144. ALDIZKARIA - 2007ko azaroaren 19a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

135/2007 FORU AGINDUA, urriaren 30ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Zizur Nagusia-Ezkirotz bidea eraikitzea. Tartea: Ezkirozko saihesbidea" proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du "Zizur Nagusia-Ezkirotz bidea eraikitzea. Tartea: Ezkirozko saihesbidea" proiektua egiteko lanak jaso dituela Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzaileak.

Nafarroako Gobernuak, 2006ko uztailaren 31n hartutako Erabakiaren bidez, "Zizur Nagusia-Ezkirotz bidea eraikitzea. Tartea: Ezkirozko saihesbidea" izeneko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onetsi zuen, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatuta.

Proiektu horren bitartez trazadura berria eginen da, saihesbide baten bidez, Ezkirozko hegoaldean, Comarca 2 industrialdea Iruñeko mendebaldeko ingurabidearekin (A-15) lotzeko. 1.700 metroko luzera du denera.

Etorkizunean A-12 Iruña-Logroño autobia eta Iruñeko mendebaldeko ingurabidea (A-15) lotuko dira, eta aipatutako bidea lotura horren lehen fasea izanen da. Bi tartetan garatuko da.

Bi biribilgune jaso dira: bata Ezkirotzen eta Iruñeko mendebaldeko ingurabidearen arteko loturan eta bestea proiektua osatzen duten bi tarteak elkartzen diren gunean.

Enbor nagusian ereduko sekzioak bi galtzada izanen ditu, 2,50 metroko erdibitzaileak bereiziak. Galtzada bakoitzak 3,50 metroko bi errei ditu, 2,50 metroko kanpoko bazterbidea, metro bateko barneko bazterbidea eta metro bateko kanpoko berma bana.

Lau egitura proiektatu dira. Zazpi baoko bidezubi bat da garrantzitsuena, 278,00 metrokoa. Haren azpitik pasatzen dira Elorz erreka eta oraingo trenbidea, eta etorkizunean Abiadura Handiko Trenaren trazadura berria ere igoroko da.

Ezkirotzerako sarbidea bi azpiko pasabiderekin konpondu da (bat Barbatainera sartzeko eta bestea Iruñera sartzeko), eta, horietaz gain, proiektua osatzen duten bi tarteen arteko biribilgunerako sarbide zuzenarekin.

Biribilgune horretatik hurbil oinezkoentzako pasabidea egitea aurreikusi da, bi baokoa, 20 eta 30 metro bitarteko luzerakoa eta 3,00 metro zabalerakoa.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriz ezarriko dira.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasunak eta eskubideak kudeatzea eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinean onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adierazi dezaten proiektua bat datorren udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Zizur Nagusia-Ezkirotz bidea eraikitzea. Tartea: Ezkirozko saihesbidea" proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Hilabete batez proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Galarko Udaleko bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Galarko Udalari.

Iruñean, 2007ko urriaren 30ean.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

GALARKO UDAL MUGAPEA

GA-1 FERRER AZCARATE, MANUELA 6.554 3 114-B LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO, 7, 4. D. 31002 - IRUÑA

GA-2 FERRER AZCARATE, MANUELA 12.774 3 104-B LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO, 7, 4. D. 31002 - IRUÑA

GA-3 FERRER AZCARATE, MANUELA 14.613 3 103-A LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO, 7, 4. D. 31002 - IRUÑA

GA-4 FERRER AZCARATE, MANUELA 4.684 3 102 LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO, 7, 4. D. 31002 - IRUÑA

GA-5 NUIN LARRAINZAR, MARIA ANGELES 4.216 3 101-A LEHORREKO ALORRA

K. NAGUSIA, 8. 31191 - EZKIROTZ

GA-6 FERRER AZCARATE, MANUELA 5.349 3 100-A LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO, 7, 4. D. 31002 - IRUÑA

GA-7 EZKIROZKO KONTZEJUAREN HERRILURRA 6 2 230-A ZORUA

31191 - EZKIROTZ 13.269 2 230-B LEHORREKO ALORRA

1.059 2 230-C LARREAK

GA-8 EZKIROZKO KONTZEJUAREN HERRILURRA 14.736 2 490-B LEHORREKO ALORRA

31191 - EZKIROTZ 17 2 490-D BIDEA

343 2 490-E LARREAK

196 2 490-F LARREAK

124 2 490-G NEGUTEGIA

220 2 490-H LARREAK

GA-9 IZU IBARROLA, JESUS MARIA 129 2 597-C LARREAK

SERAFIN OLAVE, 2, 1. B. 31007 - IRUÑA

GA-12 EZPELETA CIAURRIZ, NEMESIO 829 2 222-A LEHORREKO ALORRA

IRUN BIDEA 6, 1. 31190 - ZIZUR TXIKIA 329 2 222-B LARREAK

GA-13 AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA 1.104 2 456 ERAIKUNTZA

PEONIAS EDIFICIO LA PIOVERA, 2 - MADRIL

GA-14 TRENBIDE AZPIEGITUREN ADMINISTRATZAILEA (ADIF) 544 2 223-B LARREAK

IPARRAGUIRRE, 58 - SANTURTZI

GA-16 NAFARROAKO FORU K. (ERREPIDEAK) 11.784 2 164 EZ EMANKORRA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3. 31002 - IRUÑA

GA-17 URRIZA LARREA, GERARDO 1.453 2 335 LEHORREKO ALORRA

SAN ANDRES. 31194 - SORAUREN

GA-18 AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA 1.230 2 200 ZORUA

PEONIAS EDIFICIO LA PIOVERA, 2 - MADRIL

GA-19 REDIN GOICOA, FRANCISCO JAVIER 58 2 331-A LEHORREKO ALORRA

ERREKALDEA INDUSTRIALDEA, 4 - BERIAIN 516 2 331-B LARREAK

REDIN ITOIZ, JOSE JAVIER

SAN FERMIN, 39, 2 - IRUÑA

REDIN ITOIZ, MIGUEL ANGEL

CRISPIN PINTOREA, 4, 4. D - IRUÑA

GA-20 NAFARROAKO FORU K. (ALTXONBIDEAK) 3.230 2 375 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 - IRUÑA

GA-22 GARAYOA VILLANUEVA, MARIA NIEVES 1.075 2 378-A LEHORREKO ALORRA

GETZE GALAR, 4. 31191 - EZKIROTZ 404 2 378-D LEHORREKO ALORRA

GA-23 NAVES INDUSTRIALES ESQUIROZ, S.L. 505 2 641 BIDEA

LANDA INDUSTRIALD., LANDA ERAIK., ZK.G., - LEITZA

GA-24 ECHEVERRIA ARANGUREN, ALFONSO 417 2 642-B LEHORREKO ALORRA

AMAIURKO GAZTELUA, 46 - IRUÑA

ECHEVERRIA ARANGUREN, AMPARO

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

ECHEVERRIA ARANGUREN, BENITO

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

ECHEVERRIA ARANGUREN, JOSE

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

ECHEVERRIA ARANGUREN, LAURA

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

ECHEVERRIA ARANGUREN, MARIA JESUS

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

ECHEVERRIA ARANGUREN, MARIA PILAR

LA OLIVAKO MONASTERIOA, 31, 6. D - IRUÑA

ECHEVERRIA ARANGUREN, PEDRO

K. NAGUSIA, 2 - GULINA

ECHEVERRIA ARANGUREN, MARIA DOLORES

K. NAGUSIA, 2 - EZKIROTZ

GA-25 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 169 2 516-B LARREAK

IPARRAGUIRRE, 58 - SANTURTZI 252 2 516-D EZ EMANKORRA

GA-26 ERASO GOÑI, CARLOS 75 2 218 LEHORREKO ALORRA

DE SALINAS, 12. 31191 - EZKIROTZ

GA-27 SERVICIOS DE NAVARRA SENA, S.L. 26 2 231-E EZ EMANKORRA

ABEJERAS, 1, 12, C - IRUÑA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

GALARKO UDAL MUGAPEA

GA-4 FERRER AZCARATE, MANUELA 71.812 3 102 LEHORREKO ALORRA

SAN IGNAZIO 7, 4. D - IRUÑA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

GALARKO UDAL MUGAPEA

GA-7 EZKIROZKO KONTZEJUAREN 91 269 4 1 1.351 EURI UREN 2 230-B LEHORREK

HERRILUR. KOLEKTOREA ALORRA

31191 - EZKIROTZ

Iragarkiaren kodea: F0716869