92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MANCOMUNIDAD MENDIALDEA

2022. urteko lan eskaintza publikoa

Mendialdea Mankomunitate honetako lehendakariak 2022ko apirilaren 26ko 14/2022 Lehendakari Ebazpen bidez mankomunitate honetako 2022rako lan eskaintza publikoa onartu zuen, hemen behean transkribatzen dena ebatziz:

Lehenengoa.–Mendialdea Mankomunitatearen lan publikoaren eskaintza onestea 2022. urterako, Kontuan hartuta Enplegu Publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak aurreikusten dituen 20/2021 Legeak eta 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak birjarpen-tasaren inguruan araututakoa, bertan honako lanpostu hauek sartuta:

1. Lan legepeko langile finkoa:

Lanpostuen kopurua: 1. Lanpostua: hondakin bilketarako peoi gidaria. Maila: D. Sarbidea: lehiaketa. Txanda askea. Lanpostu-hornikuntza aurreikuspena: 2023-2024.

2. Lan legepeko langile finkoa:

Lanpostuen kopurua: 1. Lanpostua: hondakin bilketarako peoi gidaria. Maila: D. Sarbidea: lehiaketa- oposizioa (2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 22/2021 Legearen 20. artikulua). Txanda askea. Lanpostu-hornikuntza aurreikuspena: 2023-2024.

Bigarrena.–Erabaki hau mankomunitatearen sede elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman dadin agintzea, bere ezagupen orokorrerako eta interesdunek bidezkotzat hartzen dituzten errekurtsoak jarri ahal ditzaten.

Hirugarrena.–Lan eskaintza publiko honekin kaltetu suertatuko diren aldi baterako Mankomunitateko langileei Ebazpen hau jakinaraztea.

Laugarrena.–Ebazpen honen aurka errekurtso hauetakoren bat jarri ahalko da:

a) Aukeran, Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, eta beti ere hilabeteko epean, NAO-n ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, aurreikusitako kasuetan salbu.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, NAO-n ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Leitzan, 2022ko apirilaren 26an.–Lehendakaria, Unai Miranda Berroeta.

Iragarkiaren kodea: L2205986