68. ALDIZKARIA - 2023ko apirilaren 4a - BEREZIA

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

34/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 29koa, Nafarroako kontzejuetarako hauteskundeetarako deialdia egiten duena.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak Nafarroako Kontzejuetako gobernu eta administrazio organoen osaera arautzen du.

Bestaldetik, Nafarroako Kontzejuetako hauteskunde prozesua arautzeari buruzko martxoaren 16ko 12/1991 Foru Legeak Nafarroako Kontzejuetako organoetako kideak hautatzeko sistema ezartzen du, eta udal-hauteskundeen egun berean izanen da hori.

Bat etorriz Nafarroako Kontzejuetako hauteskunde prozesua arautzeari buruzko Foru Legearen 6. artikuluan ezarritakoarekin, kontzejuetako hauteskundeetarako deialdia Nafarroako Gobernuak egin behar du foru dekretu baten bidez, eta dekretu hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da udal-hauteskundeetarako deialdiaren errege dekretua argitaratzen den egun berean, edo lehenago, baina, betiere, errege dekretu horrek indarra hartzen duen egun berean hartuko du indarra.

Foru lege horren 2.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, kontzejuetako hauteskundeetarako deialdiarekin batera kontzejuen zerrenda (kontzejuak udaletan bilduak) argitaratu behar da, aipatu arauan ezartzen diren zehaztapenekin.

Horrenbestez, Lurralde Kohesiorako kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita hiruko martxoaren hogeita bederatzian egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Kontzejuetako hauteskundeetarako deialdia egiten da, Nafarroako Kontzejuetako gobernu eta administrazio organo berriak eratzeko, jarraikiz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 38. artikuluan ezarritakoari.

2. artikulua. Kontzejuetako hauteskundeak 2023ko maiatzaren 28an eginen dira, igandearekin, eta honako kargu hauek betetzeko bozketa eginen da:

a) Kontzeju irekiko lehendakariak; kontzeju irekiaren araubidean eratuko dira 50 biztanle baino gutxiagoko kontzejuak, edo, 50 biztanle edo gehiago izanik ere, borondatez kontzeju ireki gisa eratzea erabakitzen duten kontzejuak, baldin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari horren berri eman badiote eta erabaki hori kontzeju-batzarrean hartu bada legezko kideen gehiengo osoz eta kontzejuetarako hauteskundeen deialdia baino lehen.

b) Kontzeju-batzarretako lehendakariak eta bokalak; kontzejua gobernatu eta administratzeko, lehendakari batek eta lau bokalek osatutako batzarra eratuko da 50 biztanle edo gehiago eta 1.000 baino gutxiago duten kontzejuetan, edo, kontzeju irekiko araubidean eratutako kontzejuak izanik, borondatez batzarra eratzea erabakitzen duten kontzejuetan, baldin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari horren berri eman badiote eta erabaki hori legezko kideen gehiengo osoz hartu bada kontzejuetarako hauteskundeen deialdia baino lehen.

c) Kontzeju-batzarreko lehendakaria eta bokalak; 1.000 biztanle edo gehiagoko kontzejuak gobernatu eta administratzeko, lehendakari batek eta sei bokalek osatutako kontzeju-batzarra eratuko da.

3. artikulua. Foru dekretu honen bidez deitzen diren hauteskundeak honako hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen dira: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 38. artikulua; Nafarroako Kontzejuetako hauteskunde prozesua arautzeari buruzko martxoaren 16ko 12/1991 Foru Legea, eta hura garatzen duen araudia.

4. artikulua. Nafarroako Kontzejuetako Hauteskunde Prozesua arautzeari buruzko martxoaren 16ko 12/1991 Foru Legearen 2. artikuluan ezarritakoa betez, kontzejuen zerrenda onesten da (hurrenkera alfabetikoan antolatua eta kontzejuak udaletan bilduak). Zerrenda hori foru dekretu honen eranskinean ageri da. Kontzeju bakoitzari dagokion udalerria zehazten da, bai eta kontzeju bakoitzean Kontzeju Irekiko lehendakaria ala kontzeju-batzarreko lehendakaria eta bokalak hautatu behar diren ere.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu honek udal-hauteskundeetarako deialdiaren errege dekretuak indarra hartzen duen egunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2023ko martxoaren 29an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

KONTZEJUEN ZERRENDA, UDALETAN BILDUAK

UDALA

KONTZEJUA

BIZTANLEAK (2022-1-1)

HAUTATU BEHARREKO KARGUAK

Allin

Amillao

25

Kontzeju irekiko lehendakaria

Allin

Aramendia

75

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Arbeitza

181

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Artabia

123

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Etxabarri

64

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Eultz

56

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Galdio

61

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Larrion

149

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Allin

Muneta

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Allin

Zubielki

107

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ameskoabarrena

Artatza

147

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ameskoabarrena

Bakedao

127

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ameskoabarrena

Barindao

98

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ameskoabarrena

Ekala

37

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ameskoabarrena

San Martin

65

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ameskoabarrena

Zudairi

228

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Antzin

Antzin

316

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Antzin

Mendilibarri

16

Kontzeju irekiko lehendakaria

Anue

Aritzu

50

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Anue

Burutain

87

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Anue

Egozkue

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Anue

Etsain

46

Kontzeju irekiko lehendakaria

Anue

Etulain

28

Kontzeju irekiko lehendakaria

Anue

Leazkue

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Anue

Olague

231

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Araitz

Arribe-Atallu

253

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Araitz

Azkarate

97

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Araitz

Gaintza

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Araitz

Intza

64

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Araitz

Uztegi

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Arakil

Egiarreta

84

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Ekai

37

Kontzeju irekiko lehendakaria

Arakil

Errotz

67

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Etxarren

159

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Etxeberri

61

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Hiriberri Arakil

118

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Ihabar

129

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Izurdiaga

169

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Arakil

Satrustegi

55

Kontzeju irekiko lehendakaria

Arakil

Urritzola

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Arakil

Zuhatzu

44

Kontzeju irekiko lehendakaria

Aranguren

Aranguren

88

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Aranguren

Labiano

159

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Aranguren

Taxoare

365

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Aranguren

Zolina

37

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Arrieta

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Azparren

18

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Hiriberri-Artzibar

31

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Lakabe

40

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Nagore

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Saragueta

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Artzibar

Uritz

18

Kontzeju irekiko lehendakaria

Atetz

Aroztegi

47

Kontzeju irekiko lehendakaria

Atetz

Beratsain

24

Kontzeju irekiko lehendakaria

Atetz

Beuntza

58

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Atetz

Eritzegoiti

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Atetz

Ziganda

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Basaburua

Arrarats

56

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Basaburua

Beruete

146

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Basaburua

Gartzaron

77

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Basaburua

Igoa

85

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Basaburua

Ihaben

41

Kontzeju irekiko lehendakaria

Basaburua

Itsaso

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Basaburua

Jauntsarats

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Basaburua

Orokieta-Erbiti

83

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Basaburua

Udabe-Beramendi

83

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Aitzoain

469

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Añezkar

191

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Artika

4799

Batzarreko lehendakaria eta sei bokal

Berriobeiti

Ballariain

33

Kontzeju irekiko lehendakaria

Berriobeiti

Berriobeiti

660

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Berriogoiti

1076

Batzarreko lehendakaria eta sei bokal

Berriobeiti

Elkarte

16

Kontzeju irekiko lehendakaria

Berriobeiti

Larrageta

85

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Lotza

66

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Berriobeiti

Oteitza

58

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Bertizarana

Legasa

259

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Bertizarana

Narbarte

291

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Bertizarana

Oieregi

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Biurrun-Olkotz

Biurrun

186

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Biurrun-Olkotz

Olkotz

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Zarrakaztelu

Figarol

252

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Asterain

332

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Zizur Txikia

2448

Batzarreko lehendakaria eta sei bokal

Zizur

Gazolatz

132

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Larraia

62

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Muru-Asterain

77

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Paternain

396

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Undio

257

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zizur

Zarikiegi

175

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ergoiena

Dorrao

119

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ergoiena

Lizarraga

168

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ergoiena

Unanu

86

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Altzuza

245

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Ardatz

86

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Azpa

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Eguesibar

Badostain

335

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Eguesibar

419

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Elkano

223

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Elia

19

Kontzeju irekiko lehendakaria

Eguesibar

Ibiriku

61

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Olatz

683

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Eguesibar

Sagaseta

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Erroibar

Aintzioa

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Erroibar

Aurizberri

245

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erroibar

Bizkarreta-Gerendiain

101

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erroibar

Erro

137

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erroibar

Esnotz

33

Kontzeju irekiko lehendakaria

Erroibar

Lintzoain

64

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erroibar

Mezkiritz

78

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erroibar

Orondritz

44

Kontzeju irekiko lehendakaria

Erroibar

Zilbeti

49

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Esteribar

Antxoritz

32

Kontzeju irekiko lehendakaria

Esteribar

Eugi

347

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Esteribar

Inbuluzketa

40

Kontzeju irekiko lehendakaria

Esteribar

Iragi

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Esteribar

Larrasoaña

155

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Esteribar

Saigots

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Esteribar

Sarasibar

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Esteribar

Urdaitz

109

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Esteribar

Zabaldika

43

Kontzeju irekiko lehendakaria

Esteribar

Zubiri

474

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Etxarri Aranatz

Lizarragabengoa

32

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ezkabarte

Arre

1075

Batzarreko lehendakaria eta sei bokal

Ezkabarte

Azotz

175

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezkabarte

Zildotz

55

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ezkabarte

Eusa

51

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezkabarte

Makirriain

81

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezkabarte

Orikain

116

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezkabarte

Orrio

54

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezkabarte

Sorauren

189

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ezporogi

Ageza

41

Kontzeju irekiko lehendakaria

Galar

Arlegi

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Cordovilla

850

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Espartza

372

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Ezkirotz

337

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Galar

141

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Olatz Nagusia

25

Kontzeju irekiko lehendakaria

Galar

Getze Galar

289

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galar

Subitza

193

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Galoze

Itzalle

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Galoze

Izize

14

Kontzeju irekiko lehendakaria

Galoze

Uskartze

31

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Argiñano

47

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Estenotz

20

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Garisoain

31

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Genbe

26

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Irurre

33

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Gesalatz

Iturgoien

78

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Gesalatz

Izurtzu

23

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Lerate

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Muetz

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Muniain Gesalatz

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gesalatz

Bidaurre

39

Kontzeju irekiko lehendakaria

Goñi

Aizpun

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Goñi

Azantza

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Goñi

Goñi

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Goñi

Amunarritz

60

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Goñi

Urdotz

16

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gorza

Gorza

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Gorza

Igari

9

Kontzeju irekiko lehendakaria

Girgillao

Etxarren

28

Kontzeju irekiko lehendakaria

Girgillao

Girgillao

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ibargoiti

Abintzao

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ibargoiti

Getze Ibargoiti

158

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ibargoiti

Idotzin

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ibargoiti

Izko

47

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Iguzkitza

Azketa

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Iguzkitza

Iguzkitza

201

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Iguzkitza

Labeaga

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Iguzkitza

Urbiola

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Eraso

36

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Etxaleku

106

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Imotz

Goldaratz

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Latasa

90

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Muskitz

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Oskotz

67

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Imotz

Urritza

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Imotz

Zarrantz

13

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itza

Aginaga

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itza

Aldaba

58

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Aritz

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itza

Atondo

37

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itza

Eritze

54

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Gulia

55

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Itza

139

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Larunbe

73

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Lete

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itza

Otxobi

68

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Saratsa

129

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Saratsate

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Itza

Zia

39

Kontzeju irekiko lehendakaria

Itzagaondoa

Ardatz

36

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Beorburu

32

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Gartziriain

27

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Larraiotz

27

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Markalain

46

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Nabatz

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Nuin

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Txulapain

Ollakarizketa

109

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Txulapain

Otsakar

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Osinaga

25

Kontzeju irekiko lehendakaria

Txulapain

Untzu

31

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lana

Galbarra

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lana

Gastiain

52

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Lana

Narkue

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lana

Ulibarri

19

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lana

Biloria

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lapoblación

Lapoblación

32

Kontzeju irekiko lehendakaria

Lapoblación

Meano

92

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Albiasu

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Larraun

Aldatz

109

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Alli

39

Kontzeju irekiko lehendakaria

Larraun

Arruitz

75

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Astitz

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Larraun

Azpirotz-Lezaeta

59

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Baraibar

79

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Errazkin

62

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Etxarri

65

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Gorriti

83

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Iribas

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Larraun

Madotz

16

Kontzeju irekiko lehendakaria

Larraun

Mugiro

66

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Oderitz

59

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Larraun

Uitzi

111

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Leotz

Iratxeta

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Leotz

Leotz

23

Kontzeju irekiko lehendakaria

Leotz

Olleta

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Longida

Aos

48

Kontzeju irekiko lehendakaria

Longida

Artaxo

31

Kontzeju irekiko lehendakaria

Longida

Ekai Longida

73

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Longida

Murelu Longida

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Longida

Billabeta

33

Kontzeju irekiko lehendakaria

Mendaza

Acedo

130

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Mendaza

Asarta

43

Kontzeju irekiko lehendakaria

Mendaza

Mendaza

87

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Mendaza

Ubago

37

Kontzeju irekiko lehendakaria

Metauten

Arteaga

36

Kontzeju irekiko lehendakaria

Metauten

Gauza

60

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Metauten

Metauten

41

Kontzeju irekiko lehendakaria

Metauten

Ollobarren

53

Kontzeju irekiko lehendakaria

Metauten

Ollogoien

21

Kontzeju irekiko lehendakaria

Metauten

Zufia

73

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Murillo el Cuende

Murillo el Cuende

40

Kontzeju irekiko lehendakaria

Murillo el Cuende

Arrada

594

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Murillo el Cuende

Traibuenas

30

Kontzeju irekiko lehendakaria

Nabaskoze

Aizpurgi

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Nabaskoze

Nabaskoze

76

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Nabaskoze

Ustaize

20

Kontzeju irekiko lehendakaria

Noain (Elortzibar)

Elortz

327

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Noain (Elortzibar)

Gerendiain

24

Kontzeju irekiko lehendakaria

Noain (Elortzibar)

Imarkoain

423

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Noain (Elortzibar)

Dorre

287

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Noain (Elortzibar)

Zabalegi

49

Kontzeju irekiko lehendakaria

Odieta

Anotzibar

39

Kontzeju irekiko lehendakaria

Odieta

Ziaurritz

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Odieta

Gaskue

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Odieta

Gelbentzu

35

Kontzeju irekiko lehendakaria

Odieta

Gendulain

13

Kontzeju irekiko lehendakaria

Odieta

Latasa

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Odieta

Ostitz

94

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Odieta

Erripa

47

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Olaibar

Enderitz

131

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Olaibar

Olabe

134

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Olaibar

Olaitz

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Olaibar

Otsakain

57

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ollaran

Anotz

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ollaran

Beasoain-Egillor

116

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ollaran

Iltzarbe

50

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ollaran

Ollo

60

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ollaran

Saldise

10

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ollaran

Senosiain

42

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ollaran

Ultzurrun

78

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oloritz

Etxague

15

Kontzeju irekiko lehendakaria

Oloritz

Mendibil

56

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oloritz

Oloritz

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oloritz

Soltxaga

50

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Aratzuri

396

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Artazkotz

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Oltza Zendea

Asiain

154

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Ibero

226

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Izkue

74

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Itzu

64

Kontzeju irekiko lehendakaria

Oltza Zendea

Lizasoain

86

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Oltza

63

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Oltza Zendea

Ororbia

774

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erromantzatua

Arbontze

45

Kontzeju irekiko lehendakaria

Erromantzatua

Biotzari

55

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Erromantzatua

Domeñu

41

Kontzeju irekiko lehendakaria

Zangoza

Gabarderal

136

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zangoza

Rocaforte

40

Kontzeju irekiko lehendakaria

Sartze

Ibiltzieta

32

Kontzeju irekiko lehendakaria

Sartze

Sartze

26

Kontzeju irekiko lehendakaria

Tebas-Muru Artederreta

Muru Artederreta

210

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Tebas-Muru Artederreta

Tebas

425

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Torralba del Río

Otiñano

14

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Alkotz

193

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Arraitz-Orkin

210

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Auza

161

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Eltso

63

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Eltzaburu

144

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Gerendiain

86

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Gorrontz-Olano

27

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ultzama

Ilarregi

52

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Iraizotz

280

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Larraintzar

121

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Lizaso

139

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Suarbe

47

Kontzeju irekiko lehendakaria

Ultzama

Urritzola-Galain

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Ultzama

Zenotz

47

Kontzeju irekiko lehendakaria

Untzitibar

Altzorritz

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Untzitibar

Artaitz

39

Kontzeju irekiko lehendakaria

Untzitibar

Zenborain

29

Kontzeju irekiko lehendakaria

Untzitibar

Untziti

78

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Untzitibar

Zabaltzeta

15

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulgoiti

Aietxu

17

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulgoiti

Imirizaldu

25

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulgoiti

Irurozki

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulgoiti

Ongotz

20

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulbeiti

Artieda

162

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Urraulbeiti

Arripodas

19

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulbeiti

San Vicente

22

Kontzeju irekiko lehendakaria

Urraulbeiti

Tabar

59

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Allotz

112

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Arandigoien

92

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Aritzala

81

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Aritzaleta

38

Kontzeju irekiko lehendakaria

Deierri

Aizkoa

83

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Bearin

205

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Eraul

90

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Gorozin

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Deierri

Ibiriku Deierri

53

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Iruñela

58

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Lakar

67

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Lorka

133

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Murelu Deierri

34

Kontzeju irekiko lehendakaria

Deierri

Murugarren

66

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Errezu

121

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Ugar

44

Kontzeju irekiko lehendakaria

Deierri

Hiriberri Deierri

79

Kontzeju irekiko lehendakaria

Deierri

Zabal

69

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Deierri

Zurukuain

106

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zabaltza

Arraitza

89

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zabaltza

Ubani

143

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Zabaltza

Zabaltza

65

Batzarreko lehendakaria eta lau bokal

Iragarkiaren kodea: F2305121