63. ALDIZKARIA - 2001eko maiatzaren 23a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

384/2001 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "NA-5310 errepidea zabaldu eta hobetzea, San Martin Unxetik Uxuera bitarte" proiektua teknikoki onetsi eta jendaurrean jartzen duena, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-5310 errepidea zabaldu eta hobetzea, San Martin Unxetik Uxuera bitarte" proiektua aurkeztu du onetsia izan dadin.

Errepide horrek behar duen tratamendua, egokitzeko, hauxe da: bazterbideez hornitzea, oinplanoan bihurguneak eta akordamendu bertikalak hobetzea eta Arroia sakaneko zubia zabaltzea.

Aukeratutako tartea N132 errepidearekin gurutzatzen den lekuan hasten da eta Uxueko sarreran bukatu. Oinplanoko trazadura nabarmenki hobetu da, bihurguneen kopurua murriztu baita; eta sestran, maldarik handiena % 9tik % 7ra jaitsi da.

Hartu den zeharkako sekzioak 6 metroko galtzada eta metro bateko bazterrak osatzen ditu. Hori aski da duen trafikorako ez ezik (209 ibilgailu horietarik % 1,0 astunak), trazadura osoa hobetzen denean hark izanen duen hazkunderako ere.

Drainatze lan inportanteenak hauek dira: nagusia Arroia sakaneko pontoia, 5,00 x 2,00 metroko neurriak hartuko baititu, eta gainerakoak, metro bateko diametroko eta 1,20 metroko diametroko kainuak.

Ukituriko zerbitzuei dagokienez, beharrezkoa da tentsio ertaineko elektrizitate eta telefono linea batzuk aldatzea, errepide osoan zehar.

Kontuan hartu da inguruneko paisajea, obra egin ondoren, atsegina izan dadin. Hori lortu da trazadura landaketen bidez aldatuz eta saihesbideetan antzinako galtzadako paisajea berreskuratuz.

Hori horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatutakoarekin bat, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7an emaniko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzez baliatuz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. "NA-5310 errepidea zabaldu eta hobetzea, San Martin Unxetik Uxuera bitarte" izeneko proiektua teknikoki onestea.

2. Proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedienteari hasiera ematea.

3. Proiektu hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunetan. Epe horretan, hala nahi duenak bidezkotzat jotzen dituen oharrak edo/eta alegazioak aurkezten ahal izanen ditu, zerrenda publikoaren akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkezten baditu. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta San Martin Unxeko eta Uxueko udaletxeetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea San Martin Unxeko eta Uxueko Udalei eta lurzatien planoak bidaltzea, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari eta haren menpekoa den Desjabetzapen Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko apirilaren hogeita hamarrean.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A "NA-5310 ERREPIDEA ZABALDU ETA HOBETZEA, SAN MARTIN UNXETIK UXUERA BITARTE

Ukitutako Ondasun eta eskubideen zerrenda zehatz eta banakatua

SAN MARTIN UNXEKO UDAL MUGAPEA

SM-01 CAMINOS VALENCIA, M.ª Carmen Panueva k., 40-1º B

TAFALLA

JAUREGUI ARANZADI, Josefa Sol k., 4

SAN MARTIN UNX 1.093,00 3 549 Lehor. lab.

SM-02 ELDUAYEN LEOZ, Constancio Sales Muruzabal zehar, 5

SAN MARTIN UNX 397 2 4 Lehor. lab.

SM-03 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 2.454,00 2 109 Larreak

SM-04 VALENCIA LECUMBERRI, Javier Fueros kalea

TAFALLA 171,00 2 3 Lehor. lab.

SM-05 LECUMBERRI AYERRA, Ana María M. Iribarren kal., 24

IRUÑA 1.480,00 3 540 Larreak

SM-06 VALENCIA MURUZABAL, Martín Gral. Lerga kal., 16

SAN MARTIN UNX 239,00 2 2 Larreak

SM-07 MURUZABAL MURUZABAL, Ana y María San Miguel, kal.,

SAN MARTIN UNX 861,00 2 45 Larreak

SM-08 MURUZABAL GABARI, Valeriano Kale nagusia, 1, 7

SAN MARTIN UNX 376,00 3 509 Mahastia

SM-09 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 1.620,00 3 539 Larreak

SM-10 LERGA GORRIZ, María M. Justo Goizueta kal.,

SAN MARTIN UNX 470,00 3 508 Larreak

SM-11 LERGA GORRIZ, María M. Justo Goizueta kal.,

SAN MARTIN UNX 756,00 2 47 Pinudia

SM-12 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA San Ignacio etorb., 1

IRUÑA 2.029,00 2 48 Larreak

SM-13 ROMERO ABETE, Perfecto Mayor kal., 4

SAN MARTIN UNX 343 2 50 Larreak

SM-14 ARMENDARIZ MARZO, Miguel A. Pedro Bidangoz kal., 1

BARAÑAIN 588,00 2 49 Larreak

SM-15 ARMENDARIZ MARZO, Antonio Pedro Bidangoz kal., 1

BARAÑAIN 1.004,00 3 199 Lehor. lab.

SM-16 ZAPATA DONAMARIA, Felisa Marcelina kal., 14

MADRID 304,00 2 58 Lehor. lab.

SM-17 VALENCIA SANZ, María Dolores Sales Muruzabal kal.,

SAN MARTIN UNX 13,00 2 60 Lehor. lab.

SM-18 VALENCIA SANZ, María Dolores Sales Muruzabal, kal.,

SAN MARTIN UNX 710,00 2 62 Lehor. lab.

SM-19 GARCIA BARADO, Elena SAN MARTIN UNX 724,00 3 196 Larreak

SM-20 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 3.780,00 3 192 Larreak

SM-21 DESCONOCIDOS SAN MARTIN UNX 422,00 2 64 Lehor. lab.

SM-21.1 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 25,00 2 68 Larreak

SM-22 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 849,00 2 65 Larreak

SM-23 MURUZABAL MURUZABAL, J. María Kale nagusia

SAN MARTIN UNX 207,00 2 66 Larreak

SM-24 MURUZABAL GABARI, María M. Espronceda kal., 7

TAFALLA 2.349,00 3 185 Mahastia

SM-25 GABARI ARMENDARIZ, Francisco Abadía kal.,

SAN MARTIN UNX 1.548,00 2 153 Pinudia

SM-26 EZEZAGUNAK SAN MARTIN UNX 90,00 2 154 Pinudia

SM-27 VALENCIA UCAR, Pedro SAN MARTIN UNX 719,00 3 181 Mahastia

SM-28 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 456,00 3 1240 Larreak

SM-29 DONAMARIA PEREZ, José Felipe Trece de Septiembre kal.,

SAN MARTIN UNX 955,00 3 180 Mahastia

SM-30 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 407,00 3 179 Larreak

SM-31 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 4.117,00 2 448 Larreak

SM-32 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 336,00 2 459 Larreak

SM-33 BARADO LERGA, Araceli San Miguel kal.,

SAN MARTIN UNX 309,00 3 76 Lehor. lab.

SM-33.1 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 387,00 3 75 Larreak

SM-34 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 1.068,00 2 462 Larreak

SM-35 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 788,00 3 74 Larreak

SM-36 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 1.850,00 3 280 Larreak

SM-37 UCAR GOIZUETA, Estanis Sales Muruzabal kal., 27

SAN MARTIN UNX 184,00 3 72 Lehor. lab.

SM-38 SOLA JANICES, María Angeles y Milagros SAN MARTIN UNX 1.176,00 3 73 Mahastia-Larreak

SM-39 IBAÑEZ LARRONDO, Hipólito Dr. Gortari kal., 7-4.º

IRUÑA 237,00 3 68 Lehor. lab.

SM-40 VALENCIA NAVARRO, Juan José Padre Lasa enp., 3-2º

TUDELA 242,00 2 481 Larreak

SM-41 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 84,00 2 448 Larreak

SM-42 VALENCIA NAVARRO, Juan José Padre Lasa enp., 3-2º

TUDELA 1.665,00 2 482 Lehor. lab.

SM-43 VALENCIA LECUMBERRI, Javier Fueros kal. Larreak eta

TAFALLA 3.204,00 3 67 Mahastia

SM-44 VALENCIA LECUMBERRI, Javier Fueros kal.

TAFALLA 309,00 3 65 Mahastia

SM-45 VALENCIA LECUMBERRI, Javier Fueros kal.

TAFALLA 1.492,00 3 66 Mahastia

SM-46 URDIN UCAR, Pedro Egüesibar kal., 4-5.º C

BURLATA 2,00 2 486 Larreak

SM-47 ABETE JANICES, Hilaria Zangoza kal., 28-2.º

IRUÑA 704,00 2 487 Almendrondo

SM-48 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 2.588,00 2 448 Larreak

SM-49 AYERRA VALENCIA, Esteban Padre Sales Muruzabal kal. 1.580,00 2 488 Lehor. lab.

SAN MARTIN UNX

SM-50 AYERRA VALENCIA, Esteban Padre Sales Muruzabal kal.,

SAN MARTIN UNX 2.025,00 3 10 Mahastia

SM-51 GORRIA GAMBARTE, Ramón Sol kal., 7

SAN MARTIN UNX 543,00 3 11 Lehor. lab.

SM-52 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 6,00 3 12 Lehor. lab.

SM-53 LERGA VALENCIA, Francisco Kale nagusia, 15

SAN MARTIN UNX 93,00 3 9 Larreak

SM-54 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 211,00 2 498 Larreak

SM-55 MURUZABAL FLAMARIQUE, Felisa Yarteko mon. kal., 1

IRUÑA 241,00 2 500 Laboreko lur.

SM-56 MURUZABAL URSUA, José Los Fueros kal., 1

SAN MARTIN UNX 1.290,00 2 501 Almendrondoak

SM-57 SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK SAN MARTIN UNX 197,00 2 503 Laboreko lur.

UXUEKO UDAL MUGAPEA

UJ-01 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 328,00 5 137 Larreak

UJ-02 AYESA MARTICORENA, Salvador Blanca de Navarra kal.,

UJ-03 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 169,00 5 133 Larreak

UJ-04 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 128,00 5 139 Lehor. lab.

UJ-05 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 964,00 6 4 Larreak

UJ-06 ORBAICETA AMATRIAIN,

Aniceto, Juana, Petra, Felisa y Matías Calvario kal., 23

SAN MARTIN UNX 27,00 6 5 Lehor. lab.

UJ.07 VALENCIA VALENCIA, Margarita Belena Rodríguez kal.

UXUE 1.026,00 6 12 Lehor. lab.

UJ-08 VALENCIA VALENCIA, Margarita Belena Rodríguez kal.

UXUE 535,00 5 140 Lehor. lab.

UJ-09 VALENCIA VALENCIA, Margarita Belena Rodríguez kal.

UXUE 60 6 12 Lehor. lab.

UJ-10 LEOZ PEREZ, Vicente Irantzuko Monast. kal.,

IRUÑA 408,00 6 13 Larreak

UJ-11 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 1.005,00 5 133 Larreak

UJ-12 LEOZ PEREZ, Vicente Irantzuko Monast. kal.,

IRUÑA 182,00 5 141 Mahastia

UJ-13 VALENCIA LECUMBERRI, Tomás Gral. Lerga kal.,

SAN MARTIN UNX 830,00 5 143 Larreak

UJ-14 GOYEN ZAPATA, Aquilino Larga kal., 4

UXUE 1.850,00 5 144 Lehor. lab.

UJ-15 LEOZ PEREZ, Vicente Irantzuko Monast. enp., 6

IRUÑA 709,00 6 15 Mahastia

UJ-16 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 520,00 6 47 Larreak

UJ-17 PEREZ LERGA, Fermín P. Sales Muruzabal kal., 14

SAN MARTIN UNX 2.965,00 6 16 Mahastia

UJ-18 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 32,00 6 17 Larreak

UJ-19 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 228,00 5 155 Larreak

UJ-20 SARA SOLA, Tomasa Morapié kal., z/g.

UXUE 2.973,00 5 156 Larreak

UJ-21 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 489,00 5 159 Larreak

UJ- 22 VILLAR SIRON, Asunción, Ana María,

Guillermo, Jesús, Concepción,

Jenaro, María Cruz, María Luz Benitez kal., 28

eta Ana María IRUÑA 547,00 5 158 Larreak

UJ-23 SOLA ONECA, Ignacio, Angelina,

José, Teresa eta María Carmen Echalar kal., 2

IRUÑA 1.925,00 5 157 Larreak

UJ-24 IBAÑEZ IZCO, Hipólito Placeta Iglesia kal., 5

UXUE 1.503,00 6 34 Larreak

UJ-25 ESPARZA ALDUNATE, José María

eta Visitación San Miguel kal.,

SAN MARTIN UNX 423,00 6 36 Larreak

UJ-26 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 381,00 6 35 Larreak

UJ-27 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 32,00 6 65 Larreak

UJ-28 SARA SOLA, Tomasa Morapié kal., z/g.

UXUE 4.827,00 5 161 Lehor. lab.

UJ-29 SARA SOLA, Tomasa Morapié kal., s/g.

UXUE 2.020,00 6 66 Larreak

UJ-30 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 49,00 1 929 Larreak

UJ-31 SARA SOLA, Tomasa Morapié kal., s/n.

UXUE 5.642,00 1 403 Lehor. lab.

UJ-32 MARIN AZNAREZ, Julián Carnicería kal., 25

UXUE 1.595,00 6 153 Larreak

UJ-33 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 47,00 1 938 Larreak

UJ-34 JURIO AYESA, Susana Villeta kal., 14

UXUE 921,00 1 937 Larreak

UJ-35 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 2.039,00 1 1152 Larreak

UJ-36 GONZALEZ ARATIEGUI, Francisca Larga kal.,

UXUE 136,00 1 936 Larreak

UJ-37 JURIO AYESA, Susana Villeta kal., 14

UXUE 704,00 6 155 Larreak

UJ-38 SOLA JURIO, Dionisio M. Azpilicueta kal.

IRUÑA 13,00 6 156 Larreak

UJ-39 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 897,00 6 97 Larreak

UJ-40 TORNOS IRIGARAY, Rosario Norte kal., 21

UJ-41 EZEZAGUNA 478,00 1 1154 Larreak

UJ-42 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 1.403,00 6 54 Larreak

UJ-43 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 3.376,00 1 983 Larreak

UJ-44 IRIARTE ONGAY, Maria Jesús,

JIMENEZ AYESA, María Dolores,

Victoria, Leonor eta Tomasa Larga kal., 8

UXUE 707,00 6 237 Larreak

UJ-45 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 682,00 6 239 Larreak

UJ-46 JURIO AYESA, Feliciano Malón de Echaide kal., 7-4.º

IRUÑA 274,00 1 980 Lehor. lab.

UJ-47 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 450,00 1 981 Larreak

UJ-48 JURIO AYESA, Feliciano Malón de Echaide kal., 7-4.º

IRUÑA 214,00 1 980 Lehor. lab.

UJ-49 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 756,00 1 982 Larreak

UJ-50 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 1.442,00 1 1156 Larreak

UJ-51 AYESA SOLA, Inés Sta. Marta kal., 17

IRUÑA 1.225,00 1 985 Larreak

UJ-52 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 770,00 2 200 Larreak

UJ-53 JURIO JURIO, José María eta Pedro UXUE 334,00 2 207 Almendrondo

UJ-54 BUSTINCE ARANGUREN, Fortunato Villeta kal.

UXUE 112,00 1 991 Larreak

UJ-55 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 1.026,00 1 1156 Larreak

UJ-56 LARRONDO ZULET, Luciano A. Gorricho zehark., 3

IRUÑA 11,00 2 221 Larreak

UJ-57 SAN MARTIN SOLA, Amparo,

Felisa, Pía, Felipe eta María Zaragoza etorb., 33-6.º

TUDELA 556,00 2 224 Larreak

UJ-58 GUERRERO ELORZ, Galindo eta María Jesús Carnicería kal.,

UXUE 908,00 2 241 Larreak

UJ-59 CAPARROSO ANDRES, Eustaquia La Olivako monast., 54

IRUÑA 392,00 2 242 Larreak

UJ-60 CAPARROSO ANDRES, Eustaquia La Olivako monast., 54

IRUÑA 118,00 1 437 Larreak

UJ-61 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 571,00 2 678 Larreak

UJ-62 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 65,00 1 1073 Larreak

UJ-63 AYUNTAMIENTO DE UXUE UXUE 362,00 1 1068 Larreak

UJ-64 UXUEKO HERRILURRAK UXUE 44,00 1 400 Zorua

UJ-65 BERRADE IRIARTE, Asunción,

María Angela, Carmen eta María Esther M. Azpilicueta kal., 17

IRUÑA 221,00 2 243 Zorua

UJ-66 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

(NEKAZARITZAKO GANBARA) 398,00 1 698 Zorua

UJ-67 SENDOA ONECA, Amadeo Arrabal del Sol kal.,

UXUE 122,00 2 250 Zorua

UJ-68 BODEGA COOPERATIVA N.ª Sra. de Ujué UXUE 22,00 2 54 Orubea

"NA-5310 ERREPIDEA ZABALDU ETA HOBETZEA, SAN MARTIN UNXETIK UXUERA BITARTE

Ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda zehatz eta banakatua

ZERBITZU UKITUENGATIKO ZORTASUNA

SAN MARTIN UNXEKO UDAL MUGAPEA

1. UKIPENA

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 102 306 4 Elektrik. 2 109 Larreak

LECUMBERRI AYERRA, Ana María

M. Iribarren kal., 24

IRUÑA 33 99 4 Elektrik. 3 540 Larreak

MURUZABAL MURUZABAL, Ana

eta María

San Miguel kalea

SAN MARTIN UNX 67 201 Elektrik. 2 45 Larreak

MURUZABAL MURUZABAL, José M.ª

Kalea Nagusia

SAN MARTIN UNX 68 204 4 Elektrik. 2 46 Pinudia

2. UKIPENA

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 55 165 8 Elektrik. 3 192 Larreak

GARCIA BARADO, Elena

SAN MARTIN UNX 80 240 Elektrik. 3 196 Larreak

VALENCIA BARADO, Asunción

Tafalla kal., 15-5.

IRUÑA 13 39 Elektrik. 3 191 Larreak

AYERRA GARCIA, Jesús María

Abejeras kal., 5-1.

IRUÑA 22 66 Elektrik. 3 190 Mahastia

MURUZABAL GABARI, María

Espronceda kal., 7-4. ezk.

TAFALLA 62 186 4 Elektrik. 3 186 Mahastia

3. UKIPNEA

BARADO LERGA, Araceli

San Miguel kalea

SAN MARTIN UNX 213 639 8 Elektrik. 3 76 Lehor. lab.

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 103 306 4 Elektrik. 3 74 Larreak

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 36 108 Elektrik. 2 462 Larreak

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 4 12 4 Elektrik. 2 448 Larreak

UXUEKO UDAL MUGAPEA

4. UKIPENA

LEOZ LECUMBERRI, Tomás

Gral. Lerga kal., 18

SAN MARTIN UNX 72 216 Elektrik. 5 135 Lehor. lab.

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 103 309 4 Elektrik. 5 133 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 2 6 Elektrik. 6 4 Larreak

VALENCIA VALENCIA, Margarita

Belena Rodríguez kalea

UXUE 69 207 4 Elektrik. 6 12 Lehor. lab.

5. UKIPNEA

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 15 45 4 Elektrik. 6 17 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 6 18 Elektrik. 6 47 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 6 18 Elektrik. 5 155 Larreak

SARA SOLA, Tomasa

Morapié kal., z/g

UXUE 58 174 Elektrik. 5 156 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 44 132 Elektrik. 5 159 Larreak

VILLAR SIRON, Asunción, Ana

María, Guillermo, Jesús, Copncepción

Jenaro, María Cruz, María Luz y Ana María

Benitez kalea, 28

IRUÑA 137 411 4 Elektrik. 5 158 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 4 Elektrik. 5 160 Larreak

ZERBITZU UKITUENGATIKO ZORTASUNA

SAN MARTIN UNXEKO UDAL MUGAPEA

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 177 531 8 Telefon. 2 448 Larreak

SAN MARTIN UNXEKO HERRI LURRAK

SAN MARTIN UNX 8 24 Telefon. 2 459 Larreak

AYERRA VALENCIA, Esteban

Padre Sales Muruzabal kal.

SAN MARTIN UNX 2 Telefon. 2 488 Lehor. lab.

AYERRA VALENCIA, Esteban

Padre Sales Muruzabal kal.

SAN MARTIN UNX 22 66 Telefon. 3 10 Mahastia

GORRIA GAMBARTE, Ramón

SAN MARTIN UNX 33 99 2 Telefon. 3 11 Lehor. lab.

UXUEKO UDAL MUGAPEA

ESPARZA ALDUNATE, José Maria eta Visit.

San Miguel kalea

SAN MARTIN UNX 11 33 2 Telefon. 6 36 Larreak

IBAÑEZ IZCO, Hipólito

Placeta Iglesia, 5

UXUE 18 54 Telefon. 6 34 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 67 201 4 Telefon. 5 159 Larreak

VILLAR SIRON, Asunción, Ana

María, Guillermo, Jesús, Concepción

Jenaro, María Cruz, María Luz y Ana María

Benitez kal., 28 18 54 Telefon. 5 158 Larreak

IRUÑA

SARA SOLA, Tomasa

Morapie kal., z/g

UXUE 109 327 6 Telefon. 5 161 Lehor. lab.

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 15 45 2 Telefon. 1 938 Larreak

JURIO AYESA, Susana

Villeta kal., 14

UXUE 46 138 2 Telefon. 1 937 Larreak

GONZALEZ ZARATIEGUI, Francisca

Larga kal.,

UXUE 75 225 4 Telefon. 1 936 Larreak

UXUEKO HERRILURRAK

UXUE 66 198 4 Telefon. 1 1152 Larreak

AYESA SOLA, Inés

Sta. Marta kal., 17

IRUÑA 7 21 2 Telefon. 1 985 Larreak

Iragarkiaren kodea: A0104935