41. ALDIZKARIA - 2001eko apirilaren 2a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

201/2001 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onespen teknikoa ematen zaio "NA-2140 errepidea egokitu eta zabaltzea, Nabaskoze-Burgi, Tartea: Nabaskoze-LasCoronas gaina" izeneko proiektuari eta jendaurrean jartzen da hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda, Ebazpen honen eranskin gisa ageri dena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-2140 errepidea egokitu eta zabaltzea, Nabaskoze-Burgi, Tartea: Nabaskoze-Las Coronas gaina" izeneko proiektua aurkeztu du, onets dezaten. Proiektua V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. enpresak erredaktatu du, eta Proiektuen Atalak aldatu.

Errepide horretan bazterbideak egin behar dira eta bihurguneak hobetu, plantan eta ardatz bertikalean, eta zoladurari drenaje egokia paratu behar zaio.

Aukeratu den konponbideak Nabaskozen du abiapuntua, Las Coronas gaineranzko norabidean, eta eskuin aldean 1+700 k.p.raino zabaltzen da; zabalguneak hurrena ezker aldetik jarraitzen du 2+700 k.p.raino, eta beste aldera aldatzen da 3+100 k.p.raino, eta horrela tarteka jarraitzen du, zenbait zabalgune tartekatuz eta aldabide txikiekin 6+417 k.p.raino, hori baitu tartearen bukaera eta bat baitator Las Coronas gaina-Burgi tartearen hasiera egokituarekin.

Zeharkako sekzioa honela geldituko da: 6 metroko galtzada eta metro 1eko bazterbidea alde bietan. Errepideak hartzen duen trafikorako (110 ibilgailu, horietatik % 0,9 astunak) nahikoa da, baita bide-tarte osoa hobetu ondoren, handitzea espero den trafikorako ere.

Ukituriko zerbitzuei dagokienez, berriz, lur gaineko telefono linea bat lehen zegoen bezala jarri beharra dago berriro.

Inguruko paisaiarekikoak kontuan hartu dira, obra egindakoan itxura atsegina izan dezan: horretarako, trazaduraren eitea landaketen bidez itxuratu da eta aldabideen bitartez bide zaharra txukundu egin da eta zabortegiak prestatu dira.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7an emandako 3912/99 Foru Aginduaren bidez esleituriko eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DUT:

1. "NA-2140 errepidea egokitu eta zabaltzea, Nabaskoze-Burgi, Tartea: Nabaskoze-Las Coronas gaina" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea. Horien zerrenda Ebazpen honen eranskinean dago.

3. Proiektu hori eta ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea 20 egun balioduneko epean. Epe horretan, nornahik egoki iruditzen zaizkion ohar edo alegazioak aurkezten ahal ditu eta argitaratzen den zerrendan agertzen diren akatsak zuzentzeko beharrezko diren datuak idatziz aurkeztu. Horretarako, interesatuek lurzati-planoak aztertzen ahal dituzte Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Zainketa Zerbitzuko bulegoetan eta Nabaskozeko Udaletxekoetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko Desjabetzapen Atalari, Nabaskozeko Udalari (lurzati-planoen kopia bat bidaliko zaio), behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko martxoaren bian.-Herrilan zuzendari nagusia, Álvaro Miranda Simavilla.

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZ ETA BANAKATUA

NABASKOZEKO UDAL MUGAPEA

NA-01 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 455 7 270 LARREAK

NABASKOZE

NA-02 SEMBEROIZ ARBIZU, FRANCISCO ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 213 10 195 LARREAK

NABASKOZE

NA-03 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 8.274 10 215 LARREAK

NABASKOZE

NA-04 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 439 17 465 ALORRA

NABASKOZE

NA-05 REDIN MENDIVE, JESUS ETA BESTE BATZUK REPARAZ DK., 2-8.A D 190 7 268 ALORRA

IRUÑA

NA-06 MACHIN IRIARTE, ABDON ETA BESTE BATZUK FITEROKO MONAST., 16-3.A D 108 7 269 LARREAK

IRUÑA

NA-07 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 6.438 16 466 LARREAK

NABASKOZE

NA-08 HERRILURRA URDAZUBIKO MONAST., 29 2.780 8 279 LARREAK

NEKAZARITZAKO EGITUREN ZERBITZUA IRUÑA

NA-09 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 7.012 16 438 LARREAK

NABASKOZE

NA-10 LACASIA JUANCO, FELIX ETA BESTE BATZUK TAFALLA, 29-5.A D 450 8 284 LARREAK

IRUÑA

NA-11 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 6.087 8 288 LARREAK

NABASKOZE

NA-12 RODRIGO SEMBEROIZ, JESUS MARIA SUHILTZAILE PARKEA 326 8 627 ALMENDRONDOAK

NABASKOZE

NA-13 NAFARROAKO GOBERNUA, ONDAREA KARLOS III.A ETORB., 2 8.081 9 293 ALORRA

IRUÑA

NA-14 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 1.195 16 439 LARREAK

NABASKOZE

NA-15 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 932 15 398 LARREAK

NABASKOZE

NA-16 HERRILURRA URDAZUBIKO MONAST., 29 3.816 9 506 LARREAK

NEKAZARITZAKO EGITUREN ZERBITZUA IRUÑA

NA-17 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 59 9 507 LARREAK

NABASKOZE

NA-18 MANCHO PELAIREA, ANGEL ETA BESTE BATZUK FITEROKO MONAST., 10 377 9 299 LARREAK

IRUÑA

NA-19 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 2.667 9 510 LARREAK

NABASKOZE

NA-20 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 3.514 15 400 LARREAK

NABASKOZE

NA-21 MANCHO PELAIREA, ANGEL ETA BESTE BATZUK MONASTERIO DE FITERO, 10 845 15 399 LARREAK

IRUÑA

NA-22 IBAÑEZ JAUREGUI, MILAGROS ANTONIO AROSTEGUI,Z.G. 1.153 9 290 LARREAK

NABASKOZE

NA-23 DE VICENTE PEREZ, VICTORIANO MARUABETE, 8 252 9 312 ALORRA

NABASKOZE

NA-24 REDIN AYECHU, VICENTE MARUQUETE 41 13 361 ALORRA

NABASKOZE

NA-25 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 281 13 389 LARREAK

NABASKOZE

NA-26 REDIN AYECHU, VICENTE MARUQUETE 346 13 383 LARREAK

NABASKOZE

NA-27 REDIN AYECHU, VICENTE MARUQUETE 1.635 15 401 LARREAK

NABASKOZE

NA-28 NAFARROAKO GOBERNUAREN KARLOS III.A, 2 1.901 15 403 LARREAK

ONDAREA IRUÑA

NA-29 NAPAL CARTE, ANA MARIA FITEROKO MONAST., 20-5.A I 503 8 281 LARREAK

IRUÑA

NA-30 USOZ DE VICENTE, PURIFICACION ORVINAKO 2. ETXE-MULTZOA, 2-9.A C 930 15 406 LARREAK

IRUÑA

NA-31 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 4.158 14 391 LARREAK

. NABASKOZE.

NA-32 REDIN AYECHU, VICENTE MARUQUETE 743 13 385 LARREAK

NABASKOZE

NA-33 HERRILURRA URDAZUBIKO MONAST., 29 8.391 14 392 LARREAK

NEKAZARITZAKO EGITUREN ZERBITZUA IRUÑA

NA-34 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 2.217 13 384 LARREAK

NABASKOZE

NA-35 ARMENDARIZ COMPAINS, ARACELI PIO XII.AREN ETORB., 21-2.º D 1.590 13 388 LARREAK

IRUÑA

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZ ETA BANAKATUA

LINEA TELEFONIKOENGATIKO OKUPAZIOA

ZERBITZU UKITUENGATIKO ZORTASUNA

NABASKOZEKO UDAL MUGAPEA

NA-03 NABASKOZEKO HERRILURRA 51 153 1 TELEFONICA 10 215 LARREAK

ANTONIO AROSTEGUI, Z.G.

NABASKOZE

NA-04 NABASKOZEKO HERRILURRA 49 147 1 TELEFONICA 17 465 ALORRA

ANTONIO AROSTEGUI, Z.G.

NABASKOZE

NA-09 NABASKOZEKO UDAL MUGAPEA 70 210 3 TELEFONICA 16 438 LARREAK

ANTONIO AROSTEGUI, Z.G.

NABASKOZE

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZ ETA BANAKATUA

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

NABASKOZEKO UDAL MUGAPEA

NA-09 NABASKOZEKO HERRILURRA ANTONIO AROSTEGUI, Z.G. 19.007 16 438 LARREAK

NABASKOZE

Iragarkiaren kodea: A0103152