146. ALDIZKARIA - 2001eko abenduaren 3a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

933/2001 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "NA-601 errepidea, Arrizabalaga-Lerin, zabaldu eta hobetzea, NA-6120ko gurutzagunetik Lerinera bitarte" proiektuari onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena. Zerrenda Ebazpen honen eranskinean dago.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-601 errepidea, Arrizabalaga-Lerin, zabaldu eta hobetzea, NA-6120ko gurutzagunetik Lerinera bitarte" izeneko proiektua aurkeztu du, onets dadin.

NA-601 errepideak, NA-6120 (Berbintzana-Lerin) errepidearen gurutzagunetik Leringo herriguneko sarreraraino, 5.560 m-ko luzera du, trazadura eskasa eta bost metroko zabalera batez beste.

Proiektuan proposatzen den sekzioak 3,50 m-ko bi erreiko galtzada eta 1,00 m-ko bazter-bideak ditu.

Lehengo bide zaharra ahalik eta gehien aprobetxatu eta obrak egiteko erraztasunak emateko asmoz, errepidea alde batetik bakarrik zabalduko da, lehenbiziko tartean salbu, horrela bertan dagoen zuzengunearekin ongi lotzeko.

Errepidearen trazadura, oinplano aldetik, bihurguneak saihesbideen bitartez kenduz eta bihurguneen erradioa handituz hobetzekoa da

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. "NA-601 errepidea, Arrizabalaga-Lerin, zabaldu eta hobetzea, NA-6120ko gurutzagunetik Lerinera bitarte" izeneko proiektua onestea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea.

3. Proiektua, ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunetan. Epe horretan edozeinek aurkeztu ahal izanen ditu nahi dituen ohar edo alegazioak, bai eta argitara emandako zerrendan egin diren akatsak zuzentzeko behar diren datuak ere, idatziz. Horretarako, interesatuek aztergai izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Larragako eta Leringo udaletxeetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Larragako eta Leringo Udalei, zeinei lurzatien planoen kopia igorriko baitzaie, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko azaroaren seian.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZ ETA BANAKATUA

LARRAGAKO UDALERRIA

LA-01 SOCIEDAD DE CORRALIZAS DE SAN GILLARRAGA 2.255,00 5 23 Larrea

LA-02 SOCIEDAD DE CORRALIZAS DE SAN GILLARRAGA 1.255,00 6 2 Alorra

LA-03 SOCIEDAD DE CORRALIZAS DE SAN GILLARRAGA 1.482,00 6 3 Alorra

LERINGO UDALERRIA

LE-01 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k, 1-5.a. D. IRUÑA 364,00 9 298 Lehorreko alorra

LE-02 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1- 5.º D. IRUÑA 540,00 9295 Larrea

LE-03 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1-5.a. D. IRUÑA 326,009 448 Larrea

LE-04 ARAMENDIA VILLANUEVA, José Luis Teruel k., 3. LERIN 33,00 9 447 Lehorreko alorra.

LE-05 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1- 5.ª D. IRUÑA 2.675,009 297 Lehorreko alorra.

LE-06 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1-5.a D. IRUÑA 143,00 9296 Lehorreko alorra.

LE-07 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 1.236,00 9192 Altxonbidea

LE-07.1 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 85,00 9 372 Altxonbidea

LE-08 ARAMENDIA VILLANUEVA, José Luis Teruel k., 3. LERIN 188,00 9 288

LE-09 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1-5.a D. IRUÑA 1.057,00 9 359 Larrea

LE-10 GUILLEN MORENO, Angel Portal k. LERIN 1.886,00 9 287 Lehorreko alorra

LE-11 ARAMENDIA VILLANUEVA, José LuisTeruel k., 3. LERIN 117,00 9 446 Lehorreko alorra

LE-12 ILZARBE OLASO, Hnos. Tafalla k., 1-5.a D. IRUÑA 1.600,00 9 301 Lehorreko alorra

LE-13 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 8.005,00 9 361 Lehorreko alorra

LE-14 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 2.841,00 9 302 Lehorreko alorra

LE-15 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 1.799,00 9 269 Larrea

LE-15-1 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 13.939,00 9 263 Lehorreko alorra

LE-16 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 3.763,00 9 302 Larrea

LE-17 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 4.295,00 9 313 Lehorreko alorra

LE-18 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 1.608,00 9 362 Larrea

LE-19 ZUDAIRE ZUDAIRE, Claudio J. Mendia zehark. OTEIZA 147,00 9 256 Lehorreko alorra

LE-19-1 SANCHEZ YERRO, María Leringo kondearen k. LERIN 735,00 9 375 Lehorreko alorra

LE-20 SANCHEZ YERRO, María Leringo kondearen k. LERIN 991,00 9 400 Lehorreko alorra

LE-21 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 128,00 9 255 Larrea

LE-22 BORJA YERRO, Jesús Portal k., LERIN 2.429,00 9 254 Lehorreko alorra

LE-23 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 1.023,00 9 314 Lehorreko alorra

LE-24 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 55,00 9 316 Larrea

LE-25 ABREGO BAIGORRI, Angel Maestros Organeros k. LERIN 828,00 9 315 Lehorreko alorra

LE-26 RODRIGUEZ VELASCO, Luisa Blanca de Navarra k. LERIN 2.057,00 9 143 Lehorreko alorra

LE-27 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 171,00 9 316 Larrea

LE-28 ARBELOA SANCHEZ, Pilar Kale Nagusia. LERIN 546,00 9 330 Lehorreko alorra

LE-29 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 340,00 9 331 Lehorreko alorra

LE-30 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 1.808,00 9 138 Lehorreko alorra

LE-31 REYES VELASCO, Felisa Marcos k. LERIN 1.077,00 9 137 Lehorreko alorra

LE-32 VELASCO ABADIA, Demetrio eta José Luis Gracia k., 19. LERIN 1.770,00 9 136 Lehorreko alorra.

LE-33 DRONDA GASTIAIN, Gregorio Malvayor k., 1. SESMA 1.548,00 9 134 Lehorreko alorra

LE-34 ASILO NTRA. SRA. DEL PILAR Konstituzio plaza. LERIN 1.637,00 9 332 Lehorreko alorra

LE-35 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 451,00 9 133 Lehorreko alorra

LE-36 PITILLAS IZCO, Gregorio Leringo kondearen k., 12-1.º. LERIN 1.544,00 9 131 Lehorreko alorra

LE-37 SOLANO GOÑI, Urbano Villanueva k., LERIN 912,00 9 337 Lehorreko alorra

LE-38 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 586,00 9 338 Lehorreko alorra

LE-39 SAENZ LEON, José María S. F. Xabierkoaren k., 3-2.a.. LERIN 1.064,00 9 129 Lehorreko alorra

LE-40 BORJA DIAZ-CERIO, Blanca San Esteban k. BARAÑAIN 1.540,00 9 339 Lehorreko alorra

LE-41 SOLANO GOÑI, Margarita Velaz k. LERIN 1.817,00 9 128 Lehorreko alorra

LE-42 MARTINEZ MORENO, Jesús Mirador del Ega k. LERIN 619,00 9 125 Lehorreko alorra

LE-43 OCHOA ARRONIZ, Marino Teruel k., 10. LERIN 2.198,00 9 346 Lehorreko alorra

LE-44 VILLANUEVA MARTINEZ,Santos Teruel kalea. LERIN 2.345,00 9 124 Lehorreko alorra

LE-45 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 45,00 9 123 Lehorreko alorra

LE-46 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 306,00 9 377 Larrea

LE-47 CHOCARRO RUIZ, José Salazar k., 2. LERIN 741,00 9 347 Zenbait

LE-48 INCHUSTA RAMIREZ, Raimundo Kale Nagusia LERIN 123,00 9 378 Larrea

LE-49 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 966,00 9 122 Larrea

LE-50 ARBELOA SOLANO, Ignacio Portal k., 4. LERIN 1.053,00 3 206 Lehorreko alorra

LE-50.1 COMUN. FOR Alondegi k., 1. IRUÑA 43,00 1 1341 A Altxonbidea

LE-51 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 431,00 3 208 Larrea

LE-51.1 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 19,00 1 1324 Altxonbidea

LE-52 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 502,00 3 1072 Altxonbidea

LE-53 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 1.233,00 1 1324 Altxonbidea

LE-54 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 194,00 1 1255 Larrea

LE-55 MARTINEZ ABADIA, Felicitas Salazar k. LERIN 696,00 1 1254 Lehorreko alorra

LE-56 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 544,00 1 1342 Altxonbidea

LE-57 ARBELOA YERRO, José Javier Genaro Oraa k. SANTURTZI (Bizkaia) 478,00 1 1228 Lehorreko alorra

LE-58 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 145,00 1 1250 Altxonbidea

LE-59 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 66,00 1 1249 Larrea

LE-60 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 179,00 1 1247 Lehorreko alorra

LE-61 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 366,00 1 1246 Altxonbidea

LE-62 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 331,00 1 1245 Larrea

LE-63 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 605,00 3 211 Larrea

LE-64 PELAEZ ZUBIRI, Francisco Javier Cuevas de Velaz k., 5. LERIN 358,00 1 1244 Lehorreko alorra

LE-65 SANCHEZ MONREAL, Hilario eta Miguel Marcos k., 4-1.a. LERIN 535,00 1 1243 Larrea

LE-66 GUILLEN MORENO, Angel Portal k., 40. LERIN 233,00 1 1242 Larrea

LE-67 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 198,00 1 1052 Altxonbidea

LE-68 RAMOS LOPEZ, Antonio Marcos k., 22. LERIN 138,00 1 1234 Larrea

LE-69 LERINGO HERRILURRA Udaletxeko plaza. LERIN 137,00 1 1233 Larrea

LE-70 NAFARROAKO FORU KOM. Alondegi k., 1. IRUÑA 47,00 1 1051 Altxonbidea

LE-71 SANCHEZ SOLANO, Cecilia eta

SANCHEZ ALONSO, Pedro eta RosarioLERIN 343,00 1 1118 Larrea

LE-72 SOLANO YERRO, María Pilar LERIN 10,00 1 1370 Lehorreko alorra

ZABORTEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

LERINGO UDALERRIA

LE-14 LERINGO HERRILURRA

Udaletxeko plaza. LERIN 8.600,00 9 302 Larrea

Iragarkiaren kodea: A0111908