72. ALDIZKARIA - 2002ko ekainaren 14a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

101/2002 FORU DEKRETUA, maiatzaren 13koa, presakoa deklaratzen duena ondoko proiektuetako obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: "Iruñeko hegoaldeko sarbidea, Cordovillako (2,4 k.p.tik 3,7ra) eta Noaingo (4,850 k.p.tik 5,550ra) tarteak", "Fustiñana eta Ribaforadada arteko errepidearen trazadura berria", "Iruñeko Ekialdeko Ingurubidearen gainean oinezkoendako 2 pasabide eraikitzeko proiektua", "Itzako lotunea (A-15) Nafarroako Autobidean" eta "Tafalla Hegoaldeko lotunearen birmoldatze partziala A-15 Nafarroako Autobidean".

Herrilanetako zuzendari nagusiak urtarrilaren 16an emandako 62/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi zen teknika aldetik "Iruñeko hegoaldeko sarbidea, Cordovillako (2,4 k.p.tik 3,7ra) eta Noaingo (4,850 k.p.tik 5,550ra) tarteak" izeneko proiektua, eta jendaurrean jarri 2002ko urtarrilaren 30ean. Gero, proiektua bi puskatan banatu zen eta "Iruñeko hegoaldeko sarbidea, Cordovillako (2,4 k.p.tik 3,7ra) tartea" izenekoa Herrilanetako zuzendari nagusiaren apirilaren 29ko 443/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi, behin betikoz.

Herrilanetako zuzendari nagusiak urtarrilaren 28an emandako 130/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi zen teknika aldetik "Fustiñana eta Ribaforadada arteko errepidearen trazadura berria" izeneko proiektua, eta jendaurrean jarri 2002ko otsailaren 13an; Herrilanetako zuzendari nagusiaren apirilaren 8ko 348/2002 Ebazpenaren bidez onetsi zen behin betikoz.

Herrilanetako zuzendari nagusiak otsailaren 4an emandako 150/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi zen behin betikoz "Iruñeko Ekialdeko Ingurubidearen gainean oinezkoendako 2 pasabide eraikitzeko proiektua", azaroaren 7ko 941/2001 Ebazpenaren bidez jendaurrean jarria.

Herrilanetako zuzendari nagusiak otsailaren 28an emandako 233/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi zen teknikoki "(A-15) Nafarroako Autobideko Itzako lotunea" eraikitzeko proiektua, eta 2002ko martxoaren 13an jendaurrean jarri.

Herrilanetako zuzendari nagusiak otsailaren 28an emandako 234/2002 Ebazpenaren bitartez onetsi zen teknikoki "Tafalla Hegoaldeko lotunearen birmoldatze partziala A-15 Nafarroako Autobidean" egiteko proiektua, eta 2002ko martxoaren 15an jendaurrean jarri. Herrilanetako zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 440/2002 Ebazpenaren bidez onetsi zen behin betikoz.

Handia da konpondu gogo diren errepideetako trafiko dentsitatea eta egundoko premia dago tarte horiek aldatzeko istripuak galarazteko eta ikuspena hobetzeko. Horregatik, lehenbailehen egin behar dira obrak eta, beraz, behar diren lurrak eskuratzeko tramiteak arintzearren, presakoa deklaratu behar da ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa. Hori guztia, Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 57 b) artikuluan eta Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52.ean emandako ahalmenak erabiliz, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta biko maiatzaren hamahiruko bilkuran hartu Erabakiarekin bat etorriz,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Presakoa deklaratzea ondoko proiektuetako obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: "Iruñeko hegoaldeko sarbidea, Cordovillako (2,4 k.p.tik 3,7ra) eta Noaingo (4,850 k.p.tik 5,550ra) tarteak", "Fustiñana eta Ribaforadada arteko errepidearen trazadura berria", "Iruñeko Ekialdeko Ingurubidearen gainean oinezkoendako 2 pasabide eraikitzeko proiektua", "Itzako lotunea (A-15) Nafarroako Autobidean" eta "Tafalla Hegoaldeko lotunearen birmoldatze partziala A-15 Nafarroako Autobidean"

2. artikulua. 600.000 euroko gastua kalkulatzea, ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko (laguntza teknikoa barne). Hortik, "Lur desjabetzea azpiegituretarako" izeneko 611000-61340-6001-513400 kontusailaren kargura ordainduko dira 200.000 euro, 2001etik 2002ra luzatu aurrekontutik, eta gainerakoa, 400.000 euro, 2003ko kontusail baten kargura.

AZKEN XEDAPENA

Foru Dekretu honek Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Iruñean, bi mila eta biko maiatzaren hamahiruan.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Miguel Sanz Sesma.-Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, José Ignacio Palacios Zuasti.

Iragarkiaren kodea: A0205607