92. ALDIZKARIA - 2003ko uztailaren 18a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

400/2003 EBAZPENA, ekainaren 17koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "NA-132 errepidea (Lizarra-Tafalla-Zangoza) zabaldu eta hobetzea, tartea: Eslaba-Zareko saihesbidea" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman, eta ebazpen honen eranskinean ageri diren ondasun eta eskubide ukituen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-132 errepidea (Lizarra-Tafalla-Zangoza) zabaldu eta hobetzea, tartea: Eslaba-Zareko saihesbidea" izeneko proiektua, Berceo Ingenieros, S.L.k prestatua, aurkeztu du, onets dadin.

Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzailean jarduketa hori aureikusten du 9,100 km-tan, Tafalla eta Zangoza arteko lotura hobetzeko. Lotura-ardatz hori hobetzeko prozesua honela dago gaur egun:

_Tafalla-San Martin-Unx eta San Martín-Unx-Lergako gaina. Lanak bukatu dira.

_Lergako gaina-Eslaba. Lanak egiten ari dira.

_Eslaba-Zareko saihesbidea. Onespen teknikoaren fasean.

_Zareko saihesbidea-Oibar. Proiektua erredaktatzeko fasean.

_Oibar-Zangoza. Lanak bukatu dira.

Egun dagoen errepideak 6,00 metroko plataforma-zabalera du eta ez du bide-bazterrik herrien arteko tarteetan; gainera, Eslabako herrigunetik pasatzen denean, tarte estuagoak ditu, haietan gurutzatzen diren ibilgailuei pasatzeko bidea eragozten dietenak.

Proiektua egun dagoen errepidearen 55+300 k.p.an hasten da, Eslaba eta Lergako mugapeen mugan gutxi gorabehera; errepidearen eskuinaldetik doa eta saihesbide bihurtzen da Eslaba herrian; Zabalgizarko sakana pasatu ondoren, ezkerraldetik doa eta hortik segitzen du 64+400 k.p.an bukatzen den arte, Zareko saihesbidearen hasieran.

Zeharkako sekzioan galtzadak 7 m ditu eta 1,50 m-ko bazterbidea bi aldeetan; bi berma ere baditu, 0,50 m-koak.

Proiektuan ondoko zerbitzu hauek aldatzea aurreikusi da, besteak beste: edateko uraren hodi bat, telefono linea bat, gasa pi puntutan kanalizatzea eta linea elektriko bat bi puntutan.

Proiektuaren barrenean, Ingurumenaren gaineko Eraginen Azterlana dago eta dagozkien neurri zuzentzaileak baloratzen ditu.

Hori horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. Teknikoki onestea "NA-132 errepidea (Lizarra-Tafalla-Zangoza) zabaldu eta hobetzea, tartea: Eslaba-Zareko saihesbidea" izeneko proiektua.

2. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunetan, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Lerga, Eslaba, Ezporogi eta Zareko udaletxeetan.

3. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Lerga, Eslaba, Ezporogi eta Zareko Udalei, zeini lurzatien planoen kopia bana bidaliko baitzaie, bidezko ondorioetarako.

Iruñean, bi mila eta hiruko ekainaren hamazazpian._Herri Lan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

NA-132 errepidea, (Lizarra-Tafalla-Zangoza) zabaldu eta hobetzea, Tartea: Eslaba-Zareko saihesbidea

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHATZA

LERGAKO MUGAPEA

ES-01 ASURMENDI GOICOECHEA, FELIZ 931,00 1 328 ALORRA

SAN FRANCISCO. LERGA

ES-02 ALZORRIZ GORRIZ, MARIA ASUNCION 673,00 1 327 LARREAK

ISAAC ALBENIZ, 20-2.A D. IRUÑA

ES-09 ARMENDARIZ OTANO, MARIA TERESA 268,00 4 327 ALORRA

SAN CRISTOBAL, 40-3.A IRUÑA

ES-10 OJER ZABALZA, IGNACIO 567,00 4 328 ALORRA

MAYOR, 1. LERGA

ES-11 LAREQUI GARCIA, BASILIA 1.458,00 4 329 ALORRA

MAYOR. LERGA

ESLABAKO MUGAPEA

ES-03 AISA LACHETA, JESUS MARIA 520,00 1 1 B LARREAK

MEDIOS, 16. ESLABA

ES-04 ARLEGUI ZABALETA, LUIS FELIX 1.146,00 1 2 A ALORRA

MAYOR, 23. LERGA

ES-05 PEREZ LECUMBERRI, CARMEN 1.406,00 1 3 ALORRA

KALE BERRIA, 23. IRUÑA

ES-06 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 267,00 1 4 MAHASTIA

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-07 LEOZ AISA, JUAN JOSE 279,00 2 1 MAHASTIA

UXUEKO ANDRE MARIA, 5. IRUÑA

ES-08 BARBER ZULET, JOSE MARIA 95,00 2 2 OLIBONDOAK

URDAZUBIKO MONASTEGIA, 26-7.A IRUÑA

BARBER ZULET, IGNACIO

EL AIRE, 2. ESLABA

BARBER ZULET LUIS CARLOS

URDAZUBIKO MONASTEGIA, 26-7.A D. IRUÑA

ES-12 ARLEGUI ZABALETA, LUIS FELIX 1.116,00 3 126 ALORRA

MAYOR, 23. LERGA

ES-13 HUARTE HUARTE, ESTHER 923,00 3 127 ALORRA

EGULBATIKO JAURERRIA, 5-1.A B. IRUÑA

ES-14 PEREZ LECUMBERRI, CARMEN 955,00 3 128 ALORRA

KALE BERRIA, 23. IRUÑA

ES-15 ARREGUI AYAPE, LUIS MARIA ETA 1.828,00 3 129 ALORRA

ODERIZ IBERO, MARIA MERCEDES

GENERAL. GARINOAIN

ES-16 DIAZ GABARAIN, JUAN CARLOS 2.973,00 3 159 MAHASTIA

SAN MIGUEL, 11. LERGA

ES-18 LACHETA SANTAQUITERIA, AMELIA MARIA 2.500,00 3 158 A MAHASTIA

INMACULADA, 39. ESLABA

LACHETA SANTAQUITERIA, GREGORIO JOSE

BASIANO PINTOREA, 12-3.A D. IRUÑA

LACHETA SANTAQUITERIA, AURORA

ASENJO PINTOREA, 10-9.A C

ES-19 LACHETA SANTAQUITERIA, AMELIA MARIA 315,00 3 158 B LARREAK

INMACULADA, 39. ESLABA

LACHETA SANTAQUITERIA, GREGORIO JOSE

BASIANO PINTOREA, 12-3.A D. IRUÑA

LACHETA SANTAQUITERIA, AURORA

ASENJO PINTOREA, 10-9.A C

ES-20 LEOZ AISA, JESUS 152,00 3 157 ALORRA

UXUEKO ANDRE MARIA, 5. IRUÑA

ES-21 ARLEGUI ZABALETA, LUIS FELIX 1.492,00 3 160 B OLIBONDOAK

MAYOR, 23. LERGA

ES-22 ARLEGUI ZABALETA, LUIS FELIX 892,00 3 160 A MAHASTIA

MAYOR, 23. LERGA

ES-23 LACHETA SANTAQUITERIA, AMELIA MARIA

INMACULADA, 39. ESLABA

LACHETA SANTAQUITERIA, GREGORIO JOSE

BASIANO PINTOREA, 12-3.A D. IRUÑA 1.464,00 3 161 OLIBONDOAK

LACHETA SANTAQUITERIA, AURORA

ASENJO PINTOREA, 10-9.A C

ES-24 SAMPER UCAR, JAVIER 414,00 3 162 LARREAK

SANTA BARBARA, 4. ESLABA

ES-25 ZABALETA PEREZ-LARRAYA, JESUS 91,00 3 163 A MAHASTIA

MAYOR, 2. ESLABA

ES-26 ZABALETA PEREZ-LARRAYA, JESUS 3.153,00 3 L63 C MAHASTIA

MAYOR, 2. ESLABA

ES-27 ZABALETA PEREZ-LARRAYA, JESUS 459,00 3 163 B LARREAK

MAYOR, 2. ESLABA

ES-28 ZABALETA PEREZ-LARRAYA, JESUS 2.241,00 3 164 A LARREAK

MAYOR, 2. ESLABA

ES-29 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 1.233,00 3 165 ALORRA

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-30 LERGA LERGA, JESUS ETA JUAN SERAFIN 3.716,00 3 166 A ALORRA

MAYOR, 25. ESLABA

ES-31 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 307,00 3 168 C LARREAK

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-32 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 7.798,00 3 168 A ALORRA

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-34 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 233,00 3 168 B LARREAK

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-35 HUARTE HUARTE, ESTHER 2.046,00 3 179 A ALORRA

EGULBATIKO JAURERRIA, 5-1.A B. IRUÑA

ES-36 UCAR GALAR, FELISA 403,00 3 177 LARREAK

ANTSO AZKARRARREN ETORB., 24-3.A E. IRUÑA

ES-37 VALENCIA SANTAQUITERIA, CARMEN 2.514,00 3 178 LARREAK

PUYKO ANDRE MARIA, 7-1.A B. IRUÑA

ES-38 CASTILLO DEL HUARTE, JOSE 2.583,00 3 175 A ALORRA

EL ARCO, 2. ESLABA

ES-39 CASTILLO DEL HUARTE, JOSE 994,00 3 175 B LARREAK

EL ARCO, 2. ESLABA

ES-40 ARDANAZ SAGÜES, JOSE JAVIER 53,00 3 174 ALORRA

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-41 AYAPE BARIAIN, ANA JOSE 4.406,00 3 186 MAHASTIA-OLIBONDOAK

BENJAMIN TUTERAKOA, 10-7.A C. IRUÑA

AYAPE BARIAIN, MARIA NATIVIDAD

ENEKO ARITZA, 1-1.A A. IRUÑA

AYAPE BARIAIN, AZUCENA

ANTSO RAMIREZ, 9-7.A D. IRUÑA

AYAPE BARIAIN, MIGUEL BABIL

ANTSO AZKARRA, 65-8.A C. IRUÑA

ES-42 LERGA ZARATIEGUI, JESUS JAVIER 175,00 3 191 MAHASTIA

MAYOR, 6. ESLABA

ES-43 AISA LACHETA, JESUS MARIA 1889,00 3 187 OLIBONDOAK

MEDIOS, 16. ESLABA

ES-44 LEOZ AISA, JESUS 1916,00 3 188 ALORRA

UXUEKO ANDRE MARIA, 5. IRUÑA

ES-45 CASTILLO DEL HUARTE, JOSE 289,00 3 189 ALORRA

EL ARCO, 2. ESLABA

ES-46 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, CARMEN 1747,00 3 229 B OLIBONDOAK

INMACULADA, 18. ESLABA

ES-47 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 1.003,00 3 230 ALORRA

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-48 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, CARMEN 1.118,00 3 229 C LARREAK

INMACULADA, 18. ESLABA

ES-49 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, CARMEN 1.603,00 3 229 A ALORRA

INMACULADA, 18. ESLABA

ES-50 BARIAIN OJER, JESUS 428,00 3 1510 A ALORRA

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-51 BARIAIN OJER, JESUS 333,00 3 1510 B LARREAK

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-52 ELDUAYEN LECUMBERRI, FLORENCIO 178,00 3 228 ALORRA

BAIONA ZEHARKALEA, 4-4.A B. IRUÑA

ES-53 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 1873,00 3 325 A ALORRA

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-54 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 829,00 3 328 ALORRA

IRIGOYEN, 10. ZARE

ES-55 AYAPE MARTINEZ-AZAGRA, FRANCISCO JAVIER 748,00 3 325 B LARREAK

INMACULADA, 16. ESLABA

ES-56 SANTAQUITERIA ARMENDARIZ, MARIA 1633,00 3 327 ALORRA

INMACULADA, 39. ESLABA

ES-57 LERGA AZURZA, JESUS 1692,00 3 310 MAHASTIA

MEDIOS, 6. ESLABA

ES-58 PEREZ-LARRAZA ZABALETA, MIGUEL 1990,00 3 309 ALORRA

PLATERIA, 3. ESLABA

ES-59 LERGA ZARATIEGUI, JESUS JAVIER 176,00 3 446 MAHASTIA

MAYOR, 6. ESLABA

ES-60 PEREZ LECUMBERRI, CARMEN 387,00 3 308 ALORRA

KALE BERRIA, 23. IRUÑA

ES-61 GALAR LEOZ, JUAN ETA SOLA BARIAIN, MARIA 3.248,00 3 307 A ALORRA

NUEVA, 1. AGEZA

ES-62 GALAR LEOZ, JUAN ETA SOLA BARIAIN, MARIA 1.020,00 3 307 B LARREAK

NUEVA, 1. AGEZA

ES-63 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 273,00 3 337 D LARREAK

IRIGOYEN, 10. ZARE

ES-64 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 420,00 3 337 A MAHASTIA

IRIGOYEN, 10. ZARE

ES-65 LERGA LERGA, JESUS ETA JUAN SERAFIN 91,00 3 306 B LARREAK

MAYOR, 25. ESLABA

ES-66 LERGA LERGA, JESUS ETA JUAN SERAFIN 2.666,00 3 306 A ALORRA

MAYOR, 25. ESLABA

ES-67 SAMPER UCAR, JAVIER 259,00 3 262 MAHASTIA

SANTA BARBARA, 4. ESLABA

ES-68 ARDANAZ LERGA, FELIX MARIA 353,00 3 286 D ALORRA

PELLEJERIA, 2. ESLABA

ES-69 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 4.789,00 3 291 A MAHASTIA

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-70 ARDANAZ LERGA, FELIX MARIA 22,00 3 286 B ERAIKINA

PELLEJERIA, 2. ESLABA

ES-71 AYAPE BERRUEZO, MARIA 352,00 3 288 ALORRA

PLATERIA, 17. ESLABA

ES-72 LERGA ZARATIEGUI, JESUS JAVIER 224,00 3 287 OLIBONDOAK

MAYOR, 6. ESLABA

ES-73 LERGA ZARATIEGUI, JESUS JAVIER 317,00 2 399 MAHASTIA-OLIBONDOAK

MAYOR, 6. ESLABA

ES-74 AYAPE BERRUEZO, MARIA 71,00 2 400 ALORRA

PLATERIA, 17. ESLABA

ES-75 SAMPER UCAR, JAVIER 3.366,00 3 289 ALORRA

SANTA BARBARA, 4. ESLABA

ES-76 SAMPER UCAR, JAVIER 955,00 3 290 ALORRA

SANTA BARBARA, 4. ESLABA

ES-77 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 309,00 3 291 D LARREAK

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-78 AISA INDURAIN, JOSE MIGUEL ETA

ZUAZU ZUAZU, MARIA ANGELES 70,00 3 292 A ALORRA

INMACULADA, 32. ESLABA

ES-79 CASTILLO DEL HUARTE, JOSE 1.458,00 3 294 ALORRA

EL ARCO, 2. ESLABA

ES-80 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 1.501,00 2 408 ALORRA

IRIGOYEN, 10. ZARE

ES-81 PEREZ-LARRAYA ZABALETA, JESUS 794,00 2 409 ALORRA

PLATERIA, 9. ESLABA

ES-82 PEREZ-LARRAYA ZABALETA, JESUS 454,00 3 295 MAHASTIA

PLATERIA, 9. ESLABA

ES-83 PEREZ-LARRAYA ZABALETA, JESUS 755,00 2 674 MAHASTIA

PLATERIA, 9. ESLABA

ES-84 LERGA ZARATIEGUI, JESUS JAVIER 1.192,00 2 673 MAHASTIA

MAYOR, 6. ESLABA

ES-85 SOLA APOSTUA, CARMEN 480,00 2 672 MAHASTIA

ISABEL.AREN ETORB. II, 16.4 E. DONOSTIA

ES-86 MARTINEZ-AZAGRA GARAYOA, FIDEL ETA JOSEFINA 305,00 2 671 B LARREAK

EL AIRE. ESLABA

ES-87 MARTINEZ-AZAGRA GARAYOA, FIDEL ETA JOSEFINA 2.278,00 2 671 A ALORRA

EL AIRE. ESLABA

ES-88 AYAPE RETA, MAXIMO 3.752,00 2 670 ALORRA

INMACULADA, 43. ESLABA

ES-89 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 2.804,00 2 669 B LARREAK

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-90 ARDANAZ LERGA, FELIX MARIA 479,00 2 639 B LARREAK

PELLEJERIA, 2. ESLABA

ES-91 ARDANAZ LERGA, FELIX MARIA 3.162,00 2 639 A ALORRA

PELLEJERIA, 2. ESLABA

ES-92 VALENCIA GORRIZ, JOSE 1.626,00 2 638 MAHASTIA

LA FUENTE, 1. ESLABA

ES-93 ARDANAZ, JOSE 1.500,00 2 637 LARREAK

ESLABA

ES-94 BARIAIN OJER, JESUS 606,00 2 635 D LARREAK

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-95 BARIAIN OJER, JESUS 3.042,00 2 635 A MAHASTIA

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-96 ESLABAKO UDALAREN HERRILURRAK 2.472,00 2 634 LARREAK

INMACULADA, 11. ESLABA

ES-97 BARIAIN OJER, JESUS 217,00 2 635 C ALMENDRONDOAK

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-98 ESLABAKO UDALAREN HERRILURRAK 630,00 2 632 LARREAK

INMACULADA, 11. ESLABA

ES-99 ESLABAKO UDALAREN HERRILURRAK 302,00 2 633 LARREAK

INMACULADA, 11. ESLABA

ES-100 BARIAIN OJER, JESUS 349,00 2 635 B ALMENDRONDOAK

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-101 BARIAIN OJER, CANDIDO FELIX 738,00 2 631 ALORRA

MEDIOS, 8. ESLABA

ES-102 LERGA LERGA, JESUS ETA JUAN SERAFIN 3.978,00 2 628 ALORRA

MAYOR, 25. ESLABA

ES-103 ARDANAZ LERGA, BUENVENTURA 1.155,00 2 629 MAHASTIA

PLATERIA, 2. ESLABA

ES-104 RODRIGUEZ BARIAIN, FIDEL 61,00 2 586 B LARREAK

EL ARCO, 7. ESLABA

ES-105 GONZALEZ ZARATIEGUI, JOAQUIN 3.326,00 2 627 ALORRA

INMACULADA, 34. ESLABA

ES-106 RODRIGUEZ BARIAIN, FIDEL 7.734,00 2 586 A MAHASTIA

EL ARCO, 7. ESLABA

ES-107 ARDANAZ SAGÜES, JOSE JAVIER 5.145,00 2 585 ALORRA

INMACULADA, 2. ESLABA

ES-183 LERGA LERGA, JESUS ETA JUAN SERAFIN 3,00 3 166 B LARREAK

MAYOR, 25. ESLABA

EZPOROGIKO MUGAPEA

ES-108 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 2.343,00 12 106 ALORRA

AGEZA

ES-109 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.724,00 12 105 ALORRA

AGEZA

ES-110 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 712,00 12 104 ALORRA

AGEZA

ES-111 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 7.039,00 12 96 A LARREAK

AGEZA

ES-112 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 6.876,00 12 107 ALORRA

AGEZA

ES-113 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 408,00 12 110 ALORRA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-114 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 619,00 12 120 LARREAK

AGEZA

ES-115 BEAUMONT IRIARTE, LEONOR 5.733,00 12 109 ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

EGEA BEAUMONT, FERNANDO

ABADIA, 3. AGEZA

ES-116 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 5.714,00 12 124 MAHASTIA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-117 PATERNAIN IZAGUIRRE, LIDIA 3.259,00 12 128 MAHASTIA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-118 PATERNAIN IZAGUIRRE, LIDIA 3.227,00 12 127 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-119 PEREZ BAZTAN, JOSE MARIA 3.233,00 12 372 B MAHASTIA-OLIBONDOAK

SANTA MARINA, 1. AGEZA

ES-120 PEREZ BAZTAN, JOSE MARIA 24,00 12 372 C ERAIKINA

SANTA MARINA, 1. AGEZA

ES-121 PEREZ BAZTAN, JOSE MARIA 5.422,00 12 372 A MAHASTIA-OLIBONDOAK

SANTA MARINA, 1. AGEZA

ES-122 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 538,00 12 375 ALORRA

AGEZA

ES-123 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.085,00 12 374 LARREAK

AGEZA

ES-124 GALAR LEOZ, RAIMUNDO 919,00 12 401 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-125 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 919,00 12 400 ALORRA

AGEZA

ES-126 GALAR LEOZ, RAIMUNDO 6.350,00 12 399 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-127 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 101,00 12 398 ALORRA

AGEZA

ES-128 BEAUMONT IRIARTE, LEONOR 4.508,00 12 396 A ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

EGEA BEAUMONT, FERNANDO

ABADIA, 3. AGEZA

ES-129 BEAUMONT IRIARTE, LEONOR 38,00 12 396 B LARREAK

SAN ANDRES. AGEZA

EGEA BEAUMONT, FERNANDO

ABADIA, 3. AGEZA

ES-130 MORIONES TIEBAS, MARIA ISABEL 10.450,00 12 394 A ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-131 MORIONES TIEBAS, MARIA ISABEL 834,00 12 394 B LARREAK

SANTA MARINA. AGEZA

ES-132 PATERNAIN IZAGUIRRE, LIDIA 342,00 12 392 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-133 GOYA SOLA, ANGEL MARIA

TORRALBA DEL RIO, 6,3.A C. IRUÑA 992,00 12 392 ALMENDRONDOAK

ES-13 GOYA SOLA, ANGEL MARIA

TORRALBA DEL RIO, 6,3.A C. IRUÑA 341,00 9 212 ALORRA

ES-135 MORIONES TIEBAS, MARIA ISABEL 23,00 9 213 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-136 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 2.801,00 9 225 A ALORRA

INMACULADA, 56. ESLABA

ES-137 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.545,00 9 224 LARREAK

AGEZA

ES-139 IZCO RONCAL, TERESA 391,00 9 221 ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

ES-140 IZCO RONCAL, TERESA 303,00 9 227 ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

ES-141 IZCO RONCAL, TERESA 322,00 12 404 ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

ES-142 GALAR LEOZ, RAIMUNDO 36,00 12 403 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-143 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 3.022,00 9 215 A ALORRA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-144 ISTURIZ FLAMARIQUE, GENARO 2.083,00 9 217 MAHASTIA

LA PLAZA. ZARE

ISTURIZ FLAMARIQUE, PEDRO

CTRA. MORIONES. ZARE

ISTURIZ FLAMARIQUE, JOAQUIN

MECA, 18. ZARE

ES-145 URRICELQUI AZCARATE, BRUNO 2.187,00 9 218 ALORRA

LA PLAZA. ZARE

ES-146 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 3.840,00 9 165 ALORRA

AGEZA

ES-147 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.108,00 9 167 LARREAK

AGEZA

ES-148 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 2.237,00 9 164 LARREAK

AGEZA

ES-149 MURUZABAL ARLEGUI, FRANCISCO JAVIER 3.592,00 9 163 ALORRA

MAYOR, 3. ZARE

ES-150 BEAUMONT IRIARTE, LEONOR 6.169,00 9 162 A ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

EGEA BEAUMONT, FERNANDO

ABADIA, 3. AGEZA

ES-151 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 7,00 9 232 MAHASTIA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-152 PATERNAIN IZAGUIRRE, LIDIA 377,00 9 175 ALORRA

SANTA MARINA. AGEZA

ES-153 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 203,00 9 176 LARREAK

AGEZA

ES-154 BEAUMONT IRIARTE, LEONOR 1.896,00 9 160 ALORRA

SAN ANDRES. AGEZA

EGEA BEAUMONT, FERNANDO

ABADIA, 3. AGEZA

ES-155 APESTEGUIA MORIONES, FELICISIMA 4.932,00 9 161 MAHASTIA

SAN ESTEBAN. ZARE

ES-184 LAFUENTE BAZTAN, JESUS JENARO 7,00 12 129 MAHASTIA

IRIGOYEN, 10. ZARE

ES-185 MORIONES TIEBAS, MARIA ISABEL 408,00 12 395 LARREAK

SANTA MARINA. AGEZA

ES-186 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 9,00 12 21 ERAIKINA

AGEZA

ES-187 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 762,00 9 215 B ALORRA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-188 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 2,00 12 373 MAHASTIA

AGEZA

ES-189 MARCO ZARATIEGUI, EMILIO 80,00 9 225 B BILTEGIA

VICTORIA, 24. LERGA

APESTEGUIA BAZTAN, GAUDENCIA

NUEVA, Z.G. AGEZA

ZAREKO MUGAPEA

ES-156 BEPERET REMON, MARTINA 3.433,00 4 351 ALORRA

TENOR FLETA, 32-9.A C. ZARAGOZA

ES-157 AZCARATE DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 1.963,00 4 352 A MAHASTIA

IRIGOYEN, 7. ZARE

ES-158 AZCARATE DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 216,00 4 352 B MAHASTIA

IRIGOYEN, 7. ZARE

ES-159 AZCARATE DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 2.465,00 4 353 ALORRA

IRIGOYEN, 7. ZARE

ES-160 ANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 1.594,00 3 366 A ALORRA

CUATRO ESQUINAS. ZARE

ES-161 MORIONES SOLA, ISIDRO LUCIO 2.674,00 3 365 A MAHASTIA

SAN ESTEBAN, 8. ZARE

ES-162 SAGÜES BAZTAN, MAXIMO 7.999,00 4 359 ALORRA

CANTON, 6. ZARE

ES-163 MURUZABAL ARLEGUI, FRANCISCO JAVIER 1.424,00 4 360 MAHASTIA

MAYOR, 3. ZARE

ES-164 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 1.338,00 4 362 A ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1. IRUÑA

ES-165 SAGÜES BAZTAN, MAXIMO 7.118,00 4 367 B ALORRA

CANTON, 6. ZARE

ES-166 SAGÜES BAZTAN, MAXIMO 4.113,00 4 367 A MAHASTIA

CANTON, 6. ZARE

ES-167 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 3.530,00 4 366 A LARREAK

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-168 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 2.296,00 4 366 B LARREAK

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-169 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 993,00 3 340 LARREAK

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-170 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 607,00 3 424 LARREAK

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-171 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 234,00 4 364 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1. IRUÑA

ES-172 SOLA BUSTINCE, MARIA ILUMINADA 237,00 1 468 ALORRA

TEODORO OCHOA DE ALDA, 13-3.A B. IRUÑA

ES-173 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 676,00 5 750 B LARREAK

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-174 ZAREKO UDALAREN HERRILURRAK 449,00 5 750 A ALORRA

LA PLAZA, 7. ZARE

ES-175 SAGÜES IRIARTE, TRINIDAD 1.302,00 1 467 ALORRA

MECA, 6. ZARE

ES-176 IMIRIZALDU ARDANAZ, MARIA CONCEPCION ETA ROSARIO 2.800,00 1 466 ALORRA

GOROABE, 31-2.A C. IRUÑA

ES-177 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 753,00 1 692 LARREAK

SAN IGNAZIO ETORB., 3. IRUÑA

ES-178 SAGÜES IRIARTE, TRINIDAD 55,00 5 748 A ALORRA

MECA, 6. ZARE

ES-179 MURUZABAL ARLEGUI, FRANCISCO JAVIER 361,00 5 747 MAHASTIA

MAYOR, 3. ZARE

ES-180 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 775,00 5 691 LARREAK

SAN IGNAZIO ETORB., 3. IRUÑA

ES-181 PEREZ-IRIARTE SOBET, MARIA ROSARIO 120,00 5 751 A ALORRA

SAN ESTEBAN, 7. ZARE

ES-182 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 532,00 5 690 LARREAK

SAN IGNAZIO ETORB., 3. IRUÑA

ALDI BATEKO OKUPAZIOAK UKITUTAKO LURZATIAK

ESLABAKO MUGAPEA

ES-75 SAMPER UCAR, JAVIER 3.366,00 2.139,00 3 289 ALORRA

SANTA BARBARA, 4. ESLABA

EZPOROGIKO MUGAPEA

ES-136 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 2.801,00 5.296,00 9 225 A ALORRA

INMACULADA, 56. ESLABA

ZAREKO MUGAPEA

ES-171 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

(ALTXONBIDEAK) 234,00 3.957,00 4 364 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1. IRUÑA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

ESLABAKO MUGAPEA

ES-80 GUILLEN AYAPE, JESUS ANGEL 1,00 4,00 TELEFON. 2 408 ALORRA

INMACULADA, 56. ESLABA

EZPOROGIKO MUGAPEA

ES-113 BASTERRA CABODEVILLA, JERONIMO 4,5 TELEFON. 12 110 ALORRA

SANTA MARINA, 8. AGEZA

ES-125 AGEZAKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 4,00 16,00 TELEFON. 12 400 ALORRA

AGEZA

Iragarkiaren kodea: C3201606