38. ALDIZKARIA - 2006ko martxoaren 29a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

36/2006 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" kontratuko B/4 tarte orokorreko "Antzin-Urbiola NA-7400 errepideko saihesbidea, tartea: Olexuako mendatea-Arroizko lotura" proiektuari onespen teknikoa eman eta, ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanarekin batera, jendaurrean jartzen duena, ukituriko ondasun eta eskubideak argitaratzeko eta ingurumenaren gaineko eragina neurtzeko.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak, apirilaren 12ko 296/2005 Foru Aginduaren bidez, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" kontratuaren aldaketa bat onetsi zen.

Foru agindu honetan xedatzen da zenbait pleguri onespena ematea. Horien arteko bat da autobiaren ondoan doazen herrietako errepideetan erreformako eta/edo sarbide berriak egiteko obren ezaugarri teknikoen azalpen zatian aipatzen diren jarduketen baldintzen plegua.

Azalpen zatian, 1.3 puntuan, honako jarduketa hau aipatzen da:

1.3. "Sarbide berri bat, Olexuako mendatetik Arroizko lotura berrira, 2,67 km luze".

3.1-IC errepideetarako jarraibideko "C-60 bidea" sailean dagoen errepide berri baterako proiektua osatzen duten aipatu diren obrek.

Obra 2.659,39 m luze da. Errepideko sekzioa 3 m zabal diren 2 lerroko galtzada batek eta 0,5 m-ko bi bazterbidek osatzen dute.

Jarduketa hauek beraiekin dakarte obrek ukitutako ondasun eta eskubideen aldaketa, hemen zehazki ematen den bezala:

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZ ETA BANAN BANAKOA

LUKINGO UDALERRIA

LUQU-001 URABAYEN GIL, FRANCISCO JAVIER 5011,57 1 81A ALORRA

FUENTE,1 31243 - LUKIN - NAFARROA

LUQU-001 FERNANDEZ-AZCONA PUJADAS, MARIA JOSE 4180,84 1 83A ALORRA

FUENTE, 6, 31243 - LUKIN - NAFARROA

LUQU-003 GOÑI CIORDIA, ENRIQUE DE 880,52 1 76 ALORRA

FUENTE, 6, 31243 - LUKIN - NAFARROA

IGUZKITZAKO UDALERRIA

IGUZ-001 GOÑI CIORDIA, MARIA CONSUELO DE 25,97 1 351A ALORRA

FORUEN PLAZA - 1-4C-31002 - IRUÑA - NAFARROA

IGUZ-001 GOÑI CIORDIA, ENRIQUE DE 4512,70 1 350 ALORRA

FUENTE, 6, 31243 - LUKIN - NAFARROA

VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALERRIA

VILL-001 GOÑI CIORDIA, ENRIQUE DE 883,99 2 90 ALORRA

FUENTE, 6, 31243 - LUKIN - NAFARROA

VILL-001 PASCUAL RIPA, ANGEL MARIA 6326,64 2 93 ALORRA

PLAZA NAGUSIA 1- -31243 - URBIOLA - NAFARROA

VILL-001 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 691,84 2 94 ALORRA

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

VILL-004 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 114,22 2 87A PINUDIA

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

VILL-005 MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 537,00 2 88 LARREAK

ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JUAN ANGELEN OINORDEKOAK

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA ASUNCION

ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

VILL-006 MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 5187,82 2 85 ALORRA

ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JUAN ANGELEN OINORDEKOAK

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA

ASUNCION ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

VILL-007 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 2092,30 2 95 LARREAK

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

VILL-008 PASCUAL AZCONA, ANGEL MARIA 1675,31 2 100 ALORRA

PONIENTE 5, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

VILL-009 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 380,49 2 126 ALORRA

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

VILL-010 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 597,96 2 78-A LARREAK

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

VILL-011 AJONA MAEZTU, JESUS 180,76 2 64 LARREAK

KALE NAGUSIA 19, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

VILL-012 ELBUSTO SAEZ, ESTANISLAA 173,58 2 2 LARREAK

ITURRAMA-14-2 B EZKERREKO ESKAILERA 31007 - IRUÑA

VILL-013 LOPEZ-DICASTILLO BARBARIN, LUIS 403,64 2 1 ALORRA

KALE NAGUSIA, 1 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

OLEXUAKO UDALERRIA

OLEJ-001 PASCUAL AZCONA, ANGEL MARIA 44,80 1 307 ALORRA

PONIENTE 5, 31281OLEXUA

OLEJ-002 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 136,03 1 308 LARREAK

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-003 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 5239,35 1 302C DENETARIKO

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA ZUHAIZTIA

OLEJ-004 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 1697,73 1 294A LARREAK

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-005 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 1024,92 1 294C PINUDIA

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-006 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 1646,72 1 250A LARREAK

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-007 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 174,05 1 250C BIDEA

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-008 OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 144,50 1 250B LARREAK

KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

OLEJ-009 MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 2475,01 1 248A ALORRA

ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA ASUNCION

BARQUERO CASAS, CAROLINA

OLEJ-010 MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 123,68 1 248B LARREAK

ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA ASUNCION

BARQUERO CASAS, CAROLINA

OLEJ-012 ARIZALETA NIEVA, JOSE MARIA 678,78 1 249 ALORRA

SANTA MARIA PLAZA-1 - 1D 31210 - LOS ARCOS - NAFARROA

OLEJ-010 LOPEZ-DICASTILLO BARBARIN, LUIS 123,63 1 247 ALORRA

KALE NAGUSIA, 1 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

75. FAZERIA

FAC75-01 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 3676,40 3 1A LARREAK

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

FAC75-02 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 2922,06 3 1C LUR GORRIA

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

FAC75-03 VILLAMAYOR DE MONJARDINGO UDALAREN HERRILURRAK 3594,09 3 1B LARREAK

KALERIK GABE 31242 - VILLAMAYOR DE MONJARDIN - NAFARROA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

OLEXUAKO UDALERRIA

OLEJ- MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 45.00 179.81 4 TELEFONIKOA 1 248A ALORRA

009 ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA ASUNCION

BARQUERO CASAS, CAROLINA

OLEJ- MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, JOSE LUIS 3.40 13.81 4 TELEFONIKOA 1 248B LARREAK

010 ECHAVARRI SOLANA 31264 - ABERIN - NAFARROA

MARTINEZ-MORENTIN LARUMBE, MARIA ASUNCION

BARQUERO CASAS, CAROLINA

OLEJ- OLEXUAKO UDALAREN HERRILURRAK 8.04 32.16 4 TELEFONIKOA 1 250B LARREAK

008 KALERIK GABE, 31281 - OLEXUA - NAFARROA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK UKITURIKO LURZATIAK, MAILEGUENGATIK

ANTZINGO UDALERRIA

ANCI-001 LANA ETAYO, LUIS 30.179 2 209 UREZTAKETAKO ALORRA

MENDILIBARRI

ANCI-002 NARCUE ARBIZU, CARLOS 23.425,65 2 211A UREZTAKETAKO ALORRA

MENDILIBARRI

ANCI-003 NARCUE ARBIZU, CARLOS 2942,85 2 211B LARREAK

MENDILIBARRI

ANCI-004 NARCUE ARBIZU, CARLOS 3542,46 2 211C UREZTAKETAKO ALORRA

MENDILIBARRI

OKOKO UDALERRIA

OCO-001 LOPEZ LANDER, ESTEBAN 13425,78 1 21 ALORRA

KALE NAGUSIA, OKO

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK UKITURIKO LURZATIAK, ZABORTEGIENGATIK

LUKINGO UDALERRIA

LUQU-003 HERRILUR EZEZAGUNAK 3170,05 1 73 LARREAK

LUQU-005 HERRILUR EZEZAGUNAK 5572,37 1 74 LARREAK

LUQU-006 NARCUE ARBIZU, CARLOS 56298 1 75A ALORRA

MENDILIBARRI

LUQU-007 NARCUE ARBIZU, CARLOS 1607 1 75B LARREAK

MENDILIBARRI

LUQU-0058 NARCUE ARBIZU, CARLOS 735 1 75C LARREAK

MENDILIBARRI

LUQU-009 NARCUE ARBIZU, CARLOS 1027 1 75D LARREAK

MENDILIBARRI

LUQU-010 NARCUE ARBIZU, CARLOS 658 1 75E ALORRA

MENDILIBARRI

"Antzin-Urbiola NA-7400 errepideko saihesbidea, tartea: Olexuako mendatea-Arroizko lotura" proiektuaren 6. eranskin gisa eraginaren azterlana ageri da, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpena, nahitaezkoa dena, egiteko balio duena.

Nafarroako Gobernuak, urriaren 27ko 611/2003 Foru Dekretuaren bidez, presakotzat jo zuen Iruña-Logroño autobiako B/4 eta 5. tarte orokorren proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa. Adierazpen hori, Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legeko 52. artikuluko 1. idatz-zatian xedatutakoari jarraituz, ondoren behar diren aldaketei ere aplikatuko zaie.

Ingurumena babesteko esku hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legeko 38. artikuluan xedaturikoarekin bat, "Antzin-Urbiola NA-7400 errepideko saihesbidea, tartea: Olexuako mendatea-Arroizko lotura" proiektua ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana egin baino lehenagoko kontsultetarako jarri zen. 2005eko urriaren 3an eskuratu zen kontsulta horien gaineko txostena. Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana 2006ko urtarrilaren 13an onartu zen Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan. Azterlan horretan, ohar eta gomendio batzuk sartu ziren, ingurumenaren gaineko eraginaren behin betiko azterlanean kontuan hartu direnak.

Ingurumena babesteko esku hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legeko 39. artikuluko 3. idatz-zatian xedaturikoarekin bat, bidezko da jarduketak ingurumenaren gainean duen eraginaren azterlana jendaurrean jartzea.

Horrenbestez, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, eta departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" kontratuko B/4 tarte orokorreko "Antzin-Urbiola NA-7400 errepideko saihesbidea, tartea: Olexuako mendatea-Arroizko lotura" proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Aipatutako proiektu hori, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen azalpen zatian heldu dena, eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana (proiektuaren 6. eranskina) jendaurrean egotea 30 egun baliodunetan, ukituriko ondasun eta eskubideak argitaratzeko eta ingurumenaren gaineko eragina neurtzeko. Denbora horretan edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak ematen ahalko ditu. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernukio Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Bide eta Eraikuntza Zerbitzuko bulegoetan eta Villamayor de Monjardíngo, Olexuako, Iguzkitzako, Lukingo, Antzingo eta Okoko herriko etxeetakoetan.

3. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Autovía del Camino, S.A. enpresari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko Desjabetzapen Atalari, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko Ingurumenaren gaineko Eragina Aztertu eta Lehengoratzeko Atalari eta Villamayor de Monjardíngo, Olexuako, Iguzkitzako, Lukingo, Antzingo eta Okoko udalei, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2006ko martxoaren 7an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

Iragarkiaren kodea: F0604589