94. ALDIZKARIA - 2000ko abuztuaren 4a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

676/2000 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia/N-121/Garraioaren Hiria" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak onespen teknikoa eman dakion aurkeztu du "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia/N-121/Garraioaren Hiria" izeneko proiektua. Aditzera ematen du Merkantzien Estazioa eta Garraioaren Hiria lotzeko bide berriak bi puntu horien arteko trafikoa erraztuko duela eta N-121 errepidea eta A- 15 autobidea lotuko dituela. Merkantzien Estazioan sartzeko proiektaturiko glorietarekin bide bat dago lotuta, Iruñeko mendebaldeko ingurabidean sartu ahal izateko Ezkirotz inguruan; orain ipar eta iparmendebalde norabidean Noaingo loturetan barna ibiltzen diren ibilgailuetako askok erabiliko dutela aurreikusi da. Proiektuan aztertu da bide berria N-121 errepidearen eta Merkantzien Estazioaren artean bikoiztea. Proiektaturiko bideak AHTrekin izanen lukeen guratzagunea ere aurreikusi da, nahiz eta, proiektua erredaktatzen ari direnez, aurretiko azterlanetan gomendaturiko trazadurarekin izanen lukeen gurutzagunea aztertu den.

Merkantzien Estazioan glorieta bat proiektatu da; horretaz gain, glorieta bana N-121 errepidearen alde bakoitzean eta beste bat egungo NA-5001ean, trenbidearen gaineko pasabidearen eta autobidearen gaineko pasabidearen artean.

Bide berria Garraioaren Hiriaren loturarekin konektatzeak beste lotune bat egin beharra dakar, Iruñetik autobidean barna eta NA-5001etik heltzen diren ibilgailuak Garraioaren Hirian sartu ahal daitezen. Halaber, Audenasaren Zerbitzugunetik Garraioaren Hirirantz abiatzen den egungo adarra aldatu behar izan da.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak azaldu eta proposaturikoaren bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. Onespen teknikoa ematea "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia/N-121/Garraioaren Hiria" izeneko proiektuari.

2. Proiektuak ukitutako ondasunen eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea.

3. Proiektua eta ukituriko ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzea 20 egun balioduneko epean. Epe horretan edozeinek egiten ahalko ditu egoki iruditzen zaizkion ohar edo alegazioak, eta idatziz ekartzen ahal ditu zerrendako akatsak zuzentzeko behar diren datuak. Horretarako, lurzatien planoak interesatuen eskura egonen dira Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Noain-Elortzibarko eta Galarko udaletxeetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau Noain-Elortzibarko eta Galarko Udalei jakinarazi eta lurzatien planoen kopia bana igortzea; jakinaraziko zaie, halaber, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari eta Desjabetzapen Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi milako uztailaren bostean.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

BIDE BERRIA EGITEA: MERKANTZIEN GELTOKIA/N-121/GARRAIOAREN HIRIA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

NOAINGO UDALERRIA (ELORTZIBAR)

NOAIN

NO-1 RENFE NAFARROAKO ONDAREKO BURUTZA GELTOKIKO K., Z.G. 52,00 1 416-A HIRI LURRA

IRUÑA 378,00 1 416-B LEH. LARREAK

NO-3 MUNARRIZ AGORRETA, ANGEL M.ª CHICHIBAR K.

GETZE-GALAR 2.399,00 1 359-B LEH. ALORRA

NO-4 ARCHANCO LECUMBERRI, MARIA ANGELES SAN MIGEL K.

NOAIN 1.105,00 1 359 LEH. ALORRA

NO-5 MARTINEZ-IRUJO IRUREN, SABINA URDAZUBIKO M., 19

IRUÑA 470,00 1 360 LEH. ALORRA

NO-6 VARGAS LUZURIAGA, JOSE ERREGE K., 66

NOAIN

IRIBARREN LUZURIAGA, JAVIER URDAZUBIKO M., 6

IRUÑA

IRIBARREN LUZURIAGA, FERMIN TULEBRASKO M., 1

IRUÑA

IRIBARREN LUZURIAGA, JESUS ERREGE K., 66

NOAIN

IRIBARREN LUZURIAGA, MARIA MERCEDES ZARAGOZAKO ETORB., 25

IRUÑA

IRIBARREN LUZURIAGA, JUAN JOSE LUIS VIVES K., 4

ZARAGOZA 421,00 1 361 LEH. ALORRA

NO-7 OSINAGA ARDANAZ, BENEDICTO GETZE-GALAR 215,00 1 362 LEH. ALORRA

NO-8 MUNARRIZ AGORRETA, ANGEL M.ª CHICHIBAR K.

GETZE-GALAR 1.270,00 1 369 LEH. LARREAK

NO-9 LARREA ECHANO, MARIA ENCARNACION JAKAKO ERREP.

ELO 2.513,00 1 370 OIHAN. LARRE

NO-10 LIZARRAGA OSACAR, MARIA ISABEL ZANGOZA K., 17

IRUÑA

LIZARRAGA OSACAR, JOSE MANUEL OLAZKO PARKEA UR., 11

OLATZ

LIZARRAGA OSACAR, M.ª CARMEN ZANGOZA K., 17

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, MARIA GLORIA ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, ROSARIO ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, CECILIA ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, JOSE JAVIER ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, FRANCISCO JAVIER ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, MARIA BELEN ERRIOXA K., 10

IRUÑA 6.969,00 1 371 LEH. ALORRA

NO-11 LUZURIAGA MAYA, ESTEFANIA SAN JUAN K., 16

NOAIN 2.493,00 1 376 LEH. ALORRA

NO-12 ZUZA MUNARRIZ, FRANCISCO ERREGE K., 11

NOAIN 1.922,00 1 387 LEH. ALORRA

NO-13 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE SAN JUAN K., 20

NOAIN 17,00 1 388 LEH. ALORRA

NO-14 ARCHANCO LECUMBERRI, MARIA ANGELES SAN MIGEL K., 6

NOAIN 1.294,00 1 395 LEH. ALORRA

NO-15 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA INES,

BLANCA, FRANCISCO JAVIER, RAFAEL ETA ALFONSO TACONERA K., 6

IRUÑA 1.732,00 1 394 LEH. ALORRA

NO-16 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 2.953,00 1 397 LEH. ALORRA

NO-17 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA INES,

BLANCA, FRANCISCO JAVIER, RAFAEL ETA ALFONSO TACONERA K., 6

IRUÑA 1.372,00 1 396 LEH. ALORRA

NO-18 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE ETA MARIA CONCEPCION SAN JUAN K., 20

NOAIN 1.923,00 1 402 LEH. ALORRA

N0-19 VIDAURRE OYARZUN, M.ª ISABEL ROITEGUI K., 4

NOAIN

GOIBURU MARTIN, MARIA DOLORES ROITEGUI K., 4

NOAIN

OYARZUN CELAYA, CESAR ITURRIBIDE K. LUZ., 4

NOAIN

OYARZUN LARRAYOZ, FRANCISCO ROITEGUI K., 4

NOAIN 979,00 1 404 LEH. ALORRA

NO-20 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE ETA MARIA CONCEPCION SAN JUAN K., 20

NOAIN 1.697,00 1 405 LEH. ALORRA

NO-21 ARCHANCO LECUMBERRI, MARIA ANGELES SAN MIGEL K., 6

NOAIN 2.556,00 1 401-A LEH. ALORRA

NO-21 ARCHANCO LECUMBERRI, MARIA ANGELES SAN MIGEL K., 6

NOAIN 39,00 1 401-B OIHAN. LARRE

NO-22 LUZURIAGA MAYA, ESTEFANIA SAN JUAN K., 16

NOAIN 837,00 1 399 LEH. ALORRA

NO-23 GOÑI ARISTU, LUIS AITA BARACE K., 3

IRUÑA 258,00 1 398 LEH. ALORRA

NO-24 VIDAURRE OYARZUN, M.ª ISABEL ROITEGUI K., 4

NOAIN

GOIBURU MARTIN, MARIA DOLORES ROITEGUI K., 4

NOAIN

OYARZUN CELAYA, CESAR ITURRIBIDE K. LUZ., 4

NOAIN

OYARZUN LARRAYOZ, FRANCISCO ROITEGUI K., 4

NOAIN 711,00 1 383 LEH. ALORRA

NO-25 NOAINGO UDALAREN HERRILURRA ERREGE K., 44

NOAIN 469,00 1 382 LEH. ALORRA

NO-26 POTASAS DE SUBIZA, S.A. ZARAGOZAKO ERREP., 2

NOAIN 13.229,00 1 150 HIRI LURRA

NO-27 SALDOSA ZARAGOZAKO ERREP., 4

NOAIN 895,00 1 151 HIRI LURRA

NO-37 NOAINGO UDALAREN HERRILURRA ERREGE K., 44

NOAIN 887,00 1 407 OIHAN. LARRE

NO-28 OCHOA NARVAEZ, JOSE UNDIO 14,00 2 354 LEH. ALORRA

NO-29 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE ETA MARIA CONCEPCION SAN JUAN K., 20

NOAIN 664,00 2 353 LEH. ALORRA

NO-30 NOAINGO UDALAREN HERRILURRA ERREGE K., 44

NOAIN 504,00 2 352 LEH. ALORRA

NO-31 LIZARRAGA OSACAR, MARIA ISABEL ZANGOZA K., 17

IRUÑA

LIZARRAGA OSACAR, JOSE MANUEL OLAZKO PARKEA UR., 11

OLATZ

LIZARRAGA OSACAR, M.ª CARMEN ZANGOZA K., 17

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, MARIA GLORIA ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, ROSARIO ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR ARRAIZA, CECILIA ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, JOSE JAVIER ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, FRANCISCO JAVIER ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, MARIA BELEN ERRIOXA K., 10

IRUÑA 1.468,00 2 355 LEH. ALORRA

NO-32 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA INES,

BLANCA, FRANCISCO JAVIER, RAFAEL ETA ALFONSO TACONERA K., 6

IRUÑA 446,00 2 602 LEH. ALORRA

NO-33 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA INES,

BLANCA, FRANCISCO JAVIER, RAFAEL ETA ALFONSO TACONERA K., 6

IRUÑA 296,00 2 603 LEH. ALORRA

NO-34 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 300,00 2 357 LEH. ALORRA

NO-38 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 295,00 2 932 ELKORRA

NO-39 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 513,00 2 934 ELKORRA

NO-40 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 2 935 ELKORRA

NO-41 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 98,00 2 936 ELKORRA

NO-42 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 341,00 2 937 ELKORRA

NO-43 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 1.349,00 2 933 ELKORRA

NO-44 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA INES,

BLANCA, FRANCISCO JAVIER, RAFAEL ETA ALFONSO TACONERA K., 6

IMARKOAIN

IM-1 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 552,00 3 369 LEH. ALORRA

IM-2 NAFARROAKO FORU KOM. SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 60,00 3 370 LEH. ALORRA

IM-3 NAFARROAKO FORU KOM.

(H.L., G. ETA KOM.) SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 770,00 3 636 HIRI LURRA

IM-4 RENFE NAFARROAKO ONDAREKO BURUTZA GELTOKIKO K., Z.G.

IRUÑA 72,00 3 590 LEH. LARREAK

IM-5 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO SAN MARTIN K., 3

IMARKOAIN 606,00 3 393 LEH. ALORRA

IM-6 GOÑI NAVARCORENA, PRIMITIVO SAN MARTIN K., 40

IMARKOAIN 212,00 3 397 LEH. ALORRA

IM-7 RENFE NAFARROAKO ONDAREKO BURUTZA GELTOKIKO K., Z.G.

IRUÑA 71,00 3 365 LEH. ALORRA

IM-8 IMARKOAINGO HERRILURRA ELORTZ 3.671,00 3 364-B LEH. LARREAK

IM-9 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS ETA M.ª RONCESVALLES SAN MARTIN K., 1-5

IMARKOAIN 241,00 3 398 LEH. ALORRA

IM-10 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO SAN MARTIN K.

IMARKOAIN 560,00 3 399 LEH. ALORRA

IM-11 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 156,00 3 394 LEH. ALORRA

IM-12 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS ETA M.ª RONCESVALLES SAN MARTIN K., 1-5

IMARKOAIN 2.345,00 3 392 LEH. ALORRA

IM-13 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO SAN MARTIN K.

IMARKOAIN 497,00 3 400 T. LAB. SEC

IM-14 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 244,00 3 401 LEH. ALORRA

IM-15 SARASATE MENDIA, GENOVEVA SAN MARTIN K.

IMARKOAIN 1.318,00 3 391 LEH. ALORRA

IM-16 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. RODEZNO KONDEAREN PZ., 8

IRUÑA 671,00 3 641 OIHAN. LARRE.

IM-17 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO SAN MARTIN K., 3

IMARKOAIN 6.664,00 3 390 LEH. ALORRA

IM-18 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 5.567,00 3 388 LEH. ALORRA

IM-19 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS ETA M.ª RONCESVALLES SAN MARTIN K., 1-5

IMARKOAIN 2.227,00 3 387 LEH. ALORRA

IM-20 SARASATE MENDIA, GENOVEVA SAN MARTIN K.

IMARKOAIN 1.605,00 3 381 LEH. ALORRA

IM-21 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. RODEZNO KONDEAREN PZ., 8

IRUÑA 739,00 3 644 OIHAN. LARRE

IM-22 FERRER IRURZUN, INES HERMOSILLA K., 102

MADRIL

FERRER GALDIANO, ARTURO LIZARRA K.,

IRUÑA 832,00 3 380 LEH. ALORRA

IM-23 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 2.329,00 3 379 LEH. ALORRA

IM-24 ZALVA ALDAVE, ISIDRO SAN MARTIN K., 8-1

IMARKOAIN

DUCAY ALDAVE, JESUS SAN MARTIN K., 2

IMARKOAIN 1.650,00 3 611 LEH. ALORRA

IM-25 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS ETA M.ª RONCESVALLES SAN MARTIN K., 1-5

IMARKOAIN 3.290,00 3 609 LEH. ALORRA

IM-26 ZALVA ALDAVE, ISIDRO SAN MARTIN K., 8-1

IMARKOAIN

DUCAY ALDAVE, JESUS SAN MARTIN K., 2

IMARKOAIN 1.888,00 3 610 LEH. ALORRA

IM-27 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA SAN MARTIN K., 18

IMARKOAIN 2.969,00 3 619 LEH. ALORRA

IM-28 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. RODEZNO KONDEAREN PZ., 8

IRUÑA 231,00 3 612 LEH. ALORRA

IM-29 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. RODEZNO KONDEAREN PZ., 8

IRUÑA 562,00 3 639 OIHAN. LARRE.

IM-30 NAFARROAKO FORU KOM.

(H.L. G. ETA KOM.) SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 3.502,00 3 376 LEH. ALORRA

IM-31 NAFARROAKO FORU KOM.

(H.L. G. ETA KOM.) SAN IGNAZIO ETORB., 3 UREZTAK.

IRUÑA 427,00 3 374 ALOR INT.

IM-32 RENFE NAFARROAKO ONDAREKO BURUTZA GELTOKIKO K., Z.G. UREZTAK.

IRUÑA 1.751,00 3 395 ALOR INT.

IM-33 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A. RODEZNO KONDEAREN PZ., 8

IRUÑA 523,00 3 642 OIHAN. LARRE

IM-34 NAFARROAKO FORU KOM.

(H.L., G. ETA KOM.) SAN IGNAZIO ETORB., 3

IRUÑA 32,00 3 368 LEH. ALORRA

GALARKO UDALERRIA

GETZE-GALAR

SA-1 JUANCO GALAR, MARAVILLAS AMAIA K., 3

IRUÑA 148,00 4 504 LEH. ALORRA

SA-2 GETZE-GALAR KONTZEJUAREN HERRILURRA GETZE-GALAR 82,00 4 206,00 OIHAN. LARRE

SA-3 MUNARRIZ AGORRETA, ANGEL M.ª CHICHIBAR K.

GETZE-GALAR 414,00 4 211 LEH. ALORRA

SA-4 AGORRETA SAN MARTIN, FELIX ZIRIOTA PZ.

GETZE-GALAR 2.841,00 4 214 T. LAB. SEC

SA-5 GOÑI GARRIZ, MARIA ISABEL LAPABIDE V. ARKAITZ K., 2

DONOSTIA 14.162,00 4 213 LEH. ALORRA

SA-6 GETZE-GALAR KONTZEJUAREN HERRILURRA GETZE-GALAR 1.227,00 4 212 FOREST. PAS

SA-7 JUNCO GALAR, MARAVILLAS AMAIA K., 3

IRUÑA 2.575,00 4 215 LEH. ALORRA

SA-8 GETZE-GALAR KONTZEJUAREN HERRILURRA GETZE-GALAR 2.782,00 4 530 OIHAN. LARRE

CH-2 EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA SAGASTA P.

ZARAGOZA 502,00 4 IBAIA

CH-3 EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA SAGASTA P.

ZARAGOZA 1.408,00 4 IBAIA

BIDE BERRIA EGITEKO PROIEKTUA: MERKANTZIEN GELTOKIA/N-121/GARRAIOAREN HIRIA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

UKITURIKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

NOAINGO UDALERRIA (ELORTZIBAR)

NOAIN

NO-1 RENFE NAFARROAKO ONDAREKO

BURUTZA

GELTOKIKO K., Z.G. AIREKO

IRUÑA 460,00 L. ELEKT. 1 416 A HIRI LURRA

NO-2 NOAINGO UDALAREN HERRILURRA

ERREGE K., 44 AIREKO

NOAIN 785,35 613,00 2 32 L. ELEKT. 1 389 OIHAN. LARRE

NO-9 LARREA ECHANO, MARIA ENCARNACION

JAKAKO ERREP. AIREKO

ELO 25,58 L. ELEKT. 1 370 OIHAN. LARRE

NO-10 LIZARRAGA OSACAR, M.ª ISABEL ETA M.ª CARMEN

ZANGOZA K., 17

IRUÑA

LIZARRAGA OSACAR, JOSE M.

OLAZKO PARKEA UR., 11

OLATZ

OSACAR ARRAIZA, M.ª GLORIA, ROSARIO ETA CECILIA

ERRIOXA K., 10

IRUÑA

OSACAR IRURITA, JOSE JAVIER,

FRANCISCO JAVIER ETA MARIA BELEN

ERRIOXA K., 10 AIREKO

IRUÑA 447,31 285,00 1 16 L. ELEKT. 1 371 LEH. ALORRA

NO-13 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE

SAN JUAN K., 20 AIREKO

NOAIN 480,70 176,00 1 16 L. ELEKT. 1 388 LEH. ALORRA

NO-15 ELIO GAZTELU, ISABEL, MARIA

INES, BLANCA, FRANCISCO JAVIER,

RAFAEL ETA ALFONSO

TACONERA K., 6 AIREKO

IRUÑA 610,73 22,00 L. ELEKT. 1 394 LEH. ALORRA

N0-16 GOÑI LARRAYA, SANTOS MARIA

SAN MARTIN K., 18 AIREKO

IMARKOAIN 27,49 91,00 L. ELEKT. 1 397 LEH. ALORRA

NO-18 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE ETA M.ª CONCEPCION

SAN JUAN K., 20 AIREKO

NOAIN 328,79 187,00 1 16 L. ELEKT. 1 402 LEH. ALORRA

NO-20 LOPEZ RIPODAS, SILVESTRE ETA M.ª CONCEPCION

SAN JUAN K., 20 AIREKO

NOAIN 169,56 L. ELEKT. 1 405 T. LAB. SEC

NO-26 POTASAS DE SUBIZA, S.A.

ZARAGOZAKO ERREP., 2 62,51 297,00 1 64 A. L. ELE.

NOAIN 530,00 2.375,00 T. HORN.

SANEAM. 1 150 HIRI LURRA

NO-27 SALDOSA

ZARAGOZAKO ERREP., 4

NOAIN 63,03 360,39 SANEAM. 1 151 HIRI LURRA

NO-35 MUNARRIZ AGORRETA, ANGEL MARIA

CHICHIBAR K. AIREKO

GETZE-GALAR 103,28 L. ELEKT. 1 266 HIRI LURRA

NO-36 MUNARRIZ AGORRETA, ANTEL MARIA

CHICHIBAR K. AIREKO

GETZE-GALAR 124,53 L. ELEKT. 1 390 LEH. LARREAK

IMARKOAIN

IM-1 NAFARROAKO FORU KOM.

(H.L. G. ETA KOM.)

SAN IGNAZIO ETORB., 3 ERAIK.

IRUÑA 250,67 EGIT. BER. 3 369 LEH. ALORRA

IM-5 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO

SAN MARTIN K., 3 ERAIK.

IMARKOIAN 769,51 EGIT. BER. 3 393 LEH. ALORRA

IM-6 NAVARCORENA GOÑI, PRIMITIVO

SAN MARTIN K., 40 278,10 EGIT.

IMARKOAIN 50,45 99,74 T. HORNI. 3 397 LEH. ALORRA

IM-9 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS

ETA MARIA RONCESVALLES

SAN MARTIN K., 1-5 20,43 EGIT.

IMARKOAIN 14,10 58,92 T. HORNI. 3 398 LEH. ALORRA

IM-11 GOÑI LARRAYA, SANTOS M.ª

SAN MARTIN K., 18 LURPEKO

IMARKOAIN 0,42 49,34 1 2,25 TELEF. L. 3 394 LEH. ALORRA

IM-12 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS

ETA MARIA RONCESVALLES

SAN MARTIN K., 1-5 LURPEKO

IMARKOAIN 17,87 244,54 1 2,25 TELEF. L. 3 392 LEH. ALORRA

IM-16 NAFARROAKO AUTOBIDEAK

RODEZNO KONDEAREN PZ., 8 HORNI.

IRUÑA 137,87 571,91 HODI. 3 641 OIHAN. LARRE.

IM-17 ARANGUREN GOÑI, IGNACIO

SAN MARTIN K., 3-8 HORNI.

IMARKOAIN 95,82 HODI. 3 390 LEH. ALORRA

IM-18 GOÑI LARRAYA, SANTOS M.ª

SAN MARTIN K., 18 AIREKO

IMARKOAIN 395,33 L. ELEKT. 3 388 LEH. ALORRA

IM-19 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS

ETA MARIA RONCESVALLES

SAN MARTIN K., 1-5 AIREKO

IMARKOAIN 267,10 L. ELEKT. 3 387 LEH. ALORRA

IM-20 SARASATE MENDIA, GENOVEVA

SAN MARTIN K. LURPEKO

IMARKOAIN 44,13 175,49 1 2,25 TELEF. L. 3 381 LEH. ALORRA

IM-23 GOÑI LARRAYA, SANTOS M.ª

SAN MARTIN K., 18 LURPEKO

IMARKOAIN 161,36 422,4 1 2,25 TELEF. L. 3 379 LEH. ALORRA

IM-24 ZABALZA ALDAVE, ISIDRO

SAN MARTIN K., 8-1

IMARKOAIN

DUCAY ALDAVE, JESUS

SAN MARTIN K., 2 LURPEKO

IMARKOAIN 98,89 242,50 TELEF. L. 3 611 LEH. ALORRA

IM-25 SUBIZA ELIZALDE, MANUEL TOMAS

ETA MARIA RONCESVALLES

SAN MARTIN K., 1-5 LURPEKO

IMARKOAIN 491,44 1.433,42 1 2,25 TELEF. L. 3 609 T. LAB. SEC

IM-27 GOÑI LARRAYA, SANTOS M.ª

SAN MARTIN K., 18 LURPEKO

IMARKOAIN 154,94 301,36 1 2,25 TELEF. L. 3 619 LEH. ALORRA

IM-35 FERRER IRURZUN, INES

HERMOSILLA K., 102

IRUÑA

FERRER GALDIANO, ARTURO

LIZARRA K. AIREKO

IRUÑA 80,68 L. ELEKT. 3 386 LEH. ALORRA

IM-36 IMARKOAINGO KONTZEJUKO HERRILURRA 77,37 L. ELE. A 3 411 A HIRI LURRA

IMARKOAIN 852,16 A. L. ELE. 3 441 B LEH. ALORRA

IM-37 GOÑI LARRAYA, SANTOS M.ª

SAN MARTIN K., 18 AIREKO

IMARKOAIN 285,82 L. ELEKT. 3 412 LEH. ALORRA

GALARKO UDALERRIA

GETZE-GALAR

SA-5 GOÑI GARRIZ, MARIA ISABEL

LAPABIDE V. ARKAITZ K., 2 AIREKO

DONOSTIA 437,61 L. ELEKT. 4 213 LEH. ALORRA

SA-7 JUNCO GALAR, MARAVILLAS

AMAIA K.

IRUÑA 114,20 215,00 1 12,25 A. L. ELE.

37,72 200,90 LURPEKO 4 215 LEH. ALORRA

TELEF. L.

SA-8 GETZE-GALAR KONTZEJUAREN HERRILURRA

GETZE-GALAR 324,18 A L. ELE.

30,85 123,55 LURPEKO

TELEF. L. 4 530 OIHAN. LARRE

SA-9 ASTIZ ESLAVA, JOSE LUIS ETA JESUS MATIAS

IRUÑEKO ETORB. AIREKO

TIEBAS 391,19 L. ELEKT. 4 207 LEH. ALORRA

CH-1 EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

SAGASTA P., 24-28 AIREKO

ZARAGOZA 354,03 L. ELEKT. 4 IBAIA

CH-3 EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

SAGASTA P., 24-28 248,09 1 16 A. L. ELE.

ZARAGOZA 28,86 161,80 LURPEKO TELEF. L.

Iragarkiaren kodea: A0007125