121. ALDIZKARIA - 2001eko urriaren 5a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

770/2001 EBAZPENA, irailaren 14koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia egitea, 4. fasea: Gares-Lizarra" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman, eta Ebazpen honen eranskinean ageri diren ondasun eta eskubide ukituen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "Iruña-Logroño autobia egitea, 4. fasea: Gares-Lizarra" izeneko proiektua aurkeztu du, onespena teknikoa eman dakion.

Proiektuan 12,3 km luze den autobia zatia ageri da, hots, Garesko saihesbidea bukatzen den tokitik Lizarrako saihesbidearen hasierarainoko tartea, N-111 errepideko 24,5 eta 37 k.p.ak gutxi gorabehera.

Proiektuaren arabera zabaldu eta sendotu eginen dira errepide hauek: NA-7040 errepidea Artazuraino (3,4 km), NA-7171 Lerateraino (7,2 km) eta NA-7320 Allozko bidegurutzeraino (2,5 km); horretaz gainera, Lakarren saihesbidea eginen da. Aipatu tarte horiek guztiek egungo N-111 errepidean dute abiapuntua.

Autobiaren adar nagusiaren trazadurak 2000ko urriaren 16ko Erabakiaren bidez onetsitako UPSen hautatu bidea segitzen du nabarmen, Lorka-La Llanada izenekoa, eta onespeneko ebazpenean adierazitako zehaztapenak biltzen ditu. Trazadura egungo N-111tik pasatzen da, eta bidezkoak diren tokietan haren plataforma baliatzen du.

Trazadurako parametroak bat datoz proiektuan azaltzen den 120 km/h-ko abiadurarekin, indarra duen 3.1.I.C. Jarraibidearen arabera; erradioa 700 m-koa izanen da gutxienez eta malda % 5ekoa gehienez.

Mañeru, Zirauki eta Deierriko (Lorkako Kontzejua) udalerrietatik pasatuko da; hiru lotune oso izanen ditu:

-Mañeruko lotunea, D.O. 1+500, bi erdidiamantez osatua, eta Mañeruko sarbideak berrantolatzea.

-Ziraukiko lotunea, 3+750, pisudun diamante erakoa, eta autobia gaineko pasabidea.

-Allozko lotunea, 7+200, aurrekoaren antzekoa, eta autobiaren gaineko pasabidea.

-Lakarko lotunea, 10+650, aurrekoak bezala pisudun diamante erakoa, baina pasabidea autobiaren azpian.

-Villatuertako lotunea, 12+300, Lizarrako saihesbidearen hasierako oraingo lotunea aprobetxatuta; egoera berriaren araberako moldaketa egin beharko da.

Tarte guztian N-111 errepidearen segida mantenduko da, dela oraingo trazaduran barna libre gelditzen denean, dela errepide zaharra erabiliz edo, bestela, behar diren zerbitzu bideak proiektatuz, dena lotuneekin ongi uztarturik.

Lurretarako sarbideak oraingo errepidetik eta dagoen bide saretik izanen dira aurrerantzean ere, eta berriz jarriko dira nekazaritzako 24 bide bidegurutzeen artean, loturako bide paraleloak, e.a.

Adar nagusian proiektatu den sekzioa: galtzadek bi errei izanen dituzte, bakoitza 3,50 m-koa, kanpoaldean 2,50 m-ko bazterbidea, barnealdean 1,0 m-koa eta 1,0 m-ko bermak.

Abiapuntuaren eta Mañeruko lotunearen arteko tartean (% 5eko malda eta 1500 m luze), errei gehigarria proiektatu da bi galtzadetarako, Gares eta Mañeruko adarrak hurbil baitaude, tarte horretan malda handia baitago eta atsedengune bat tartean.

Era berean, Zirauki eta Allozko lotuneen arteko tartean, ezkerreko galtzadan, hirugarren errei bat dago, oraingo errepidean dagoenarekin bat datorrena parte batean, La Llanadatik gorako igoerarako, guztira 2,5 km eta % 5eko malda.

Azkenik, Lakar eta Villatuertako lotuneen artean ere hiru errei izanen dira, adarrak elkarren artean hurbil izateagatik (< 1000 m).

Erdibitzailea 5 m zabal da plataformako ertzen artean, 3+500 eta 5+500 k.p.en tartean izan ezik, han 1,0 m-ra murrizten baita, autobia Ziraukiko pasagunean txertatzeko, non kirol instalazioak eta eraikinak errespetatuko baitira.

Proiektaturiko errepideei dagokienez, sekzioan galtzadak 6 m izanen ditu, 0,50 m-ko bazterbideak eta 0,50 m-ko berma lubetaren aldean. Lurrerauzketaren aldean hormigoizko areka murriztua proiektatu da.

NA-7040 errepidearen hasierako tartean, industrialde baterako aurreikusita dagoen gurutzaguneraino, 7 m-ko galtzada izanen da eta 1,0 m-ko bazterbideak, bai eta 2 m-ko zabalerako pasealeku bat alboan.

Halaber, NA-7171 errepidearen erdialdeko tartean, sekzioa 6 m-koa izanen da eta ez da bazterbiderik eginen, behar beste tokirik ez izateagatik (Salado ibaiaren gurutzagunea, Allozko presaraino).

Egiturei dagokienez, 15 proiektatu dira adar nagusian.

Aipatzekoak dira: Dorrondoko errekako bidezubia, 60 metroko luzerakoa, bereziki animaliak igarotzeko aurreikusia, eta Salado ibaiko bidezubia, 120 metroko luzerakoa, ibaiaren beraren eta Allozko errepidearen gainean.

Egiturez gain, drainatze lanak ere badaude proiektuan, eta horien xedea animalien igarobidearekin batera ageri da, La Llanada eremuan bereziki.

Donejakue Bidearen segida sakon aztertu da, zenbait puntutan ukituko baita. Autobiaren gainetik edo azpitik pasatzeko obrak proiektatu dira, bai eta ukituriko tarte guztietan berriz jartzea ere; horretarako alboko banketak ezarriko dira, Donejakue Bidea beste bideetatik bereizteko.

Lorka aldean, autobia bizigunetik aldenduko da UPSen aurreikusitako trazadurari dagokionez, eta, gainera, lur pila arboladun bat proiektatu da hotsaren kontrako pantaila gisa.

Proiektuan azaltzen dira soberako lurrak botatzeko zabortegiak (1,5 milioi mü), ingurua leheneratzea, atseden eta zerbitzu gune bat egitea Allozko lotunearen ondoan, ukituriko zerbitzuak berriz jartzea, trafiko desbideratzeak, e.a., eta, azken batean, obrak bukatutakoan zerbitzua erabiltzen hasteko behar diren elementu guztiak.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. Onespen teknikoa "Iruña-Logroño autobia egitea, 4. fasea: Gares-Lizarra" izeneko proiektuari.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea. Zerrenda Ebazpen honen eranskinean dago.

3. Proiektua, ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunetan. Epe horretan edozeinek aurkeztu ahal izanen ditu nahi dituen ohar edo alegazioak, bai eta argitara emandako zerrendan egin diren akatsak zuzentzeko behar diren datuak ere, idatziz. Horretarako, interesatuek aztergai izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Mañeru, Zirauki eta Deierriko udaletxeetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Mañeru, Zirauki eta Deierriko Udalei, zeinei lurzatien planoen kopia igorriko baitzaie, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko irailaren hamalauan.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

MAÑERUKO UDALERRIA

MA001 ANDUEZA SOLA, MARIA CARMEN UZTARROZE, 34-2.A A

IRUÑA 66 3 619 MAHAST.-OLIB.

MA002 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 3.880 3 793 LARREAK

MA003 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 3.996 3 612 LARREAK

MA004 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA 545 - - ERREKA

MA005 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 8.396 3 622 LARREAK

MA006 IRISARRI VIGURIA, JAVIER PESCADERIA, 5

MAÑERU 272 3 30 ALORRA

MA007 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 547 - - BIDEA

MA008 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 3.106 3 621 LARREAK

MA009 EZEZAGUNAK MAÑERU 3.329 3 44 LARREAK

MA010 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 1.331 - - ERREKA

MA011 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 1.017 3 618 LARREAK

MA012 EZEZAGUNAK MAÑERU 635 3 45 LARREAK

MA013 VIDAL SARIO, MARIA TERESA NAVAS DE TOLOSA, 29-11.A B

IRUÑA 3.357 3 656 ALORRA

MA014 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 679 3 617 LARREAK

MA015 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 480 3 616 LARREAK

MA016 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 184 - - BIDEA

MA017 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 4.487 3 613 LARREAK

MA018 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 84 3 615 LARREAK

MA019 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 75 3 614 LARREAK

MA020 LOPEZ NEIRA, ADOLFO GENERAL MOLA PLAZA, 3

GARES 2.465 3 610 LARREAK

MA021 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 3.236 2 524-A PINUDIA

MA022 EZCURRA ZUBELDIA, JACINTO RESIDENCIA SAN JERONIMO

ETA MARIA JOSE LIZARRA 2.719 2 468 LARREAK

MA023 NUÑEZ BALDA, LUIS LA FUENTE, 5 6.414 2 469-A LARREAK

MAÑERU 835 469-B OLIBADIA

MA024 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 526 2 470 LARREAK

MA025 SANMARTIN MARTINEZ SOL, 17

MORENTIN, FELIX MAÑERU 4.014 2 525 ALORRA

MA026 SANMARTIN MARTINEZ SOL, 17

MORENTIN, FELIX MAÑERU 232 3 658 ALORRA

MA027 RUIZ BELLOSO, ARACELI LA FUENTE, 6

MAÑERU 599 3 659 MAHASTIA

MA028 VIDAL SARIO, MARIA TERESA NAVAS DE TOLOSA, 29-11.A B

IRUÑA 528 3 660 ALORRA

MA029 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 137 - - BIDEA

MA030 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 1.470 - - BIDEA

MA031 MONTOYA CIA, GERARDO LA FE, 3

MAÑERU 1.200 2 523 OLIBADIA

MA032 SARRI EGUILLOR, CARLOS MAYOR, 14

MAÑERU 795 1 862 MAHASTIA

MA033 HERMOSO-MENDOZA ARBIZU, ESTEBAN REBOTE, 10

ZIRAUKI 3.545 1 861 ALORRA

MA034 VIDAL SARIO, MARIA TERESA NAVAS DE TOLOSA, 29-11.A B

IRUÑA 872 1 860 ALORRA

MA035 LAPEÑA ENRIQUE, JOSE RAMON RAMON IRIBARREN, 22-9.A B 1.246 1 1059/ ALORRA

HONDARRIBIA 1.060

MA036 LOGROÑO ARMENDARIZ, J. JAVIER PLAZA, 9

LORKA 191 1 858 ALORRA

MA037 ARGUIÑANO SARRI, FELIX LA FUENTE, 8 118 2 518-A ALORRA

MAÑERU 874 518-B OLIBADIA

MA042 LOGROÑO LIZARRA, FCO. JAVIER ESPERANZA, 1

MAÑERU 1.043 2 522 ALMENDRONDOAK

MA043 LIZARRA SILVESTRE, JOSEFINA ESPERANZA, 1

MAÑERU 651 2 521 ALMENDRONDOAK

MA044 AZCARATE ERASO, JOSE ESPERANZA, 5

MAÑERU 539 2 520 OLIBADIA

MA045 FERNANDEZ GAZPIO, JULIA LA FUENTE, 17

MAÑERU 3.984 2 339 LARREAK

MA046 AZCARATE ERASO, JOSE ESPERANZA, 5

MAÑERU 123 2 331 OLIBADIA

MA047 IRISARRI VIGURIA, JAVIER PESCADERIA, 5

MAÑERU 1.677 2 343 LARREAK

MA048 OLANGUA ECHEVARRIA, PABLO SOL, 25

MAÑERU 3.334 2 341 OLIBADIA

MA049 GARCIA GALDEANO, AGUSTINA SAN PEDRO PLAZA, 5

UNANUA GARCIA, SOCORRO MAÑERU 770 2 344 LARREAK

MA050 ALONSO VALLE, LEONOR RUE DU GONNIER, 9

PARIS 2.341 2 342 LARREAK

MA051 ANDUEZA MARTINEZ, MARIA SANTA BARBARA, 22

MAÑERU 282 2 318 LARREAK

MA052 MARTINEZ ARBELOA, IGOR SANTA BARBARA, 2

MAÑERU 546 2 319 OLIBADIA

MA053 ARBELOA SANTESTEBAN, JERUSALEN SAN PEDRO, 3

AYERRA GARAYOA, JESUS LUIS MAÑERU 3.926 2 320 LARREAK

MA054 MONTOYA CIA, GERARDO LA FE, 3

MAÑERU

MONTOYA CORCUERA, FCO. JAVIER LA FE, 2

MAÑERU 1.661 2 321 OLIBADIA

MA055 ARIZTEGUI ESPELOSIN, M.ª TERESA PAULINO CABALLERO, 46-2.A ESK. 569 2 512-A ALORRA

IRUÑA 528 512-B LARREAK

MA056 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 648 2 345 LARREAK

MA057 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 137 - - BIDEA

MA058 OLANGUA ECHEVARRIA, LEONARDO MAYOR, 41-1.A D

MAÑERU 1.667 2 315 OLIBADIA

MA059 AGUIRREZABALA SOL, 3 1.297 2 509-A OLIBADIA

AGUIRREZABALA, JOSEFINA MAÑERU 1.885 509-B LARREAK

MA060 GUNDELSHEIM CONSERVAS, S.A. IRUÑEKO ERREPIDEA, Z.G.

MAÑERU 895 2 508 LARREAK

MA061 LACALLE ARGUIÑANO, FELICITAS

LACALLE ARGUIÑANO, MARIA ESPERANZA, 2 101 2 510 LURZORUA

LACALLE ARGUIÑANO, GERARDO MAÑERU

MA062 GUNDELSHEIM CONSERVAS, S.A. IRUÑEKO ERREPIDEA, Z.G.

MAÑERU 109 2 507-A ZOLADURA

MA063 ILZARBE LARRAYA, CARMEN ETA DOLORES KARLOS III.A, 24-2

ILZARBE LARRAYA, M.ª DOLORES PIO XII, 20-6.A D

IRUÑA 620 2 506 LURZORUA

MA064 ILZARBE LARRAYA, CARMEN ETA DOLORES KARLOS III.A, 24-2 843 2 505-A ALORRA

ILZARBE LARRAYA, M.ª DOLORES PIO XII, 20-6.A D 1.800 505-B OLIBADIA

IRUÑA 333 505-C OLIBADIA

MA065 BERIAIN CAYUELA, CAMPANAR, 130-5

ALFONSO CARLOS VALENTZIA 413 2 299 LARREAK

MA066 ORAYEN LARUMBE, JESUS SANTA BARBARA, 10

MAÑERU 1.310 2 302 LARREAK

MA067 OLANGUA ECHEVARRIA, LEONARDO MAYOR, 41-01-D

MAÑERU 415 2 301 LARREAK

MA068 VILLAR SERGA, JESUS BASIANO PINTOREA, 11-D

IRUÑA 221 2 298-A ALMENDRONDOAK

MA069 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 87 - - BIDEA

MA070 IROZ MONZON, ESTEFANIA MISERICORDIA, 4

DONOSTIA 658 2 503 LARREAK

MA071 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 636 - - ERREKA

MA072 BAZTAN SALVATIERRA, JESUS SOL, 5

MAÑERU 313 2 131 ALORRA

MA073 CALVO CALVO, LAUREANO BERNARDINO TIRAPU, 7-1.A A

IRUÑA 269 2 130 ALORRA

MA074 BAZTAN SALVATIERRA, JESUS SOL, 5

MAÑERU 409 2 502 ALORRA

MA075 LACALLE ARGUIÑANO, FELICITAS

LACALLE ARGUIÑANO, MARIA ESPERANZA, 2 363 2 132 OLIBADIA

LACALLE ARGUIÑANO, GERARDO MAÑERU

MA076 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 302 - - BIDEA

MA077 LACALLE ARGUIÑANO, FELICITAS

LACALLE ARGUIÑANO, MARIA ESPERANZA, 2 1.338 2 498 ALMENDRONDOAK

LACALLE ARGUIÑANO, GERARDO MAÑERU

MA078 SANTESTEBAN ZABALZA, J. MARIA,

SEVERIANO, JESUS, JULIA, SOFIA ETA

LEGARRETA, TOMASA MAÑERU 1.461 2 116 MAHAST.-OLIB.

MA079 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 857 2 497 LARREAK

MA080 MAÑERUKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 200 - - BIDEA

MA081 MAÑERUKO UDALAREN FORUEN PLAZA, 1

HERRILURRA MAÑERU 600 2 117 LARREAK

MA082 FESTA BESTEIRO, ELIAS VILLA AMPARITO

HONDARRIBIA 97 2 496 ALORRA

MA085 FESTA BESTEIRO, ELIAS VILLA AMPARITO

HONDARRIBIA 2.789 2 493 ALORRA

MA086 ARBELOA SANTESTEBAN, JERUSALEN SAN PEDRO, 3 3.021 2 112 LARREAK

AYERRA GARAYOA, JESUS LUIS MAÑERU

MA087 ARIZTEGUI ESPELOSIN, M.ª TERESA PAULINO CABALLERO, 46-2.A ESK.

IRUÑA 6.004 2 492 LARREAK

MA088 ECHARTE GARCIA, ANTONIA ETA PETRA VERGARA, 5-6.A D 536 2 490-A ALORRA

DONOSTIA 3.439 490-B LARREAK

224 490-C ALORRA

MA089 SANJUAN CAVERO, VALENTIN IRUÑA 2.304 2 489 MAHASTIA

MA090 LIZARRA SILVESTRE, JOSEFINA ESPERANZA, 1 2.358 2 97-A FRUTARBOLAK

MAÑERU 1.003 97-B ALORRA

MA091 OLANGUA ECHEVERRIA, PABLO SOL, 25

MAÑERU 1.420 2 96 LARREAK

MA092 ARBELOA GOLDARACENA, ANTSO AZKARRA, 24-8.A A 859 2 95-A ALMENDRONDOAK

MARIA DOLORES IRUÑA 554 95-B LARREAK

ZIRAUKIKO UDALERRIA

CI002 SANMARTIN MARTINEZ SOL, 17

MORENTIN, FELIX MAÑERU 2.937 3 737 MAHASTIA

CI003 EZEZAGUNAK ZIRAUKI 1.200 3 736 OLIBADIA

CI004 GARCIA VIGURIA, JOSE ESPERANZA, 6

MAÑERU 143 3 735 MAHASTIA

C0005 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 237 - - BIDEA

CI006 GARCIA VIGURIA, JOSE ESPERANZA, 6

MAÑERU

GARCIA VIGURIA, MARGARITA SANTA BARBARA, 2 2.465 3 734-A MAHASTIA

MAÑERU 1.609 734-C ALORRA

CI007 DE LAPEÑA ENRIQUE, JOSE RAMON P. RAMON IRIBARREN, 22-9.A B

HONDARRIBIA 1.313 3 731 OLIBADIA

CI008 DEL PORTILLO SILVESTRE, SOL, 29

ANGEL MARIA MAÑERU 1.419 3 733 OLIBADIA

CI009 ARBELOA GAZPIO, MARIA JESUS MAYOR, 37 772 3 732-A MAHASTIA

MAÑERU 33 732-B OLIBADIA

CI010 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 35 - - BIDEA

CI011 ZUGALDIA ARANGUREN, EVARISTO LA FUENTE, 1

MAÑERU 845 3 722 ALORRA

CI012 SANTESTEBAN BAZTAN, JOSEFINA CORREO, 10 1.178 3 723-A ALORRA

MAÑERU 574 723-B OLIBADIA

CI013 ZIRAUKIKO HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 2.113 3 721 MAHASTIA

CI014 LOPEZ-DICASTILLO ZABALEGUI, JULIA SANTA CATALINA, 8

ZIRAUKI 8.471 3 720 MAHASTIA

CI015 BARBARIN MARTINEZ PLAZUELA DEL POZO, 2

MORENTIN, JOSE MIGUEL LOS ARCOS 322 3 719-A ALORRA

CI016 ELORZ VERGARA, LUIS MARIA BIZKAIKO JAURERRIA, 38-3.A A 2.589 3 718-A MAHASTIA

GALDAKAO 997 718-B OLIBADIA

CI017 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 358 - - BIDEA

CI1018 ITURGAIZ YABAR, MARIA TERESA LOS CARROS, 26 1.893 3 712-A OLIBADIA

ZIRAUKI 2.664 712-B ALORRA

CI019 DALLO GOÑI, FRANCISCA

DALLO LOGROÑO, JOSEFINA

DALLO SEGURA, CARMELO

DALLO SEGURA, M.ª ANGELES

DALLO GOÑI, MARIA ARACELI

DALLO LOGROÑO, PEDRO

DALLO SEGURA, MARGARITA

DALLO SEGURA, MATILDE ZIRAUKI 133 4 884-A ALORRA

CI020 BAS DUTOR, ALBERTO ZIRAUKI 2.364 4 883 ALORRA

CI021 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 157 - - BIDEA

CI022 GARRIZ APESTEGUIA, ANTONIO SAN ROMAN, 12

GARRIZ APESTEGUIA, CASIMIRA ZIRAUKI 4.647 3 706 ALORRA

CI023 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 233 - - BIDEA

CI024 LIZARI TARAZONA, SEVERIANO SAN ROMAN, 15 4.289 4 841-A ALORRA

ZIRAUKI 1.083 841-C LARREAK

CI025 ARBIZU ROS, MARGARITA SANTA CATALINA, 14 3.095 4 840-A ALORRA

ZIRAUKI 443 840-B LARREAK

CI026 DURAN GARCIA-MANSO, J. LUIS

GARCIA-MANSO LOPEZ, MARIANO

GARCIA-MANSO LOPEZ, FRANCISCO ZIRAUKI 137 4 21 MAHASTIA

CI030 APESTEGUIA ECHEVERRIA, JESUS SANTA CATALINA, 14 8.912 3 705-A MAHAST.-OLIB.

ZIRAUKI 2.676 705-B LARREAK

CI031 GOÑI JARAUTA, VERONICA SAN ESTEBAN, 7-5.A D 684 3 704 NEKAZ. BILTEGIA

BARANAIN 2.492 704-A MAHASTIA

CI032 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 643 - - BIDEA

CI033 MONROY ORDOÑEZ, CASILDA PORTAL, 8

ZIRAUKI 4.019 3 703 ALORRA

CI034 BARBARIN MARTINEZ PLAZUELA DEL POZO, 2

MORENTIN, JOSE MIGUEL LOS ARCOS 12.271 3 702 MAHASTIA

CI035 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 480 - - BIDEA

CI036 BERASAIN IRIARTE, PABLO SAN ROMAN, 18

ZIRAUKI 4.579 3 700 ALORRA

CI037 ECHARRI ROS, JOAQUIN MAYOR, 31

ECHARRI ROS, MARIO ZIRAUKI 18.798 3 699 ALORRA

CI038 SANCHEZ-MUNIAIN APELLANIZ, CASTOR JUAN XXIII.A PLAZA, 1-C-3-B

IRUÑA 1.476 3 698-A MAHASTIA

CI039 ARBIZU ROS, MARGARITA SANTA CATALINA, 14

ZIRAUKI 1.061 3 697 MAHAST.-OLIB.

CI040 ZIRAUKIKO UDALAREN CONSTITUCION PLAZA, 1

HERRILURRA ZIRAUKI 1.494 3 696 ALORRA

CI041 BODEGA COOP. SAN CRISTOBAL PORTAL, 40

ZIRAUKI 584 3 646 LARREAK

CI042 BODEGA COOP. SAN CRISTOBAL PORTAL, 40

ZIRAUKI 51 3 1 ZOLADURA

CI043 ZIRAUKIKO UDALAREN CONSTITUCION PLAZA, 1

HERRILURRA ZIRAUKI 138 3 650 LARREAK

CI044 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 105 3 647 LURZORUA

CI045 NAFARROAKO FORU KOMUN. SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 454 3 648 LURZORUA

CI046 NAFARROAKO FORU KOMUN. SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 417 3 649 LURZORUA

CI047 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 744 3 626 ESTADIOAK

CI048 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 140 3 625 KIROLDEGIA

CI049 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 685 - - BIDEA

CI050 SDAD. COOP. ITURRIZAR ZIRAUKI 1.880 3 603-A ARTZAIN.

10 603 NEK. BILT.

CI051 ZABALZA APESTEGUIA, ANGELES ASTURIASKO KOMUNITATEA, 5-3.A EZK.

BARANAIN

ZABALZA APESTEGUIA, JOSE VILLAFRANCA, 12-2.A C

IRUÑA

ZABALZA APESTEGUIA, JESUS PORTAL, 37

ZIRAUKI

ZABALZA APESTEGUIA, M.ª VICTORIA ZORTZIKO, 12-1.A-D 152 2 827-B BARATZEAK

BERRIOZAR 24 827-C ZOLADURA

C052 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 241 - - ERREKA

CI053 NAFARROAKO FORU KOMUN. SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 70 2 1 LARREAK

CI054 ORTIGOSA BACAICOA, CARMEN ESTALPEKO PASEALEKUA, 6

EZKIROTZ 194 2 917 FRUTARBOLAK

CI055 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 22 - - BIDEA

CI056 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 97 - - BIDEA

CI059 IZARBEIBARKO UR MENDIGORRIKO ERREP., 1-3

MANKOMUNITATEA GARES 185 2 919-A OLIBADIA

CI060 HERMOSO-MENDOZA VILLA LANZ, 4-5.A A

GURUCHARRI, AVELINA BURLATA 4.870 2 918-A MAHASTIA

CI061 IZARBEIBARKO UR MENDIGORRIKO ERREPIDEA, 1-3

MANKOMUNITATEA GARES 3.228 2 906 ALORRA

CI062 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 651 - - BIDEA

CI063 NAFARROAKO FORU KOMUN. SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 7.013 1 925 ELKORRA

CI064 ORTIGOSA AMEZQUETA, ANTONIO PORTAL, 7

ZIRAUKI 1.245 6 914-A ALORRA

CI065 EZEZAGUNAK ZIRAUKI 2.593 6 913-C LARREAK

CI066 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 108 6 905 LARREAK

CI067 URBE AMEZQUETA, FCO. JAVIER PORTAL, 23 34 6 904 NEK. BILT.

ZIRAUKI 2.352 904-A MAHASTIA

CI068 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 177 - - ERREKA

CI069 GURUCHARRI GOLDARAZ, M.ª CARMEN AZELLA 13-3.A ESK.

IRUÑA 387 6 784 LARREAK

CI070 LACUNZA APESTEGUIA, JESUS M.ª SAN ROMAN, 16 1.667 6 903-A ALORRA

ZIRAUKI 2.300 903-B LARREAK

CI071 VILELLA SANZ, ANGEL SANTA CATALINA, 18 840 6 902-A ALORRA

ZIRAUKI 3.909 902-E LARREAK

CI072 OROZCO GORRICHO, JAVIER LA TEJADA PASEALEKUA, 4

KASEDA.

OROZCO GORRICHO, JOAQUIN MARCOS, 12

LERIN

OROZCO GORRICHO, MERCEDES SILO, 3-2.A EZK.

LARRAGA

OROZCO GORRICHO, JESUS CAMPO ESTELLA, 1

LERIN

OROZCO GORRICHO, JOSE MARCOS, 12

LERIN

OROZCO GORRICHO, INES MARCOS, 12

LERIN 339 1 887-A LARREAK

CI073 HERMOSO-MENDOZA ARBIZU, ESTEBAN REBOTE PLAZA, 10

ZIRAUKI 110 6 897-A ALORRA

CI076 HERMOSO-MENDOZA REBOTE, 8

RODRIGUEZ-ARELLANO, JOAQUIN ZIRAUKI 85 6 896-B ALORRA

CI077 VILELLA SANZ, ANGEL SANTA CATALINA, 18 436 6 458-A ALORRA

ZIRAUKI 947 458-B LARREAK

850 458-C LARREAK

CI086 AMEZQUETA LIZARI, INES GLORIA PORTAL, 23

ZIRAUKI 1.122 6 460 LARREAK

CI088 VILELLA SANZ, ANGEL SANTA CATALINA, 18

ZIRAUKI 1.760 1 813 ALORRA

CI089 GORRICHO LEGARRETA, JOAQUINA MARCOS, 12

LERIN 755 1 812 LARREAK

CI090 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 190 - - BIDEA

CI091 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 15 1 459 LARREAK

CI092 ITURGAIZ ZUGASTI, MIGUEL SANTA CATALINA, 10 1.746 1 460-A MAHAST.-OLIB.

ZIRAUKI 298 460-B LARREAK

CI093 NAFARROAKO FORU KOMUN. SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 2.726 1 923 ELKORRA

CI094 YABAR GARCIA, FELIX DONOSTIA

YABAR GARCIA, VICTORINA CONCEPCION BENITEZ, 28

IRUÑA 2.206 1 461 LARREAK

CI095 SANCHEZ-MUNIAIN APELLANIZ, CASTOR JUAN XXIII.A PLAZA, 1-C 3.A B 2.801 1 811-A OLIBADIA

IRUÑA 4.414 811-B PINUDIA

CI096 LEZAUN MUTILVA, EUGENIA CONSTITUCION PLAZA, 8

ZIRAUKI 92 1 479 LARREAK

CI097 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 510 6 457 LARREAK

CI098 ITURGAIZ ASIAIN, JESUS SANTA CATALINA, 16

ITURGAIZ ASIAIN, MARIA ROSARIO ZIRAUKI 621 6 763 MAHASTIA

CI099 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 414 - - BIDEA

CI100 ITURGAIZ ASIAIN, JESUS SANTA CATALINA, 16

ITURGAIZ ASIAIN, MARIA ROSARIO ZIRAUKI 848 6 465 MAHASTIA

CI101 ITURGAIZ ASIAIN, JESUS SANTA CATALINA, 16

ITURGAIZ ASIAIN, MARIA ROSARIO ZIRAUKI 1.460 6 463 LARREAK

CI102 ASURMENDI SEGURA, JOSE SANTA CATALINA, 40

ZIRAUKI

GOICOECHEA ASURMENDI, JOSE LUIS ZIRAUKI

MACIAS ASURMENDI, TERESA ZIRAUKI

GOICOECHEA ASURMENDI, JESUS M.ª ZIRAUKI

GOICOECHEA ASURMENDI, M.ª CONCEPCION FEDERICO MAYO, 24-2

IRUÑA 1.227 6 464 LARREAK

CI103 RAZQUIN BACAICOA, MILAGROS GAZTAINONDOEN PLAZA, 7-6.A ESK.

BARANAIN 50 6 468 PINUDIA

CI104 APESTEGUIA LEZAUN, NIEVES MAYOR, 1

ZIRAUKI 2.994 6 811-B ALORRA

CI105 LOPEZ GARCES, ELVIRA LEIRE, 3-3.A EXT.

IRUÑA 3.745 6 462 LARREAK

CI106 ARRAIZA YABAR, MARIA PORTAL, 14

ZIRAUKI 1.191 6 461 LARREAK

CI107 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 2.045 6 768 LARREAK

CI108 LIZARI TARAZONA, SEVERIANO SAN ROMAN, 15

ZIRAUKI 796 6 472 LARREAK

CI109 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 481 6 796 LARREAK

CI110 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 210 - - ERREKA

CI111 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1 8 6 804 ALORRA

ZIRAUKI

CI112 VIÑA JIMENEZ, JOSE MANUEL GAZTAINONDOEN PLAZA, 5-B ESKA. EZK.

BARANAIN 701 6 802-A ALORRA

CI113 EZEZAGUNAK ZIRAUKI 556 6 477 LARREAK

CI114 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1 3.364 6 771-A PINUDIA

ZIRAUKI 516 771-B LARREAK

CI115 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 177 6 785 LARREAK

CI116 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 477 - - BIDEA

CI117 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1 3.385 6 482-A PINUDIA

ZIRAUKI 264 482-C PINUDIA

CI118 LOPEZ GARCES, ELVIRA LEIRE, 3-3-EXT. 6.876 6 895-A ALORRA

IRUÑA 2.445 895-B LARREAK

CI121 LUMBIER LACALLE, MIGUEL JESUS MAYOR, 61 10.902 6 894-A ALORRA

ZIRAUKI 1.086 894-B LARREAK

CI122 LACUNZA BERMEJO, FRANCISCO ETA JOAQUIN MAYOR, 42

ZIRAUKI 252 6 489-A LARREAK

CI124 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 235 - - BIDEA

CI125 LIZASOAIN AZILU, FELIX MAYOR, 44

LORKA 14.130 6 893 ALORRA

CI126 ISTURIZ SANZ, ANGEL NAFARROA BEHEREKO ETORB., 1

LIZARRA 1.372 6 789 ZOLADURA

CI127 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 302 - - ERREKA

CI128 BERUETE BERUETE, FELIX LOS DONANTES, 3 5.055 6 892-A MAHASTIA

ZIRAUKI 979 892-B MAHASTIA

CI131 LACUNZA LOPEZ-DICASTILLO, PORTAL, 9 3.349 6 891-A MAHASTIA

ANA MARIA ZIRAUKI 3.056 891-B MAHASTIA

CI132 LATORRE LATORRE. MANUEL MAYOR, 1 12.252 6 890-A ALORRA

ZIRAUKI 8.056 890-B LARREAK

CI1133 LAITA MARTINEZ-ARIZALA, SANTA CATALINA, 26

MARIA LUISA ZIRAUKI 818 6 514 LARREAK

CI134 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1 908 6 513-A PINUDIA

ZIRAUKI 410 513-B LARREAK

221 513-C LARREAK

CI135 YABAR GARCIA, FELIX DONOSTIA

YABAR GARCIA, VICTORINA CONCEPCION BENITEZ, 28

IRUÑA 1.085 6 515 LARREAK

CI136 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 3.293 - - BIDEA

CI137 SANCHEZ-MUNIAIN APELLANIZ, CASTOR JUAN XXIII.A PLAZA 1-C 3.A B 53.517 7 791-A ALORRA

IRUÑA 2.442 791-B LARREAK

CI138 PEREZ-CIRIZA ITURGAIZ, MIGUEL M.ª LAS CRUCES, 25

ZIRAUKI 902 7 789-A ALORRA

CI139 GOICOECHEA IATEGUI, FLORENTINO

ETA MATILDE ZIRAUKI 57 6 516 LARREAK.

CI140 URBE AMEZQUETA, FCO. JAVIER PORTAL, 23 12.385 7 765-A ALORRA

ZIRAUKI 703 765-B MAHASTIA

CI141 LIZOSAIN AZILU, FELIX MAYOR, 44

LORKA 1.763 7 800 ALORRA

CI142 URBE AMEZQUETA, FCO. JAVIER PORTAL, 23 8.967 7 764-A MAHASTIA

ZIRAUKI 352 764-B ALORRA

CI143 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 863 - - ERREKA

CI144 ECHARRI ROS, JOAQUIN ETA MARIO MAYOR 31

ZIRAUKI 6.645 7 766 ALORRA

CI145 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 763 - - ERREKA

CI146 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 5.497 7 763 ALORRA

CI147 UNANUA ILZARBE, TEOFANES NAVARRERIA, 9

LORKA 834 7 762 ALORRA

CI148 MARTINEZ APELLANIZ, SIGIFREDO PLAZA SANTIAGO, 48

LIZARRA 1.276 7 761-A ALORRA

CI149 NICOLAS URRA, EPIFANIA

HERMOSO-MENDOZA NICOLAS, ANA ELENA CARMEN, 24-1.A D

IRUÑA

HERMOSO-MENDOZA NICOLAS, JAVIER DORMITALERIA, 52-3.A I

IRUÑA

HERMOSO-MENDOZA NICOLAS, INMACULADA COMPAÑIA, 15-1

IRUÑA

HERMOSO-MENDOZA NICOLAS, M.ª CLARA IRUNLARREA, 59-6-C

IRUÑA 3.832 7 760 ALORRA

CI150 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 606 - - BIDEA

CI151 PEREZ-CIRIZA ARBIZU, JUANA M.ª NAVARRERIA, 14

LORKA 2.439 7 759 ALORRA

CI152 CARO ZUGASTI, ALEJANDRO MAYOR, 26

ZIRAUKI 4.056 7 592 LARREAK

CI153 LIZASOAIN AZILU, FELIX MAYOR, 44

LORKA 5.441 7 751-A ALORRA

CI154 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 3.879 7 593 LARREAK

CI155 HERMOSO-MENDOZA REPARAZ DOKTOREA, 20-7.A D

GURUCHARRI, JUAN JOSE IRUÑA 5.937 7 750 ALORRA

CI156 UNANUA ILZARBE, TEOFANES NAVARRERIA, 9

LORKA 6.759 7 749-A ALORRA

CI157 LIZASOAIN AZILU, FELIX MAYOR, 44 3.795 7 748-A ALORRA

LORKA 148 748-B MAHAST.-OLIB.

CI158 MORRAS MORRAS, JOSE MARIA SANTA ENGRACIA, 9

LAKAR 1.440 7 798 ALORRA

CI159 LIZASOAIN AZILU, FELIX MAYOR, 44

LORKA 276 7 598-A OLIBADIA

CI160 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 230 7 599-A LARREAK

CI161 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 2.239 7 827 ELKORRA

CI162 HERMOSO-MENDOZA PLACETA, 13

SILVESTRE, JOSE LORKA 852 7 418 MAHAST.-OLIB.

CI163 UNANUA MARTINEZ, CARMELO MAYOR, Z.G.

LORKA 2.042 7 605 ALMENDRONDOAK

CI164 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 154 7 442-A LARREAK

CI165 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 426 7 649 LARREAK

CI166 BARANDALLA ATAUN, MIGUEL MAYOR, Z.G.

LORKA 871 7 647 ALMENDRONDOAK

CI167 BARANDALLA ATAUN, MIGUEL MAYOR, Z.G.

LORKA 1.173 7 645 ALMENDRONDOAK

CI168 ZIRAUKIKO UDALA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 219 - - BIDEA

CI169 BARANDALLA ATAUN, MIGUEL MAYOR, Z.G.

LORKA 383 7 646 ALMENDRONDOAK

CI170 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 3.973 7 648 LARREAK

CI171 LIZARRAGA RIPA, VITORINO PLAZA, 7

LORKA 561 7 424 ALORRA

CI172 URRA ARANZA, JESUS MAYOR, 5

LORKA 1.261 7 425 ALORRA

CI173 GOMEZ SANMARTIN, ASUNCION NAVARRERIA, 7

LORKA 1.324 7 426 ALORRA

CI174 UNANUA ILZARBE, TEOFANES NAVARRERIA, 9

LORKA 442 7 427 ALORRA

CI175 NAFARROAKO FORU ALONDEGI, 1-1

KOMUNITATEA (DONEJAKUE BIDEA) IRUÑA 45 7 667 DONEJAKUE BIDEA

CI176 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 59 7 668 LARREAK

DEIERRIKO UDALERRIA

YE001 PEREZ-CIRIZA ARBIZU, JUANA M.ª NAVARRERIA, 14 1.110 10 900-A ALORRA

LORKA 1.895 - 900-D ARTADIA

7.142 - 900-E ALORRA

2.094 - 900-F LARREAK

2.776 - 900-G ALORRA

YE002 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 1.015 10 1042 ELKORRA

YE003 LORKAKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LORKA 396 10 763 LARREAK

YE004 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 1.654 10 1043 ELKORRA

YE005 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 3.214 - - BIDEA

YE006 LORKAKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LORKA 1.346 10 884 ARTADIA

YE007 ROS LOPEZ, ANTONIO MARTIN ETA MAYOR, 30

FRANCISCO JAVIER LORKA 11.105 10 883 ALORRA

YE008 SENOSIAIN ETAYO, PILAR NAVARRERIA, 1 3.956 10 882-A ALORRA

LORKA 112 882-B LARREAK

YE009 HERMOSO DE MENDOZA PLACETA, 13

SILVESTRE, JOSE ETA MARIA LORKA 9.341 10 881 ALORRA

YE010 ECHEVARRIA URRA, ANTONIO MAYOR, 36 9.220 10 879-A ALORRA

LORKA 382 879-B LARREAK

110 879-C LARREAK

YE011 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 1.609 - - BIDEA

YE012 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 10.929 10 1039 ELKORRA

YE013 LORKAKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LORKA 104 10 782 LARREAK

YE014 SENOSIAIN ETAYO, PILAR NAVARRERIA, 1 2.624 10 877-A ALORRA

LORKA 1.055 877-C LARREAK

YE015 LOGROÑO ARMENDARIZ, JOSE JAVIER PLAZA, 9

LORKA 717 10 876 ALOR INT.

YE016 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 506 - - ERREKA

YE020 IRIGOYEN ATAUN, SEVERINO NAVARRERIA, 4 1.552 10 875-A ALOR INT.

LORKA 45 875-B IDOIA

1.032 875-C FRUTARBOLAK

YE021 LAKARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LAKAR 1.390 10 874 ARTADIA

YE022 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 6.293 10 1055 ELKORRA

YE023 LOPEZ URDANOZ, JUANA

ROS LOPEZ, FCO. JAVIER MAYOR, 30

ROS LOPEZ, ANTONIO MARTIN LORKA 8.574 10 910 ALORRA

YE024 ECHEVERRIA, URRA, EPIFANIA LORKAKO ERREPIDEA, 1 4.371 10 911-A ALORRA

LORKA 13 911-C IDOIA

443 911-D ALORRA

YE025 AZANZA ATAUN, ESTEBAN MAYOR, 56

LORKA 4.976 10 872-A ALORRA

YE026 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 557 - - BIDEA

YE027 ECHEVERRIA URRA, EPIFANIA LORKAKO ERREPIDEA, 1

LORKA 115 10 956 ALORRA

YE028 LORKAKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LORKA 130 10 955-A HARIZTIA

YE029 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 1.065 - - BIDEA

YE030 LORKAKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LORKA 206 10 953-A HARIZTIA

YE031 LORKAKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LORKA 7.307 10 954 ZUHAIXKAK

YE032 UNANUA MARTINEZ, CARMELO MAYOR, 40

LORKA 754 10 873 MAHASTIA

YE033 PEREZ-CIRIZA ARBIZU, JUANA M.ª NAVARRERIA, 14 4.287 10 865-A ALORRA

LORKA 907 865-D ARTADIA

YE034 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA ALONDEGI, 1-1 544 857 DONEJAKUE

(DONEJAKUE BIDEA) IRUÑA BIDEA

YE035 LAKARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LAKAR 14.909 9 19-A ALORRA

117 19-C LARREAK

YE036 PEREZ-CIRIZA ARBIZU, JUANA M.ª NAVARRERIA, 14

LORKA 5.038 9 25-A ALORRA

YE037 IRIGOYEN ATAUN, SEVERINO NAVARRERIA, 4

LORKA 13.915 9 23 ALORRA

YE038 LAKARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA LAKAR 1.413 9 24-A ALORRA

YE039 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA ALONDEGI, 1-1

(DONEJAKUE BIDEA) IRUÑA 561 9 16 DONEJAKUE BIDEA

YE040 IBERDROLA, S.A. ORREAGA ETORBIDEA, 7

IRUÑA 95 10 805-A LARREAK

YE041 UNANUA MARTINEZ, CARMELO MAYOR, 40

LORKA 6.676 10 864 ALORRA

YE044 UNANUA MARTINEZ, CARMELO MAYOR, 40

LORKA 1.130 10 860 ALORRA

YE045 DEIERRIKO UDALA NUEVA 22

ARITZALA 713 - - BIDEA

YE046 SENOSIAIN ETAYO, PILAR NAVARRERIA, 1 3.888 10 858-A ZAINZURIAK

LORKA 2.029 858-B ALORRA

YE047 NAFARROAKO FORU SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) IRUÑA 996 10 1050 DONEJAKUE BIDEA

YE048 LOGROÑO ARMENDARIZ, J JAVIER PLAZA, 9

LORKA 18.964 10 912 ALORRA

YE049 ECHEVARRIA URRA, EPIFANIA LORKAKO ERREPIDEA, 1

LORKA 5.462 10 913 ALORRA

YE050 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 288 - - BIDEA

YE051 LOPEZ URDANOZ, JUANA SARRIGUREN, 9-1.A ESK.

IRUÑA 280 12 328 ALORRA

YE052 LOGROÑO ARMENDARIZ, SIXTO PLAZA, 9

LORKA 2.661 12 329-A ALORRA

YE053 IZCUE ERASO, SIMEON VILLANIN, 6-1

MADRIL 2.139 7 755-A ALORRA

YE054 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA ALONDEGI, 1-01

(ALTXONBIDEAK) IRUÑA 316 12 129 LARREAK

YE055 ATAUN MUNARRIZ, FRANCISCO MAYOR, 1

LORKA 1.087 12 315 ZAINZURIAK

YE056 HERMOSO-MENDOZA PLACETA, 13 4.425 12 316-A ALORRA

SILVESTRE, JOSE LORKA 2.512 316-B ZAINZURIAK

YE057 ECHEVARRIA URRA, EPIFANIA LORKAKO ERREPIDEA, 1

LORKA 4.207 12 319 ALORRA

YE058 LIZASOAIN AZILU, FELIX MAYOR 44 15.190 12 320 ALORRA

LORKA

YE059 IRIGOYEN ATAUN, JAIME PLAZA, 6

LORKA 438 12 131 ALORRA

YE062 MURELU-DEIERRIKO KONTZEJUAREN 5.319 12 132-A ALORRA

HERRILURRA MURELU-DEIERRI 13 132-B LARREAK

YE063 ARANDIGOIENGO KONTZEJUAREN 8.136 14 254-A ALORRA

HERRILURRA ARANDIGOIEN 2.507 254-B LARREAK

681 254-C LARREAK

YE064 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 574 - - BIDEA

YE065 HERMOSO-MENDOZA PLACETA, 13

SILVESTRE, JOSE LORKA 2.666 14 257 ALORRA

YE066 VIDAURRE ANDUEZA, PRIMITIVO NAVARRERIA, 15

LORKA 419 14 243 ALORRA

YE067 MURELU-DEIERRIKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA MURELU-DEIERRI 114 12 130 LARREAK

YE068 UNANUA MARTINEZ, CARMELO MAYOR, 40

LORKA 1.742 14 258 ALORRA

YE069 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22 313 - - ERREKA

ARITZALA

YE070 ARANDIGOIENGO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ARANDIGOIEN 5.697 14 262 LARREAK

YE071 ARCE DOMINGO, MIGUEL ANGEL MONASTERIO DE IRACHE, 1

VILLATUERTA 1.557 14 250 ALORRA

YE072 MARTINEZ MARTINEZ, CRUZ MAYOR, 55

ARANDIGOIEN 4.075 14 263-A ALORRA

YE073 ANDUEZA ANDUEZA, PEDRO MAYOR, 2

ARANDIGOIEN 298 14 259 ALORRA

YE074 GARIN MARTINEZ, JOSE MAYOR, 1

ARANDIGOIEN 2.835 14 264 ALORRA

YE075 ANDUEZA ANDUEZA, PEDRO MAYOR, 2

ARANDIGOIEN 4.119 14 267 ALORRA

YE076 ARRONDO OSES, SATURNINO IRUÑEKO ERREPIDEA, 20

VILLATUERTA 4.986 14 265-A ALORRA

YE077 MORENO GANUZA, JOSE VICENTE MAYOR, 17

ARANDIGOIEN 3.005 14 275 ALORRA

YE078 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

(ERREPIDEAK) IRUÑA 1.636 14 274 ELKORRA

YE079 LAKARKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LAKAR 751 11 3 ARTADIA

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA. NA-7040. ARTAZU

GARESKO UDALERRIA

PR001 GARESKO UDALAREN EMILIO ARRIETA

HERRILURRA GARES 381 3 172B LARREAK

PR002 AYERRA URTIAGA, M.ª CARMEN NAGUSIA, 33

GARES 1.003 3 45 ALORRA

PR003 GOLDARAZ ARANDIGOREN, M.ª PUY NAGUSIA, 87

GARES 494 3 44 ALORRA

PR004 GOLDARAZ ARANDIGOREN, CARMEN GOIZUETA, 11

IRUÑA 447 3 43-A ALORRA

PR005 ASIAIN UGARTE, EVARISTO FORUEN PLAZA, 32

GARES 621 3 42 LARREAK

PR006 GOLDARAZ ARANDIGOYEN, VICENTE DONEZTEBE, 6-3.A EZK.

IRUÑA 343 3 41 LARREAK

PR007 ASIAIN UGARTE, EVARISTO FORUEN PLAZA, 32

GARES 354 3 40 LARREAK

PR008 ALDAZ LIZASO, AGUSTIN SAN PEDRO, 4

GARES 560 3 39 ZAINZURIAK

PR009 ARRONDO AYESTARAN, MANUEL GARES 814 3 38 ALORRA

PR010 ARGUIÑANO ROYO, BASILIO EMILIO ARRIETA, 3-6.A D

GARES 1.584 3 37 LERTXUNDIAK

PR011 ARGUIÑANO ROYO, BASILIO EMILIO ARRIETA, 3-6.A D

GARES 55 3 36 LOREZAINTZA

PR012 IZARBEIBARKO UR MENDIGORRIKO ERREPIDEA, 1

MANKOMUNITATEA GARES 15 3 28 LURZORUA

PR013 ORRILLO BENGOECHEA, MARTIN NORTE, 34

ARTAZU 364 3 29 ALORRA

PR014 ARANEGUI ZABALEGUI, GREGORIA FCA. NAGUSIA, 36

BERIAIN LIZARRONDO, JESUS GARES 1.228 3 30 ALORRA

PR015 VERA OCHOA-ZABALEGUI, MATILDE GARES 659 3 35 ALORRA

PR016 GARESKO UDALAREN EMILIO ARRIETA

HERRILURRA GARES 5.642 3 101 LARREAK

PR017 GOÑI LIZASO, CARMELO CAMPOCHETAS, 1

GARES 1.049 3 100 ARBOLAK

PR018 SENOSIAIN ZUGASTI, ALEJANDRO SOL, 1

GIRGILLAO 78 3 102 ALORRA

ARTAZUKO UDALERRIA

AR001 GOÑI LIZASO, CARMELO GARES 962 2 493 ALORRA

AR002 AZCONA OLANGUA, FRANCISCO NAGUSIA, 51

AZCONA OLANGUA MARIA SOLEDAD GARES 451 2 492 ALORRA

AR003 ARTAZUKO UDALAREN HERRILURRA ARTAZU 804 2 514 LARREAK

AR004 SALVADOR RIVAS, JULIA ARTAZU 54 1 801-B ALORRA

AR005 EYARALAR AZCONA, LA GRANJA PASEALEKUA

JOAQUIN MODESTO GARES 323 2 490 LARREAK

AR006 EYARALAR AZCONA, JOAQUIN LA GRANJA PASEALEKUA 257 1 802-A MAHASTIA

MODESTO GARES 867 802-B LARREAK

AR007 LOSADA GALAN, FRANCISCO JAVIER B. MONJAS, 7-3

GARES 297 2 488 ALORRA

AR008 LOSADA GALAN, FRANCISCO JAVIER B. MONJAS, 7-3

GARES 447 1 807 LARREAK

AR009 GONZALEZ IRIARTE, SEBASTIAN ANTSO AZKARRA, 24-8.A A

IRUÑA 315 1 995 LARREAK

AR010 UGARTE LOPEZ, SAMUEL CERCO NUEVO, 51

GARES 210 2 487 MAHASTIA

AR011 ARTAZUKO UDALA MAYOR, 3

ARTAZU 56 - - BIDEA

AR012 BENGOECHEA NAGORE, MIGUEL JULIAN MAYOR, Z.G.

ARTAZU

BENGOETXEA ETXEBERRIA, EULALIA ANTSO JAKITUNA, 26-6.A B

DONOSTIA

BENGOETXEA ETXEBERRIA, NEMESIA SIERRA ALTO LEDA, 2

ALCORCON

BENGOETXEA OSCOZ, JAIME CERCO NUEVO, 47

GARES

BENGOETXEA ETXEBERRIA, ASCENSION JOSE M.ª SALABERRIA, 39

DONOSTIA

BENGOETXEA ETXEBERRIA, IRENE LARRABIDE, 27

IRUÑA

BENGOETXEA ETXEBERRIA, VICTOR CRUCIFIJO, 13

GARES

BENGOETXEA OSCOZ, PILAR REPARAZ DOKTOREA, 2

IRUÑA

SOROZABAL BENGOETXEA, JOSE HENDAIA, 3-4.A EZK.

ANTONIO IRUN 28 1 809 LARREAK

AR013 ORRILLO BENGOECHEA, MARTIN NORTE, 34

ARTAZU 429 2 486 LARREAK

AR014 OSES ANDUEZA, GERVASIA HILARION ESLAVA, 18-8.A C

BURLATA 401 2 485 LARREAK

AR015 ORILLO BENGOETXEA, MARTIN NORTE, 34

ARTAZU 1.530 1 812 LARREAK

AR016 URTASUN SANZ-GALDEANO, VICENTE NORTE, 35

ARTAZU 297 2 484 LARREAK

AR017 LARUMBE EZPLETA, JOSE MARIA SAN MIGUEL, 3

ARTAZU 578 2 483 ALORRA

AR018 ARTAZUKO UDALAREN MAYOR, 3

HERRILURRA ARTAZU 516 1 821 LARREAK

AR019 AZCONA OLANGUA, FRANCISCO NAGUSIA, 51

AZCONA OLANGUA, M.ª SOLEDAD GARES 1.537 2 482 LARREAK

AR020 ARTAZUKO UDALAREN MAYOR, 3

HERRILURRA ARTAZU 2.775 2 513 LARREAK

AR021 ADAN QUESADA, JOSEFA MONTEBAJO, 1-2.A D

LOPEZ MARIN, GREGORIO BERIAIN 2.284 2 477-A LARREAK

AR022 ARTAZUKO UDALAREN MAYOR, 3

HERRILURRA ARTAZU 792 2 512 LARREAK

AR023 EZEZAGUNAK ARTAZU 300 2 463 LARREAK

AR024 ARTAZUKO UDALA MAYOR, 3

ARTAZU 173 - - BIDEA

AR025 EZEZAGUNAK ARTAZU 193 2 976 LARREAK

AR026 UGARTE BENGOECHEA, ANTONINA MAYOR, 9

ARTAZU 106 1 931 ALORRA

AR027 ALEGRIA ARMENDARIZ, FELIX PIO FRANCISCO ALESON, 2-6.A A

IRUÑA 815 2 975 ALORRA

AR028 ARTAZUKO UDALA MAYOR, 3

ARTAZU 74 - - BIDEA

AR029 ERASO BARBARIN, CANDIDO SAN PEDROKO MONAST., 13-3.A B

IRUÑA

ERASO BARBARIN, MARAVILLAS LARRABIDE, 19

IRUÑA

ERASO BARBARIN, GLORIA GIRONA, 98-2.A

BARTZELONA

ERASO BARBARIN, MARIA JESUS INURRIETA ZEHARKALEA, 9-2.A B

GARES 962 1 930 ALORRA

AR030 ARTAZUKO UDALA MAYOR, 3

ARTAZU 76 - - BIDEA

AR031 UGARTE BENGOECHEA, ANTONINA MAYOR, 9

ARTAZU 1.218 1 929 ALORRA

AR032 ARTETA ASIAIN, LUCIA PRIMICIA, 5

GARES 1.276 1 928-A ALORRA

AR033 ARTETA ASIAIN, LUCIA PRIMICIA, 5

GARES 368 2 970 ALORRA

AR034 IBAR MARIEZCURRENA, CARLOS PEDRO I.A, 23-2.A B

IRUÑA 278 2 444-A ALORRA

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA. NA-7171. LERATE

ZIRAUKIKO UDALERRIA

CI178 PEREZ-CIRIZA ARBIZU, JUANA M.ª NAVARRERIA, 14

LORKA 1.586 7 746-A ALORRA

CI179 IRIGOYEN ATAUN, SEVERINO NAVARRERIA, 11

LORKA 575 7 730 ALORRA

CI180 VILELLA SANZ, JOSE LUIS ARMADAREN ETORBIDEA, 32-6.A D

IRUÑA 67 7 145 LARREAK

CI181 ZIRAUKIKO UDALAREN CONSTITUCION PLAZA, 1

HERRILURRA ZIRAUKI 268 7 102 LARREAK

CI182 ZIRAUKIKO UDALAREN CONSTITUCION PLAZA, 1

HERRILURRA ZIRAUKI 419 7 826 LARREAK

CI183 ARRASTIA ZUDAIRE, JESUS MAYOR, 22

LORKA 276 7 729-B ALORRA

CI184 ARRASTIA ZUDAIRE, JESUS MAYOR, 22

LORKA 1.598 7 728-B ALORRA

CI185 ROLDAN ICHASO, ANGEL MOLINO

LORKA 231 7 637-A ALORRA

CI186 ROLDAN ICHASO, ANGEL MOLINO

LORKA 295 7 107 LARREAK

CI187 MORRAS URSULA, LUIS SANTA ENGRACIA, 10

LAKAR 1.020 7 726 LARREAK

CI188 GOÑI VERGARA, DEMETRIO MERINDAD, 2

LIZARRA 362 7 83 ALORRA

CI189 IRIGOYEN ATAUN, JAIME PLAZA, 6

LORKA 115 7 679 ALORRA

CI190 IRIGOYEN ATAUN, JAIME PLAZA, 6

LORKA 41 7 80 ALORRA

DEIERRIKO UDALERRIA

YE117 GOÑI VERGARA, DEMETRIO MERINDAD, 2

LIZARRA 171 10 894 ALORRA

YE118 MORRAS URSULA, LUIS SANTA ENGRACIA, 10

LAKAR 291 10 895 ALORRA

YE119 NICOLAS GALDEANO, SEVERINO SANTA ENGRACIA, 34

LAKAR 416 10 896 ALORRA

YE120 IRIGOYEN ATAUN, JAIME PLAZA, 6

LORKA 452 10 893-A ALORRA

YE121 LORKAKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LORKA 878 10 897 LARREAK

YE122 IRIGOYEN ATAUN, JOSE IGNACIO CASEDA, 1-1.A

ZIRAUKI 88 10 623-A ALORRA

YE123 IRIGOYEN ATAUN, JOSE IGNACIO CASEDA 1-1.A 297 10 624 MAHASTIA

ZIRAUKI

YE124 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA

TRAPAKOAK ALLOTZ 73 10 890 ALORRA

YE125 IRIGOYEN ATAUN, JOSE IGNACIO CASEDA, 1-1

ZIRAUKI 244 6 411 MAHASTIA

YE126 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA 522 6 412-A ALORRA

TRAPAKOAK ALLOTZ 94 412-B LARREAK

YE127 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA 8.331 6 413-A ALORRA

TRAPAKOAK ALLOTZ 413-B ZAINZURIAK

YE128 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA

TRAPAKOAK ALLOTZ 811 6 414 ALORRA

YE129 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA

TRAPAKOAK ALLOTZ 2.566 6 419 LERTXUNDIAK

YE130 AMA ZISTERTAR ALLOZKO MONASTERIOA 156 6 420-A LARREAK

TRAPAKOAK ALLOTZ 744 420-B ALORRA

555 420-C LARREAK

YE131 RUIZ-LARRAMENDI LEZAUN, VICENTE URTEGIKO BIDEA, Z.G.

ALLOTZ 513 6 932-A ALOR INT.

YE132 ARAMENDIA RUIZ, RAMON BARRIO BAJO, 6

ALLOTZ 60 6 421-A ALMENDRONDOAK

YE133 ALLOZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ALLOTZ 307 6 425 LARREAK

YE134 IBERDROLA, S.A. ORREAGA ETORBIDEA, 7

IRUÑA 324 6 931 LARREAK

YE135 IBERDROLA, S.A. ORREAGA ETORBIDEA, 7

IRUÑA 544 6 930 LARREAK

YE136 SALEGUI ODRIOZOLA, MARTA MIGUEL IMAZ, 10-3.A I 36 6 427 ZOLADURA

DONOSTIA 216 427-A LARREAK

YE137 ALLOZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ALLOTZ 26 6 428-A LARREAK

YE138 ALLOZKO KONTZEJUAREN ALLOTZ 14 6 929 ZOLADURA

HERRILURRA 1.147 - 929-A LARREAK

YE139 ALLOZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ALLOTZ 3.358 6 351-A LARREAK

YE140 RIEZU CIA, JAVIER ENEKO ARITZA, 14-2.A C

IRUÑA 371 6 359-A SAGARDIA

YE141 CIA GRATIS, VICTORIA MAGDALENA, 16

ALLOTZ 529 6 358-B SAGARDIA

YE142 ANCIN ECHARRI, JOSE ANTONIO PLAZA MAYOR, 1

MURELU-DEIERRI 172 6 357 ZAINZURIAK

YE143 ALLOZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ALLOTZ 1.758 6 355 LARREAK

YE144 ALLOZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ALLOTZ 2.873 6 352-A LARREAK

YE145 IBERDROLA, S.A. ORREAGA ETORBIDEA, 7 21 6 354 LURZORUA

IRUÑA 614 354-A LARREAK

YE146 IBERDROLA, S.A. ORREAGA ETORBIDEA, 7 150 6 353 ZOLADURA

IRUÑA 349 353-B LARREAK

GESALAZKO UDALERRIA

GE001 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 1.915 2 876 LARREAK

GE002 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 1.079 2 874 LARREAK

GE003 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 3.416 2 711 LARREAK

GE004 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 1.922 2 3140 LARREAK

GE005 BARRENA ALECHA, JULIA IRURRE 2.223 2 3138 ALORRA

GE006 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 289 2 3136 LARREAK

GE007 ALEMANY NEIRA, JOSE MARIA IRURRE 493 2 3139 ALORRA

GE008 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 2.070 2 3134-C LARREAK

GE009 BAIGORRI CORRES, MARIA CARMEN IRURRE 1.167 2 3137 ALORRA

GE010 URRA LECEA, JOSE IGNACIO IRURRE 472 2 3135 ALORRA

GE011 EZEZAGUNA BARREIATUA (EL CHAPARRAL)

IRURRE 705 2 708-A LARREAK

GE012 AZANZA URRA, ANASTASIO IRURRE 179 2 710 LARREAK

GE013 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 2.323 2 695 LARREAK

GE014 ILZARBE LANDER, JOSE M.ª IRURRE 198 2 709 LARREAK

GE015 IRURREKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA IRURRE 2.865 2 682 LARREAK

GE016 BAIGORRI GARCIA, JULIO

BAIGORRI GARCIA, MARIA CAMINO IRURRE 402 2 3118 ALORRA

GE017 LARRAGUETA GOÑI, JESUS IRURRE 198 2 693 ALORRA

GE018 BUENO BAIGORRI, SILVINO IRURRE 297 2 689 ALORRA

GE019 BAIGORRI GARCIA, ANTONIO JAVIER 209 2 3117-A ALORRA

BAIGORRI GARCIA, JUAN CARLOS IRURRE 174 3117-B MAHASTIA

GE020 MARTINEZ SENOSIAIN, FCO. JAVIER IRURRE 130 2 3116-B MAHASTIA

GE021 BAIGORRI ALVAREZ, BENITO

BAIGORRI ALVAREZ, NICOLAS

BAIGORRI FERNANDEZ, MARIA CARMEN

BAIGORRI ALVAREZ, MARGARITA

BAIGORRI FERNANDEZ, FELIX IRURRE 166 2 3115-B MAHASTIA

GE022 GOÑI GONZALEZ, FILOMENO IRURRE 187 2 3114-A ALORRA

221 3114-B HARIZTIA

GE023 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 1.768 3 261 ALORRA

GE024 ILZARBE SARALEGUI, SEVERINO LERATE 1.107 3 259 ALORRA

GE025 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 240 3 258 LARREAK

GE026 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 816 3 256-A ALORRA

GE027 AZANZA URRA, SABINA LERATE 164 3 254-A FRUTARBOLAK

735 254-B LARREAK

GE028 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 165 3 181-A LARREAK

175 181-C ALORRA

256 181-D LARREAK

73 181-E ALORRA

GE029 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 262 3 253 ALORRA

GE030 GOÑI MUNARRIZ, ANTONIA LERATE 409 3 251 ALORRA

GE031 GOÑI GONZALEZ, FILOMENO LERATE 287 3 242 ALORRA

GE032 IRUÑEKO ARTZAPEZPIKUTZA LERATE 394 3 241 ALORRA

GE033 GOÑI MUNARRIZ, ANTONIA LERATE 134 3 240 ALORRA

GE034 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 938 3 238 ALORRA

GE035 GOÑI VERGARA, VALERIANO LERATE 59 3 232 ALORRA

GE036 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 1.161 3 233 MAHASTIA

GE037 GOÑI GONZALEZ, FILOMENO LERATE 378 3 235 MAHASTIA-FRUTALES

GE038 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 458 3 234-B LARREAK

GE039 GOÑI MUNARRIZ, ANTONIA LERATE 203 3 236 FRUTARBOLAK

GE040 BAIGORRI CORRES, AGUSTIN,

MIGUEL, MARIA ASUNCION, LUIS

ANTONIO ETA MARIA CARMEN LERATE 760 3 193 FRUTARBOLAK

GE041 BUENO BAIGORRI, SILVINO LERATE 561 3 190 ALORRA

GE042 LERATEKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LERATE 804 3 188 LARREAK

GE044 GOÑI VERGARA, VALERIANO LERATE 801 3 183 FRUTARBOLAK

GE045 GOÑI VERGARA, VALERIANO LERATE 275 3 182 FRUTARBOLAK

GE046 GOÑI MUNARRIZ, MARIA ANGELES

ETA MARIA LUISA LERATE 33 3 184 ALORRA

GE047 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 244 3 185-A ALORRA

92 185-B LARREAK

GE048 GOÑI VERGARA, DEMETRIO LERATE 84 3 176 ALORRA

GE049 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 327 3 175 ALORRA

GE050 YANIZ URRA, MARIA CARMEN LERATE 496 3 186-C LARREAK

GE051 NAVARCORENA ZUBELDIA, VICTORINO LERATE 878 3 171 ALORRA

GE-052 GOÑI MUNARRIZ, IRENE, MERCEDES

ETA MARIA JESUS LERATE 16 3 264-C LARREAK

GE053 BAIGORRI AZANZA, FRANCISCO LERATE 37 3 170 LARREAK

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA. NA-7320. LAKAR

DEIERRIKO UDALERRIA

YE081 HERMOSO-MENDOZA ESPARZA, JOSE SAN JOSE PLAZA, 6-2.A D

IRUÑA 457 10 868 ALORRA

YE082 JAURRIETA UGARTE, BEATRIZ SANTA ENGRACIA, 26

LAKAR 247 10 867 ALORRA

YE083 JAURRIETA UGARTE, BEATRIZ SANTA ENGRACIA, 26

LAKAR 2.081 7 721-A ALORRA

YE084 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 142 - - BIDEA

YE085 NICOLAS GALDEANO, SEVERINO SANTA ENGRACIA, 34

LAKAR 256 7 722-A ALORRA

YE086 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22 30 - - ERREKA

ARITZALA

YE087 NICOLAS GALDEANO, SEVERINO SANTA ENGRACIA, 34 1.895 7 723-A ALORRA

LAKAR 13 723-B LARREAK

125 723-C LARREAK

YE088 ARRASTIA URRA, CONSTANCIO SANTA ENGRACIA, 6 44 7 733-A MAHASTIA

LAKAR 4.024 733-B ALORRA

1.085 733-E LARREAK

YE089 JAURRIETA UGARTE, BEATRIZ SANTA ENGRACIA, 26

LAKAR 83 7 729-A ALORRA

YE090 IZCUE ERASO, SIMEON VILLANIN, 6-1

MADRIL 257 7 730 ALORRA

YE091 GOÑI IRAÑETA, FRANCISCO SANTA ENGRACIA, 23

GOÑI SAINZ, JOSE JAVIER LAKAR 7 7 731 ALORRA

YE092 ARRASTIA URRA, CONSTANCIO SANTA ENGRACIA, 6

LAKAR 369 7 732 ALORRA

YE093 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22 236 - - BIDEA

ARITZALA 369 7 732 ALORRA

YE094 OLLO ELORZ, PETRA SANTA ENGRACIA, 40

LAKAR 878 7 629-A ALORRA

YE095 IRIGOYEN ATAUN, SEVERINO NAVARRERIA, 4

LORKA 803 7 628 ALORRA

YE096 GARCIA-FERNANDO FERRER, HERMOSILLA, 102

EMILIO, PILAR ETA INES MADRIL 895 7 630 ALORRA

YE097 NICOLAS GALDEANO, SEVERINO SANTA ENGRACIA, 34

LAKAR 28 7 209 ALORRA

YE098 NAVARCORENA ICHASO, ANGEL SANTA ENGRACIA, 30

LAKAR 367 7 632-A ALORRA

YE099 NAVARCORENA ICHASO, ANGEL SANTA ENGRACIA, 30

LAKAR 266 7 631 OLIBADIA

YE100 JAURRIETA UGARTE, BEATRIZ SANTA ENGRACIA, 26 2.878 7 639-A ALORRA

LAKAR 208 639-B LARREAK

YE101 LAKARKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LAKAR 374 7 315 LARREAK

YE102 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 178 - - BIDEA

YE103 LAKARKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LAKAR 53 7 317 LARREAK

YE104 SOTO ANDUEZA, MIGUEL ANGEL SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, ALBERTO ELIAS SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, M.ª MAR SAGASETA KONTZEJUA, 11-4.A B

IRUÑA 846 7 653 ALORRA

YE105 LAKARKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LAKAR 91 7 642 ALORRA

YE106 OTAZU PEREZ-CIRIZA, JOSE LUIS ALLOTZ 316 7 643 ALORRA

YE107 SOTO ANDUEZA, MIGUEL ANGEL SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, ALBERTO ELIAS SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, M.ª MAR SAGASETA KONTZEJUA, 11, 4-B

IRUÑA 211 7 652 ALORRA

YE108 DEIERRIKO UDALA NUEVA, 22

ARITZALA 27 - - ERREKA

YE109 JAURRIETA UGARTE, BEATRIZ SANTA ENGRACIA, 26

LAKAR 132 7 646 ALORRA

YE110 LAKARKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA LAKAR 332 7 649 ALORRA

YE111 SOTO ANDUEZA, MIGUEL ANGEL SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, ALBERTO ELIAS SANTA ENGRACIA, 32

LAKAR

SOTO IRIGOYEN, M.ª MAR SAGASETA KONTZEJUA, 11-4.A B

IRUÑA 1.041 7 648 ALORRA

YE112 GARCIA-FERNANDO FERRER, HERMOSILLA, 102

EMILIO, PILAR ETA INES MADRIL 320 7 553 ALORRA

YE113 GARCIA-FERNANDO FERRER, HERMOSILLA, 102

EMILIO, PILAR ETA INES MADRIL 620 6 498 ALORRA

YE114 ORTIGOSA ARAIZ, M.ª CARMEN MAYOR, 7

ALLOTZ 319 6 511 LARREAK

YE115 RUIZ GARIN, LEONCIO ALLOTZ 128 6 500 FRUTARBOLAK

YE116 AZANZA LOITEGUI, NICOLAS MAYOR, 7

ALLOTZ 242 6 501 ALORRA

ZABORTEGIETARAKO ALDI BATEZ OKUPATURIKO LURZATIAK

MAÑERUKO UDALERRIA

MA001 ANDUEZA SOLA, MARIA CARMEN

UZTARROZE, 34-2.A A

IRUÑA 836 3 619 MAHAST.-OLIB.

MA002 MAÑERUKO UDALAREN HERRILURRA

FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 9.224 3 793 LARREAK

MA005 MAÑERUKO UDALAREN HERRILURRA

FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 14.332 3 622 LARREAK

MA006 IRISARRI VIGURIA, JAVIER

PESCADERIA, 5

MAÑERU 4.912 3 30 ALORRA

ZIRAUKIKO UDALERRIA

CI020 BAS DUTOR, ALBERTO

ZIRAUKI 21.040 4 883 ALORRA

CI024 LIZARI TARAZONA, SEVERIANO

SAN ROMAN, 15 3.695 4 841-A ALORRA

ZIRAUKI 1.043 4 841-C LARREAK

CI025 ARBIZU ROS, MARGARITA

SANTA CATALINA, 14 22.709 4 840-A ALORRA

ZIRAUKI 3.475 4 840-B LARREAK

CI027 HERMOSO-MENDOZA GURUCHARRI, M.ª DOLORES 7.962 4 842-A ALORRA

ZIRAUKI 1.683 4 842-B LARREAK

CI028 GARRIZ APESTEGUIA, JOSE

ZIRAUKI 9.114 4 882 MAHASTIA

CI029 GARCIA GARCIA, GLORIA

URBE GARCIA, AMAYA

URBE GARCIA, JOSEBA

URBE GARCIA, IKER

ZIRAUKI 9.465 4 881 MAHASTIA

CI071 VILELLA SANZ, ANGEL 8.289 6 902-A ALORRA

SANTA CATALINA, 18 154 902-B MAHASTIA

ZIRAUKI 818 902-E LARREAK

CI073 HERMOSO-MENDOZA ARBIZU, ESTEBAN

REBOTE PLAZA, 10 8.960 6 897-A ALORRA

ZIRAUKI 1.250 - 897-B LARREAK

CI074 BARANDALLA ECHAVARREN, BENITO

BARANDALLA ECHAVARREN, SOCORRO

BARANDALLA ECHAVARREN, JACINTO

ZIRAUKI 10.636 6 901 ALORRA

CI075 ORTIGOSA GOÑI, JAIME JULIAN

ZIRAUKI 4.009 6 898-B ALORRA

CI076 HERMOSO-MENDOZA RODRIGUEZ-ARELLANO, JOAQUIN

REBOTE, 8 2.701 6 896-A MAHASTIA

ZIRAUKI 3.376 6 896-B ALORRA

CI077 VILELLA SANZ, ANGEL 15.189 6 458-A ALORRA

SANTA CATALINA, 18 2.255 458-B LARREAK

ZIRAUKI 607 458-C LARREAK

CI078 URDIAIN MAÑERU, JUAN 3.025 6 449-A LARREAK

ZIRAUKI 1.075 6 449-B LARREAK

CI079 VILELLA SANZ, ANGEL

SANTA CATALINA, 18

ZIRAUKI 2.839 6 454 LARREAK

CI080 VILELLA SANZ, JOSE LUIS

ARMADAREN ETORBIDEA, 32-6.A D

IRUÑA 3.746 6 899-A MAHASTIA

CI081 ASURMENDI ARIZALETA, ANA MARIA

ASURMENDI ARIZALETA, JOSE MARIA

ASURMENDI ARIZALETA, RAMON

ASURMENDI ARIZALETA, JOSE LUIS

ASURMENDI ARIZALETA, MARIA NIEVES

ZIRAUKI 830 6 451 LARREAK

CI082 HERMOSO-MENDOZA GURUCHARRI, M.ª DOLORES

ZIRAUKI 8.286 6 793 LARREAK

CI083 HERMOSO-MENDOZA GURUCHARRI, M.ª DOLORES

ZIRAUKI 3.390 6 795 LARREAK

CI084 BARANDALLA ECHAVARREN, TERESA

ZIRAUKI 3.214 6 459 LARREAK

CI085 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 437 6 797 LARREAK

CI086 AMEZQUETA LIZARI, INES GLORIA

PORTAL, 23

ZIRAUKI 3.659 6 460 LARREAK

CI087 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA 823 6 792 LARREAK

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI

CI091 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 213 1 459 LARREAK

CI092 ITURGAIZ ZUGASTI, MIGUEL

SANTA CATALINA, 10

ZIRAUKI 1.241 1 460-B LARREAK

CI094 YABAR GARCIA, FELIX

CONCEPCION BENITEZ, 28

IRUÑA

YABAR GARCIA, VICTORINA

DONOSTIA 770 1 461 LARREAK

CI095 SANCHEZ-MUNIAIN APELLANIZ,

CASTOR

JUAN XXIII.A PLAZA, 1-C 3.A B

IRUÑA 108 1 811-B PINUDIA

CI106 ARRAIZA YABAR, MARIA

PORTAL, 14

ZIRAUKI 472 6 461 LARREAK

CI121 LUMBIER LACALLE, MIGUEL JESUS

MAYOR, 61 2.990 6 894-A ALORRA

ZIRAUKI 2.394 894-B LARREAK

CI125 LIZASOAIN AZILU, FELIX

MAYOR, 44

LORKA 7.198 6 893 ALORRA

CI129 LIZASOAIN AZILU, FELIX

MAYOR, 44

LORKA 1.697 6 500 ALORRA

CI130 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA 16.951 6 499-A PINUDIA

CONSTITUCION PLAZA, 1 1.164 499-B LARREAK

ZIRAUKI 1.055 499-C PINUDIA

DEIERRIKO UDALERRIA

YE017 LORKA-LAKAR FAZERIAKO HERRILURRA

LORKA 9.516 8 26-B LARREAK

YE018 ROS CARO, JESUS

LORKA 5.660 8 22 ARTADIA

YE019 LORKA-LAKAR FAZERIAKO HERRILURRA

LORKA 4.029 8 21 LARREAK

UKITURIKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

MAÑERUKO UDALERRIA

MA021 MAÑERUKO UDALAREN HERRILURRA

FORUEN PLAZA, 1

MAÑERU 31 9 TELEFONOA 2 524-A PINUDIA

MA026 SANMARTIN MARTINEZ MORENTIN, FELIX

SOL, 17

MAÑERU 56 9 UR HART. 3 658 ALORRA

MA027 RUIZ BELLOSO, ARACELI

LA FUENTE, 6

MAÑERU 200 - UR HART. 3 659 MAHASTIA

MA028 VIDAL SARIO, MARIA TERESA

NAVAS DE TOLOSA, 29-11.A B 122 - UR HART. 3 660 ALORRA

IRUÑA 8 - TELEFONOA

MA029 MAÑERUKO UDALA

FORUEN PLAZA, 1 12 - UR HART. - - BIDEA

MAÑERU 2 9 TELEFONOA

MA033 HERMOSO-MENDOZA ARBIZU, ESTEBAN 503 - UR HART. 1 861 ALORRA

REBOTE, 10 232 - TELEFONOA

ZIRAUKI - 9 ELEKTRIKOA

MA034 VIDAL SARIO, M.ª TERESA

NAVAS DE TOLOSA, 29-11.A B 233 - UR HART. 1 860 ALORRA

IRUÑA 89 - TELEFONOA

MA035 LAPEÑA ENRIQUE, JOSE RAMON

RAMON IRIBARREN PASEALEKUA, 22-9.A B 120 - UR HART. 1 1059 -

HONDARRIBIA 78 - TELEFONOA /1060

MA036 LOGROÑO ARMENDARIZ

PLAZA, 9

LORKA 85 9 UR HART. 1 858 -

MA037 ARGUIÑANO SARRI, FELIX

LA FUENTE, 8

MAÑERU 117 - ELEKTRIKOA 2 518A ALORRA

MA038 LARUMBE OLLOQUI, ENGRACIA

CALDERERIA, 18-2

IRUÑA

LARUMBE OLLOQUI, MARIA

LARRASOAÑA, 1-3.A ESK.

IRUÑA

LARUMBE OLLOQUI, TERESA

CALDERERIA, 18-2

IRUÑA

LARUMBE OLLOQUI, JULIA

IRATXEKO MONASTERIOA, 39-3.A EZK.

IRUÑA

LARUMBE OLLOQUI, SATURNINO 56 - ELEKTRIKOA 2 328 ALORRA

MA039 ORAYEN LARUMBE, SATURNINA

BAIONA ZEHARKALEA, 1-I-1.A C

IRUÑA 38 9 ELEKTRIKOA 2 517 MAHAST.-OLIB.

MA040 SARRI EGUILLOR, CARLOS

MAYOR, 14

MAÑERU 38 - TELEFONOA 1 685 MAHASTIA

MA078 LEGARRETA, TOMASA

SANTESTEBAN ZABALZA, J. MARIA

SANTESTEBAN ZABALZA, SEVERIANO

SANTESTEBAN ZABALZA, JESUS

SANTESTEBAN ZABALZA, JULIA

SANTESTEBAN ZABALZA, SOFIA 250 117 KOLEKTOREA 2 116 MAHAST.-OLIB.

MA083 FESTA BESTEIRO, ELIAS

VILLA AMPARITO

HONDARRIBIA 151 9 ELEKTRIKOA 1 495 ALORRA

MA084 FESTA BESTEIRO, ELIAS

VILLA AMPARITO

HONDARRIBIA 178 - ELEKTRIKOA 2 494-A ALORRA

MA093 LAPEÑA ENRIQUE, JOSE RAMON

RAMON IRIBARREN PASEALEKUA, 22-9.A B

HONDARRIBIA 40 9 ELEKTRIKOA 1 723 ALORRA

MA094 ANDUEZA SOLA, M.ª CARMEN

UZTARROZE, 34-2.A A

IRUÑA 10 43 KOLEKTOREA 2 114 OLIBADIA

ZIRAUKIKO UDALERRIA

CI001 ILZARBE LARRAYA, M.ª CARMEN 75 - ELEKTRIKOA 4 154 ALORRA

CI003 EZEZAGUNAK

ZIRAUKI 104 5 ELEKTRIKOA 3 736 OLIBADIA

CI004 GARCIA VIGURIA, JOSE

ESPERANZA, 6

MAÑERU - 4 ELEKTRIKOA 3 735 MAHASTIA

CI007 DE LA PEÑA ENRIQUE, JOSE RAMON

RAMON IRIBARREN PASEALEKUA, 22-9.A B

HONDARRIBIA 22 - ELEKTRIKOA 3 731 OLIBADIA

CI008 DEL PORTILLO SILVESTRE, ANGEL MARIA

SOL, 29

MAÑERU 139 - ELEKTRIKOA 3 733 OLIBADIA

CI009 ARBELOA GAZPIO, M.ª JESUS

MAYOR, 37 82 8 ELEKTRIKOA 3 732-A MAHASTIA

MAÑERU 125 1 732-B OLIBADIA

CI010 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 9 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI012 SANTESTEBAN BAZTAN, JOSEFINA

CORRERO, 10 202 - ELEKTRIKOA 3 723-A ALORRA

MAÑERU 694 27 ELEKTRIKOA 723-B OLIBADIA

CI015 BARBARIN MARTINEZ MORENTIN, JOSE MIGUEL

PLAZUELA DEL POZO, 2

LOS ARCOS 245 - ELEKTRIKOA 3 719-A ALORRA

CI016 ELORZ VERGARA, LUIS MARIA

BIZKAIKO JAURERRIA, 38-3-A 234 - ELEKTRIKOA 3 718-A MAHASTIA

GALDAKAO 718-B OLIBADIA

CI017 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, , 1

ZIRAUKI 17 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI018 ITURGAIZ YABAR, M.ª TERESA

LOS CARROS, 26

ZIRAUKI 294 18 ELEKTRIKOA 3 712-B ALORRA

CI022 GARRIZ APESTEGUIA, ANTONIO ETA CASIMIRA

SAN ROMAN, 12

ZIRAUKI 190 9 ELEKTRIKOA 3 706 ALORRA

CI023 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 24 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI030 APESTEGUIA ECHEVERRIA, JESUS

SANTA CATALINA, 14 147 9 ELEKTRIKOA 3 705-A MAHAST.-OLIB.

ZIRAUKI 705-B LARREAK

CI033 MONROY ORDOÑEZ, CASILDA

PORTAL, 8

ZIRAUKI 523 9 ELEKTRIKOA 3 703 ALORRA

CI034 BARBARIN MARTINEZ MORENTIN, JOSE MIGUEL

PLAZUELA DEL POZO, 2

LOS ARCOS 695 9 ELEKTRIKOA 3 702 MAHASTIA

CI035 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 32 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI036 BERASAIN IRIARTE, PABLO

SAN ROMAN, 18

ZIRAUKI 779 18 ELEKTRIKOA 3 700 ALORRA

CI042 BODEGA COOP. SAN CRISTOBAL

PORTAL, 40

ZIRAUKI 141 - ELEKTRIKOA 3 1 ZOLADURA

CI047 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 437 9 ELEKTRIKOA 3 626 ESTADIOA

CI049 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 43 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI063 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3

IRUÑA 135 - KOLEKTOREA 1 925 ELKORRA

CI117 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA 151 - ELEKTRIKOA 6 482-A PINUDIA

CONSTITUCION PLAZA, 1 172 - ELEKTRIKOA 482-C PINUDIA

ZIRAUKI 356 18 ELEKTRIKOA 482-D LARREAK

CI118 URBE LOPEZ-DICASTILLO, JOSE

ZIRAUKI 147 9 ELEKTRIKOA 6 492 LARREAK

CI119 ROS APESTEGUIA, ISIDRO 195 9 ELEKTRIKOA 6 879-A ALORRA

ZIRAUKI 156 9 ELEKTRIKOA 879-B OLIBADIA

CI120 BACAICOA APESTEGUIA, EUGENIO

BOSQUECILLO, 1-2.A B

BERIAIN 68 - ELEKTRIKOA 6 490 LARREAK

CI121 LUMBIER LACALLE, MIGUEL JESUS

MAYOR, 61 265 9 ELEKTRIKOA 6 894-A ALORRA

ZIRAUKI 894-B LARREAK

CI122 LACUNZA BERMEJO, FRANCISCO

LACUNZA BERMEJO, JOAQUIN

MAYOR, 42 246 - ELEKTRIKOA 6 489-A LARREAK

ZIRAUKI 81 - ELEKTRIKOA

CI123 ARMENDARIZ RAN, MARIA CONSUELO

PORTAL, 22 67 - ELEKTRIKOA 6 493-A LARREAK

ZIRAUKI 493-B PINUDIA

CI124 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 4 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI127 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 11 9 ELEKTRIKOA - - ERREKA

CI134 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA 134 - ELEKTRIKOA 6 513-A PINUDIA

CONSTITUCION PLAZA, 1 359 9 513-B LARREAK

ZIRAUKI 513-C LARREAK

CI135 YABAR GARCIA, FELIX

DONOSTIA

YABAR GARCIA, VICTORINA

CONCEPCION BENITEZ, 28

IRUÑA 211 - ELEKTRIKOA 6 515 LARREAK

CI136 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 64 9 ELEKTRIKOA - - BIDEA

CI138 PEREZ-CIRIZA ITURGAIZ, MIGUEL MARIA

LAL CRUCES, 25

ZIRAUKI 31 - ELEKTRIKOA 7 789-A ALORRA

CI139 GOICOECHEA IATEGUI, FLORENCIO

ZIRAUKI 137 - ELEKTRIKOA 6 516 LARREAK.

CI141 LIZOSAIN AZILU, FELIX

ZIRAUKI 37 9 ELEKTRIKOA 7 800 ALORRA

CI143 ZIRAUKIKO UDALA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 271 9 ELEKTRIKOA - - ERREKA

CI144 ECHARRI ROS, JOAQUIN

ECHARRI ROS, MARIO

MAYOR, 31

ZIRAUKI 684 9 ELEKTRIKOA 7 766 ALORRA

CI155 HERMOSO-MENDOZA GURUCHARRI, JUAN JOSE

REPARAZ DOKTOREA, 20-7.A D

IRUÑA 423 - UR HART. 7 750 ALORRA

CI160 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 28 9 ELEKTRIKOA 7 599-A LARREAK

CI165 ZIRAUKIKO UDALAREN HERRILURRA

CONSTITUCION PLAZA, 1

ZIRAUKI 327 9 ELEKTRIKOA 7 649 LARREAK

CI177 ORTIGOSA ARAIZ, M.ª CARMEN 92 - ELEKTRIKOA 6 511 LARREAK

ZIRAUKI

DEIERRIKO UDALERRIA

YE011 DEIERRIKO UDALA

NUEVA, 22

ARITZALA 28 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

YE014 SENOSIAIN ETAYO, PILAR

NAVARRERIA, 1 28 - ELEKTRIKOA 10 877-A ALORRA

LORKA 170 - ELEKTRIKOA 877-C LARREAK

YE016 DEIERRIKO UDALA

NUEVA, 22

ARITZALA 24 - ELEKTRIKOA - - ERREKA

YE020 IRIGOYEN ATAUN, SEVERINO

NAVARRERIA, 4 116 - ELEKTRIKOA 10 875-A ALOR INT.

LORKA 62 875-C FRUTARBOLAK

YE040 IBERDROLA, S.A.

ORREAGA ETORBIDEA, 7

IRUÑA 110 18 ELEKTRIKOA 10 805-A LARREAK

YE041 UNANUA MARTINEZ, CARMELO

MAYOR, 40

LORKA 196 9 ELEKTRIKOA 10 864 ALORRA

YE042 IRIGOYEN ATAUN, JAIME

PLAZA, 6

LORKA 154 9 ELEKTRIKOA 10 862 ALORRA

YE043 UNANUA MARTINEZ, FELICIDAD

MAYOR, 6

LORKA 292 - ELEKTRIKOA 10 861 ALORRA

YE044 UNANUA MARTINEZ, CARMELO

MAYOR, 40

LORKA 183 - ELEKTRIKOA 10 860 ALORRA

YE045 DEIERRIKO UDALA

NUEVA, 22

ARITZALA 93 - ELEKTRIKOA - - ERREKA

YE046 SENOSIAIN ETAYO, PILAR

NAVARRERIA, 1 - 9 ELEKTRIKOA 10 858-A ZAINZURIAK

LORKA 858-B ALORRA

YE052 LOGROÑO ARMENDARIZ, SIXTO

PLAZA, 9

LORKA 1.428 18 KOLEKTOREA 12 329-A ALORRA

YE055 ATAUN MUNARRIZ, FRANCISCO

MAYOR, 1

LORKA 9 9 ELEKTRIKOA 12 315 ZAINZURIAK

YE056 HERMOSO-MENDOZA SILVESTRE, JOSE

PLACETA, 13 462 - ELEKTRIKOA 12 316-A ALORRA

LORKA 151 9 ELEKTRIKOA 12 316-B ZAINZURIAK

YE060 UNANUA ILZARBE, TEOFANES

NAVARRERIA, 11

LORKA 270 - ELEKTRIKOA 12 321-A ALORRA

YE061 ARANDIGOIENGO KONTZEJUAREN HERRILURRA

ARANDIGOIEN 105 9 ELEKTRIKOA 14 116-A ALORRA

YE079 LAKARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA

LAKAR 720 27 ELEKTRIKOA 11 3 ARTADIA

Iragarkiaren kodea: A0110020