Leitzan behor bat eta haren kumea galdu dira

Nafarroako Probintziako Aldizkari Ofiziala, 15. zenbakia, 1923ko otsailaren 2a, 3. orrialdea

AGN, Dirección de Agricultura y Ganadería de la Diputación Foral. 1938. Yeguada provincial en la sierra de Urbasa.