42. ALDIZKARIA - 2003ko apirilaren 4a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

196/2003 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia egitea, Gares-Lizarra tartea" proiektuan aurreikusitako Allozko mailegu-aldea ustiatu eta berritzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera ematen du "Iruña-Logroño autobia egitea, Gares-Lizarra tartea" proiektuak dioenez zola emateko materialak "Allozko mailegu-aldetik" aterako direla. Mailegu-alde hau NA-7171 errepidearen eskuinaldean dago, Allozko urtegira doan errepidearen eskuinaldean alegia. Mailegu-aldean alorrak daude, eta sualuka olibondoak. Mailegua ustiatzeko erabili behar diren bideak oraingoak dira, behar bezala egokituta eta sendotuta.

Hori horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. "Iruña-Logroño autobia egitea, Gares-Lizarra tartea" proiektuan aurreikusitako Allozko mailegu-aldea ustiatu eta berritzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea. Aipatu zerrenda, ebazpen honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunez, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Deierriko eta Ziraukiko udaletxeetan eta Allozko, Lorkako eta Lakarko kontzejuetxeetan.

2. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

3. Ebazpen honen berri ematea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Deierriko eta Ziraukiko udalei eta Allozko Kontzejuari, zeinei lurzatien planoen kopia bana bidaliko baitzaie, bidezko ondorioetarako.

Iruñean, bi mila eta hiruko martxoaren hamazazpian._Herri Lan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ALDI BATEKO OKUPAZIOA

DEIERRIKO UDALERRIA

MIGUEL ANGEL SOTO ANDUEZA 9.100 6 403 ALORRA

SANTA ENGRACIA KALEA, 36 - LAKAR

ZIRAUKIKO UDALERRIA

EZEZAGUNAK 847 7 73 LARREAK

LEONOR ANDUEZA 1.271 7 74 LARREAK

ZIRAUKI

PRIMITIVO VIDAURRE ANDUEZA 5.538 7 78 LARREAK

NAVARRERIA KALEA, 15 - LORKA

JUANA MARIA PEREZ-CIRIZA ARBIZU 21.528 7 709 ALORRA

NAVARRERIA KALEA, 14 - LORKA

AMADO NICOLAS URRA 1.620 7 714A ALORRA

PLACETA KALEA, 14 - LORKA 2.343 7 714B OLIBADIA

CARMELO UNANUA MARTINEZ 17.890 7 715 ALORRA

KALE NAGUSIA, Z.G. - LORKA 2.241 7 715 OLIBADIA

JOSE MANUEL GARRIZ BERMEJO 1.970 7 716 ALORRA

CARROS KALEA, 13 - ZIRAUKI

ALBERTO ELIAS SOTO IRIGOYEN 3.756 7 717 ALORRA

SANTA ENGRACIA KALEA, 32 - LAKAR

MIGUEL ANGEL SOTO ANDUEZA 6.689 7 718 ALORRA

SANTA ENGRACIA KALEA, 36 - LAKAR

ALBERTO ELIAS SOTO IRIGOYEN

SANTA ENGRACIA KALEA, 32 - LAKAR

NICOLAS AZANZA LOITEGUI 14.478 7 719 ALORRA

KALE NAGUSIA, 7 - ALLOTZ

FRANCISCO JAVIER OTAZU PEREZ-CIRIZA 6.821 7 720 ALORRA

SANTA BEATRIZ KALEA, 4 - LIZARRA 4.689 7 720 OLIBADIA

JOSE JAVIER LOGROÑO ARMENDARIZ 20.174 7 721 ALORRA

PLAZA KALEA, 9 - LORKA

JOSE ECHEVERRIA URRA 4.766 7 722 ALORRA

KALE NAGUSIA, Z.G. - LORKA 2.774 7 722 OLIBADIA

FRANCISCO ATAUN MUNARRIZ 8.290 7 723 ALORRA

NAVARRERIA KALEA, 3 - LORKA 3.316 7 723 OLIBADIA

1.021 7 723 LARREAK

ZIRAUKIKO HERRILURRAK 3.413 7 724 ALORRA

KONSTITUZIO PLAZA, 1 - ZIRAUKI 4.203 7 724 LARREAK

Iragarkiaren kodea: C3077054