10. ALDIZKARIA - 2008ko urtarrilaren 23a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

156/2007 FORU AGINDUA, abenduaren 31koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Valtierrako eta Arguedasko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman duenez, 2002-2009 urteetarako Nafarroako Errepideen II. Plan Zuzentzaileak "Valtierrako eta Arguedasko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektuaren obrak egitea aurreikusten du.

Nafarroako Gobernuak 2007ko maiatzaren 28an hartutako Erabakiaren bidez, Mendabiako, Lodosako, Andosillako, Azagrako, Milagroko, Valtierrako eta Arguedasko saihesbidearen Udalez Gaindiko Plan Sektoriala onetsi zuen. Erabaki hori 2007ko 76. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, ekainaren 20an.

Ingurumen zuzendari nagusiak, apirilaren 27ko 872/2007 Ebazpenaren bidez, Valtierrako eta Arguedasko saihesbidearen informazio azterlanari dagokion Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Adierazpen hori 2007ko 77. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, ekainaren 22an.

Errepide berriaren trazadura proiektuan zehazten da eta Valtierrako eta Arguedasko udalerrietatik pasatzen da, "Ebroko Ardatza" NA-134 errepideko korridorearen barruan. Valtierrako herriguneaz mendebalean hasi, "Los Abetos" bidegurutzetik gertu, eta Arguedasko herriguneaz hegoaldean bukatzen da, errepide zuzen luzearen bukaeran. Saihesbidearekin bi herrietako herriguneetatik pasatzea saihestuko da. Saihesbidea 8.400 metro luze da.

Egin asmo den errepidearen trazadura berria NA-134 errepideko 23. k.p.an hasiko da.

Saihesbidea errepidetik bereizten den tokian, "Mendebaleko bidegurutzea" burutu asmo da. Itxaroteko erdiko errei bat eta azelerazio eta dezelerazio erreiak dauzkan bidegurutze bat da.

Valtierraren eta Arguedasen arteko mugatik gertu, bi herrietara joateko sarbidetako balioko duen lotune bat egin nahi da.

Bukaeran "Mendebaleko bidegurutzea" burutuko da, saihesbidearen hasierako bidegurutzearen antzeko ezaugarriak izanen dituena.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriz ezarriko dira.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Valtierrako eta Arguedasko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea hilabete batez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Valtierrako eta Arguedasko udaletxeetako bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Valtierrako eta Arguedasko Udalei.

Iruñean, 2007ko abenduaren 31n.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"VALTIERRAKO ETA ARGUEDASKO SAIHESBIDEA EGITEA NA-134 ERREPIDEAN (EBROKO ARDATZA)" IZENEKO PROIEKTUA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDAL MUGAPEA

VA-01 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 3.861 2 459 Larrea

VALTIERRAKO UDALA

Plaza De los Fueros, 1 (VALTIERRA)

VA-05 LOPEZ SANTAFE, SATURNINO 32 2 118 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 121 (VALTIERRA)

VA-07 CASTILLEJO PRECIADO, M.ª SOLEDAD 4.412 2 154 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 56 (ARGUEDAS)

VA-08a MONTORI ARAIZ, FRANCISCO JAVIER 5.594 2 156 A Ureztaketako alorra

El Guitarrico, (VALTIERRA)

VA-08b MONTORI ARAIZ, FRANCISCO JAVIER 1.442 2 156 B Larrea

El Guitarrico, (VALTIERRA)

VA-10a VALTIERRAKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 608 2 157 A Pinudia

Paseo De la Ribera, 113 (VALTIERRA)

VA-10b VALTIERRAKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 21 2 157 B Bidea

Paseo De la Ribera, 113 (VALTIERRA)

VA-11 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MANUEL 2.713 2 158 Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-12 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MANUEL 1.493 2 159 A Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-13 MORIONES ALMARAZ, MARIA BEGOÑA 2.412 2 175 Ureztaketako alorra

General Davila, 79-6.a C (SANTANDER)

VA-14 LOPEZ BURDASPAR, JOSE MARIA 1.216 2 160 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 170 (VALTIERRA)

VA-17 JIMENEZ RUIZ, ISIDRA 6.703 2 173 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 131 (VALTIERRA)

VA-18 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 493 2 166 Ureztaketako alorra

Carlos III El Noble, 6 (VALTIERRA)

VA-19 LUMBRERAS MARTINEZ, JOAQUINA 3.756 2 167 Ureztaketako alorra

LUMBRERAS ALLI, JOSE IGNACIO eta PILAR

LUMBRERAS ALLI, JUANA eta ROSARIO

Paseo De la Ribera, 137 (VALTIERRA)

VA-20 MAEZTU GARCES, CARMEN PILAR 1.275 2 168 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-21 RODRIGUEZ GARCES, ASUNCION 10 2 184 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 22-BJ (VALTIERRA)

VA-22 DUBLAN CALONGE, MONTSERRAT 1.065 2 262 Ureztaketako alorra

DUBLAN CALONGE, MARIA ISABELL

(VALTIERRA)

VA-23 DUBLAN CALONGE, MONTSERRAT 1.676 2 261 Ureztaketako alorra

DUBLAN CALONGE, MARIA ISABELL

(VALTIERRA)

VA-24 SANTAFE GALDAMEZ, MARINA 809 2 833 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 99 (VALTIERRA)

VA-25 CABALLERO ZAPATERIA, BEGOÑA 2.101 2 260 Ureztaketako alorra

Valle del Baztán (VALTIERRA)

VA-26 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 1.225 2 259 Ureztaketako alorra

GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS

Carlos III El Noble, (VALTIERRA)

VA-27 PEREZ CILLERO, JESUS 364 2 258 Ureztaketako alorra

El Trinquete, 1 (VALTIERRA)

VA-28 ZAPATERIA MUNARRIZ, DOMINGO 943 2 255 Ureztaketako alorra

Moncayo, 8-BJ (VALTIERRA)

VA-29 LAFUENTE BAÑOS, CARMEN 180 2 254 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 7 (VALTIERRA)

VA-30 RODRIGO RESA, ALAVARO 2.050 2 253 Ureztaketako alorra

RODRIGO RESA, JAVIER

Paseo De la Ribera, 117-BJ (VALTIERRA)

VA-32 ALBA BOZAL, MARIA CONCEPCION 130 2 314 Ureztaketako alorra

Capuchinos, 20 (TUTERA)

VA-33 CILLERO JIMENEZ, ANTONIO 408 2 315 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-34 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MANUEL 1.342 2 316 Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-35 MATEO MIRANDA, MARIA ESTHER 149 2 317 Ureztaketako alorra

El Peyne, 5 (VALTIERRA)

VA-36 MATEO MIRANDA, MARIA ESTHER 1 2 336 Ureztaketako alorra

El Peyne, 5 (VALTIERRA)

VA-37 ADRIAN PRAT, DOMINGO 713 2 335 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 96 (VALTIERRA)

VA-38 CASTILLEJO GARCIA, JESUS 2.403 2 318 A Ureztaketako alorra

Juan de Labrit, 8 (VALTIERRA)

VA-39 ZAPATERIA SANTAFE, BENITA 98 2 319 A Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 42 (VALTIERRA)

VA-40 GARCES DELGADO, AGUSTIN 3.029 2 332 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 40-BJ.a B (VALTIERRA)

VA-45 PRAT LUMBRERAS, MARIA LUZ 13 2 334 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 104 (VALTIERRA)

VA-46 LOPEZ RODRIGO, JUAN CARLOS 1.467 2 333 Ureztaketako alorra

Sancho El Fuerte, 17 (VALTIERRA)

VA-47 GARCES DELGADO, AGUSTIN 2.529 2 328 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 40-BJ.a B (VALTIERRA)

VA-48 RODRIGO IRIGARAY, ROSARIO 2.634 2 384 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130 (VALTIERRA)

VA-49 JIMENEZ RUIZ, ISIDRA 162 2 394 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 131 (VALTIERRA)

VA-50 GIL ARAIZ, JOSE LUIS 90 2 393 Ureztaketako alorra

Hilarion Eslava, 3 (VALTIERRA)

VA-51 GARCIA AZCARATE, LUIS MIGUEL 1.011 2 386 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 192 (VALTIERRA)

VA-52 SILVAN SADA, FRANCISCO JAVIER 3.584 2 385 Ureztaketako alorra

SADA LACALLE, JOSE LUIS eta BENITO

SILVAN SADA, LUIS JESUS, MARIA JOSE eta ANTONIO MARIA

Alfontso Borrokalaria, 11-7.a G (IRUÑA)

VA-53a CASTILLEJO IÑIGUEZ, AMALIA 186 2 387 A Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 157 (VALTIERRA)

VA-53b CASTILLEJO IÑIGUEZ, AMALIA 16 2 387 B Larrea

Paseo De la Ribera, 157 (VALTIERRA)

VA-54 GARCIA SANTAFE, ROBERTO 8.374 3 326 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130 (VALTIERRA)

VA-55 SANTAFE GARCIA, MARIA SALOME 1.346 3 325 A Ureztaketako alorra

Plaza De los Fueros, 2-2.a A (VALTIERRA)

VA-56 RODRIGO IZU, MERCEDES 852 3 324 Ureztaketako alorra

Nagusia, 44-8.a ezkerra (BURLATA)

VA-57 RODRIGO FONSECA, MARIA PILAR 2.358 3 323 Ureztaketako alorra

Ronda del Convento, 13 (VALTIERRA)

VA-58 RODRIGO CASTILLEJO, MOISES 1.366 3 322 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 35 (VALTIERRA)

VA-59 SAENZ SANTAFE, CARMEN 1.749 3 321 Ureztaketako alorra

Plaza De los Derechos Humanos, 1 (VALTIERRA)

VA-60 AZCARATE ADRIAN, MARIA PILAR 1.175 3 320 Ureztaketako alorra

El Ebro, número 3, (VALTIERRA)

VA-61 ZAPATERIA URMENETA, MARIA 58 3 340 Ureztaketako alorra

Sancho El Fuerte, 20-BJ (VALTIERRA)

VA-62 AZCONA EZPELETA, ELIAS 737 3 341 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 37 (VALTIERRA)

VA-63 RODRIGO SANCHEZ, MARIA 251 3 319 Ureztaketako alorra

GUILLORME RUIZ, DOMINGO

Euskal Jai, zk.g. (VALTIERRA)

VA-64 DELGADO GARCES, JOSE 22 3 560 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-66a RODRIGUEZ GARCES, CORPUS 580 3 342 A Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 10 (VALTIERRA)

VA-66b RODRIGUEZ GARCES, CORPUS 11 3 342 B Vivienda

Paseo De la Ribera, 10 (VALTIERRA) 11 3 342 B Lurzorua

VA-67 LOPEZ GRAÑA, ROBERTO 1.465 3 343 Ureztaketako alorra

MAEZTU ZAPATERIA, MARIA PILAR

Cabezo de la Junta, 22 (VALTIERRA)

VA-68 LABORDA IBAÑEZ, PILAR 212 3 347 Ureztaketako alorra

LABORDA IBAÑEZ, FELISA

Erreka Ondoa, 2-5 (LESAKA)

VA-69 CIZAURRE SAMANES, JOSEFINA 210 3 345 Ureztaketako baratzea

Valle de La Ulzama, 2 (VALTIERRA)

VA-70 JASO SANTAFE, MARIA EVA 2.215 3 507 Ureztaketako alorra

JASO SANTAFE, MARIA CARMEN

Mayor, zk.g. (VALTIERRA)

VA-71 DUBLAN GARCES, JESUS 372 3 506 Ureztaketa mahastia

DUBLAN GARCES, ANTONIO

DUBLAN GARCES, MARIA

Horno Alto, 3-3.a B (VALTIERRA)

VA-72 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 604 3 508 Ureztaketako alorra

Carlos III El Noble, 6 (VALTIERRA)

VA-73 JASO ARAIZ, FELIX 1.148 3 509 Ureztaketako alorra

Plaza De los Derechos Humanos, 5-BJ (VALTIERRA)

VA-74 GUILLORME SANCHEZ, SATURNINO 637 3 510 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-75 GARCIA HUALDE, JOSE 1.010 3 511 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 145 (VALTIERRA)

VA-76 LOPEZ GARCES, MARIA NIEVES 540 3 512 Ureztaketako alorra

Juslavilla, 10-BJ (VALTIERRA)

VA-77 ZAPATERIA FERNANDEZ, FELISA 1.083 3 513 Ureztaketako alorra

Plaza De los Derechos Humanos, 10 (VALTIERRA)

VA-78 GARCES PRAT, MARIA LUZ 1.225 3 514 Ureztaketako alorra

GARCES PRAT, MARIA TERESA

Juslavilla, 11 (VALTIERRA)

VA-79 SANTAFE RODRIGO, JUAN 829 3 515 Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 69-2.a C (IRUÑA)

VA-80 ADRIAN PRAT, ALEJANDRO 919 3 516 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 90 (VALTIERRA)

VA-81 AZCONA MIRANDA, LUCIANA 604 3 517 Ureztaketako alorra

Las Salinas, 8 (VALTIERRA)

VA-82 ZAPATERIA SANTAFE, MARIA FELISA 533 3 518 Berotegia

Mayor, 16-BJ (VALTIERRA)

VA-83 GARCIA CASTILLEJO, JOSE 1.545 3 519 A Ureztaketako alorra

Romero, 4 (VALTIERRA)

VA-84 GARCIA AZCARATE, MIGUEL ANGEL 5 3 520 A Ureztaketako alorra

SANTAFE GUILLORME, ELISA

Paseo De la Ribera, 130 (VALTIERRA)

VA-85 GARCIA AZCARATE, MIGUEL ANGEL 778 3 521 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130 (VALTIERRA)

VA-86 GARCIA AZCARATE, MIGUEL ANGEL 197 3 522 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130 (VALTIERRA)

VA-87 GARCES SANTAFE, SILVIA 1.436 3 523 A Ureztaketako alorra

SANTAFE URMENETA, JOSEFINA

Valle de Aezkoa, 1 (VALTIERRA)

VA-88 ALBA MIRANDA, JESUS 1.376 6 253 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 234 (VALTIERRA)

VA-89 GARCES MIRANDA, ANGEL 870 6 252 Ureztaketako alorra

Valle del Roncal, 7-2.a B (VALTIERRA)

VA-90 MIRANDA CILLERO, EMILIO 248 6 251 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 46-BJ (VALTIERRA)

VA-91 LOPEZ RODRIGO, CATALINA 2.229 6 368 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-92 MAEZTU JASO, MARCOS 2.468 6 367 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 150-BJ (VALTIERRA)

VA-93 SANTAFE RODRIGO, JUAN 2.424 6 366 Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 69-2.a C (IRUÑA)

VA-94 CASTILLEJO HUALDE, EUGENIO 751 6 249 Ureztaketako alorra

Valle del Roncal, 10-1.a eskuina (VALTIERRA)

VA-95 ROMO CILLERO, FERNANDO 982 6 248 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 10-BJ (VALTIERRA)

VA-96 JASO ADRIAN, ANGEL 1.606 6 247 Ureztaketako alorra

San Fermin, 3 (VALTIERRA)

VA-97 ADRIAN GOÑI, ANDRES 528 6 246 Ureztaketako alorra

Navarreria, 27-3.a ezkerra (IRUÑA)

VA-98c PEREZ GONZALEZ, FELIX 35 6 840 C Larrea

Paseo De la Ribera, 11 (VALTIERRA)

VA-99 MORIONES ALMARAZ, MARIA BEGOÑA 1.611 6 236 Ureztaketako alorra

General Davila, 79-6.a C (SANTANDER)

VA-100 PRAT LUMBRERAS, RICARDO 487 6 235 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 80 (VALTIERRA)

VA-101 RIEL 637 NEKAZARITZA ERALDAKETARAKO SOZIETATEA 4.118 6 237 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130-1.a A (VALTIERRA)

VA-102 ADRIAN PRAT, ALEJANDRO 40 6 232 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 90 (VALTIERRA)

VA-103 MIRANDA GARCES, JOSE 1.048 6 231 Ureztaketako alorra

El Guitarrico, 2 (VALTIERRA)

VA-104 ARAIZ SANTAFE, ANA MARIA 1.747 6 230 Ureztaketako alorra

San Juan de La Cruz, 28-7.a D (ZARAGOZA)

VA-105 LOPEZ PEREZ, PEDRO 2.800 6 229 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 167 (VALTIERRA)

VA-106 PRAT LUMBRERAS, MARIA LUZ 3.394 6 226 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 104 (VALTIERRA)

VA-107 JASO BRETOS, ANGEL 2.698 6 224 Ureztaketako alorra

LOPEZ JIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4-2 (VALTIERRA)

VA-108 JASO BRETOS, ANGEL 241 6 225 Ureztaketako alorra

LOPEZ JIMENEZ, GERMAN

San Jose, 4-2 (VALTIERRA)

VA-109 RIEL 637 NEKAZARITZA ERALDAKETARAKO SOZIETATEA 53 6 172 A Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130-1.a A (VALTIERRA)

VA-110 ZAPATERIA LOPEZ, MARIA CRUZ 906 6 221 Ureztaketako alorra

Raso de Santa Maria, 1 (VALTIERRA)

VA-111 ZAPATERIA FERNANDEZ, FELISA 1.929 6 220 Ureztaketako alorra

Plaza De los Derechos Humanos, 10 (VALTIERRA)

VA-112 HUALDE JIMENEZ, JOSE MARIA 763 6 219 Ureztaketako alorra

Plaza De los Derechos Humanos, 9 (VALTIERRA)

VA-113 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MANUEL 2.964 6 218 Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-114 PRAT GARCIA, LUISA RITA 3.066 6 217 Ureztaketako alorra

Iturrama, 10-2.a eskuina (IRUÑA)

VA-115 MAEZTU JASO, MARCOS 2.467 6 212 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 150-BJ (VALTIERRA)

VA-116 JUSUE ESLAVA, ANA MARIA 1.833 6 211 Ureztaketako alorra

JUSUE ESLAVA, JOSE MANUEL

Anorga Txiki, 10-1.a B (DONOSTIA)

VA-117 LOPEZ SANTAFE, MAXIMA 2.969 6 210 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 148 (VALTIERRA)

VA-119 LACALLE SOUSA, JOSE A 237 6 179 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-120 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 1.489 6 209 Ureztaketako alorra

Carlos III El Noble, 6 (VALTIERRA)

VA-121 PEREZ CILLERO, JESUS 149 6 390 Ureztaketako alorra

El Trinquete, 1 (VALTIERRA)

VA-122 PEREZ GONZALEZ, ROSA MARIA 139 6 389 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 8 (VALTIERRA)

VA-123 PEREZ CILLERO, JESUS 212 6 385 Ureztaketako alorra

El Trinquete, 1 (VALTIERRA)

VA-124 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 178 6 384 Ureztaketako alorra

GARCIA AZCARATE, LUIS MIGUEL

Carlos III El Noble, 6 (VALTIERRA)

VA-125 ERVITI OCHOA, ENCARNACION 584 6 181 Ureztaketako alorra

ERVITI OCHOA, JULIAN

Principe de Viana, 2 (VALTIERRA)

VA-126 GARCIA AZCARATE, LUIS MIGUEL 1.188 6 182 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 192 (VALTIERRA)

VA-127 JASO BRETOS, ANGEL 8.049 6 193 Ureztaketako alorra

LOPEZ JIMENEZ, GERMAN

Valle de Arakil, 2 (VALTIERRA)

VA-128 CILLERO CASTILLEJO, GREGORIO 72 6 203 Ureztaketako alorra

Grupo Escolar, 28 (VALTIERRA)

VA-129 AGUIRRE PEREZ, MARIA GLORIA 82 6 202 a Ureztaketa mahastia

Paseo De la Ribera, 78 (VALTIERRA)

VA-130 BOBADILLA GUILLORME, MATILDE 142 6 201 Ureztaketako alorra

Raso de Santa Maria, 3 (VALTIERRA)

VA-131 DELGADO GARCES, JOSE 218 6 200 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-132 CASTILLEJO PALERO, MARIA PILAR 335 6 196 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 1 (VALTIERRA)

VA-133 DELGADO GARCES, JOSE 500 6 369 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-134 DELGADO GARCES, JOSE 796 6 370 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-135 JASO ADRIAN, TERESA 1.562 6 194 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-136 LOPEZ RODRIGO, CATALINA 34 6 186 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-137 CILLERO LOSARCOS, JOSE 754 6 187 Ureztaketako alorra

CILLERO LOSARCOS, ESTEBAN

CILLERO LOSARCOS, ANTONIO

Camino Nuevo, 3 (VALTIERRA)

VA-138 JIMENEZ FERNANDEZ, FELIPE 761 6 188 A Ureztaketa mahastia

Estrecha, 20 (VALTIERRA)

VA-139 LOPEZ RODRIGO, ANTONIO 3.432 6 189 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-140 RODRIGO GARCIA, MARIA ISABEL 8.220 6 192 Ureztaketako alorra

RODRIGO GARCIA, JULIAN

Juslavilla, 12 (VALTIERRA)

VA-141 JASO ADRIAN, TERESA 3.124 6 191 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-142 RODRIGO GARCIA, JULIAN 3.696 6 190 Ureztaketako alorra

RODRIGO GARCIA, MARIA ISABEL

(VALTIERRA)

VA-143 CONDE ROMO, LUISA 969 6 76 Ureztaketako alorra

CONDE ROMO, FELIX

(VALTIERRA)

VA-144 CASTILLEJO GARCIA, JESUS 482 6 74 Ureztaketako alorra

Juan de Labrit, 8 (VALTIERRA)

VA-145a URMENETA AGUIRRE, CARMEN 1.528 6 75 A Ureztaketako alorra

Del Clavel, 5 (VALTIERRA)

VA-145b URMENETA AGUIRRE, CARMEN 91 6 75 B Larrea

Del Clavel, 5 (VALTIERRA)

VA-146 AGUIRRE PEREZ, MARIA GLORIA 1.066 6 365 Ureztaketako alorra

AGUIRRE PEREZ, JULIO

VA-147 MORIONES ALMARAZ, MARIA CARMEN 867 3 346 Ureztaketako alorra

Urbanizacion Sta Cruz, 1 (SANTA CRUZ DE BEZANA)

VA-148 VALTIERRAKO UDALA 4.009 9 305 Larrea

Plaza De los Fueros, 1 (VALTIERRA)

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-02 GARATE IÑIGUEZ, JOSE MARIA 13.160 4 2406 Ureztaketako alorra

Real, 95 (ARGUEDAS)

AR-03 GARATE LOREA, JOSE FERMIN 4.805 4 2405 Ureztaketako alorra

Sancho Ramirez, 10 (ARGUEDAS)

AR-04 ARRIAZU RODRIGO, ANDRES 8.583 4 2407 Ureztaketako alorra

San Ignacio, 4 (ARGUEDAS)

AR-05 ARRIAZU MENA, ANDRES 19 4 2408 Ureztaketako alorra

El Trujal, 3 (ARGUEDAS)

AR-07 SAMANES MALON, SERGIO ALBERTO 1.887 4 2411 Ureztaketako alorra

Plaza San Esteban, 4 (ARGUEDAS)

AR-09 SAMANES BRONTE, JESUS 2.397 4 2103 A Ureztaketako alorra

Diaz Bravo, 2-7.a C (TUTERA)

AR-10 RODRIGUEZ LEON, JULIA 12 4 2102 Ureztaketako alorra

RODRIGUEZ LEON, ANICETO, JESUS

RODRIGUEZ LEON, M.ª CARMEN, SUSANA

AR-13 SAMANES GARCIA, LUIS MARIA 1.813 4 2412 Ureztaketako alorra

Plaza San Esteban, 3 (ARGUEDAS)

AR-14 SAMANES GARCIA, FELISA RITA 1.770 4 2413 Ureztaketako alorra

Plaza General Clemente, 1-2 (ARGUEDAS)

AR-15 SAMANES GARCIA, MARIA CARMEN 1.723 4 2414 Ureztaketako alorra

Gaztelugibel zeharkalea, 1 (IRUÑA)

AR-16 SAMANES GARCIA, MARIA LUISA 1.720 4 2415 Ureztaketako alorra

Plaza General Clemente, 1-2 (ARGUEDAS)

AR-17 FERNANDEZ ANTON, RAFAEL 4.145 4 2417 Ureztaketako alorra

Real, 86 (ARGUEDAS)

AR-18 SANZ ZUBIETA, MANUEL 2.945 4 2418 Ureztaketako alorra

Diputacion, 18 (ARGUEDAS)

AR-19 SANZ ZUBIETA, EDUARDO 1.090 4 2419 Ureztaketako alorra

SANZ ZUBIETA, MANUEL

Diputación, 16 (ARGUEDAS)

AR-20 FLORISTAN FLORISTAN, FERMIN 1.763 4 2420 Ureztaketako alorra

Lino Munarriz, 4 (ARGUEDAS)

AR-21 SANZ GARATE, PILAR 297 4 2421 Ureztaketako alorra

Lino Munárriz, 2 (ARGUEDAS)

AR-22 GURRIA OSTA, ESTEBAN 893 4 2422 Ureztaketako alorra

Lino Munárriz, 4, (ARGUEDAS)

AR-23 GURRIA FERNANDEZ, EDUARDO 415 4 2423 Ureztaketako alorra

GURRIA FERNANDEZ,AMELIA

ALBUSAC ROJAS, MARIA ANGELES

Narciso Serra, 25-03.a C (MADRIL)

AR-24 FLORISTAN NIEVA, FERMIN 2.643 4 2424 Ureztaketako alorra

Real, 6 (ARGUEDAS)

AR-26 GOÑI SAMANES, FRANCISCO JAVIER 4.295 4 2425 Ureztaketako alorra

Real, 30 (ARGUEDAS)

AR-27 GOÑI DOTU, FRANCISCO 5.187 4 2426 Ureztaketako alorra

Real, 30 (ARGUEDAS)

AR-28 GOÑI SAMANES, LUIS 4.725 4 2427 Ureztaketako alorra

Real, 30 (ARGUEDAS)

AR-29 MARTON SALILLAS, EMILIA 1.211 4 2428 Ureztaketako alorra

MARTON SALILLAS, FLORENCIO

MARTON SALILLAS, ISAIAS

Travesía Del Val, 6-1 (ARGUEDAS)

AR-30 ARAGON ALEGRE, JOSE LUIS 192 4 2429 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 28 (ARGUEDAS)

AR-31 MENA CHIQUIRRIN, MARIA YUGO 284 4 2383 Ureztaketako alorra

Jardines, 14 (ARGUEDAS)

AR-32 GOÑI DOTU, FRANCISCO 2.226 4 2380 Ureztaketako alorra

Real, 30 (ARGUEDAS)

AR-33 AGUIRRE RODRIGO, ANTONIO 100 4 2430 Ureztaketako alorra

El Silo, 9 (ARGUEDAS)

AR-34 ARRIAZU MARCOS, BENITO 1.394 4 2379 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 34 (ARGUEDAS)

AR-35 LES AGUIRRE, MARIA YUGO 1.943 4 2378 Ureztaketako alorra

La Noria, 7 (ARGUEDAS)

AR-36a MATEO FALCES, JOSE MARIA 1.428 4 2377 A Ureztaketako alorra

Sancho Abarca, 2-2.a ezkerra (TUTERA)

AR-37 USTARROZ SANZ N 4836 NEKAZ. ERALDAK. SOZ. 2.383 4 2376 Ureztaketako alorra

Mayor, 2 (ARGUEDAS)

AR-38 SAMANES ALEGRE, HERMINIA 1.015 4 2375 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 67-BJ (ARGUEDAS)

AR-39 VICENTE BARANDALLA, JOSE MARIA 2.617 4 2374 Ureztaketako alorra

San Juan de La Cadena plaza, 4-10.a G (IRUÑA)

AR-40 VICENTE GARATE, EMILIO 1.600 4 2373 Ureztaketako alorra

VICENTE GARATE, JOSE ANTONIO

VICENTE GARATE, ALFREDO, MARIA PILAR

Baiona zeharkalea, 3-8 (IRUÑA)

AR-41 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 4.988 4 2372 Ureztaketako alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-42 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 1.703 4 2640 Altxonbidea

Armada etorbidea, 2 (IRUÑA)

AR-43 FLORISTAN ZUBIETA, LUIS FRANCISCO 6.212 3 1791 Ureztaketako alorra

Fray Ramon Zubieta, 22-1 (ARGUEDAS)

AR-44 VICENTE IRISARRI, ESTEBAN 767 4 2371 Ureztaketako alorra

Grupo Infanta Cristina, 1 (ARGUEDAS)

AR-45 ZUBIETA SAMANES, ANA 1.749 3 1790 Ureztaketako alorra

Fray Ramon Zubieta, 16 (ARGUEDAS)

AR-46 RAPUN MARSELLA, ANTONIO 3.663 3 1789 Ureztaketako alorra

Diputacion, 9 (ARGUEDAS)

AR-47 SETAS RODRIGUEZ, ANGEL 1.182 3 1788 Ureztaketako alorra

Grupo Infanta Elena, 15 (ARGUEDAS)

AR-48 SETAS ARAGON, JULIO 1.779 3 1787 Ureztaketako alorra

SETAS ARAGON, FELIX

Padre Gutierrez, 8 (ARGUEDAS)

AR-49 LOPEZ GARCES, SIRO BIENVENIDO 1.434 3 1786 Ureztaketako alorra

Fuente Canonigos, 22-2.a C (TUTERA)

AR-50 RESA SETAS, JESUS 4.863 3 1785 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-51 RODRIGO BIENZOBAS, ROSA MARIA 1.260 3 1784 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-52 RESA BIENZOBAS, JOSE LUIS 1.063 3 1783 Ureztaketako alorra

Eras Bajas, 5 (ZARAGOZA)

AR-53 GIL MAYO, ALFREDO 535 3 1782 Ureztaketako alorra

GIL MAYO, MARIA CARMEN

Abejeras, 18-6.a (IRUÑA)

AR-54 DOMEZAIN SAMANES, MARIA CARMEN, M.ª JERUSALEN, 2.878 3 1781 Ureztaketako alorra

M.ª JOSE, TOMAS, M.a RAQUEL eta FLORENCIO JESUS

Arberoki Kalea, 24-BJ.a (ZIZUR NAGUSIA)

AR-55 RESA ARAGON, JESUS ANGEL 382 3 1780 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 16 (TUTERA)

AR-56 RESA ARAGON, INMACULADA 441 3 1779 Ureztaketako alorra

Camino San Marcial, 33-1.a A (TUTERA)

AR-57 RESA ARAGON,MARIA JOSEFA 519 3 1778 Ureztaketako alorra

Paseo De Pamplona, 12-1.a B (TUTERA)

AR-58 RESA ARAGON, JOSE GREGORIO 587 3 1777 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 15 (ARGUEDAS)

AR-59 RESA ARAGON, JOSE IGNACIO 756 3 1776 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 12 (ARGUEDAS)

AR-60 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 1.793 3 1775 Ureztaketako alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-61 LES FLORISTAN, FRANCISCO 6.158 3 1774 Ureztaketako alorra

LES FLORISTAN, EDUARDO

LES FLORISTAN, MARTIN eta MARIA JESUS

Carretera Nueva, 52 (ARGUEDAS)

AR-62 RESA, RODRIGO, BENITO 1.286 3 1773 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-63 MARTON LASHERAS, JOAQUIN 2.889 3 1772 A Ureztaketako alorra

Yugoko Ama Birjina etxe-mutzoa, 38 (IRUÑA)

AR-64a INMOBILIARIA ROCAFORTE S.L. 13.950 3 1771 A Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 31-2.a A (IRUÑA)

AR-64d INMOBILIARIA ROCAFORTE S.L. 332 3 1771 D Bidea

Antso Azkarraren etorbidea, 31-2.a A (IRUÑA)

AR-67 MUÑOZ DELGADO, ENGRACIA 2.446 3 1768 Ureztaketako alorra

LOPERENA LOPERENA, BALDOMERO

ARGUEDAS

AR-68a RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 4.164 3 1770 A Lur gorria

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS)

AR-68b RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 351 3 1770 B Lurzorua

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS) 270 3 770 B Aberetxeak

81 3 1770 B Nekazaritza biltegia

AR-68c RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 1.918 3 1770 C Ureztaketako alorra

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS)

AR-76 RESA RESA, GREGORIO 517 4 2120 Ureztaketako alorra

Virgen Maria, 7-4.a 5 (MADRIL)

AR-77 LOREA MAYO, JOSE GERARDO 74 3 1769 Lurzorua

Diputación, 15 (ARGUEDAS)

OBRETAKO INSTALAZIOAK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-11 ARGUEDASKO UDALA 15.532 4 2100 Lurzorua

Plaza De los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

MAILEGUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-71 ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 1.320 5 5159 Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-72 ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 26.521 5 5111 Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (IRUÑA)

AR-73 ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 5.943 5 5112 A Lehorreko arbendol.

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-73b ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 20.733 5 5112 B Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-73c ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 262 5 5112 C Larrea

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-74a ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 745 5 5123 A Larrea

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-74b ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 1.687 5 5123 B Pinudia, egurrerako

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-74c ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 5.585 5 5123 C Lehorreko frutarbolak

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75a ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 3.689 5 5122 A Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75b ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 3.674 5 5122 B Lehorreko arbend.

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75c ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 1.804 5 5122 C Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75d ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 163 5 5122 D Lehorreko arbend.

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75e ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 356 5 5122 E Lehorreko alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75f ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 647 5 5122 F Denetariko frutarbolak

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-75g ARGUEDASKO UDALAREN HERRILURRAK 21 5 5122 G Larrea

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

ZORTASUNA, HORNIDURA HODIENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDAL MUGAPEA

VA-09 DUBLAN CALONGE, MARIA ISABELL 4 - - Hornidura h. 2 263 Putzua

DUBLAN CALONGE, MONTSERRAT

Raso de Santa María, (VALTIERRA)

VA-22 DUBLAN CALONGE, MONTSERRAT 245 - - Hornidura h. 2 262 Ureztaketako alorra

DUBLAN CALONGE, MARIA ISABELL

(VALTIERRA)

VA-24 SANTAFE GALDAMEZ, MARINA 372 - - Hornidura h. 2 833 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 99 (VALTIERRA)

OKUPAZIOAK, UBIDEENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDAL MUGAPEA

VA-01 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK) 90 - - - Ubidea 2 459 Larrea

VALTIERRAKO UDALA

Plaza De los Fueros, 1 (VALTIERRA)

VA-05 LOPEZ SANTAFE, SATURNINO 151 - - - Ubidea 2 118 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 121 (VALTIERRA)

VA-06 VALTIERRAKO UDALA 1.086 - - - Ubidea - - Jabari publikoa

Plaza De los Fueros, 1 (VALTIERRA)

VA-07 CASTILLEJO PRECIADO, M. SOLEDAD 1.537 - - - Ubidea 2 154 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 56 (ARGUEDAS)

VA-11 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MAN. 9 - - - Ubidea 2 158 Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-25 CABALLERO RODRIGO, FERNANDO 260 - - - Ubidea 2 260 Ureztaketako alorra

ZAPATERIA MUNARRIZ, CECILIA

El Guitarrico, 18 (VALTIERRA)

VA-26 AZCARATE CILLERO, MAXIMA 196 - - - Ubidea 2 259 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 14 (VALTIERRA)

VA-27 PEREZ CILLERO,JESUS 135 - - - Ubidea 2 258 Ureztaketako alorra

El Trinquete, 1 (VALTIERRA)

VA-28 ZAPATERIA MUNARRIZ, DOMINGO 251 - - - Ubidea 2 255 Ureztaketako alorra

Moncayo, 8-BJ (VALTIERRA)

VA-30 RODRIGO ZAPATERIA, JAVIER 365 - - - Ubidea 2 253 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 117-BJ (VALTIERRA)

VA-31 MIRANDA PRAT,LORENZO 9 - - - Ubidea 2 252 Ureztaketako alorra

El Guitarrico, 15 (VALTIERRA)

VA-32 ALBA BOZAL, MARIA CONCEPCION 115 - - - Ubidea 2 314 Ureztaketako alorra

Capuchinos, 20 (TUTERA)

VA-33 CILLERO JIMENEZ,ANTONIO 142 - - - Ubidea 2 315 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-34 CASTILLEJO ZAPATERIA, JUAN MAN 125 - - - Ubidea 2 316 Ureztaketako alorra

Euskal Jai, 1 (VALTIERRA)

VA-35 MATEO MIRANDA,MARIA ESTHER 124 - - - Ubidea 2 317 Ureztaketako alorra

El Peyne, 5 (VALTIERRA)

VA-36 MATEO MIRANDA, MARIA ESTHER 51 - - - Ubidea 2 336 Ureztaketako alorra

El Peyne, 5 (VALTIERRA)

VA-37 ADRIAN PRAT, DOMINGO 312 - - - Ubidea 2 335 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 96 (VALTIERRA)

VA-38 CASTILLEJO GARCIA, JESUS 247 - - - Ubidea 2 318 A Ureztaketako alorra

Juan de Labrit, 8 (VALTIERRA)

VA-40 GARCES DELGADO, AGUSTIN 386 - - - Ubidea 2 332 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 40-BJ.a B

(VALTIERRA)

VA-41 CASTILLEJO PEREZ, VALENTIN 124 - - - Ubidea 2 320 Ureztaketako alorra

Amaya, 8 (VALTIERRA)

VA-42 CASTILLEJO PEREZ, VALENTIN 85 - - - Ubidea 2 321 Ureztaketako alorra

Amaya, 8 (VALTIERRA)

VA-43 BLASCO MORELLA, ANGEL 9 - - - Ubidea 2 322 B Ureztaketako frutarb.

OSTA ALEGRE, MARIA JOSEFA

Principe de Viana, (VALTIERRA)

VA-44 BLASCO GUILLORME, JULIAN 10 - - - Ubidea 2 323 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 33-BJ (VALTIERRA)

VA-45 PRAT LUMBRERAS, MARIA LUZ 104 - - - Ubidea 2 334 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 104 (VALTIERRA)

VA-46 LOPEZ RODRIGO, JUAN CARLOS 12 - - - Ubidea 2 333 Ureztaketako alorra

Sancho El Fuerte, 17 (VALTIERRA)

VA-56 RODRIGO IZU, MERCEDES 42 - - - Ubidea 3 324 Ureztaketako alorra

Nagusia, 44-8.a ezkerra (BURLATA)

VA-57 RODRIGO FONSECA, MARIA PILAR 441 - - - Ubidea 3 323 Ureztaketako alorra

Ronda del Convento, 13 (VALTIERRA)

VA-58 RODRIGO CASTILLEJO,MOISES 253 - - - Ubidea 3 322 Ureztaketako alorra

Los Palomares, 35 (VALTIERRA)

VA-59 SAENZ SANTAFE, CARMEN 235 - - - Ubidea 3 321 Ureztaketako alorra

Plaza de los Derechos Humanos, 1 VALTIERRA

VA-60 AZACARATE ADRIAN, MARIA PILAR 220 - - - Ubidea 3 320 Ureztaketako alorra

El Ebro, 3, (VALTIERRA)

VA-63 RODRIGO SANCHEZ, MARIA 139 - - - Ubidea 3 319 Ureztaketako alorra

GUILLORME RUIZ, DOMINGO

Euskal Jai, zk.g. (VALTIERRA)

VA-64 DELGADO GARCES, JOSE 178 - - - Ubidea 3 560 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-65 DELGADO GARCES, JOSE 21 - - - Ubidea 3 561 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-67 LOPEZ GRAÑA, ROBERTO 13 - - - Ubidea 3 343 Ureztaketako alorra

MAEZTU ZAPATERIA, MARIA PILAR

Cabezo de la Junta, 22 (VALTIERRA)

VA-88 ALBA MIRANDA, JESUS 32 - - - Ubidea 6 253 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 234 (VALTIERRA)

VA-89 GARCES MIRANDA, ANGEL 278 - - - Ubidea 6 252 Ureztaketako alorra

Valle del Roncal, 7-2.a B (VALTIERRA)

VA-90 MIRANDA CILLERO, EMILIO 6 - - - Ubidea 6 251 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 46-BJ (VALTIERRA)

VA-93 SANTAFE RODRIGO, JUAN 4 - - - Ubidea 6 366 Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 69-2.a C (IRUÑA)

VA-95 ROMO CILLERO, FERNANDO 338 - - - Ubidea 6 248 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 10-BJ (VALTIERRA)

VA-96 JASO ADRIAN, ANGEL 396 - - - Ubidea 6 247 Ureztaketako alorra

San Fermin, 3 (VALTIERRA)

VA-97 ADRIAN GOÑI, ANDRES 376 - - - Ubidea 6 246 Ureztaketako alorra

Navarreria, 27-3.a ezkerra (IRUÑA)

VA-98a PEREZ GONZALEZ, FELIX 16 - - - Ubidea 6 840 A Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 11 (VALTIERRA)

VA-98b PEREZ GONZALEZ, FELIX 33 - - - Ubidea 6 840 B Lurzorua

Paseo De la Ribera, 11 (VALTIERRA) 33 - - - Ubidea 6 840 B Biltegia

VA-98c PEREZ GONZALEZ, FELIX 100 - - - Ubidea 6 840 C Larrea

Paseo De la Ribera, 11 (VALTIERRA)

VA-99 MORIONES ALMARAZ, M.ª BEGOÑA 374 - - - Ubidea 6 236 Ureztaketako alorra

General Davila, 79-6.a C (SANTANDER)

VA-100 PRAT LUMBRERAS, RICARDO 406 - - - Ubidea 6 235 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 80 (VALTIERRA)

VA-101 RIEL 637 NEKAZARITZA ERALDAK. SOZ. 526 - - - Ubidea 6 237 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 130-1.a A (VALTIERRA)

VA-118 LACALLE SOUSA, JOSE A 59 - - - Ubidea 6 178 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-119 LACALLE SOUSA, JOSE A 305 - - - Ubidea 6 179 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-123 PEREZ CILLERO, JESUS 98 - - - Ubidea 6 385 Ureztaketako alorra

El Trinquete, 1 (VALTIERRA)

VA-124 GARCIA AZCARATE, JAIME NICOLAS 79 - - - Ubidea 6 384 Ureztaketako alorra

GARCIA AZCARATE, LUIS MIGUEL

Carlos III El Noble, 6, (VALTIERRA)

VA-125 ERVITI OCHOA, ENCARNACION 213 - - - Ubidea 6 181 Ureztaketako alorra

ERVITI OCHOA,JULIAN

Principe de Viana, 2 (VALTIERRA)

VA-126 GARCIA AZCARATE, LUIS MIGUEL 93 - - - Ubidea 6 182 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 192 (VALTIERRA)

VA-134 DELGADO GARCES, JOSE 67 - - - Ubidea 6 370 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-135 JASO ADRIAN, TERESA 299 - - - Ubidea 6 194 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-139 LOPEZ RODRIGO, ANTONIO 26 - - - Ubidea 6 189 Ureztaketako alorra

(VALTIERRA)

VA-143 CONDE ROMO, LUISA 386 - - - Ubidea 6 76 Ureztaketako alorra

CONDE ROMO, FELIX

(VALTIERRA)

VA-144 CASTILLEJO GARCIA,JESUS 217 - - - Ubidea 6 74 Ureztaketako alorra

Juan de Labrit, 8 (VALTIERRA)

VA-145a URMENETA AGUIRRE, CARMEN 383 - - - Ubidea 6 75 A Ureztaketako alorra

Del Clavel, 5 (VALTIERRA)

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-02 GARATE IÑIGUEZ, JOSE MARIA 239 - - - Ubidea 4 2406 Ureztaketako alorra

Real, 95 (ARGUEDAS)

AR-03 GARATE LOREA, JOSE FERMIN 355 - - - Ubidea 4 2405 Ureztaketako alorra

Sancho Ramirez, 10 (ARGUEDAS)

AR-04 ARRIAZU RODRIGO, ANDRES 770 - - - Ubidea 4 2407 Ureztaketako alorra

San Ignacio, 4 (ARGUEDAS)

AR-05 ARRIAZU MENA, ANDRES 77 - - - Ubidea 4 2408 Ureztaketako alorra

El Trujal, 3 (ARGUEDAS)

AR-06 CASTILLEJO GARCIA, MARIA PILAR 92 - - - Ubidea 4 2409 Ureztaketako alorra

Paseo De la Ribera, 75 (VALTIERRA)

AR-29 MARTON SALILLAS, Emilia, Florencio eta Isaias 378 - - - Ubidea 4 2428 Ureztaketako alorra

Travesía Del Val, 6-1 (ARGUEDAS)

AR-30 ARAGON ALEGRE, JOSE LUIS 127 - - - Ubidea 4 2429 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 28 (ARGUEDAS)

AR-31 MENA CHIQUIRRIN, MARIA YUGO 300 - - - Ubidea 4 2383 Ureztaketako alorra

Jardines, 14 (ARGUEDAS)

AR-32 GOÑI DOTU, FRANCISCO 638 - - - Ubidea 4 2380 Ureztaketako alorra

Real, 30 (ARGUEDAS)

AR-33 AGUIRRE RODRIGO, ANTONIO 255 - - - Ubidea 4 2430 Ureztaketako alorra

El Silo, 9 (ARGUEDAS)

AR-34 ARRIAZU MARCOS, BENITO 222 - - - Ubidea 4 2379 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 34 (ARGUEDAS)

AR-35 LES AGUIRRE, MARIA YUGO 386 - - - Ubidea 4 2378 Ureztaketako alorra

La Noria, 7 (ARGUEDAS)

AR-36a MATEO FALCES,JOSE MARIA 706 - - - Ubidea 4 2377 A Ureztaketako alorra

Sancho Abarca, 2-2.a ezkerra (TUTERA)

AR-36b MATEO FALCES, JOSE MARIA 3 - - - Ubidea 4 2377 B Larrea

Sancho Abarca, 2-2.a ezkerra (TUTERA)

AR-37 USTARROZ SANZ N 4836 NEKAZ. ERALDAK. SOZ. 829 - - - Ubidea 4 2376 Ureztaketako alorra

Mayor, 2 (ARGUEDAS)

AR-38 SAMANES ALEGRE, HERMINIA 328 - - - Ubidea 4 2375 Ureztaketako alorra

Grupo Venecia, 67-BJ (ARGUEDAS)

AR-39 VICENTE BARANDALLA, JOSE M.ª 783 - - - Ubidea 4 2374 Ureztaketako alorra

S. Juan de la Cadena Plaza, 4-10 IRUÑA

AR-40 VICENTE GARATE, EMILIO 430 - - - Ubidea 4 2373 Ureztaketako alorra

VICENTE GARATE, JOSE ANTONIO

VICENTE GARATE, ALFREDO, PILAR

Baiona zeharkalea, 3-8 (IRUÑA)

AR-41 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 464 - - - Ubidea 4 2372 Ureztaketako alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-42 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK) 7 - - - Ubidea 4 2640 Altxonbidea

Armada etorbidea, 2 (IRUÑA)

AR-43 FLORISTAN ZUBIETA, LUIS FCO. 647 - - - Ubidea 3 1791 Ureztaketako alorra

Fray Ramon Zubieta, 22 (ARGUEDAS)

AR-45 ZUBIETA SAMANES, ANA 270 - - - Ubidea 3 1790 Ureztaketako alorra

Fray Ramon Zubieta, 16 (ARGUEDAS)

AR-46 RAPUN MARSELLA, ANTONIO 671 - - - Ubidea 3 1789 Ureztaketako alorra

Diputacion, 9 (ARGUEDAS)

AR-47 SETAS RODRIGUEZ, ANGEL 237 - - - Ubidea 3 1788 Ureztaketako alorra

Grupo Infanta Elena, 15 (ARGUEDAS)

AR-48 SETAS ARAGON,JULIO 355 - - - Ubidea 3 1787 Ureztaketako alorra

SETAS ARAGON,FELIX

Padre Gutierrez, 8 (ARGUEDAS)

AR-49 LOPEZ GARCES, SIRO BIENVENIDO 283 - - - Ubidea 3 1786 Ureztaketako alorra

Fuente Canonigos, 22-2.a C (TUTERA)

AR-50 RESA SETAS, JESUS 855 - - - Ubidea 3 1785 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-51 RODRIGO BIENZOBAS, ROSA MARIA 222 - - - Ubidea 3 1784 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-52 RESA BIENZOBAS, JOSE LUIS 188 - - - Ubidea 3 1783 Ureztaketako alorra

Eras Bajas, 5 (ZARAGOZA)

AR-53 GIL MAYO, ALFREDO 95 - - - Ubidea 3 1782 Ureztaketako alorra

GIL MAYO,MARIA CARMEN

Abejeras, 18-6.a (IRUÑA)

AR-54 DOMEZAIN SAMANES, M.ª CARMEN 504 - - - Ubidea 3 1781 Ureztaketako alorra

DOMEZAIN SAMANES, MARIA

JERUSALEN, MARIA JOSE, TOMAS

DOMEZAIN SAMANES, MARIA

RAQUEL eta FLORENCIO JESUS

Arberoki Kalea, 24 (ZIZUR NAGUSIA)

AR-55 RESA ARAGON, JESUS ANGEL 66 - - - Ubidea 3 1780 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 16 (TUTERA)

AR-56 RESA ARAGON, INMACULADA 76 - - - Ubidea 3 1779 Ureztaketako alorra

Camino San Marcial, 33-1.a A (TUTERA)

AR-57 RESA ARAGON, MARIA JOSEFA 90 - - - Ubidea 3 1778 Ureztaketako alorra

Paseo De Pamplona, 12-1.a B (TUTERA)

AR-58 RESA ARAGON, JOSE GREGORIO 103 - - - Ubidea 3 1777 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 15 (ARGUEDAS)

AR-59 RESA ARAGON, JOSE IGNACIO 133 - - - Ubidea 3 1776 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 12 (ARGUEDAS)

AR-60 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 304 - - - Ubidea 3 1775 Ureztaketako alorra

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-61 LES FLORISTAN, FRANCISCO 1.040 - - - Ubidea 3 1774 Ureztaketako alorra

LES FLORISTAN, EDUARDO

LES FLORISTAN, MARTIN eta M.ª JESUS

Carretera Nueva, 52 (ARGUEDAS)

AR-62 RESA, RODRIGO, BENITO 214 - - - Ubidea 3 1773 Ureztaketako alorra

Sopeña, 7 (ARGUEDAS)

AR-63 MARTON LASHERAS, JOAQUIN 486 - - - Ubidea 3 1772 A Ureztaketako alorra

Yugoko Ama Birjina etxe-mutzoa, 38 (IRUÑA)

AR-64a INMOBILIARIA ROCAFORTE S.L. 1.144 - - - Ubidea 3 1771 A Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 31-2.a A IRUÑA

AR-68c RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 6 - - - Ubidea 3 1770 C Ureztaketako alorra

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS)

UKIPENAK, LINEA ELEKTRIKOENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-08 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 90 49 - - Airekoa 4 2404 Putzua

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-09 SAMANES BRONTE, JESUS 647 388 1/3 3 Airekoa 4 2103 A Ureztaketako alorra

Diaz Bravo, 2-7.a C (TUTERA)

AR-10 RODRIGUEZ LEON, JULIA 14 12 2/3 6 Airekoa 4 2102 Ureztaketako alorra

RODRIGUEZ LEON, ANICETO, JESUS

RODRIGUEZ LEON, MARIA CARMEN, SUSANA

AR-12 ARGUEDASKO UDALA 415 225 - - Airekoa 4 2104 Lurzorua

Plaza De los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-64a INMOBILIARIA ROCAFORTE S.L. 841 602 1+1/2 14 Airekoa 3 1771 A Ureztaketako alorra

Antso Azkarraren etorbidea, 31-2.a A IRUÑA

AR-65 ARGUEDASKO UREZTATZAILEEN BATASUNA 26 63 - - Airekoa 3 1766 Larrea

Plaza Los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-66 SAMANES SOLA, ANTONIO JAVIER 95 76 1 8 Airekoa 3 1767 A Larrea

SAMANES SOLA,ELIAS

Las Vueltas, 1-2.a A (TUTERA)

AR-67 MUÑOZ DELGADO, ENGRACIA - 22 - - Airekoa 3 1768 Ureztaketako alorra

LOPERENA LOPERENA,BALDOMERO

ARGUEDAS

AR-68a RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 953 577 1 9 Airekoa 3 1770 A Lur gorria

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS)

AR-68c RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 533 290 1/2 4 Airekoa 3 1770 C Ureztaketako alorra

Lino Munarriz, 14 (ARGUEDAS)

AR-69a NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 103 134 - - Airekoa 2 618 A Ureztaketako alorra

(NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA)

Tudela, 20 (ARGUEDAS)

AR-69b NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 37 3 - - Airekoa 2 618 B Larrea

(NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA)

Tudela, 20 (ARGUEDAS)

AR-70c RAPUN MARSELLA, ANTONIO 38 88 - - Airekoa 2 345 C Lur gorria

Diputación, 9 (VALTIERRA)

AR-76 RESA RESA, GREGORIO 1.156 664 1 9 Airekoa 4 2120 Ureztaketako alorra

Virgen Maria, 7-4.a 5 (MADRIL)

VALTIERRAKO UDAL MUGAPEA

VA-05 LOPEZ SANTAFE, SATURNINO 26 16 - - Airekoa 2 118 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 121 (VALTIERRA)

VA-07 CASTILLEJO PRECIADO, M.ª SOLEDAD 2.487 1.461 1 1 Airekoa 2 154 Ureztaketako alorra

Carlos Arias, 56 (ARGUEDAS)

VA-13 MORIONES ALMARAZ, M.ª BEGOÑA 297 260 - - Airekoa 2 175 Ureztaketako alorra

General Davila, 79-6.a C (SANTANDER)

VA-14 LOPEZ BURDASPAR, JOSE MARIA 1.008 616 1 9 Airekoa 2 160 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 170 (VALTIERRA)

VA-15 GARCES RIVAS, NURIA 52 37 1 9 Airekoa 2 174 Ureztaketako alorra

GARCIA AZCARATE, L. MIGUEL eta J. NICOLAS

ZAPATERIA MIRANDA, M.ª CARMEN

Paseo de la Ribera, 192 (VALTIERRA)

VA-127 JASO BRETOS, ANGEL 344 212 - - Airekoa 6 193 Ureztaketako alorra

LOPEZ JIMENEZ, GERMAN

Valle de Arakil, 2 (VALTIERRA)

VA-133 DELGADO GARCES, JOSE 65 53 1 9 Airekoa 6 369 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-134 DELGADO GARCES, JOSE - 1 - - Airekoa 6 370 Ureztaketako alorra

DELGADO GARCES, MONSERRAT

Valle de Goñi, 8, (VALTIERRA)

VA-136 LOPEZ RODRIGO, CATALINA 249 139 1 9 Airekoa 6 186 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

VA-137 CILLERO LOSARCOS, JOSE 4 18 - - Airekoa 6 187 Ureztaketako alorra

CILLERO LOSARCOS, ESTEBAN

CILLERO LOSARCOS, ANTONIO

Camino Nuevo, 3 (VALTIERRA)

UKIPENAK, LINEA TELEFONIKOENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ARGUEDASKO UDAL MUGAPEA

AR-12 ARGUEDASKO UDALA 148 449 1 4 Airekoa 4 2104 Lurzorua

Plaza de los Fueros, 1 (ARGUEDAS)

AR-68a RODRIGUEZ USTARROZ, AGUSTIN 56 116 1 1 Airekoa 3 1770 A Lur gorria

Lino Munárriz, 14 (ARGUEDAS)

UKIPENAK, GASBIDEENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

VALTIERRAKO UDAL MUGAPEA

VA-17 JIMENEZ RUIZ, ISIDRA 225 940 - - Gasbidea 2 173 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, 131 (VALTIERRA)

VA-19 LUMBRERAS MARTINEZ, JOAQUINA 163 472 - - Gasbidea 2 167 Ureztaketako alorra

LUMBRERAS ALLI, JOSE IGNACIO eta PILAR

LUMBRERAS ALLI, JUANA eta ROSARIO

Paseo de la Ribera, 137 (VALTIERRA)

VA-20 MAEZTU GARCES, CARMEN PILAR 63 253 - - Gasbidea 2 168 Ureztaketako alorra

Paseo de la Ribera, zk.g. (VALTIERRA)

Iragarkiaren kodea: F0800216