1. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARRAITZA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2021eko 71. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 6an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2021eko aurrekontua.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 24.900 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 50 euro.

Gastuak, guztira: 24.950 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 250 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 19.069 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 16.731 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 36.050 euro.

Arraitzan, 2021eko abenduaren 17an.–Kontzejuko burua, Carlos Amatriain Macaya.

Iragarkiaren kodea: L2117809