78. ALDIZKARIA - 2001eko ekainaren 27a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

508/2001 EBAZPENA, ekainaren 8koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onespen teknikoa ematen zaio "Iruñeko ipar sarbide berria egiteko proiektua, Ezkabako tunelen bidez" izeneko proiektuari eta jendaurrean jartzen da hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda, Ebazpen honen eranskin gisa ageri dena. Halaber, ekainaren 24ko 508/2000 Ebazpena indarrik gabe uzten da.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "Iruñeko ipar sarbide berria egiteko proiektua, Ezkabako tunelen bidez" izeneko proiektua aurkeztu du, onets dezaten. Halaber, proposatu du ekainaren 24ko 508/2000 Ebazpena indarrik gabe uztea. Horren bidez "Ezkabako tunelen sarbiderako iparraldeko ingurabidean biribilgune berria egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen.

Trazadurako proiektua garatu aurreko fase gisa, aukera batzuk aztertu ziren. Horretan oinarrizko hiru trazadura hartu ziren aintzakotzat. Horren ondorioz, obra egiteko hautaturiko aukera Sertecta S.A.k eta Eyser S.A.k osaturiko aldi baterako enpresa batasunari esleitu zitzaion, abenduaren 16ko 4794/1998 Foru Aginduaren bidez, Proiektu Atalak zuzendurik.

Nafarroako Gobernuak, 2000ko maiatzaren 15eko Erabakiaren bidez, Ezkabako tuneletako trazadurarako udalez gaindiko proiektua onetsi zuen, alegia, 3. aukera, "Iruñeko ipar sarbide berrirako aukeren azterlana, Ezkabako tunelen bidez" izenekoa.

Hautaturiko aukera, proiektuan garatu dena, hirugarrena da, eta Ezkaba mendiaz bi aldeetan dagoen biribilgune banak osatua dago. Biribilguneak bi tunelek lotzen dituzte (bi noranzkoetan banak). 800 m- luze dira eta Ezkaba mendia zeharkatzen dute, N155S orientazioarekin.

Iruña aldeko biribilgunea Iparraldeko Ingurabidean (NA-32 errepidean) dago, Burlatako eta Ospitale Psikiatrikoko biribilguneen artean. 30 m-ko erradioa du, 200 m- luze den autobia tarte batekin eta zabalera aldakorreko mediana batekin segitzen du eta 800 m-ko tunel batekin lotzen du autobiako galtzada bakoitza. Oin-planoa ia zuzena da. Tunela iparraldetik bukatzen da. Ultzama erreka bi galtzadetatik zubi banarekin zeharkatzen da. Autobia 30 m-ko erradioa duen biribilgune batean bukatzen da, N-121 errepidean.

Arreko biribilgune berri horretan, N-121 errepidean, adar hauek biltzen dira:

-Lehenbiziko biak Ezkabako tuneletatik heldu dira.

-Hirugarrena N-121 errepidearekin lotzen da, Ekialdeko Ingurabiderantz. Ultzama erreka zeharkatu beharko du beste zubi batekin eta mantso doazen ibilgailuetarako beste errei batez hornitu da.

-Laugarrena N-121 errepide zaharreraino doan zuzeneko bide bat da, alegia, Arreko industrialderaino. Errepide horretako bidegurutzea biribilgune itxi batekin konpondu da.

-Bosgarrena gaurko N-121 errepidearekin lotzen da (Belaterantz). Adar hau Azotz zeharkatzean aldatu egiten da, ezkerreko birak eta zeharkako bidegurutzea kenduz. Horrekin batera dezelerazio eta azelerazioko bi bide sortzen dira, eskuineko biretarako.

-Seigarren adarra Azotza doa.

-Tunelek 5,63 m-ko sekzio biribila dute. Horrek ahalbidetzen du 3,50 m-ko bi erreiko plataforma bat, 0,50 m-ko bi bazterbide eta 0,75 m-ko bi espaloi egitea. Bi tuneletako barnealdeko pinoien arteko aldea gutxi gora behera 24 m-koa da.

Tunelak jantzi asmo dira eta instalazio hauekin hornitu:

-Suteen kontrako sarearekin.

-Argiteria eta airetzearekin.

-Zutoin lagungarriekin eta megafoniarekin.

-Gorabeherak atzemateko sistemarekin.

-Seinale, CCTV, energia eta estazio urrunen sistemekin.

-Iruñeko kontrol zentrora eta sare nagusira egokitzeko sistemarekin.

Bi tunelak lotzeko galeria bat gaineratu zaie tunelei, larrialdi batean pertsonak sartu eta atera ahal izateko.

Drenatze obretarako, Ultzama errekaren gaineko hiru zubiak eta N-121 errepideko (Azozko bidegurutzeko) lur azpiko pasabide bat ditugu.

Zubiak aurretik tenkaturiko lauza jarraitu batek osaturiko taula batean daude eta ezaugarri hauek dituzte:

1. egitura (Arretik Iruñera), 20+43+20 m-ko hiru tarte, 83 m-luze.

2. egitura (Iruñetik Arrera), 10+40+25 m-ko hiru tarte, 75 m-luze.

3. egitura (N-121eko saihesbidea), 14+30+14 m-ko hiru tarte, 58 m-luze.

Ukituriko zerbitzu hauek aldatu nahi dira: hornidurako hodieria bat eta saneamenduko beste bat, biak SCPSArenak; goi tentsioko linea elektriko batzuk, Iberdrolarenak eta partikularrak; eta gas hodieria bat, ENAGASena.

Inguruneko paisajea kontuan hartu da, obra egindakoan atsegina izan dadin, trazadura moldatuz, landareak ereinez eta saihesbideetako galtzada zaharra berreskuratuz.

Ingurumen zuzendari nagusiak, maiatzaren 4ko 1145/2000 Ebazpenaren bidez, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpenari adostasun txostena eman zion.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen Foru Legeko 36. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu dituen ahalmenak erabiliz, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7an emandako 3912/99 Foru Aginduaren bidez esleituriko eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. Ekainaren 24ko 508/2000 Ebazpena indarrik gabe uztea. Horren bidez "Ezkabako tunelen sarbiderako iparraldeko ingurabidean biribilgune berria egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen.

2. "Iruñeko ipar sarbide berria egiteko proiektua, Ezkabako tunelen bidez" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematea.

3. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea. Horien zerrenda Ebazpen honen eranskinean dago.

4. Proiektu hori eta ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea 20 egun balioduneko epean. Epe horretan, nornahik egoki iruditzen zaizkion ohar edo alegazioak aurkezten ahal ditu eta argitaratzen den zerrendan agertzen diren akatsak zuzentzeko beharrezko diren datuak idatziz aurkeztu. Horretarako, interesatuek lurzati-planoak aztertzen ahal dituzte Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Iruñeko, Burlatako, Atarrabiako eta Ezkabarteko Udaletxeetan.

5. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

6. Ebazpen hau jakinaraztea Iruñeko, Burlatako, Atarrabiako eta Ezkabarteko Udalei (lurzatietako planoen kopia bana bidaliko baitzaie), Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari eta Desjabetzapen Atalari behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko ekainaren zortzian.-Herrilan zuzendari nagusia, Álvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

"IRUÑEKO IPAR SARBIDE BERRIA EGITEKO PROIEKTUA, EZKABAKO TUNELEN BIDEZ"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda

IRUÑERRIKO UDALERRIA

PA-2 GUERENDIAIN PABOLLET, María Juana Joan XIII.a, 1-8 ezk.

IRUÑA 748,00 6 1928 Alorra

PA-3 ZABALZA MORAL, María Rosario Redín, 6 ezk.

IRUÑA 6.790,00 6 1929 Alorra

PA-4 IRIARTE IBAÑEZ, María Concepción San Juan Bautista

BURLATA 3.772,00 6 1930 Alorra

PA-5 SARASIBAR ESQUIROZ, Basilisa S. Cosme eta S. Damian, 3

ANTSOAIN

SARASIBAR ESQUIROZ, Pedro Mª Antsoaingo jaurerria

ANTSOAIN

SARASIBAR ESQUIROZ, Antsoaingo jaurerria

ANTSOAIN 1.552,00 6 1931 Alorra

PA-6 VIDAURRRETA GURBINDO, Marcos Nagusia, 97

ATARRABIA 1.040,00 6 1932 Alorra

PA-7 LARREA VISCARRET, Elisa Trinitatea, 18

ARRE 691,00 6 1933 Alorra

PA-8 EUGUI LOPEZ anai-arrebak Rodezno kondea, 7

IRUÑA 533,00 6 1934 Alorra

PA-9 MARTINICORENA GARCIA, Ascensión Lizarra, 8-7 D

IRUÑA 422,00 6 1784 Alorra

PA-12 VIDAURRETA GURBINDO, Marcos Nagusia, 97

ATARRABIA 613,00 6 1771 Alorra

PA-14 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

(Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura) Tutera, 20

IRUÑA 5.300,00 6 1769 Alorra

PA-15 SALCEDO IZU, Joaquín Rodezno kondea, 11-3D

IRUÑA 1.840,00 6 1773 Alorra

BURLATAKO UDALERRIA

BU-1 BURLATAKO UDALA San Juan, 1

BURLATA 972,00 1 240 Lurzorua

BU-2 BURLATAKO UDALA San Juan, 1

BURLATA 54,00 1 239 Lurzorua

BU-3 PROMOTORA INDUSTRIAL

VELATE, S.A. Zilbetiko M., 2-2

IRUÑA 141,00 1 267 Lurzorua

BU-4 CIA MERCAPIDE, José Luis Abejeras, 10-1 D

IRUÑA 509,00 1 1315 Lurzorua

BU-5 BURLATAKO UDALA San Juan, 1

BURLATA 3.016,00 1 238 Lurzorua

BU-6 SOLANO SOLANO, Atanasio Nagusia, 10, 5 C

BURLATA 840,00 1 1307 Eraikin txikia

BU-7 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 1

IRUÑA 870,00 1 237 Lurzorua

BU-8 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 1

IRUÑA 465,00 1 269 Lurzorua

BU-9 BURLATAKO UDALA San Juan, 1

BURLATA 1.404,00 1 1304 Lurzorua

BU-10 SOLANO SOLANO, Atanasio Nagusia, 10, 5 C

BURLATA 885,00 1 1306 Lurzorua

BU-11 PROMOTORA INDUSTRIAL

VELATE, S.A. Zilbetiko M., 2-2

IRUÑA 1.211,00 1 1308 Lurzorua

BU-12 CIA MERCAPIDE, José Luis Abejeras, 10-1 D

IRUÑA 502,00 1 1310 Lurzorua

BU-13 FERRER IRURZUN, Emilia, María

Eugenia, Inés eta Salvador Agoitz, 20, 2 C

IRUÑA 284,00 1 1311 Lurzorua

BU-14 FERRER IRURZUN, Emilia, María

Eugenia, Inés eta Salvador Agoitz, 20, 2 C

IRUÑA 137,00 1 1313 Lurzorua

BU-15 PROMOTORA INDUSTRIAL

VELATE, S.A. Zilbetiko M., 2-2

IRUÑA 202,00 1 1314 Lurzorua

BU-16 PROMOTORA INDUSTRIAL

VELATE, S.A. Zilbetiko M., 2-2

IRUÑA 561,00 1 1316 Lurzorua

EZKABARTEKO UDALERRIA (ARRE)

AR-1 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 362,00 15 759 Larreak

AR-2 ARREKO KONTZEJUAREN HERRILURRA Trinitatea Ibar-basoa

ARRE 1.341,00 15 686 Herrigunea

AR-3 GOICOECHEA GANUZA, Jesús Ultzama

ARRE 6.359,00 15 687 Larreak

AR-5 HUARTE ZALBA, Juana Las Hiedras, 2

ARRE 505,00 15 689 Larreak

AR-6 ERREA VISCARRET, Carmen Mutilnova, 65

MUTILOABEITI

ERREA VISCARRET, Inocencia Las Eras, 5, 1

ATARRABIA

ERREA VISCARRET, José María Uxueko Ama Birjina, 5-5 D

IRUÑA

ERREA VISCARRET, Martín José Irunlarrea, 51-8

IRUÑA

ERREA VISCARRET, Felisa Altobizkar mendia 7-11

IRUÑA

ERREA VISCARRET, Jesús Travesía I, 6-99

ARRE

ERREA VISCARRET, María Nieves Urrobi, 8-1 D

IRUÑA

ERREA VISCARRET, Natividad Av.Fuerzas Armadas, 8

ALGECIRAS 78,00 15 690 Larreak

AR-7 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 0,00 15 758 Larreak

AR-8 ERRO ZUGALDIA, María Socorro Cipriano Olaso, 10-4 ezk.

IRUÑA 1.482,00 15 684 Alorra

AR-9 ALVAREZ MARTIN, Ceferino Amaia, 25-D

IRUÑA

ALVAREZ MARTIN, Luis Erriberri, 29

IRUÑA 125,00 15 682 Alorra

AR-10 ARREKO KONTZEJUAREN HERRILURRA Trinitatea Soto

ARRE 1.031,00 15 685 Herri hustua

EZKABARTEKO UDALERRIA (ORIKAIN)

OR-1 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 0,00 12 527 Larreak

OR-2 ZUGALDIA ERRO, María Socorro Cipriano Olaso, 10-4 ezk.

IRUÑA 354,00 12 380 Alorra

OR-3 ALVAREZ MARTIN, Ceferino Amaia

IRUÑA

ALVAREZ MARTIN, Erriberri, 29

IRUÑA 284,00 12 405 Alorra

OR-4 GALAR REMIREZ-GANUZA, Luisa San Emeterio

ZIZUR TXIKIA 81,00 12 379 Alorra

OR-5 AGUINAGA AZCARATE, Gregorio Igeldea, 1

ARRE 1.264,00 12 381 Alorra

OR-6 GALAR REMIREZ-GANUZA, Luisa San Emeterio

ZIZUR TXIKIA 2.434 12 401 Alorra

OR-7 IRIBARREN IRIBARREN, María Inés Gartziarena

ORIKAIN 663,00 12 402 Alorra

OR-8 HUARTE ZABALZA, Carlos Irungo etorbidea, 32-2 D

ARRE

HUARTE ZABALZA, Fernando Irungo etorbidea, 32-1 I

ARRE

HUARTE ZABALZA, Miguel Anoz

ARRE 1.080,00 12 403 Alorra

OR-9 IRIBARREN IRIBARREN, María Inés Gartziarena

ORIKAIN 26,00 12 383 Alorra

OR-10 ITOIZ ORRADRE, María Carmen Santiago apostolua, 46

ORIKAIN

ITOIZ ORRADRE, María Pilar Ezkaba, 2-9

ATARRABIA 39,00 12 384 Alorra

OR-11 RONCAL ZOZAYA, María Laura Irunlarrea, 13-8 C

IRUÑA 69,00 12 385 Alorra

OR-12 RONCAL ZOZAYA, María Laura Irunlarrea, 13-8 C

IRUÑA 1.327,00 12 382 Alorra

OR-13 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 442,00 12 386 Alorra

OR-14 ITOIZ ORRADRE, María Carmen Santiago apostolua, 46

ORIKAIN

ITOIZ ORRADRE, María Pilar Ezkaba, 2-9

ATARRABIA 2.762,00 12 387 Alorra

OR-15 ISTURIZ GALDUROZ, Ulpiano Gaztelugibel, 7D-3B

IRUÑA

RIPODAS ISTURIZ, María Ascensión Ezkirotz, 20 bis-6 B

IRUÑA 777,00 12 388 Alorra

OR-16 ESLAVA EZCURRA, Pedro María Elurretako Ama Birjina, 1-2

IRUÑA 6.083,00 12 389 Alorra

OR-17 RONCAL ZOZAYA, María Laura Irunlarrea, 13-8 C

IRUÑA 1.795,00 12 400 Alorra

OR-18 ESLAVA EZCURRA, Pedro María Elurretako Ama Birjina, 1-2

IRUÑA 599,00 12 408 Alorra

OR-19 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 1.861,00 12 410 Alorra

OR-20 MARTINEZ ZUBIRI, Ana María Antso Azkarra, 71-18 G

IRUÑA 1.006,00 12 409 Larreak

OR-21 ESLAVA EZCURRA, Pedro María Elurretako Ama Birjina, 1-2

IRUÑA 36,00 12 426 Alorra

OR-22 RONCAL ZOZAYA, María Laura Irunlarrea, 13-8 C

IRUÑA 520,00 12 425 Alorra

OR-23 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 18,00 12 422 Alorra

OR-24 ESLAVA EZCURRA, Pedro María Elurretako Ama Birjina, 1-2

IRUÑA 209,00 12 424 Alorra

OR-25 ISTURIZ GALDUROZ, Ulpiano Gaztelugibel, 7D-3B

IRUÑA

RIPODAS ISTURIZ, María Ascensión Ezkirotz, 20 bis-6 B

IRUÑA 478,00 12 423 Alorra

OR-26 ISTURIZ GALDUROZ, Ulpiano Gaztelugibel, 7D-3B

IRUÑA

RIPODAS ISTURIZ, María Ascensión Ezkirotz, 20 bis-6 B

IRUÑA 338,00 12 413 Alorra

OR-27 ITOIZ ORRADRE, María Carmen Santiago apostolua, 46

ORIKAIN

ITOIZ ORRADRE, María Pilar Ezkaba, 2-9

ATARRABIA 176,00 12 412 Alorra

OR-28 ESLAVA EZCURRA, Pedro María Elurretako Ama Birjina, 1-2

IRUÑA 800,00 12 411 Alorra

OR-29 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 1.640,00 12 399 Alorra

OR-30 IRIBARREN IRIBARREN, María Inés Gartziarena

ORIKAIN 566,00 12 390 Alorra

OR-31 GALAR REMIREZ-GANUZA, Luisa San Emeterio

ZIZUR TXIKIA 630,00 12 391 Alorra

OR-32 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 3.790,00 12 396 Alorra

OR-33 RONCAL ZOZAYA, María Laura Irunlarrea, 13-8 C

IRUÑA 501,00 12 530 Alorra

OR-34 ITOIZ ORRADRE, María Carmen Santiago apostolua, 46

ORIKAIN

ITOIZ ORRADRE, María Pilar Ezkaba, 2-9

ATARRABIA 417,00 12 394 Alorra

OR-35 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 121,00 12 531 Alorra

OR-36 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 373,00 12 496 Alorra

OR-37 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 304,00 12 341 Alorra

OR-38 ISTURIZ GALDUROZ, Ulpiano Gaztelugibel, 7D-3B

IRUÑA

RIPODAS ISTURIZ, María Ascensión Ezkirotz, 20 bis-6 B

IRUÑA 24,00 12 337 Alorra

OR-39 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 68,00 12 342 Alorra

OR-40 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 2.709,00 12 349 Alorra

OR-41 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA Zumardiak

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ORIKAIN 534,00 12 392 Larreak

OR-42 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 3.576,00 12 528 Larreak

OR-43 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 616,00 12 378 Larreak

OR-44 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignazio, 3

IRUÑA 687,00 12 377 Zumardiak

OR-45 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 98,00 12 374

OR-46 ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ORIKAIN 2.382,00 12 376 Larreak

OR-47 GOICOECHEA GANUZA, Jesús Ultzama

ARRE 355,00 12 375 Larreak

"IRUÑEKO IPAR SARBIDE BERRIA EGITEKO PROIEKTUA, EZKABAKO TUNELEN BIDEZ"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK UKITUTAKO LURZATIAK

IRUÑEKO UDALERRIA

PA-2 GERENDIAIN PABOLLET, María

Juana Joan XIII.a, 1-8 ezk. Alorra

IRUÑA 555,00 6 1928 Larreak

PA-3 ZABALZA MORAL, María Rosario Redín, 2-6 ezk.

IRUÑA 1.443,00 6 1929 Alorra

PA-12 VIDAURRETA GURBINDO, Marcos Nagusia, 97

ATARRABIA 759,00 6 1771 Alorra

PA-13 CIA LAMANA, María Josefa SORAUREN 280,00 6 1772 Alorra

PA-14 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA Tutera, 20

IRUÑA 9.258,00 6 1769 Larreak

PA-15 SALCEDO IZU, Joaquín Rodezno kondea, 11-3 esk.

IRUÑA 945,00 6 1773 Alorra

EZKABARTEKO UDALERRIA (ARRE)

AR-3 GOICOECHEA GANUZA, Jesús Ultzama

ARRE 1.762,00 15 687 Larreak

AR-4 ARREKO KONTZEJUAREN HERRILURRA Trinitatea

ARRE 3.241,00 15 756 Berezko haritza

EZKABARTEKO UDALERRIA (ORIKAIN)

OR-44 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA Blas de la Serna

IRUÑA 1.050,00 12 377 Zumardiak

OR-45 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián Santiago apostolua, 41

ORIKAIN 1.525,00 12 374 Larreak

OR-46 ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ORIKAIN 198,00 12 376 Larreak

0R-47 ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ORIKAIN 260,00 12 375 Larreak

"IRUÑEKO IPAR SARBIDE BERRIA EGITEKO PROIEKTUA, EZKABAKO TUNELEN BIDEZ"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

IRUÑEKO UDALERRIA

PA-1 SOLA ZABALZA, Carlos

Redín, 2, 2-4 D

IRUÑA

SOLA ZABALZA,Luis

Fernando

Karmen, 35-2 esk.

IRUÑA 58 - 4 1035,00 Hustubideak 6 1776 Alorra

PA-2 GERENDIAIN PABOLLET, Juana

Joan XIII.a, 1 A-8 ezk.

IRUÑA 25 - - 490,00 Hustubideak 6 1928 Alorra

PA-2 GERENDIAIN PABOLLET, Juana

Joan XIII.a, 1 A-8 ezk.

IRUÑA 65 - - 960,00 Hornidura 6 1928 Alorra

PA-8 EUGUI LOPEZ anai-arrebak

Rodezno kondea, 7

IRUÑA 20 - - 200,00 Hornidura 6 1934 Alorra

PA-9 MARTINICORENA GARCIA, Ascensión

Lizarra, 8-7 D

IRUÑA 20 - - 175,00 Hornidura 6 1784 Alorra

PA-10 C.O.T.U.P.

Ubidea

IRUÑA 55 - - 566,00 Hornidura 6 1914 Alorra

PA-11 GARCIA MURU, Bienvenido

Armendáriz

ATARRABIA 8 - - 28,00 Hornidura 6 1770 Alorra

PA-13 CIA LAMANA, María Josefa

SORAUREN 8 - - 463,00 Hornidura 6 1772 Alorra

ATARRABIAKO UDALERRIA

VI-1 ATARRABIAKO UDALA

Nagusia, 22-1

ATARRABIA 25 - - 290,00 Hustubideak 1 718 Lurzorua

VI-2 VIGURIA GERENDIAIN,

Francisco Javier, M. Fernando,

Obdulina María, Iranzu eta

María Loreto

Joan XIII.a, 1

IRUÑA 30 - - 439,00 Hornidura 1 655 Alorra

VI-3 CAMPOS LARREY, María Victoria

Fuente del Hierro, 27

IRUÑA

EQUIZA INDURAIN, Francisco

José Mina

BURLATA

EQUIZA INDURAIN,

Sebastián Ramón

José Mina, 12-7 D

BURLATA

EQUIZA INDURAIN, Benita

Karrobide

ATARRABIA

EQUIZA INDURAIN, Julia

Karrobide

ATARRABIA 4 - - 40,00 Hornidura 1 475 Alorra

IRUÑEKO UDALERRIA

PA-15 SALCEDO IZU, Carlos

Rodezno kondea, 11, 3. esk. G.T.

IRUÑA 15 45 16 - Lur gainekoa 6 1773 Alorra

EZKABARTEKO UDALERRIA (ARRE)

AR-3 GOICOECHEA GANUZA, Jesús

Ultzama G.T.

ARRE 50 150 16 - Lur gainekoa 15 687 Larreak

AR-7 NAFARROAKO FORU

KOMUNITATEA

San Ignazio, 1 G.T.

IRUÑA 75 225 - Lur gainekoa 15 758 Larreak

AR-11 ARREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA G.T.

ARRE 55 165 - Lur gainekoa 15 688 Larreak

EZKABARTEKO UDALERRIA (ORIKAIN)

OR-17 RONCAL ZOZAYA, María Laura

Irunlarrea, 13-8 C A.T

IRUÑA - - 16 - Lur gainekoa 12 400 Alorra

OR-44 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Blas de la Serna A.T

IRUÑA 60 180 Lur gainekoa 12 377 Larreak

OR-45 GOICOECHEA IDOATE, José

Ignacio eta Julián

Santiago, 41 A.T

ORIKAIN 100 300 16 - Lur gainekoa 12 374 Larreak

OR-48 ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA A.T

ORIKAIN 40 120 Lur gainekoa 12 369 Larreak

Iragarkiaren kodea: a0106449