25. ALDIZKARIA - 2003ko otsailaren 26a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

98/2003 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Zaragoza-Altsasu lineako trenbide pasagunea kentzea 148/148 k.p.an, Barasoaingo udal mugapean" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman, desjabetzapen espedientea hasi eta proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak txostena aurkeztu du, "Zaragoza-Altsasu lineako trenbide pasagunea kentzea 148/148 k.p.an, Barasoaingo udal mugapean" egiteko proiektu teknikoa onets dadin. Aurrekontua 1.227.312,56 eurokoa da, eta 8 hilabetean egin behar dira lanak.

Egin beharreko lanak, laburbildurik, honakoak dira: han dagoen bidea, NA-121 errepidearekiko paraleloa, egokitzea trenbideko pasagunetik hondakin uren araztegirainoko tartean. Handik bide berri bat aterako da, 5 metro zabal eta 400 metro luze, San Miguelgo bidearekin elkartzeko. Zidakos ugaldea gurutzatzeko zubi berri bat eginen da eta trenbidea gurutzatzeko pasagune goratu bat eraikiko da 147/816 k.p.an, egungo pasagunetik 330 bat metro hegoaldera. Bukatzeko, proiektuak San Miguel bideko 900 bat metro egokitzea ere aurreikusten du.

Proiektua gauzatzeko egin zen azterlan hidrologikoaren emaitzekin bat, Arizpeleta errekari gainezkabidea eginen zaio, 3 metro zabal, 1,5 metro altu eta 200 metro luze. Horrek, euria barra-barra egiten duelarik, ura biltzea galaraziko du eta proiektatutako obraren mantentze lanak erraztuko ditu.

Halaber, obrek ukitzen dituzten sarbide, zerbitzu eta instalazio guztiak lehen zeuden moduan uzteko asmoa dago.

Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak bere txostenean adierazten du gaurgeroz kudeatzen ari direla zenbait erakundetan (Ebroko Konfederazio Hidrografikoa, Sustapen Ministerioa eta RENFE) proiektuko obrak egiteko behar diren baimen eta onespenak.

Azkenik, aipatu Zerbitzuak txostenean adierazi du komeni dela lanek ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedienteari hasiera ematea, gai honetako programazioarekin bat proiektu honen obrak 2003. urte honetan has daitezen.

Horrenbestez, Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen Foru Legearen 36.2 artikuluak emandako ahalmenak erabiliz, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren urriaren 7ko 3912/1999 Foru Aginduak emandakoez baliaturik,

EBATZI DUT:

1. "Zaragoza-Altsasu lineako trenbide pasagunea kentzea 148/148 k.p.an, Barasoaingo udal mugapean" egiteko proiektu teknikoa onestea. Aurrekontua 1.227.312,56 eurokoa da, eta 8 hilabetean egin behar dira lanak.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Aipatu proiektua eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea 20 egun baliodunez, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dute proiektuaren ale bat Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuan eta Barasoaingo Udaletxean.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpena jakinaraztea Barasoaingo Udalari, zeini proiektuaren ale bat igorri baitzaio, Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuari eta Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari (Desjabetzapen Atala), behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta hiruko otsailaren seian._Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

Zaragoza-Altsasu lineako trenbide pasagunea kentzea 148/148 k.p.an, Barasoaingo udal mugapean

1._Behin betikoz ukitutako ondasun eta eskubideen banan-banako zerrenda zehaztua

01 ALDUAN, SOLA, LUIS CATALAIN KARRIKA 1271 3 18 A ALORRA

ALDUAN, ARRICIBITA,LUIS Mª EGIPTOKO AMA BIRJINA KARRIKA, 13 (BARASOAIN)

02 BARASOAINGO UDALAREN HERRILURRAK KONSTITUZIO PLAZA (BARASOAIN) 327 3 15 A LARREAK

03 ERICE, NAVARLAZ, FELIX ABADIA KARRIKA,12 (BARASOAIN) 2338 3 14 A ALORRA

04 ERICE, NAVARLAZ, FELIX ABADIA KARRIKA,12 (BARASOAIN) 459 3 14 B ALORRA

05 ECHAPARE, GONZALEZ, CESAR ZARANGULLO KARRIKA (BARASOAIN) 894 3 8 ALORRA

06 RENFE, NAFARROAKO ONDASUNAREN BURUTZA GELTOKIKO KARRIKA, Z.G. (IRUÑA) 371 1 22 LARREAK

07 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 938 1 12 ALORRA

08 ERICE, NAVARLAZ, PEDRO JOSE EGIPTOKO AMA BIRJINA KARRIKA (BARASOAIN) 759 1 13 ALORRA

09 ARRICIBITA, IMIZCOZ, MARIA MERCEDES (GARINOAIN) 739 1 14 ALORRA

10 BARASOAINGO UDALAREN HERRILURRAK KONSTITUZIO PLAZA (BARASOAIN) 295 1 3 LARREAK

11 LIBERAL, IZCO, PABLO KARRIKA NAGUSIA (GARINOAIN) 4640 1 205 ALORRA

12 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 101 1 204 HIRIKOA

13 LIBERAL, IZCO, PABLO KARRIKA NAGUSIA (GARINOAIN) 1531 1 18 ALORRA

14 BARASOAINKO UDALAREN HERRILURRAK KONSTITUZIO PLAZA (BARASOAIN) 620 1 19 LARREAK

15 ERICE, NAVARLAZ, FELIX ABADIA KARRIKA,12 (BARASOAIN) 1296 1 21 ALORRA

16 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 530 1 23 D ZUHAZTIAK

17 ZARATIEGUI, FURTADO, JUAN EGIPTOKO AMA BIRJINA KAR., 16-1 (BARAS.) 37 1 16 BARATZEAK

18 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 151 1 23 A ALORRA

19 RENFE, NAFARROAKO ONDASUNAREN BURUTZA GELTOKIKO KARRIKA, Z.G. (IRUÑA) 346 3 7 LARREAK

20 FLAMARIQUE, LIBERAL, JOSE IRATXEKO M. KARRIKA, 2-5 (IRUÑA) 24 3 10 A BARATZEAK

21 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 346 3 11 ALORRA

22 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 13 3 13 ALORRA

2._Obraren biltegitako izanen diren aldi baterako ukitutako ondasun eta eskubideen banan-banako zerrenda zehaztua:

07 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 1577 1 12 ALORRA

08 ERICE, NAVARLAZ, PEDRO JOSE EGIPTOKO AMA BIRJINA KARRIKA (BARASOAIN) 1283 1 13 ALORRA

09 ARRICIBITA, IMIZCOZ, MARIA MERCEDES (GARINOAIN) 1173 1 14 ALORRA

21 GALMACCI, ALDAZ, LORENZO FORUEN PLAZA, 2 (BARASOAIN) 1549 3 11 ALORRA

Iragarkiaren kodea: A0301484