78. ALDIZKARIA - 2007ko ekainaren 25a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

77/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobia, III. tartea: Izko-Judasen Benta" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Martxoaren 23an Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emandako 46/2007 Foru Aginduaren bidez "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako III. tartea: Izko-Judasen Benta" eraikitzeko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratu zen.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa._Joaquín Garde San Martín, Irunberriko Udaleko alkatea, Irunberriko Udala ordezkatuz.

1. Honako lurzati hauek desafekta daitezen eskatu du, maileguetarako, Nasuinsak garatuko duen udal industrialdea osatuko baitute: LU-108, LU-109, LU-114, LU-115, LU-119, LU-120, LU-121, LU-122, LU-123, LU-124.

2. Honako lurzati hauek desafekta daitezen eskatu du, maileguetarako, Irunberrin zentro logistiko bat paratzeko, eta Irunberriko udalerrian Acciona Windpower enpresak ezarriko duen instalazioa interes orokorrekoa dela deklaratuz: LU-74, LU-110, LU-111, LU-112, LU-113, LU-116, LU-117, LU-118, LU-125, LU-126, LU-127, LU-128, LU-129, LU-130, LU-131, LU-132, LU-133, LU-134.

3. Loitiko mendatean 500 metroko tunel bat egiteko eskatu du, fauna bertatik pasatzeko, Vesollarako bidean proiektuaren proposamenak paisaian sortzen duen eragina gutxitzeko.

4. 5+400 k.p.an T-9 zeharbidea iragaten dela adierazi du, 25 metro inguruko zabalerarekin, eta proiektuko konponbidean aurreikusirik dagoela bidea eta abelbidea ekialderantz desbideratzea, 300 bat metro, azpiko pasabide batetik gurutzatu eta ondoren egungo trazadurarekin berriz lotzeko .

t9 zeharbidearen, bidearen eta abelbidearen egungo kokapenari eustea proposatzen du, eta autobia gutxienez 30 metro zabal izanen den tunel artifizial batetik gurutzatzea.

5. 4+820 k.p.tik 4+500 k.p.ra bitarte biadukto bat dagoela aurreikusirik adierazi du, Aranako sakana gainditzeko, eta faunaren pasabide garrantzitsua denez proposatzen du egitura mantentzea, neurriak murriztu gabe.

Erantzuna:

1. eta 2.a: Proiekturako behar diren maileguak behin zehaztuta eskatu diren lurzatiak ez dira beharrezkoak eta desafektaturik gelditzen dira.

3. eta 4.a: Ingurumen idazkari nagusiak 2002ko abenduaren 4an emandako Ebazpenaren bidez, "Ebro ibarraren iparraldeko korridoreen azterketa konparatiboa, Kantauriko ardatza Levantetik Frantziarako ardatzarekin (Aragoin barna) lotzeko" izenekoaren Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Tunel aizunak eta T-9 zeharbideak, proiektatuta dauden bezala, Ingurumen eraginaren adierazpenean ezarritako determinazioak betetzen dituztenez ez dira bidezkoak alegatutako neurriak eta aldaketak, eta gainera asko handituko lukete gastua, eraginkortasuna hobetu gabe.

5.a: Proiektatutako egitura mantenduko da, 203 m-ko luzerarekin.

2. alegazioa._Fernando Cabodevilla Eslava, Urraulbeitiko Udaleko alkatea, Urraulbeitiko Udala ordezkatuz.

1.a. Ondoko finketarako sarbideak, pertsonentzat nahiz nekazaritzako makinetarako, eraiki edo hobetzea eskatu du: URR-7, URR-8, URR-10, Iturbideko Borda, URR-21, URR-23, URR-24 eta 1. poligonoko 359b lurzatiko sarbidea.

2.a. 4 zenbakiko bidea kentzea eskatu du, ez delako ezertarako erabiltzen.

3.a. %15etik gorako malda duten bideetan hormigoia botatzea eskatu du, eta "aurreikusitako zahorreko" 30 cm-ko geruzaren ordez, hartxintxarreko 15 cm-ko geruza bat eta zahorreko 15 cm-ko beste geruza bat jartzea, eta arekak egitea.

4.a. URR-37 eta URR-41 finkak, zabortegitako erabilitakoak, desafektatzea eskatu du, ureztalurrak direnez konponezinezko kalteak eraginen zaizkielako.

5.a. A-21 autobia eraikitzeko proiektuaren kopia bat eskatu du, Urralbeitiko udalerrian barna egiten duen zatiari dagokionez.

6.a. A-21 autobiak Urraulbeitin izanen duen trazaduraren proiektuari buruzko ingurumen arloko txosten tekniko bat aurkeztu du.

Autobia faunarentzat oztopoa dela eta begi-inpaktua sortzen duela adierazten da txosten horretan. Faunaren pasabideak aztertzen ditu, T-9 abelbidea, Loitiko mendateko pasa, eta zenbait iradokizun egiten ditu, Irunberriko eta Urralbeitiko udalen alegazioetan ere jaso direnak.

7.a. Irunberriko Udalak Irunberriko industrialdeari eta "Sasotabia" zerbitzu, aisia eta jarduera ekonomikoetarako eremuari dagokienez aurkeztu dituen iradokizunekin bat egiten duela adierazi du.

Erantzuna:

1.a. Alegazioa onartu da. Autobiaren ondotik doazen bideak bere horretan uztea aurreikusi da proiektuan bai eta inguru horretan gurutzatzea erraztea ere, azpiko bi pasabide berrirekin.

2.a. Alegazioa onartu da. Eraikitzeko proiektuan kendu da bide hori.

3.a. Alegazioa hein batean onartu da. Bideetan arekak jarriko dira beharrezkoak diren tokietan. Bide horiek lurzoruko geruza egoki bat eta zahor artifizialeko beste bat edukiko dituzte. Proiektuaren arabera bateragarriak dira faunaren, aziendaren eta nekazaritzako ibilgailuen joan-etorriak, eta beraz ingurumenaren aldetik ez da komeni horietan hormigoia botatzea.

4.a. Alegazioa onartu da. Proiekturako behar diren zabortegiak behin zehaztuta eskatu diren lurzatiak ez dira beharrezkoak eta desafektaturik gelditzen dira.

5. Proiektua Urraulbeitiko udal eremuan zehazten duten planoak bidaliko zaizkio Urraulbeitiko Udalari.

6.a. 1.3 eta 1.4 zenbakiko alegazioari emandako erantzunaren antzekoa.

7.a. 1.1 eta 1.2 zenbakiko alegazioari emandako erantzunaren antzekoa.

3. alegazioa._Bonifacio Ibáñez Ibáñez eta María Paz San Miguel Taboada.

1. Zangozako 4. poligonoan duten lurzatia, 200 zenbakikoa, mailegu batek ukitzen baitu, ukipenen zerrendatik ken dadin eskatu dute, autobiaren tartetik oso urruti dagoelako, eta ureztaketa sistema aldatu behar denez finkaren drainatzea eta emankortasuna kaltetuko direla, horrek dakartzan ondorioekin. Ezinezkoa bada kentzea, osotara desjabetzea eskatu dute, eta hori ere egiterik ez balego, behar den moduko kalteordaina ematea.

2.a. Finkatik atera beharreko legarrak bereak direla alegatu dute, eta beraz ez zaiela bidezkoa iruditzen merkatuko enpresa pribatuek kobratzen dutenaz bestelako prezioa ordaintzea haien truke.

Erantzuna:

1. eta 2.a. Zangozako 4. poligonoko 200. lurzatiak, SA-3 finkak, behin betiko ukipena du, mailegutarako. Aldi baterako okupazioa denez ez da bidezkoa osotara desjabetzea. Halere, dagokion kalte-ordaina ondoren, justiprezioaren fasean, ebaluatuko da, aurretiazko aktaren unean ondasuna deskribatutakoan.

4. alegazioa._María Encarnación Zuasti Eslava.

1.a. Urraulbeitiko 1. poligonoko 360. lurzatia, berea baita, autobiak bitan zatituko duela alegatzen du, eta hegoaldea sarbiderik gabe geldituko denez sarbide ahal den egokiena egin behar dela nekazaritzako makinak sartzeko.

2.a. Bere finketan saneamenduko hoditeriak eta hustubideak lehengoratzea aurreikusi behar dela alegatzen du.

Erantzuna:

1. eta 2.a. Alegazioa onartu da. Sarbidea eta ukitutako hustubideak lehengoratuko dira.

5. alegazioa._Isidoro Bidondo Esandi, bere izenean eta Juliana Esandi Semberoiz, Alberto Bidondo Esandi eta María Bidondo Esandi ordezkatuz.

Ukipenak dituzten bere lurzatietan zereal soroak eta mahats parrak daudela alegatzen du, eta autobiak balio guztia kenduko diola mahastiari, itxura irregularrarekin geldituko baita eta ustiatzeko errentagarritasuna galduta.

1.a. Alderdi horiek lanek ukitutako lurrak baloratzerakoan kontuan har daitezela eskatu du.

2.a. Ekitutako mahastiaren landaketa eskubideak ordaintzea eskatu du.

Erantzuna:

1.a. Alegazioa onartu da. Halere, dagokion kalte-ordaina ondoren, justiprezioaren fasean, ebaluatuko da, aurretiazko aktaren unean ondasuna deskribatutakoan.

2.a. Alegazioa ezetsi da. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak 2002ko martxoaren 8an emaniko Foru Aginduaren bidez, "Nafarroako Mahastizaintza eta Enologi Zentroa" (EVENA) erakunde autonomoari dagokio mahasti landaketarako eskubideen erreserbaren kudeaketa eta mantentze-lana egitea.

6. alegazioa._Jesús María Iturbide Burguete.

Aldunateko abeltzaina den aldetik, traktoreak eta azienda errepideko ezkerraldeko finketara eramateko pasabide bat egitea eskatu du.

Erantzuna:

Alduate inguruetan autobia zeharkatzeko pasabideak egitea aurreikusirik dago, aziendarentzat hiru tokitan eta nekazaritzako makinetarako toki batean.

7. alegazioa._Juan Pablo Beorlegui Primo.

1.a. 3. poligonoan berak duen lurzatian, 35 zenbakikoan, lurrak botatzea ez dela egokia alegatzen du, ureztalurreko finka bati eragiten zaiolako, baita bertako hodiei eta aspertsoreei ere.

2.a. Urraulbeitiko 3. poligonoko 64A lurzatia zabortegitako okupatzeak, bera haren maizter baita, finkari arazo handiak ekarriko dizkiola alegatzen du, oso urtsua baita, eta badirela beste lurzati batzuk, autobiatik gertuago, lurrak uzteko.

Erantzuna:

1. eta 2.a: Alegazioa onartu da. Proiekturako behar diren maileguak eta zabortegiak behin zehaztuta eskatu diren lurzatiak ez dira beharrezkoak eta desafektaturik gelditzen dira.

8. alegazioa._María Esther Burguete Iriarte.

Autobia hegoalderantz eramatea eskatu du, bere lurzatia erdibituta ez gelditzeko lanak amaituta.

Erantzuna:

Hartu den soluzioa aztertutako beste hainbaten arteko hobekuntza irizpideetan oinarritu da, beraz ezetsi da alegatutakoa.

9. alegazioa._Pedro Ruiz Osta, Acciona Windpower, S.A. ordezkatuz.

Judasen Bentako lotunean behar diren egokitzapenak egin daitezen eskatu du, Acciona Windpower, S.A.k lotune horren inguruetan egin behar dituen palak garraiatzeko ibilgailuen zirkulazioari begira.

Erantzuna:

Alegazioa onartu da. Babesguneak eta adarrak aldatuko dira palak garraiatu ahal izateko.

10. alegazioa._Isabel Sagüés Iturralde.

Aurretiazko aktak jasotzean hobeki aztertu eta informazio gehiago hartuta zenbait finka osotara desjabetzea eskatuko duela azaltzen du.

Erantzuna:

Jabeak behin ukipenak egiaztatuta, okupatu aurreko aktaren adierazpenen fasean eskatu ahalko du, edo, balio justuaren fasean kalteordainen berri izan ondoren, eskatzeko eskubidea gorde, gelditutako hondarrak erosteko, horien ustiaketa ekonomiaren kontrakoa baldin bada.

11. alegazioa._Joaquín Garde San Martín, Irunberriko Udaleko alkatea, Irunberriko Udala ordezkatuz.

"Pirinioetako Ataria-Judasen Benta" izeneko zerbitzuen, aisiaren eta ekonomia jardueren gunerako sarbideak aldatzea proposatzen du.

Erantzuna:

Aurreikusirik dago udalerriko sarbidea egitea A-21 autobia eta Irunberrira sartzeko NA-150 errepidea lotzen dituen lotunearen bitartez egitea, Judasen Bentan.

"Pirinioetako Ataria-Judasen Benta" izeneko zerbitzuen, aisiaren eta ekonomia jardueren gunea Judasen Bentarekin lotzen da egungo proiektuan, ahal diren mugimendu guztietarako aukera emanen duen bide baten bidez.

"Pirinioetako Ataria-Judasen Benta" izeneko zerbitzuen, aisiaren eta ekonomia jardueren guneak biribilgune bat eta egungo N-240 errepidearekin lotzeko behin-behineko adar bat eraiki beharko ditu, zerbitzu gune horretara egungo N-240 errepidetik eta Huesca-Iruña norabidean sartzeko.

Etorkizunean, autobiaren hurrengo tartea eraikitzean, "Pirinioetako Ataria-Judasen Benta" izeneko zerbitzuen, aisiaren eta ekonomia jardueren gunea etorkizuneko autobiatik, Huesca-Iruña norabidean, aipatutako biribilgune horretara joanen den adar baten bidez lotuko da.

12. alegazioa._Fermina Burguete Zubillaga.

Desjabetzeko unean ordaindu beharrean lur truke bat egin dakion eskatu du, antzeko ezaugarriak dituen inguruko beste lurzati bat emanez.

Erantzuna:

Alegazioa ezetsi da. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduak ezartzen duenez, 49.4 artikuluan balio justua likidatzeko modu bakarra dirutan ordaintzea da.

13. alegazioa._Don Antonio Bustince Ibáñez.

1. Urraulbeitiko 1. poligonoko 459. lurzatitik 364. lurzatira doan bidearen trazadura alda dadin eskatu du.

2. Ur ibilguak eta finketarako sarbideak hobeki egitea eskatu du.

Erantzuna:

1. Alegazioa ezetsi da. Ez dago biderik aipatutako lurzatien artean.

2. Alegazioa onartu da. Ur ibilguak kasuan kasuko fabrika-obren bidez kanalizatzen dira eta bere finkako sarbidea betiko tokian izanen du.

14. alegazioa._Luis Carlos Oroz Torres.

1. 4 zenbakiko bidea kentzea eskatu du.

2. Ur ibilguak eta finketarako sarbideak eskatu ditu.

Erantzuna:

1. Alegazioa onartu da. Erantzuna 2.2. alegazioari eman zaion berbera da.

2. Alegazioa onartu da. Ur ibilguak kasuan kasuko fabrika-obren bidez kanalizatzen dira eta bere finkako sarbidea betiko tokian izanen du.

Alegazioen ondorioz ondasun eta eskubideen zerrendan izandako aldaketak eta eraikuntza proiektuan egindako egokitzapenak direla medio, behin betiko zerrenda ematen da argitara foru agindu honen eranskinean.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako III. tartea: Izko-Judasen Benta" egiteko proiektua jendaurrean egoteko epea amaitutzat eman eta azalpen zatian azaldu bezala ebaztea.

2. "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako III. tartea: Izko-Judasen Benta" egiteko proiektua behin betikoz onestea; haren hasierako aurrekontuak 35.032.750,83 euro egiten du.

3. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Elo, Ibargoiti, Irunberri eta Zangozako Udalei eta alegazioegileei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez du administrazio bidea amaitzen eta haren aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek Administrazio Publikoendako administrazio bidea amaitzen du. Dena den, Administrazioek foru agindu honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute Nafarroako Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Aukeran, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen errekerimendua egin dezakete, Nafarroako Gobernuari igorria, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2007ko ekainaren 1ean._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

ERANSKINA

"PIRINIOEN HEGOALDEKO A-21 AUTOBIAKO III. TARTEA: IZKO-JUDASEN BENTA" ERAIKITZEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasunen eta eskubideen banan banako zerrenda zehatza

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-1 EGUARAS ELIZARI, MANUEL 1.404 10 14 LEHOR. LURRAK

EGUARAS ELIZARI, ROSARIO

SAN MARTIN ZK.G. (IZKO)

LU-2 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 379 10 29H LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-3 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2.191 10 29D LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-4 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 17.384 10 8 LEHOR. LURRAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-5 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1315 10 16 LEHOR. LURRAK

(AUTOBIAK)

LU-6 IZKOKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.630 10 20 LEHOR. LURRAK

SAN MARTIN (IZKO)

LU-7 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 133 10 21B LEHOR. LURRAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-8 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 797 10 21D LARREAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-9 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 80 10 21C LEHOR. LURRAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-10 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 222 10 21A LEHOR. LURRAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-11 VIZCAY ELIZARI, VICENTE 2.056 10 24 LEHOR. LURRAK

SAKABANATUA (IZKO)

LU-12 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 24 10 29B LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-13 GOÑI IRIBARREN, JAIME 654 10 22A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-14 GOÑI IRIBARREN, JAIME 3.313 10 22B LARREAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-15 BUSTINCE SOLA, PEDRO 2.714 10 23B LARREAK

(ABINTZAO)

LU-16 BUSTINCE SOLA, PEDRO 435 10 23A LEHOR. LURRAK

(ABINTZAO)

LU-17 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 5.403 10 29G LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-18 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.615 10 29E LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 14.304 10 29C ZUHAITZAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-23B ARANGUREN ELIZALDE, CLEMENTE MARCELINO 4.728 10 9 LEHOR. LURRAK

ELDUAYEN JIMENEZ, VENANCIA

SAN ALBERTO MAGNO, 4-2. B (IRUÑA)

LU-24 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 920 10 63F LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-25 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 586 10 54B LARREAK

ABADIA,11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-26 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 8.212 10 54A LEHOR. LURRAK

ABADIA,11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-27 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1150 10 38D PINUDIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-28 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2.405 10 38C PINUDIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-29 GOÑI IRIBARREN, JAIME 4.404 10 55A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-30 GOÑI IRIBARREN, JAIME 2.785 10 55B LARREAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-31 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 124 10 56B LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-32 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 57 10 56A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-33 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.762 10 38A LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-34 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 63 10 38E PINUDIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 18.787 10 34A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-36 GOÑI IRIBARREN, JAIME 365 10 34B BIDEA

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-37 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 894 10 53A LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-38 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 539 10 53B ELKORRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-39 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.023 10 36B LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI) 11 10 36A ZUHAITZAK

LU-40 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONINO 168 10 35A LEHOR. LURRAK

SAN MARTIN, 1 (IZKO)

LU-41 GOÑI IRIBARREN, JAIME 4.946 10 52B LARREAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-42 GOÑI IRIBARREN, JAIME 13.946 10 52A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 13.746 10 37A ZUHAITZAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

LU-44 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 333 10 38F PINUDIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-45 CABO DE VILLA SAGUES, ELADIO 40 3 166 LEHOR. LURRAK

SAN JUAN, 2 (TABAR)

LU-46 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 27.412 3 165A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1 (IRUÑA) 558 3 165B LARREAK

LU-47 OLLETA ANSO, ROSARIO 4.992 3 118A LEHOR. LURRAK

EL PILAR, 8 (IRUNBERRI)

LU-48 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 1.201 3 122 LEHOR. LURRAK

ABADIA, 11-2. (NARDOZE-ALDUATE)

LU-49 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 30.333 3 123A LEHOR. LURRAK

EL HORNO, 44 (IRUNBERRI)

LU-50 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 168 3 123B LARREAK

EL HORNO, 44 (IRUNBERRI)

LU-51 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 394 3 117C LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-52 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 654 3 117D LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-53 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 917 3 117A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-54 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 7.063 3 124A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 53 (IRUNBERRI)

LU-55 NEBIN SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 15.863 3 111 LEHOR. LURRAK

SAN JUAN ZK.G. (TABAR)

LU-56 GOÑI IRIARTE, JESUS 682 3 101 LEHOR. LURRAK

EL CIERZO, 10 (IRUNBERRI)

LU-57 TORRES MORIONES, JOSE 2.669 3 110 LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 68 (IRUNBERRI)

LU-58 GAMBART EGEA, MARIA ISABEL 20 3 211B LEHOR. LURRAK

OSPITALEKO ALDAPA, 15-2. B (IRUNBERRI)

LU-59 BIDONDO ESANDI, ALBERTO 299 3 212G LEHOR. LURRAK

BIDONDO ESANDI, ISIDORO 92 3 312H LEHOR. LURRAK

ESANDI SEMBEROIZ, JULIANA

BIDONDO ESANDI, MARIA JESUS

SAN JUAN, 18-1. (IRUNBERRI)

LUIS MORONDO URRA, 11-2. C (IRUÑA)

LUIS MORONDO URRA, 11-2. C (IRUÑA)

LU-60 BIDONDO ESANDI, ALBERTO 5.657 3 212A LEH. LUR. - MAH.

BIDONDO ESANDI, ISIDORO 55 3 212D MAHASTIA

ESANDI SEMBEROIZ, JULIANA 22 3 212E MAHASTIA

BIDONDO ESANDI, MARIA JESUS

SAN JUAN, 18-1. (IRUNBERRI)

LUIS MORONDO URRA, 11-2. C (IRUÑA)

LU-61 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 2.780 3 109 LEHOR. LURRAK

ABADIA, 57 (IRUNBERRI)

LU-62 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 1.366 3 108 LEHOR. LURRAK

ABADIA, 57 (IRUNBERRI)

LU-63 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 20.370 3 107 LEHOR. LURRAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-64 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 2.267 3 213 LEHOR. LURRAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-67 EGUARAS IRIARTE, ALFONSO MARIA 1.050 3 106B LARREAK

NAGUSIA, 65 (IRUNBERRI)

LU-68 EGUARAS IRIARTE, ALFONSO MARIA 9.442 3 106A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 65 (IRUNBERRI)

LU-69 ALZUETA ZABALZA, MARIA PILAR 1.253 3 105 LEHOR. LURRAK

SANTISIMA TRINIDAD, 4-1. (IRUNBERRI)

LU-70 BODEGAS ARISTU S.L. 875 3 104 LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 19 (IRUNBERRI)

LU-71 LABAIRU TORRES, MARIA ANGELES 144 3 103 LEHOR. LURRAK

MARTIN AZPILICUETA, 13-2. B (IRUÑA)

LU-72 BODEGAS ARISTU S.L. 170 3 173A MAHASTIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-73 BODEGAS ARISTU S.L. 331 3 173B HIRILUR. - MAH.

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-74 BODEGAS ARISTU S.L. 31 3 98 MAHASTIA

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-75 YOLDI SANZ, ARACELI 72 2 1093C LARREAK

YOLDI SANZ, MARIA MAR

EL PINO, 1 (SAN ISIDRO DEL PINAR)

UREN PLAZA, 2-2. B (BURLATA)

LU-76 AOIZ DE CARLOS, ASUNCION 33 2 1094C LARREAK

SAN FELICES, 15 (IRUNBERRI)

LU-77 LABAIRU TORRES, MARIA ANGELES 6 2 1095 LARREAK

MARTIN AZPILCUETA, 13-2. B (IRUÑA)

LU-78 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 400 2 1096E LARREAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL) 530 2 1096G LARREAK

15 2 1096V LARREAK

LU-79 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 27.349 2 1096A LEHOR. LURRAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL) 231 2 1096J LEHOR. LURRAK

206 2 1096L LEHOR. LURRAK

93 2 1096O LEHOR. LURRAK

58 1096P LARREAK

28 1096Q LARREAK

LU-80 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 2.985 2 1096B LARREAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL) 169 2 1096K LARREAK

139 2 1096T LARREAK

LU-81 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 1.873 2 1096C LARREAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL) 676 2 1096F LARREAK

301 2 1096R LARREAK

166 2 1096S LARREAK

52 2 1096X LARREAK

LU-83 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 4.787 2 791 ELKORRA

SAN IGNAZIO, 3 (IRUÑA)

LU-84 BAZTARRICA CEBERIO, EMETERIO 1.696 2 506A FRUTA ARBOLAK

FELIX HUARTE, 3 - 3. B 118 2 506B FRUTA ARBOLAK

ONDARRA FERNANDEZ, MARIA NIEVES

SECUNDINO ESNAOLA, 29 (DONOSTIA)

SAROBE LARRARTE, JAVIER MARIA

LU-85 RECALDE LOPERENA, SILVERIA 1.501 2 1102A LARREAK

DIPUTAZIOKO ETOR., 38 (IRUNBERRI) 458 2 1102B LARREAK

336 2 1102C LARREAK

LU-86 ARISTU ARTOLETA, JOSE ALBERTO 115 2 1101A FRUTA ARBOLAK

DIPUTAZIOKO ETOR., 6 (IRUNBERRI) 13 2 1101B FRUTA ARBOLAK

LU-87 BURGUETE ZUBILLAGA, MARIA FERMINA 1.845 2 1135A LEHOR. LURRAK

ABADIA, 46 (IRUNBERRI) 72 2 1135B LEHOR. LURRAK

LU-88 LAQUIDAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 10.780 2 1134A LEHOR. LURRAK

SANTISIMA TRINIDAD, 10 (IRUNBERRI) 191 2 1134B LEHOR. LURRAK

174 2 1134C LEHOR. LURRAK

LU-88A CAMINOS ZAZU, AURORA 6 2 1133A LEHOR. LURRAK

EL HORNO, 33 (IRUNBERRI) 15 2 1133E LEHOR. LURRAK

LU-89 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 87 2 1136K LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI) 15.368 2 1136Z LARREAK

445 2 1136AI LARREAK

220 2 1136AJ LARREAK

LU-92 PANDILLA ECHANDO INES 54 3 216D PINUDIA

ABADIA 1 (IRUNBERRI) 2 3 216A PINUDIA

LU-93 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 50 1 1010A LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI) 1 1 1010B LARREAK

LU-94 SAN MARTIN PEREZ, JOSE MARIA 1.781 1 1009 LEHOR. LURRAK

ERMITAGAÑA, 6 - 7. B

LU-95 INDURAIN BEOELEGUI, FRANCISCO JAVIER 4.307 1 1000A LEHOR. LURRAK

INDURAIN BEOELEGUI, NICOLAS 200 1 1000B

VILLAFRANCA, 1-1. A (IRUÑA)

OSPITALEKO ALDAPA, 1-2. B (IRUNBERRI)

LU-96 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER Y NICOLAS 1157 1 32 LEHOR. LURRAK

VILLAFRANCA, 1-1. A (IRUÑA)

LU-97 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 17.700 1 1001A LEHOR. LURRAK

ERREPIDEA (AGEZA) 5.870 1 1001B

575 1 1001C

205 1 1001F

264 1 1001H

LU-98 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 2.008 1 1001I LARREAK

ERREPIDEA (AGEZA) 1.003 1 1001J

LU-99 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 743 1 190 LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-100 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 2.661 1 1003I LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA) 209 1 1003N

LU-101 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 535 1 1002A LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI) 219 1 1002B LARREAK

98 1 1002C LARREAK

LU-102 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 12.124 1 1003A LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA) 55 1003B LEHOR. LURRAK

52 1003C LEHOR. LURRAK

7.020 1003E LEHOR. LURRAK

5.684 1003G LEHOR. LURRAK

268 1003S LEHOR. LURRAK

176 1003U LEHOR. LURRAK

159 1003Z LEHOR. LURRAK

134 1003AB LEHOR. LURRAK

119 1003AC LEHOR. LURRAK

76 1003AG LEHOR. LURRAK

LU-103 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 6657 1 1003H LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

LU-104 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 2.396 1 1003J LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA) 15 1 1003M LARREAK

LU-105 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 3.073 1 1003F LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA) 278 1 1003P LEHOR. LURRAK

712 1 1003Q LEHOR. LURRAK

293 1 1003T LEHOR. LURRAK

12 1 1003AD LEHOR. LURRAK

LU-106 BURGUETE BURGUETE, MERCEDES 56 1 1005.ª MAHASTIA

LAS CRUCES, 43 (IRUNBERRI) 56 1 1005B

50 1 1005C

LU-107 BURGUETE BURGUETE, MERCEDES 1.102 1 1005G LEHOR. LURRAK

LAS CRUCES, 43 (IRUNBERRI)

URRAULBEITIKO UDALERRIA

URR-1 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 51.693 2 39.ª PINUDIA

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-2 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 45 2 39B LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 18.027 2 38.ª LARREAK

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-4 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 141 2 38C HARIZTIA

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 68.469 2 155E LARREAK

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-6 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 4.572 2 155C LARREA

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-7 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 6.965 2 155F LARREA

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-8 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 2.011 2 155B LARREA

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-9 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 3.493 2 155.ª LEHOR. LURRAK

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-10 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 5.548 2 155D LARREA

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-11 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 43.639 2 180 PINUDIA

PLAZA ZK.G. (ARTIEDA)

URR-12 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 100 2 173B LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-13 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 656 2 174E LARREAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-14 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1.459 2 174B LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-15 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 484 2 174F ZUHAISKAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-16 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 3.439 2 174C LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-17 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1.824 2 174G PINUDIA

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-19 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 1.205 1 359D PINUDIA

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-20 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 664 1 359A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-21 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 4.447 1 439 LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK. (IRUÑA)

URR-22 BUSTINCE SOLA, PEDRO 10.425 1 459 LEHOR. LURRAK

(ABINTZAO)

URR-23 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 27.345 1 364A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-24 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 13.218 1 360A LEHOR. LURRAK

FUENTE DEL HIERRO, 25-5. (IRUÑA)

URR-25 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 1.318 1 360D LARREAK

FUENTE DEL HIERRO, 25-5. (IRUÑA)

URR-26 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 609 1 388E LARREAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA) 3 1 388B LARREAK

URR-27 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 29.050 1 388A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-28 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 6.867 1 389A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-29 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 286 1 386D LARREAK

NAGUSIA, 57 (IRUNBERRI)

URR-30 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 831 1 389B LARREAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A (IRUÑA)

URR-31 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 5.308 1 385A PINUDIA

PLAZA ZK.G. (ARTIEDA)

URR-32 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 9.106 1 386A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 57 (IRUNBERRI)

URR-32A ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 155 1 386C LARREAK

NAGUSIA, 57 (IRUNBERRI)

URR-33 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 2.551 1 293B ZUHAITZAK

EL CIERZO, 2 (IRUNBERRI)

URR-34 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 2.238 1 293A LEHOR. LURRAK

EL CIERZO, 2 (IRUNBERRI)

URR-35 CABODEVILLA SAGUES, ELADIO 23.725 1 399 LEHOR. LURRAK

SAN JUAN, 2 (TABAR)

URR-36 CABODEVILLA SAGÜES, ELADIO 1.419 1 402A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 1 (TABAR)

ZABORTEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-165 BEORLEGUI LOPEZ, MARIA CRUZ 23.998 2 1067 LEHOR. LURRAK

LA CUENCA, 31110 NOAIN

LU-166 IRIGOYEN LAREQUI, JUAN ANGEL 26.972 2 1068 LEHOR. LURRAK

EL HORNO, 3, 31440 IRUNBERRI

MAILEGUEK UKITUTAKO LURZATIAK

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-173 DOMEÑO ELARRE, ANGELA 950 3 31 LEHOR. LURRAK

ARBAIUNGO ZEHARBIDEA 1, 31440 IRUNBERRI

LU-174 REBOLE PURROY, PEDRO (SENIDEAK) 4.539 3 32 MAHASTIA

IRUNBERRI NAFARROA

LU-175 SAN MARTIN HUARTE, MARIA PIA 12.426 3 33 LEHOR. LURRAK

ABADIA 15, 31440 IRUNBERRI

LU-176 GARDE ALDAVE, ANGEL 3.781 3 34 MAHASTIA

SAN FELICES 27; 31440 IRUNBERRI

LU-177 IMIRIZALDU DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 26.412 3 35A MAHASTIA

ABADIA 1; 31440 IRUNBERRI

LU-178 IMIRIZALDU DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 602 3 35B LEHOR. LURRAK

ABADIA 1; 31440 IRUNBERRI

LU-179 IRIARTE GOÑI, TEOFILO 10.588 3 51 LEHOR. LURRAK

EL PILAR 6; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-180 ALZUETA GONGORA, SABINO 17.254 3 52 LEHOR. LURRAK

PLAZA NAGUSIA 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-181 LOPEZ BEORLEGUI, MARIA JOSE 10.250 3 55 LEHOR. LURRAK

IRUÑEKO ETOR., 20-5. D; 31010-BARAÑAIN

LU-182 EGUARAS MONREAL, CALIXTA 18.207 3 68 LEHOR. LURRAK

ENEKO ARITZA, 30-6. C; 31007-IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA ANGELES

LA ASUNCION, 6-3.; 31011-IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA ROSARIO

RINALDI, 9-3. B; 31007-IRUÑA

EGUARAS MONREAL, FRANCISCO FIDEL

LA OLIVAKO M., 19-1. B; 31011-IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA DOLORES

EL PILAR NUMERO 5; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, PLACIDO

LA OLIVAKO M., 58-7. D; 31011-IRUÑA

EGUARAS MONREAL, ESTEBAN

LA OLIVAKO M., 19-1. B; 31011-IRUÑA

ZANGOZAKO UDAL MUGAPEA

SA-1 LAFITA ISO, PILAR ETA BESTE BAT 8.164 4 199 UREZT. LURRAK

ZAHARRETXEA, 1. ZANGOZA

SA-2 ZANGOZAKO UDALREN HERRILURRAK 16.000 4 198A UREZT. LURRAK

NAGUSIA, 31 BIS. ZANGOZA

SA-3 IBAÑEZ IBAÑEZ, BONIFACIO 19.687 4 200 UREZT. LURRAK

SAN MIGUEL TABOADA, M.ª PAZ

AMADORES, 33. ZANGOZA

SA-2 ZANGOZAKO UDALAREN HERRILURRAK 51.815 4 201 UREZT. LURRAK

NAGUSIA, 31 BIS. ZANGOZA

ZORTASUNA, UKITUTAKO ZERBITZUAK DIRELA ETA

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-19 ESPARZA IRIARTE, JESUS 0,00 4,50 ELEKTRIZ. 10 25 LEHOR. LURRAK

ESPARZA IRIARTE, JUAN ESTEBAN

SAN MARTIN ZK.G. (IZKO)

LU-20 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 492,00 9,00 ELEKTRIZ. 10 51 ZUHAITZAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 281,00 4,50 ELEKTRIZ. 10 29C ZUHAITZAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-23A OROZ TORRES, LUIS CARLOS 138,00 ELEKTRIZ. 10 30B LEHOR. LURRAK

HNOS. IMAZ, 1 (IRUÑA)

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 708,00 9,00 ELEKTRIZ. 10 34A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 24 (IRUNBERRI)

LU-39 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 92,00 ELEKTRIZ. 10 36B LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-40 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONINO 327,00 ELEKTRIZ. 10 35A LEHOR. LURRAK

SAN MARTIN, 1 (IZKO)

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1.702,00 18,00 ELEKTRIZ. 10 37A ZUHAITZAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK.

(IRUÑA)

LU-46 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 426,00 9,00 ELEKTRIZ. 3 165A LEHOR. LURRAK

HNOS. IMAZ, 1 (IRUÑA)

LU-47 OLLETA ANSO, ROSARIO 360,00 9,00 ELEKTRIZ. 3 118A LEHOR. LURRAK

EL PILAR, 8 (IRUNBERRI)

LU-49 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 184,00 9,00 ELEKTRIZ. 3 123A LEHOR. LURRAK

EL HORNO, 44 (IRUNBERRI)

LU-55 NEBIN SOZIETATE KOOPERATIBO MUGATUA 25,00 4,00 ELEKTRIZ. 3 111 LEHOR. LURRAK

SAN JUAN ZK.G. (TABAR)

LU-56 GOÑI IRIARTE, JESUS 15,00 ELEKTRIZ. 3 101 LEHOR. LURRAK

EL CIERZO, 10 (IRUNBERRI)

LU-62 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 42,00 4,00 ELEKTRIZ. 3 108 LEHOR. LURRAK

ABADIA, 57 (IRUNBERRI)

LU-63 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 79,00 ELEKTRIZ. 3 107 LEHOR. LURRAK

MONTALBAN,13-1. (MADRIL)

LU-64 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 38,00 ELEKTRIZ. 3 213 LEHOR. LURRAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-69 ALZUETA ZABALZA, MARIA PILAR 260 16,00 ELEKTRIZ. 3 105 LEHOR. LURRAK

SANTISIMA TRINIDAD, 4 - 1 (IRUNBERRI)

LU-70 BODEGAS ARISTU S.L. 64,00 4,00 ELEKTRIZ. 3 104 LEHOR. LURRAK

NAGUSIA,19 (IRUNBERRI)

LU-71 LABAIRU TORRES, MARIA ANGELES 23,34 ELEKTRIZ. 3 103 LEHOR. LURRAK

MARTIN AZPILCUETA, 13 - 2. B

(IRUÑA)

LU-78 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 23,00 ELEKTRIZ. 2 1096D LARREAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-79 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 218,00 ELEKTRIZ. 2 1096A LEHOR. LURRAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-80 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 47,73 ELEKTRIZ. 2 1096C LARREAK

MONTALBAN, 13-1. (MADRIL)

LU-86 ARISTU ARTOLETA, JOSE ALBERTO 34,00 4,00 ELEKTRIZ. 2 1101 FRUTA ARB.

DIPUTAZIOKO ETOR., 6 (IRUNBERRI)

LU-88A CAMINOS ZAZU, AURORA 146,00 4,00 ELEKTRIZ. 2 1133A LEHOR. LURRAK

EL HORNO, 33 (IRUNBERRI)

LU-89A CAMINOS ZAZU, AURORA 16,00 ELEKTRIZ. 2 1133B PINUDIA

EL HORNO, 33 (IRUNBERRI)

LU-89 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 320,00 8,00 ELEKTRIZ. 2 1136E LARREAK

NAGUSIA (IRUNBERRI)

LU-95 INDURAIN BEOELEGUI, FRANCISCO JAVIER 264,00 4,00 ELEKTRIZ. 1 1000 LEHOR. LURRAK

INDURAIN BEOELEGUI, NICOLAS

VILLAFRANCA, 1-1. A (IRUÑA)

OSPITALEKO ALDAPA, 1-2. B (IRUNBERRI)

LU-97 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 132,00 ELEKTRIZ. 1 1001A LEHOR. LURRAK

ERREPIDEA (AGEZA)

URRAULBEITIKO UDALERRIA

URR-1 SAGÜES ITURRALDE, ISABEL 2.019,00 9,00 ELEKTRIZ. 2 39A LEHOR. LURRAK

RODEZNO KONDEA, 5-7. ESK.

(IRUÑA)

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 708,00 9,00 ELEKTRIZ. 2 38A LEHOR. LURRAK

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 55,00 ELEKTRIZ. 2 155E LEHOR. LURRAK

EL PILAR, 3-2. A (IRUNBERRI)

URR-27 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 653,00 ELEKTRIZ. 1 388A LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A

(IRUÑA)

URR-27A OROZ TORRES, LUIS CARLOS 23,60 16,00 ELEKTRIZ. 1 388C LEHOR. LURRAK

IMAZ ANAIAK, 1-7. A

(IRUÑA)

URR-31 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 482,00 16,00 ELEKTRIZ. 1 385A PINUDIA

PLAZA ZK.G. (ARTIEDA)

URR-32 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 765,00 16,00 ELEKTRIZ. 1 386A LEHOR. LURRAK

NAGUSIA, 57 (IRUNBERRI)

URR-32A ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 141,32 ELEKTRIZ. 1 386C LARREAK

NAGUSIA, 57 (IRUNBERRI)

URR-33 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 105,00 16,00 ELEKTRIZ. 1 293B LEHOR. LURRAK

EL CIERZO, 2 (IRUNBERRI)

URR-34 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 212,00 9,00 ELEKTRIZ. 1 293A LEHOR. LURRAK

EL CIERZO, 2 (IRUNBERRI)

URR-35 CABODEVILLA SAGUES, ELADIO 684,00 27,00 ELEKTRIZ. 1 399 LEHOR. LURRAK

SAN JUAN, 2 (TABAR)

URR-35A TABAR JUANTO, FCO. JAVIER 200,00 ELEKTRIZ. 1 398 ALORRA

ITURRAMA, 8-3. A (IRUÑA) LEHOR. LURRAK

Iragarkiaren kodea: F0709619