Bigantxa- eta zezen-ikuskizunak herrietako festetan

Nafarroako Probintziako Aldizkari Ofiziala, 92. zenbakia, 1923ko abuztuaren 1a, 1. orrialdea.

Fiestas patronales de una localidad de Navarra. Becerrada popular con suelta de vaquillas.

Nafarroako Artxibo Nagusia. Nafarroako herri bateko festak. Nobillada eta bigantxak askatzea.