40. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

222/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 9koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2021eko otsailaren 9an onetsi zuen “Erabakia, Administrazioko eta Zerbitzuetako C eta D mailetako langileen Lan Publikoaren Eskaintza onesten duena, 2018ko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako egonkortze-tasaren aplikazioaren ondoriozkoa”.

2003ko maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Unibertsitateko Estatutuetako 40. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, 2021eko otsailaren 9an Gobernu Kontseiluak hartutako erabakia argitaratzeko agintzen dut. Erabaki horren bidez, Administrazioko eta Zerbitzuetako C eta D mailetako langileen Lan Publikoaren Eskaintza onetsi da, 2018ko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako egonkortze-tasaren aplikazioaren ondoriozkoa.

GOBERNU KONTSEILUAREN ERABAKIA, ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZUETAKO C ETA D MAILETAKO LANGILEEN LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA ONESTEN DUENA, 2018ko UZTAILAREN 3ko 6/2018 LEGEAN AURREIKUSITAKO EGONKORTZE-TASAREN APLIKAZIOAREN ONDORIOZKOA.

Estatuaren 2018ko Aurrekontu Orokorren 6/2018 Legeak, 2018ko uztailaren 3koak, 19. artikuluan ezartzen du zer muga dauden Administrazio Publikoetan langile berriak sartzeko. Zehazki, artikulu horren Bat. 9 apartatuan, tasa gehigarri bat baimentzen da aldi baterako enplegua egonkortzeko. Tasa horretan, egiturazko lanpostuak sartzen dira, baldin eta, aurrekontuan zuzkituta egon arren, aldi baterako beteta edo, gutxienez, 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan etengabe beteta egon badira. Sektore eta kolektibo jakin batzuetako lanpostuak sartzen dira hor, besteak beste Unibertsitate publikoetako administrazioko eta zerbitzuetako langileenak.

Lege horren arabera, egonkortze-prozesu horiek artikulatzen dituzten enplegu-eskaintzak 2018tik 2020ra bitarteko ekitaldietako aldizkari ofizialetan onetsi eta argitaratu behar dira, eta egonkortze-prozesuetan dauden lanpostuen behin-behineko estalduraren tasak % 8tik beherakoa izan behar du egonkortze-prozesuaren amaieran.

Bestalde, 2020ko ekainaren 23ko 23/2020 Errege Lege Dekretuak, energiaren arloko eta ekonomia suspertzeko beste arlo batzuetako neurriak onartzen dituenak, 11. artikuluan, neurriok onartzeko eta argitaratzeko epea 2021eko abenduaren 31ra arte luzatzen du.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak, bere burua antolatzeko dituen ahalmenez baliatuz, Gobernu Kontseiluaren 2019ko abenduaren 13ko erabaki baten bidez, lehenbiziko Lan Publikoaren Eskaintza partziala onetsi zuen, A eta B mailen egonkortze-baldintzak betetzen zituzten lanpostuak barne hartuz.

Orain, beraz, bigarren Lan Publikoaren Eskaintza bat onetsi behar da, C eta D mailen egonkortze-baldintza horiek betetzen dituzten lanpostuak barne hartzeko.

Ikusirik Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren txostena.

Nafarroako Gobernuaren Hezkuntzako Departamentuari jakinarazi ondoren.

Proposamena Negoziazio Mahaian aurkeztuta, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan ordezkaritza duten sindikatuei entzun ondoren, honako hau da, kudeatzaileak proposaturik, Gobernu Kontseiluak, bere kideek aldez aurretik eztabaida eginda, 2021eko otsailaren 9an egindako bileran hartu duen

ERABAKIA:

Lehenbizikoa.–Lan Publikoaren Eskaintza onestea.

Onesten da administrazioko eta zerbitzuetako C eta D mailetako langileen Lan Publikoaren Eskaintza, Estatuaren 2018ko Aurrekontu Orokorren 2018ko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.Bat.9 artikuluan aurreikusitako egonkortze-tasaren aplikazioaren ondoriozkoa.

Lan Publikoaren Eskaintza horretako lanpostuak erabaki honen eranskinean adierazitakoak dira.

Bigarrena.–Hautaketa-prozesuak.

Lan Publikoaren Eskaintza honen ondoriozko hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri espezifikoak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar dira hiru urteko epean beranduenez, Lan Publikoaren Eskaintza hau argitaratzen den egunetik kontatzen hasita.

Hirugarrena.–Jakitera ematea.

Erabaki hau helaraztea Kudeatzailetzari, Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Nafarroako Gobernuaren Hezkuntzako Departamentuari, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Laugarrena.–Errekurtsoak.

Erabaki honen aurka zilegi da aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztea Gobernu Kontseiluari zuzendua, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako maila bereko epaitegietan, bi hilabeteko epean, biak ere argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Iruñean, 2021eko otsailaren 9an.–Errektorea, Ramón Gonzalo García.

ERANSKINA

Lan publikoaren eskaintza

LANPOSTUA

MAILA

LANPOSTU ZK.

LANTOKIA

CAMPUSA

Laborategiko zerbitzuetako ofiziala (Elektronika)

C

522

Zientzien Saila (Laborategiari laguntzeko Unitatea)

Iruñea

Laborategiko zerbitzuetako ofiziala (Anatomia Patologikoa)

C

539

Osasun Zientzien Saila (Laborategiari laguntzeko Unitatea)

Iruñea

Laborategiko zerbitzuetako ofiziala (Telematika)

C

521

Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren Saila (Laborategiari laguntzeko Unitatea)

Iruñea

Laborategiko zerbitzuetako ofiziala (Elektromekanika)

C

537

Ingeniaritza Saila (Laborategiari laguntzeko Unitatea)

Tutera

Laborategiko zerbitzuetako ofiziala (Kimika)

C

517

Ikerketari Laguntzeko Zerbitzua

Iruñea

Ofizial teknikoa (Informatika Zerbitzua)

C

465

Informatika Zerbitzua

Iruñea

Ofizial teknikoa (Informatika Zerbitzua)

C

492

Informatika Zerbitzua

Iruñea

Ofizial teknikoa (Informatika Zerbitzua)

C

546

Informatika Zerbitzua

Tutera

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Artxiboa)

C

373

Agirien Kudeaketaren eta Artxibo Nagusiaren Atala

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

223

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

235

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

240

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

402

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

459

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzailea (Liburutegia)

C

507

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Prebentzioko erdi mailako teknikaria

C

504

Lan Osasuneko eta Ingurumen Kudeaketako Unitatea

Iruñea

Administraria

C

718

Nazioartekotze eta Lankidetza Atala

Iruñea

Administraria

C

736

Graduko Ikasketen Atala

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

822

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

826

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

829

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

832

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

838

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

839

Liburutegi Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

820

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

835

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzuetako ofiziala

C

841

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

684

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

692

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

693

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

694

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

695

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Zerbitzu Orokorrak

D

697

Azpiegituren, Lan Osasunaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua

Iruñea

Iragarkiaren kodea: F2102395