375,14 9 18 IND. BILTEGIA

EL PILAR K., 26

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-107 MARTINEZ GARRAZA, ANTONIO 1259,65 9 26A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 64

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-108 ANTON PRADOS, EMILIA 117,96 2 849A UREZT. ALORRA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-109 MORENO ANTON, MARIA PILAR 902,53 9 404B LARREAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-110 MORENO ANTON, MARIA PILAR 866,33 9 404A ALMENDRONDOAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-111 AGUIRRE ANTON, JESUS 221,31 2 723A FRUTARBOLAK

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

ANTON PRADOS, EMILIA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-112 LUIS MORENTIN, FELIX DE 5156,35 9 410 LEHORREKO ALORRA

JUAN CARLOS GUERRA K., 10, 14.A D

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-113 ANTON PRADOS, EMILIA 758,54 2 726A UREZT. ALORRA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-114 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 485,06 9 409 PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-115 MORENO ANTON, MARIA PILAR 456,93 2 1000 ALMENDRONDOAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-116 MORENO ANTON, MARIA PILAR 1689,9 9 411B ALMENDRONDOAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-117 MORENO ANTON, MARIA PILAR 114,77 9 411A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.º

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-118 ARAGON REMIREZ, ANTONIO 118,54 2 1001 LEHORREKO ALORRA

VIRGEN MILAGROSA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-119 GOÑI OTERO, MARIA REYES 974,85 9 412 LEHORREKO ALORRA

ANTZIETA PAS., 11, 1.A A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

GOÑI OTERO, RAMON

MIRACONCHA, 29, 4.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

GOÑI OTERO, MARIA ANGELES

MIRACONCHA K., 29, 4.A

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-120 ZORZANO MARTINEZ, JOSE 403,58 9 413A LEHORREKO ALORRA

LA ERA K., 4, 3.A ESK.

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-121 ARAGON REMIREZ, MARIA TERESA 1074,66 2 1004A LEHORREKO ALORRA

HARINAS K., 20

41000 SEVILLA

LO-122 DIEZ ZORZANO, AMPARO 86,1 9 414 LEHORREKO ALORRA

BUERCO K., 53, 1.A

48000 BARAKALDO (BIZKAIA)

DIEZ ZORZANO, MARIA ROSARIO

BUERCO K., 53, 1.A

48000 BARAKALDO (BIZKAIA)

LO-122.1 MORENTIN RODRIGUEZ, TERESA 1087 9 415A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 22

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-123 ZORZANO MARZO, FRANCISCO 124,77 9 416 LEHORREKO ALORRA

TEJERIA K., 3

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-124 LODOSAKO HERRILURRA 25,13 2 1002B LARREAK

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-124.1 LODOSAKO HERRILURRA 34,32 2 1002A LEHORREKO ALORRA

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-125 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO 145,44 9 417B LEHORREKO ALORRA

CARCARKO ERREP., 32

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-126 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO 115,52 9 417C FRUTARBOLAK

CARCARKO ERREP., 32

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-127 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO 258,79 9 417A MAHASTIAK

CARCARKO ERREP., 32

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-128 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1052,24 9 418 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-129 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 100,71 2 1003B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-130 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 971,6 9 419A LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

SARTAGUDAKO UDAL MUGAPEA

SA-131 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 2076,84 2 2125 UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-132 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 43,5 1 811 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-133 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 58,89 1 812 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-134 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1373,07 2 2126 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-135 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 93,81 1 813 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-136 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 123,3 1 814 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-137 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 804,92 2 2127 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-138 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 122,92 1 815 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-139 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1014,47 2 2128 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-140 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 88,82 1 816B UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-141 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 31,73 1 816A UREZT. MAHASTIA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-142 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 962,57 2 2129 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-143 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1235,16 2 2130 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-144 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 64,16 1 817A UREZT. MAHASTIA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-145 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1040,29 2 2132 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-146 GARATEA URBIOLA, MARIA ROSARIO 96,42 1 807 UREZT. FRUTARBOLAK

RONCESVALLES K., 8

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-147 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 742,54 2 2133 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-148 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN 51,87 1 808 UREZT. FRUTARBOLAK

FRONTON K., 31

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-149 SESMA MARTINEZ, JULIO 49,52 1 809 UREZT. FRUTARBOLAK

ARTEAGA K., 9

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-150 SESMA MARTINEZ, EUGENIO 389,37 2 908A MAHASTIAK

ARTEAGA K., 57

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-151 CORDON SESMA, FELIX 61,85 1 773 UREZT. FRUTARBOLAK

PORTILLO K., 15

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-152 RESANO OCHANDORENA, ANTONIO 58,12 1 810 UREZT. FRUTARBOLAK

KALE NAGUSIA, 34

01000 SALVATIERRA (ARABA)

MARTINEZ OCHANDORENA, JOSE MIGUEL

ARTEAGA K., 47

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

OCHANDARENA FLAÑO, LUCIA

LODOSAKO ERREP., 36

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SAENZ ALCALDE, FERMIN

LODOSAKO ERREP., 34

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-153 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 472,62 2 2134 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-154 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 253,43 1 820B UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-155 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1091,19 2 2158 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-156 CORDON SESMA,TOMAS 139,34 2 901B BIDEA

BARRANCO K., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-157 CORDON SESMA,TOMAS 429,54 2 901A LEHORREKO ALORRA

BARRANCO K., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-158 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 57,89 1 961A LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-159 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 155,9 2 900 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-160 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 629,4 2 2157A LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-161 LUIS MARTINEZ,PEDRO MARIA 358,99 2 899C LARREAK

DIPUTACION K., 13

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-162 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 236,41 1 822 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-163 LUIS MARTINEZ,PEDRO MARIA 53,02 2 899A FRUTARBOLAK

DIPUTACION K., 13

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-164 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 421,97 2 944A LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-165 SESMA MARTINEZ,JULIO 129,35 2 892B LARREAK

ARTEAGA K., 9

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-166 SESMA MARTINEZ,JULIO 410,75 2 892A MAHASTIA

ARTEAGA K., 9

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-167 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN 152,15 2 891B LARREAK

FRONTON K., 31 31589 SARTAGUDA

SA-168 MORENO,MARTINEZ,AGUSTIN 491 2 891A UREZT. ALORRA

FRONTON K., 31

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-169 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 131,14 1 823B LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-170 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 909,45 1 831 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-171 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1157,08 1 806 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-172 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 375,72 1 768 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-173 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 150,37 2 2190 INDUSTRIALDEA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-174 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 768,58 2 2189 INDUSTRIALDEA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-175 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1187,68 2 566B UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-176 SARTAGUDAKO UDALA 265,38 2 2188 INDUSTRIALDEA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-177 SARTAGUDAKO UDALA 527,87 1 428 KIROL EREMUA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-178 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 46,31 1 757 LURZORUA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-179 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 21,74 1 748 LURZORUA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-180 SARTAGUDAKO UDALA 573,41 1 993 LURZORUA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-181 SARTAGUDAKO UDALA 139,38 1 992 LURZORUA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-182 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 644,3 1 842 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-183 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 515,63 1 845A UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-183.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 24,56 1 845B LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-184 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 1097,97 1 846 UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-185 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 38,5 1 848 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-186 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA 79,9 1 847 LARREAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-188 ITURRIAGA GONZALEZ, ISIDORO 45,07 1 850 BARATZEA

LA PAZ K., 10

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-189 MARTINEZ ARRASTIA, EUSEBIO 84,78 1 851 BARATZEA

PABLO SARASATE K., 51

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-190 MARTINEZ MORENO, GREGORIA 166,89 1 852 UREZT. ALORRA

SAN FRANCISCO JAVIER K., 31

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 212,8 1 853E UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.1 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 25,35 1 853A BEROTEGIA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.2 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 273,87 1 853F ELKORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-192 SOLA MORENO, AURORA 114,33 1 854A UREZT. FRUTARBOLAK

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-193 BENITO MARTINEZ, ALBERTO 70,41 1 855 UREZT. ALORRA

FRONTON K., 24

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-194 VIVEROS ESPINOSA HERMANOS S.L. 75,38 1 1000 UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A EZK.

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-195 SOLA MORENO, AURORA 113,41 1 1001 UREZT. ALORRA

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-196 SOLA MORENO, AURORA 87,16 1 857 UREZT. FRUTARBOLAK

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-197 MORENO MARTINEZ, BALTASAR 82,76 1 858 UREZT. FRUTARBOLAK

LODOSAKO ERREP., 17

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-198 CORDON SESMA, TOMAS 263,5 1 859 UREZT. FRUTARBOLAK

BARRANCO K., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-199 MARTINEZ MORENO, MELCHOR 146,48 1 860 UREZT. ALORRA

DUQUE DEL INFANTADO PL., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-200 BURGOS URBIOLA, TEOFILA 228,52 1 861A UREZT. ALORRA

FRONTON K., 27 BEHEA

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-200.1 BURGOS URBIOLA, TEOFILA 101,32 1 861B UREZT. FRUTARBOLAK

FRONTON K., 27 BEHEA

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-201 ZAPATA MARTINEZ, JOSE LUIS 305,97 1 862 UREZT. FRUTARBOLAK

CONDE SANTIAGO K., 14

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

MAYAYO ALVARO, ANGEL

PABLO SARASATE K., 39

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-202 ZAPATA MARTINEZ, MARIA JOSEFINA 168,51 1 863A UREZT. FRUTARBOLAK

ARDOIKO SANTA KRUTZ K., 53, 7.A B

31180 ZIZUR NAGUSIA (NAFARROA)

MARTINEZ MARTINEZ, FELICITAS

ORIENTE PL., 8

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

ZAPATA MARTINEZ, MARIA JULIA

MIRASOL KONDEA K., 13, 5.A EZK.

48000 BILBAO (BIZKAIA)

SA-203 ZAPATA MARTINEZ, BENJAMIN 191,97 1 864A UREZT. FRUTARBOLAK

EL OLMO K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-204 ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO 169,22 1 865 UREZT. ALORRA

LAS ERAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-205 MORENO MARTINEZ, BALTASAR 204,66 1 866 UREZT. FRUTARBOLAK

LODOSAKO ERREP., 17

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-206 MARTINEZ DEL REY, JOSE 213,02 1 867A UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 8

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-207 MARTINEZ MORENO, MELCHOR 182,92 1 868 UREZT. FRUTARBOLAK

DUQUE DEL INFANTADO PL., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-208 BENITO GARCIA, FRANCISCO SIMON 225,11 1 869 UREZT. FRUTARBOLAK

ORIENTE PL., 3 BEHEA 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-209 SANZ PASTOR, JUAN FRANCISCO 37,21 1 870B UREZT. FRUTARBOLAK

GARCIA LORCA K., 2

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-209.1 SANZ PASTOR, JUAN FRANCISCO 14,82 1 870A LAR. ETA ZUHAITZAK

GARCIA LORCA K., 2

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-210 MANGADO MORENO, AURELIO 7,36 1 645A UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 5

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-211 SARTAGUDAKO UDALA 82,39 1 893A UREZT. FRUTARBOLAK

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-212 SARTAGUDAKO UDALA 160 1 913B NEK. BILTEGIA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRA

LOS FUEROS PL., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-213 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 104 13 473 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORB., 2

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-214 SINDICATO DE RIEGOS LA TORRE 14,39 13 283B UREZT. FRUTARBOLAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-215 SINDICATO DE RIEGOS LA TORRE 116,11 13 343 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-216 GARCIA ORTEGA, MARIA ESPERANZA 498,89 13 288 LARREAK

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA ROSARIO

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA RITA

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

LO-216.1 RUIZ ORTEGA, EDUARDO 7,81 13 287 UREZT. FRUTARBOLAK

LODOSAKO ERREP., 6

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-217 MORENO ORTEGA, JOSE MARIA 429,86 13 292C LARREAK

SAN FRANCISCO JAVIER K., 12

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-218 MORENO ORTEGA, JOSE MARIA 123,42 13 292B UREZT. ALORRA

SAN FRANCISCO JAVIER K., 12

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-219 MORENO ORTEGA, MARIA NELIA 104,9 13 456 LARREAK

VILLAFRANCA K., 4, 2.A C

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-220 RUIZ ORTEGA, EDUARDO 247,07 13 290 UREZT. FRUTARBOLAK

LODOSAKO ERREP., 6

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-221 ORTEGA MARTINEZ, PRIMITIVO 93,02 13 286 ALMENDRONDOAK

FRONTON K., 22

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-222 GARCIA ORTEGA, MARIA ESPERANZA 57,22 13 285 LARREAK

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA ROSARIO

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA RITA

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

LO-223 MORENO ORTEGA, MARIA NELIA 213,98 13 289 ALMENDRONDOAK

VILLAFRANCA K., 4, 2.A C

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-224 GARCIA ORTEGA, MARIA ESPERANZA 32,33 13 454 LARREAK

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA ROSARIO

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA RITA

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

LO-225 ORTEGA MARTINEZ, PRIMITIVO 69,3 13 455 UREZT. FRUTARBOLAK

FRONTON K., 22

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-226 MANGADO MORENO, RAUL 227,62 13 261 UREZT. MAHASTIA

SANTANDER K., 1, 1.A ESK.

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-227 GARCIA ORTEGA, MARIA ESPERANZA 133,39 13 254 UREZT. FRUTARBOLAK

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA ROSARIO

PINAR, 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA RITA

PINAR K., 53

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

LO-228 GALLARDO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 220,47 13 260 UREZT. ALORRA

FCO JAVIER LANDABURU K., 16, 2.A ESK.

01000 GASTEIZ (ARABA)

GALLARDO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL

FCO JAVIER LANDABURU K., 6, 6.A EZK.

01000 GASTEIZ (ARABA)

MARTINEZ MARTINEZ, FERMINA

LODOSAKO ERREP., 22

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-229 ERAUL PALACIOS, SANTIAGO 652,29 13 253 UREZT. FRUTARBOLAK

LIZARRAKO ERREP., 20

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-230 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO 287,09 13 259 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-231 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO 520,86 13 257 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-232 LANERO LARENA, JOSE 139,63 13 258 LARREAK

PUENTE DEL PILAR ETORB., 39, 8.A B

50000 ZARAGOZA

LO-233 EBROKO UR KONFEDERAZIOA 26,92 13 10A LARREAK

SAGASTA PAS., 24

50000 ZARAGOZA

LO-234 EBROKO UR KONFEDERAZIOA 38,47 13 10D UREZT. FRUTARBOLAK

SAGASTA PAS., 24

50000 ZARAGOZA

LO-235 MARTINEZ URIZOLA, BENJAMIN 156,06 13 15 UREZT. FRUTARBOLAK

FRONTON K., 18

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-236 EZQUERRO EZQUERRO, ALFONSO 1481,41 13 20 UREZT. ALORRA

CARRETERA K., 68

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-237 MARTINEZ URIZOLA, BENJAMIN 270,63 13 453 UREZT. FRUTARBOLAK

FRONTON K., 18

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-238 GARATEA SAENZ, ILDEFONSO 1441,04 13 16 UREZT. ALORRA

VENTILLA K., 11

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-239 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA(ALTXONBIDEAK) 2636,59 13 18 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORB., 2

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-240 MARTINEZ CORDON, RAMIRO 15,88 13 7 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-241 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO 64,44 13 8 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-242 MARTINEZ CORDON, RAMIRO 256,08 13 9 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-243 ANTON PRADOS, EMILIA 444,33 13 11B LARREAK

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-244 ANTON PRADOS, EMILIA 53,35 13 11A UREZT. ALORRA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-245 MARTINEZ LIZANZU, JESUS 359,45 13 12B LARREAK

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-246 MARTINEZ LIZANZU, JESUS 1259,1 13 12A UREZT. ALORRA

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-247 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA 42,8 13 452 UREZT. ALORRA

CARRETERA K., 110

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-248 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA 68,89 13 13B LARREAK

CARRETERA K., 110

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-249 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA 839,69 13 13A UREZT. ALORRA

CARRETERA K., 110

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-250 PRADOS MARTINEZ, JOSE 211,97 13 14B UREZT. ALORRA

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, CELEDONIA

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, GLORIA

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA LUISA

NAVARRA ETORB., 52

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR

MEDIANIL K., 4, 2.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA TERESA

SAN GREGORIO K., 8, 3.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-251 PRADOS MARTINEZ, JOSE 768,29 13 14A UREZT. FRUTARBOLAK

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, CELEDONIA

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, GLORIA

ANCHA K., 7

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA LUISA

NAVARRA ETORB., 52

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR

MEDIANIL K., 4, 2.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

PRADOS MARTINEZ, MARIA TERESA

SAN GREGORIO K., 8, 3.A B

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-252 MANGADO CORDON, JOSE RAMON 2082,66 13 17A UREZT. FRUTARBOLAK

AUTANILLA K., 14

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-253 MANGADO CORDON, JOSE RAMON 40,67 13 17B LARREAK

AUTANILLA K., 14

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-254 CHANDRO PEREZ, ANDRES 2812,64 13 19 UREZT. ALORRA

SAN ANTONIO K., 8

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-255 CORDON EZQUERRO, TEODORO 703,01 13 26 UREZT. ALORRA

CARRETERA K., 117

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-256 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA 435,67 13 28B UREZT. ALORRA

FUENTE K., 8

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-257 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA 1075,34 13 28A UREZT. FRUTARBOLAK

FUENTE K., 8

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-258 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA 261,96 13 29 UREZT. ALORRA

FUENTE, 8

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-259 CHANDRO,PEREZ,ANDRES 75,26 13 32 LARREAK

SAN ANTONIO K., 8

26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-260 CEREZO EZQUERRO, FAUSTINO 106,75 11 962A LARREAK

31580 LODOSA (NAFARROA)

MAILEGUEK UKITUTAKO LURZATIAK

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-261 EZQUERRO, EZQUERRO, MARIA JESUS 17.339,76 11 879A LEHORREKO ALORRA

REGADIO K., 4, 26000 PRADEJON

LO-262 EZQUERRO, EZQUERRO, MARIA JESUS 13.117,20 11 879B MAHASTIA

REGADIO K., 4, 26000 PRADEJON

LO-263 LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL 1.326,74 14 513B LARREAK

FUENTE DEL HIERRO K., 3, 4.A A, 31007 IRUÑA

LO-264 LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL 12.311,74 14 513A LEHORREKO ALORRA

FUENTE DEL HIERRO K., 3, 4.A A, 31007 IRUÑA

LO-265 LODOSAKO HERRILURRA 6.564,17 14 512 LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1, 31580 LODOSA

LO-266 FERNANDEZ MUÑOZ, JULIO 23.145,06 14 523A LEHORREKO ALORRA

AUSEJO K., 20, 26000 PRADEJON

LO-267 FERNANDEZ MUÑOZ, JULIO 2.226,67 14 523B LARREAK

AUSEJO K., 20, 26000 PRADEJON

ZABORTEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-44 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 88.062,52 1 1807 LARREAK

ANCHA K., 1, 31580 LODOSA

INSTALAZIO OSAGARRIEK UKITUTAKO LURZATIAK

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 3.000,00 9 394A LEHORREKO ALORRA

PEÑAFLORIDA, 10, 3.A, 20000 DONOSTIA

UKITUTAKO ZERBITZUEK UKITUTUAKO LURZATIAK

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-5 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 43,9 4 197,91 5 345 ALMENDRONDOAK

NAVARRA ETORB., 40, 31580 LODOSA

LO-18 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 17 51,4 1 64 5 343 A LEHORREKO ALORRA

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-19 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 16 51,41 5 354 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-22 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 8 21,41 ELEKTRIZITATEA 5 342 B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-23 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 32 83,17 1 62,2 ELEKTRIZITATEA 342 A MAHASTIAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-24 ROMERO BRETON, MIGUEL 10 12,91 ELEKTRIZITATEA 5 113 UREZT. ALORRA

NAVARRA ETORB., 63, 1.A I

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-25 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 48 170,23 9 64 ELEKTRIZITATEA 341 A MAHASTIAK

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-26 CAMPO SAN JOSE, PILAR 82,39 ELEKTRIZITATEA 5 181 UREZT. ALORRA

OBISPO BLANCO NAJERA K., 18, 26000 LOGROÑO

LO-27 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 38 121,75 9,69 100,85 ELEKTRIZITATEA 5 182 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-28 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 149,53 ELEKTRIZITATEA 5 336 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-29 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 26 92,37 ELEKTRIZITATEA 5 183 LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-30.1 ALONSO,CORDOBES,FAUSTO 0,57 31,98 5 95 UREZT. ALORRA

SAN JUAN K., 39

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-32 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 17 66,26 ELEKTRIZITATEA 5 184 B UREZT. FRUTARBOLAK

ANCHA K., 30

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

PESO REAL K., 4

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-33 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 111,64 ELEKTRIZITATEA 5 184 D UREZT. ALORRA

ANCHA K., 30

31580 LODOSA (NAFARROA)

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

PESO REAL K., 4

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-34 ANTON ARRASTIO,MARIA ANGELES 46 175,7 0,94 20,36 ELEKTRIZITATEA 3 441 UREZT. ALORRA

LOS FUEROS K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-35 ANTON,MARTINEZ,MARIA LUISA 8,06 43,64 3 440 HIRILUR. (BARREIATUA)

PAMPLONA K., 5

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-36 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 267,87 ELEKTRIZITATEA 5 337 LEHORREKO ALORRA

NAVARRA ETORB., 40

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-51 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 1437.84 3 943,06 ELEKTRIZITATEA 1 1813 A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-52 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 5,44 30,49 AEROSORGAILUAK 1 1813 C LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-53 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 153,77 1 63 ELEKTRIZITATEA 1 1813 O PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-55 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 54 155,78 1,05 630,9 HORNIDURA 1 1840 A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-56 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 10 28,7 2,95 67,71 HORNIDURA 1 1840 B LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-57 ANDRES CASADAMON, MARIA ALICIA 104 297,33 3,7 900,6 HORNIDURA 1 1841 A LEHORREKO ALORRA

SORTZEZ GARBIA PAS., 74, 3.A D

31200 LIZARRA (NAFARROA)

LO-62 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN 98 292,15 2 126 ELEKTRIZITATEA 1 1858 A LEHORREKO ALORRA

LAS ARCAS K., 21

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-64 IGAL JIMENEZ, MARIA ADORACION 143 414,45 4 60 ELEKTRIZITATEA 1 1862 LEHORREKO ALORRA

MONJARDIN K., 40

31293 SESMA (NAFARROA)

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

MONJARDIN K., 28

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-65 MORENO ANTON, MARIA PILAR 15 45,51 ELEKTRIZITATEA 1 1865 A LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-65.1 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA(ALTXONBIDEAK) 100,03 14,31 ELEKTRIZITATEA 9 317 ALTXONBIDEAK

ARMADA ETORB., 2

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-66 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 8 10,86 1,07 30,86 ELEKTRIZITATEA 1 1866 A PINUDIA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-67 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 60 170,8 2,93 29,43 ELEKTRIZITATEA 1 1866 C LARREAK

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-70 MARTINEZ,LIZUAIN,MARIA LUZ 24 62,2 ELEKTRIZITATEA 1 1869 B LARREAK

EL PILAR K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-71 IGAL JIMENEZ, MARIA ADORACION 152,4 16,59 1 1868 D LEHORREKO ALORRA

MONJARDIN K., 40

31293 SESMA (NAFARROA)

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

MONJARDIN K., 28

SESMA (NAFARROA)

LO-72 IGAL JIMENEZ, MARIA ADORACION 4 43,41 1 1868 C LARREAK

MONJARDIN K., 40

31293 SESMA (NAFARROA)

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

MONJARDIN K., 28

SESMA (NAFARROA)

LO-74 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRA 29,16 831,82 8 358 A LEHORREKO ALORRA

ANCHA K., 1

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-80 MARTINEZ PALACIOS, MARIA DOLORES 44 212,02 2.295,53 HORNIDURA 8 363 A LEHORREKO ALORRA

CANTERA K.

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-80.1 IGAL GARRAZA, SERAFIN 40 922,64 216,22 74,73 HORNIDURA 8 364 LEHORREKO ALORRA

COSTANILLA K., 23

31293 SESMA (NAFARROA)

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 125 155,71 2 14066 INSTAL. OSAGARRIAK 9 394A LEHORREKO ALORRA

PEÑAFLORIDA K., 10, 3.A 128 ELEKTRIZITATEA

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-93.2 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA(ALTXONBIDEAK) 30 100,03 14,31 ELEKTRIZITATEA 9 300 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORB., 2

31002 IRUÑA (NAFARROA)

LO-93.1 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 1 48,69 ELEKTRIZITATEA 9 436C LARREAK

PEÑAFLORIDA K., 10, 3.A, 20000 DONOSTIA

LO-98 MORENO ANTON, MARIA PILAR 203,57 1 64 ELEKTRIZITATEA 9 395 LEHORREKO ALORRA

EL AIRE K., 6, 2.A 75

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-108.1 ANTON PRADOS, EMILIA 11 1 51,43 ELEKTRIZITATEA 2 849A UREZT. ALORRA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-109 MORENO ANTON, MARIA PILAR 10 1 52,27 ELEKTRIZITATEA 9 404B LARREAK

EL AIRE K., 6, 2.A

31580 LODOSA (NAFARROA)

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

EL AIRE K., 6

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

EL AIRE K., 8

31580 LODOSA (NAFARROA)

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

LOGROÑO K., 10

31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-115 VIVEROS ESPINOSA HERMANOS S.L. 11 22,09 22,38 HORNIDURA 1 1000 UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A EZK.

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-118 SOLA MORENO, AURORA 14 30 30,06 HORNIDURA 1 1001 UREZT. ALORRA

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

LO-241 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO 22,41 39,79 HORNIDURA 13 8 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53, 31589 SARTAGUDA

LO-242 MARTINEZ CORDON, RAMIRO 18,65 48,57 HORNIDURA 13 9 UREZT. FRUTARBOLAK

SERRALLO K., 53, 31589 SARTAGUDA

LO-243 ANTON PRADOS, EMILIA 281,24 4 281,24 HORNIDURA 13 11 UREZT. ALORRA

EL AIRE K., 8, 31580 LODOSA

LO-187 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE RAMON 12 25,3 50,62 HORNIDURA 1 849 UREZT. FRUTARBOLAK

CALVARIO K., 23

31580 LODOSA (NAFARROA)

SARTAGUDAKO UDAL MUGAPEA

SA-188 ITURRIAGA GONZALEZ, ISIDORO 12 78,23 1 64,64 HORNIDURA ELEKTRIZITATEA 1 850 BARATZEA

LA PAZ K., 10 25

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-189 MARTINEZ ARRASTIA, EUSEBIO 12 93,38 57,53 HORNIDURA ELEKTRIZITATEA 1 851 BARATZEA

PABLO SARASATE K., 51 22

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-190 MARTINEZ MORENO, GREGORIA 20 147,4 44,34 HORNIDURA ELEKTRIZITATEA 1 852 UREZT. ALORRA

SAN FRANCISCO JAVIER K., 31 32

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 35,87 212,8 35,53 HORNIDURA ELEKTRIZITATEA 1 853E UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.1 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 65,16 25,35 49,97 HORNIDURA 1 853A BEROTEGIA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.2 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 127,2 273,87 69,12 HORNIDURA 1 853F ELKORRA

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.3 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 10 23,39 15,95 HORNIDURA 1 853EM

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-191.4 MARTINEZ ZAPATA, JULIO 22 61,87 28,1 HORNIDURA 1 853B

LOS FUEROS PL., 18, 2.A

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-192 SOLA MORENO, AURORA 16 33,42 33,51 HORNIDURA 1 854A UREZT. FRUTARBOLAK

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-193 BENITO MARTINEZ, ALBERTO 10 20,73 20,71 HORNIDURA 1 855 UREZT. ALORRA

FRONTON K., 24

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-196 SOLA MORENO, AURORA 10 23,24 23,43 HORNIDURA 1 857 UREZT. FRUTARBOLAK

LAS VIÑAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-197 MORENO MARTINEZ, BALTASAR 10 21,48 21,43 HORNIDURA

LODOSAKO ERREP., 17

31589 SARTAGUDA (NAFARROA) 1 858 UREZT. FRUTARBOLAK

SA-198 CORDON SESMA, TOMAS 30 63,36 62,87 HORNIDURA

BARRANCO K., 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA) 1 859 UREZT. FRUTARBOLAK

SA-199 MARTINEZ MORENO, MELCHOR 14 30,39 30,34 HORNIDURA

DUQUE DEL INFANTADO PL., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA) 1 860 UREZT. ALORRA

SA-200 BURGOS URBIOLA, TEOFILA 34 48,66 48,69 HORNIDURA

FRONTON K., 27 BEHEA

31589 SARTAGUDA (NAFARROA) 1 861A UREZT. ALORRA

SA-200.1 BURGOS URBIOLA, TEOFILA 10 20,22 20,14 HORNIDURA

FRONTON K., 27 BEHEA

31589 SARTAGUDA (NAFARROA) 1 861B UREZT. FRUTARBOLAK

SA-201 ZAPATA MARTINEZ, JOSE LUIS 30 61,42 62 HORNIDURA 1 862 UREZT. FRUTARBOLAK

CONDE SANTIAGO K., 14

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-202 ZAPATA MARTINEZ, MARIA JOSEFINA 20 38,29 39,33 HORNIDURA 1 863A UREZT. FRUTARBOLAK

ARDOIKO SANTA KRUTZ K., 53, 7.A B

31180 ZIZUR NAGUSIA (NAFARROA)

MARTINEZ MARTINEZ, FELICITAS

ORIENTE PL., 8

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

ZAPATA MARTINEZ, MARIA JULIA

MIRASOL KONDEA K., 13, 5.A EZK.

48000 BILBAO (BIZKAIA)

SA-203 ZAPATA MARTINEZ, BENJAMIN 24 47,64 48,87 HORNIDURA 1 864A UREZT. FRUTARBOLAK

EL OLMO K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-204 ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO 26 55,05 55,11 HORNIDURA 1 865 UREZT. ALORRA

LAS ERAS K., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-205 MORENO MARTINEZ, BALTASAR 32 66,35 66,43 HORNIDURA 1 866 UREZT. FRUTARBOLAK

LODOSAKO ERREP., 17

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-206 MARTINEZ DEL REY, JOSE 28 59,11 59,63 HORNIDURA 1 867A UREZT. ALORRA

LOS FUEROS PL., 8

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-207 MARTINEZ MORENO, MELCHOR 30 61,16 4 61,37 HORNIDURA 1 868 UREZT. FRUTARBOLAK

DUQUE DEL INFANTADO PL., 3

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

SA-208 BENITO GARCIA, FRANCISCO SIMON 20 43,18 41,72 HORNIDURA 1 869 UREZT. FRUTARBOLAK

ORIENTE PL., 3 BEHEA 1

31589 SARTAGUDA (NAFARROA)

Iragarkiaren kodea: F0802891