37. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 17a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Ediktua

Ezin izan da egin Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 99. artikuluko 2. apartatuan agindutako jakinarazpena. Eta bi aldiz saiatu ondoren, Foru lege horren 99. artikuluko 4. apartatuak agintzen duenari jarraikiz, ediktu hau argitara ematen da eta dei egiten zaie ondoko interesdunei, Zergadunari Laguntza Emateko Atalaren bulegoetara ager daitezen (Iruñeko Ezkirotz kalea, 16), Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamabost egun naturaleko epean, berak zuzenean edo behar bezala ordezkatuta, jakinarazpena jasotzeko. Eta aditzera ematen zaie ezen, epe hori betetzen denean agertu ez badira, egintza horiek jakinarazi zaizkiela ulertuko dela, ondorio guztietarako, epea bete eta biharamunetik.

Dirua pagatzeko edo errekurtsoa jartzeko epea:

Jakinarazpena egintzat jo eta hilabeteko epean interesdunak zor duen zerga ordaindu beharko du. Halaber, bidezkoak diren errekurtsoak jar ditzake epe berean.

Iruñean, 2021eko urtarrilaren 25ean.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Sáiz Delgado.

INTERESDUNEN ZERRENDA

Interesduna: X6495173L.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200493.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y6559093J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017110.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72675222-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012412.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y5858711G.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000766597.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73110084-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000695.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X5209407E.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000230124.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6274802B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013606.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73243539-Q.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2020/000001674.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33416752-Y.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201411.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18210279-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012218.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X1307311Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000049233.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15811233-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011048.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15840524-X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000655.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 73637777-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016724.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73451382-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015509.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2898950F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016064.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44644807-J.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000233651.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29139371-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201451.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33446222-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012962.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33437805-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000087341.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15816872-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000734.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: Y4652874B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016185.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16013320-F.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2020/000001765.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44630366-Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000794071.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18197520-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103432.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44638366-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012876.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72677691-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000357104.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44649758-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008458.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15785988-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000515199.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44643088-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015456.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15751163-G.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000357218.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 40618508-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000687882.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 09701839-W.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103159.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X4845869E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011809.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9095542P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008176.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: E71288401.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000690521.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: E71288401.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000788104.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73438064-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015875.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73617613-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013940.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15760815-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2019/000021072.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18210366-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012219.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15246121-L.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2017/000231697.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X8621991G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000185.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 33447210-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015774.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78746010-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016974.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44612110-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000818562.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44612110-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2016/000801884.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44612110-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2015/000802773.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44612110-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2017/000786582.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15232889-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011518.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29148420-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012252.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15844961-P.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071715.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 52440751-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013350.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72683508-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012953.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33443983-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001231.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73457722-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017124.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44613504-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012345.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15960305-F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000792230.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33420802-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012287.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44646526-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000646.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 18199241-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012197.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44640118-Q.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402732.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 34083015-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013870.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72672447-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012408.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 00256445-H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103638.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72805972-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000645.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15843475-V.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000606730.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44163476-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012572.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 50308213-Z.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226096.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72820190-M.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201140.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15366362-Q.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000683432.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73128206-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008701.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72698441-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016933.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73115786-M.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000082230.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44632535-T.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2019/000003912.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72670832-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012405.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72670832-D.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000069663.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 00247133-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000357.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 50012876-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000358.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 78759696-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008558.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44635085-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000002283.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0079490Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000754942.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0079490Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000754260.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44627570-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012367.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73610078-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015969.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44626192-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015799.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15794238-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000004308.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15794238-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000004309.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15794238-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000004310.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15794238-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000004311.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33415819-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012275.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72809192-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015452.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73512254-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012085.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73416868-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012191.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72707651-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013050.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 21675882-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012795.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73467889-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008539.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73494931-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012078.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15812581-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012121.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15729422-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000023028.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15795685-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003762.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72810711-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000000707.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16011786-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000713.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 16008497-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000710.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 13670390-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000612.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 15723031-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003665.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 40439152-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000145.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29145559-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008437.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 14875937-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008368.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15834724-Y.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071186.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 09167620-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000243.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 09167620-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000242.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 09167620-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000246.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 09167620-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000245.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 09167620-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000240.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33424727-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012295.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 36909081-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000613.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 15812679-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000352.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 15601672-J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001349.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X2979779Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000000797.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 79419900-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008205.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72708748-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000612359.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X7531240M.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200581.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72788852-Q.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001327.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9579284Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011284.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 71426825-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016235.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72682068-K.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201258.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X5815669G.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000763509.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73634904-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016017.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15830236-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003918.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73484564-R.

Prozedura: MATRIKULAZIO ZERGA LIKIDAZIOA 22/2019/000100008.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2892026Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012627.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7880964Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015300.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y2507581C.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000767140.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y1268742F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011360.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72535114-Z.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232203.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16023576-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011114.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 52443664-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015270.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 52449511-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012018.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15852862-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015618.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7835401Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008662.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72687953-H.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000201123.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73121346-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012812.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 30609205-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012622.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44618882-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012683.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16005016-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011096.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73465851-X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2019/001035246.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0906441W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001115.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73504746-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017043.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18199984-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013247.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73488296-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017370.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16015594-G.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000780394.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X8816777A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010975.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72651155-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008109.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 79352574-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000483.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 40455343-E.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200478.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15853870-Q.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002929.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X1782268K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010985.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8062526Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013624.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15846535-H.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2017/000205330.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44636720-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012376.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44636720-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402579.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44636720-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2017/000403396.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44636720-E.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2016/000402353.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X8710392Q.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000003313.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2516108T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012722.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2264353A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011522.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72522937-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012509.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73503770-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000899212.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000263.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000262.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000261.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000260.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000259.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000258.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11040296-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000257.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9190439F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012660.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16009120-Q.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000002812.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 25389216-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012528.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7658922Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016050.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73435894-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016887.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 08381714-P CASTELLANO SALAS, MANUEL-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: OINORDETZAK LIKIDAZIOA 14/2017/000605684.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 16024605-E.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000065774.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6538054M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011911.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y6601001S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001346.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29155267-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000476.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15796498-Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008031.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16018219-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000002831.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16018219-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003286.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 35121893-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012447.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X4372696M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012632.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73450156-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012706.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73504901-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012960.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15936145-C.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000024368.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X9593213M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013840.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44622403-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012360.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73433265-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012466.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 14885624-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008369.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y1740107X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011305.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16011106-R.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000086484.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44627901-N.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000005209.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72703926-Y.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000005210.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72824808-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016610.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73118939-F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000728278.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44619077-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015791.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73610875-L.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000440029.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73610875-L.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2017/000497522.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44619069-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012493.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 77787787-Q.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402034.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77787787-Q.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402033.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77787787-Q.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402032.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77787787-Q.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402031.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44672266-X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013346.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5030507Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012907.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78747526-B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001336.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78747526-B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001280.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000236764.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000236899.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000236768.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201349.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201347.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2458697C.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201345.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0845409N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001357.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y6140196S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008350.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44630137-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003903.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72816992-G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008189.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 18197765-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000109.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15835378-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013180.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y5401453D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016149.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2809838C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016144.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 53025584-G.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000215468.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15831763-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011062.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44638245-Y.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201298.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44638245-Y.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201293.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6887192A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011344.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0896785Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000212.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X7466565Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011300.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5193254S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000102621.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 78842629-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000828386.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X1559662D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000000752.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15961341-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001444.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y5411041Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011842.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15829455-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015590.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2595773Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016250.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5202669T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011405.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2953146S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001156.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X7945746M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 260/2020/000000455.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y6598054N.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000231946.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72804814-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012487.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44615720-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013336.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73601723-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016112.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44627305-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000649016.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44627305-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000649030.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44610111-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103366.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72648247-X.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071667.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72824121-A.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232724.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15813181-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016687.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15813876-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008402.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15813876-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008038.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72650631-W.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071744.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33422492-L.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000084707.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0809040Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000996806.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 24333277-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000657.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 33431545-X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001230.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 00129260-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103649.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X1523326J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103646.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 00557706-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103645.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 01493761-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103650.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78841267-G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003821.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X4630325B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004849.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16056045-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402296.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16056045-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402294.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16056045-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402295.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16056045-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402293.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16056045-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015993.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29142493-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012235.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72823101-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017111.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33435682-F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000787510.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15130304-F.

Prozedura: EZ EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 167/2017/000070184.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X3422158B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001600.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73489735-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000562554.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33439817-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013316.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73120144-Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000756498.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73124413-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004684.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73118037-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004677.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 33424182-F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000662669.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 17432937-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012182.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44680678-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012745.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44136623-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103808.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16585011-X.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103264.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72677022-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012414.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33437953-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012320.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y1114558S.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232435.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X8085661B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011740.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8393511Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011738.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 05714428-D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001195.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44632572-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012373.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33437083-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012319.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 76709083-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012479.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33429333-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012303.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 45498487-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007697.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72679312-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013468.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44631407-E.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008455.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y4272979F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000778192.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 11894382-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000266.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11894382-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000270.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11894382-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000269.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11894382-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000268.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11894382-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000267.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73506682-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012734.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73518709-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008552.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X5997203E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011292.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0915779W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017085.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29153963-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012262.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 17867584-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000531.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 73112053-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013149.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72821323-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012512.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X0159523H FREY HERMANN, JOCHEN-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2017/000403404.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X0159523H FREY HERMANN, JOCHEN-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2017/000403405.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 78753686-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015443.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X4201916T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013571.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29155442-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012265.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72698674-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012026.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 03090530-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007995.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72805596-Q.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201350.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18197685-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012192.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16617718-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012555.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78815776-C.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000304494.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72807266-F.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2020/000787781.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y5414553E.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000669205.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73135649-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012546.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15760780-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015541.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72659093-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008477.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16609339-G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007852.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 50077945-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016152.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73617552-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016233.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33421777-V.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200454.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16019003-D.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071796.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15803746-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012687.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 25198777-T.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000005206.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72639442-Z GARCIA ZUFIAURRE, JOSE LUIS-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000002842.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y6462452H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016067.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72706761-N.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000300250.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33424177-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000102333.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15813795-F.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2020/000001775.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0256552R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000813407.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73115623-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012677.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16003535-C.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000140725.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 53369529-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103310.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15832972-W.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226844.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15832972-W.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226843.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33433513-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012312.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 12710024-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008364.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 21070685-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008428.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73190740-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000191.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73190740-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000190.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73190740-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000192.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73190740-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000194.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73190740-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000193.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y5439835G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012851.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72674988-W.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000078388.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72574566-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000632.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 72815225-P.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000366310.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73633274-Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000291711.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X5050286S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012905.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29139406-Q.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201273.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 46063652-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012299.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44638213-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012058.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13186082-K GOMEZ VAL, JOSE-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401926.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 13186082-K GOMEZ VAL, JOSE-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401928.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 13186082-K GOMEZ VAL, JOSE-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401927.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 13186082-K GOMEZ VAL, JOSE-(R)EN JARAUNSLEAK.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401925.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33432099-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000887829.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X1331629K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010979.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72701050-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012506.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44611304-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012343.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 02507311-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000943987.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33446285-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012332.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44640213-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012041.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33423969-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012293.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18207034-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012210.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29142550-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012236.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73608009-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012791.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15788777-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015552.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73124111-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016853.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2107796F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011419.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0164041L.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232824.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72636580-G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000703939.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72805411-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013056.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X4172753R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000112.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X3376832H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012849.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8738050M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011700.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33447051-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000070828.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73611173-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016224.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: E71268437.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000004072.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 33443003-Z.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000446535.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16001829-Q.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071787.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15836956-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008041.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15749194-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015534.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 79173010-H.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232803.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73415197-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012739.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73421817-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000763138.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X9226652H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016166.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72124587-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000708961.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 24404313-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012223.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 52441411-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000009324.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0629547M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011374.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 17681084-H.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000018662.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 30638320-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012270.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 45945722-W.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103423.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y4015781H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008348.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72689891-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012421.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33442958-S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000000778.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6585063W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011362.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15825484-N.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000234450.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15841819-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103362.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72810261-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012631.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X6592737V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010791.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72618588-K.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000200003.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33442662-H.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2014/000665255.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15843708-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011078.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402787.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402788.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402349.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402790.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402789.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402348.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33444953-D.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402346.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72695846-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013955.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73127366-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017340.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33436280-F.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000069200.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y3443932H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011281.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44610070-Y.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000749708.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15789643-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008395.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15833680-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012132.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33433404-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012311.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33439346-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015765.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33432306-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008443.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16019201-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008411.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16630558-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008418.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16599838-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002936.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73421138-D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008531.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44631836-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007694.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73423822-W.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201448.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 52443727-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000154.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72817438-J.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000263237.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X9040734D.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000237241.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18194308-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012186.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73611140-P.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000206201.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y2226060L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007834.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y2226060L.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000225337.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X8092102N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000167.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y0175086R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012477.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 79352444-Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004094.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78905197-V.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000794401.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29138152-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012227.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78773216-X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012854.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33426062-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013302.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X4870012S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003253.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29141368-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000009018.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29141368-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2015/000585634.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29141368-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103749.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29141368-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103382.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15852604-S.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071718.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15777535-H.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2019/000200612.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 14791999-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015506.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15918928-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000402.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44617441-V.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000787999.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72490846-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000053309.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 17192147-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015665.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 17192147-S.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000791124.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 46231957-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008262.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73484944-J.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232609.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44615428-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000004220.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 18197588-B.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 105/2020/000500233.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18197588-B.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 105/2019/000502672.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72806502-W.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000070195.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y4957887K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017292.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15801418-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011034.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15683145-C.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000402160.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144033-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000006285.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73461812-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008149.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29151118-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000507206.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6123237Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013267.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5689530C.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000070730.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72689031-S.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103591.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72812453-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012731.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73487108-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016055.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44625686-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008452.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29155966-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012266.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15791329-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007847.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 25971850-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012538.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33420013-R.

Prozedura: ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK LIKIDAZIOA 59/2019/000180231.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72801861-F.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000236164.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72683552-X.

Prozedura: EEEBZ LIKIDAZIOA 372/2018/000070262.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16020294-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011110.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13045743-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004875.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 33416071-S.

Prozedura: SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA LIKIDAZIOA 2/2019/000070190.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 26641644-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013876.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73423678-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017277.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44629634-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001234.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 34097095-D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2019/000950312.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 52446203-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012387.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2895510V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015448.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16014436-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011103.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15642698-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004523.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 47682476-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013663.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X3003024Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000004190.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X6416366X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011606.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72692650-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013054.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72668764-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012679.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5856845X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011975.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73419887-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002457.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72668360-K.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071748.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15997704-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000869974.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X9539934V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011652.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72475623-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103519.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29151599-L.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000199798.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77054560-Y.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000015795.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77054560-Y.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000400703.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77054560-Y.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000031213.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2672873C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011589.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33415467-D.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000774513.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15866765-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2019/001060404.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72772288-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013401.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 00568411-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103643.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012246.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402589.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402591.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402590.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401783.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2018/000402592.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401785.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401784.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29144701-K.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000401786.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72681671-S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000894691.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 78747461-S.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000458996.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 37978640-M.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000003720.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 50086467-B.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000743886.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16007596-X.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000469425.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15877690-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012152.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72630204-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016790.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16020691-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011112.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44628254-C.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 105/2020/000103477.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 23288375-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000683100.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 21467630-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000676.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: X1627736A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001199.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 18196322-X.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000103600.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16019366-G.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071797.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 25966202-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012225.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15780334-B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002915.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78746965-W.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000758320.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 14244272-G.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000303.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33430974-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013309.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 71336741-X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007893.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 13005295-Z.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008365.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 05250027-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 260/2020/000000494.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9233039B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012521.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X6490019V.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000225385.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6490015J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015971.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y1318647W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001122.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73463349-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015279.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44613760-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012347.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15806357-K.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000225333.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15806357-K.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000225377.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y6627187G.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232510.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y0854941E.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000208939.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y7615681G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000266.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9344863D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016186.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18961162-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003674.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15787855-B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008026.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73129606-W.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000006954.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 03402780-E.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008351.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 18209952-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012809.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y4163904K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012945.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 11873632-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013918.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y1917136P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011868.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73638368-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012651.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7301151P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010981.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15851798-Z.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071550.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15851798-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015617.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15828434-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011055.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 07283038-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016218.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73450749-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016661.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72334865-A.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016190.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73123564-D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008525.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72698764-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012749.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72803686-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012600.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15276068-C.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000453288.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44678941-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012726.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29151578-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012257.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15830957-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011061.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44630259-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012369.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72612158-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015823.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 12743670-Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015919.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 44634487-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012939.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2292775C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011195.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8411410B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003718.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X8330860F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011884.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16205839-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000436.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: X7145257P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007977.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73602124-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012628.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18208433-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012214.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33435141-H.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2020/000001411.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73141537-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012473.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72693585-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000001373.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 79353340-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010646.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2319989W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013891.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X2703688S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011650.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 50295281-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004950.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y5995216G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015990.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y5257721G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011248.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15739886-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000004020.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X4650429J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012492.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72693720-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001257.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X5670875H.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000763261.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16200057-F.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000005132.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 47220683-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012604.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15818918-R.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000234461.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16569854-X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012180.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78744803-W.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000679264.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15827891-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011054.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15383718-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011922.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 50748259-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001940.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29147204-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000520.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 29147204-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000005.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: Y2077065H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001140.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X3186086B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007958.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X5260552S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008174.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72618256-B.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008468.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 52209470-E.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001666.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29138307-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2017/000376992.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29138307-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2016/000503316.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X6707101W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016003.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X4145401L.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000101770.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77355809-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015287.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7161399G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000714857.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X7161399G.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2020/000720601.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 06587263-V.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000214.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 06587263-V.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000213.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 06587263-V.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000217.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 06587263-V.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000215.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 06587263-V.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000218.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29142939-F.

Prozedura: OINORDETZAK LIKIDAZIOA 14/2020/000910030.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 15789300-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008394.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78759009-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002732.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X1658189G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011359.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16002386-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016704.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73137628-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004015.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72698380-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001674.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15804157-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012112.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72705623-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015258.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 76827148-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012102.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29150305-J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000002975.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72678259-F.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226170.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72678259-F.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226241.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72678259-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201038.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72678259-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201047.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 34095298-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000630.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: Y4703365V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015904.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y2104562F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016068.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X3918370K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012644.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y7707209S.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000236749.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72694835-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000070649.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73122934-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008523.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X6328961M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011289.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y1030815S.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000206747.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: Y1030815S.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000200451.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72810823-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012676.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 14932298-P.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001239.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44753341-X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008089.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72669337-D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012402.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29129415-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012671.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 79416570-P.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000226169.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 79416570-P.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201037.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 26242356-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000200882.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 26242356-T.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000200883.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 17221102-J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008421.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X8286959J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012519.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X3014558V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008317.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X6499667M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000097112.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 20825820-X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012823.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29156966-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012268.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16013846-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011102.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73135077-E.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000006955.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X8032092D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008663.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73489965-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008544.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X0714849D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015491.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15841846-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 105/2020/000102749.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 48894498-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001932.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 29144347-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000102672.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72814170-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012510.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16018319-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012166.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16018319-S.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000002964.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73508621-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000021447.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 26221958-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008433.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 30635622-J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016134.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72672249-T.

Prozedura: NEKAZARITZAKO GASOLIOA, ITZULTZEKO ESK. LIKIDAZIOA 210/2020/000071596.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15853893-Q.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000958937.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18207410-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000001567.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16018504-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011108.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 23318682-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008430.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16011798-A.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2017/000056473.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72706011-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007905.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16001669-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011094.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15934540-W.

Prozedura: GASOLIO PROF. ONURA. ITZUL. LIKIDAZIOA 208/2020/000001158.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 33423139-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012292.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33432520-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012309.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9743899H.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232823.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 77221744-A.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008553.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 79485546-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015899.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33432476-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008075.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72703353-P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016608.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16021089-W.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2019/000011044.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15791659-C.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008396.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72688048-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012455.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72655034-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000001250.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 53227674-Q.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000049435.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X4749578D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017019.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72816664-K.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200443.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 78748386-C.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000201360.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 44126990-H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000739934.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72708079-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015964.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73119223-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012708.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 21750661-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008429.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 52442353-F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015807.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33444886-B.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000788074.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73128622-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000004013.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 33445657-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007873.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y6569323P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015986.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18193781-E.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000064690.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73480275-J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000596979.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18195030-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012188.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15782003-R.

Prozedura: OINORDETZAK LIKIDAZIOA 14/2020/000910005.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 15782003-R.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000003418.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 16021068-G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015645.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8599878V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001553.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 16014721-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000684.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: Y1079522P.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000747399.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306074.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306071.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306073.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306072.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306075.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 04854981-A.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000306076.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 52441063-M.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000968415.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 78814296-N.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012865.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73431853-Y.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000234743.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73119422-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008520.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 44616244-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000010885.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29142138-B.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016731.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X0923824Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000007952.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X5856821D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011179.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73126658-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000002379.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 36090658-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015571.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X5698507G.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012761.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 16001328-K.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003373.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72679552-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008482.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72818732-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008191.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X4682856X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008320.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73422171-F.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232768.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X3730242X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016070.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y5708032K.

Prozedura: ZEHAPENAK 34/2020/000003341.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X2862599L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011741.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 76918819-B.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2019/000014400.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 18204561-S.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000766559.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 29145872-L.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003417.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: Y4746112F.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000016161.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33420030-H.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012286.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y1340531J.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017205.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73112827-J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000961016.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72432470-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012392.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y4981506L.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2019/000211413.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 46222558-X.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 105/2020/000103651.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 13795867-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000302.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13795867-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000301.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13795867-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000299.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13795867-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000298.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 13795867-F.

Prozedura: ZEHAPENAK 95/2020/000000297.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15786292-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003208.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15786292-N.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000003178.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9032119L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011563.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73458030-D.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000232775.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 73124916-G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000003131.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9865302G.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 259/2020/000000203.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X9074817Y.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000001561.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: X8465546M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011800.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 34089611-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015046.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73454300-M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012911.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 29156151-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012267.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15810316-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000000324.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72821816-K.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012533.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78758023-C.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013214.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 34081812-K.

Prozedura: ERREKARGUA, EPEZ KANPO AURKEZTEAGATIK LIKIDAZIOA 94/2020/000235520.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 15807670-T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008399.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72032819-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013678.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72672296-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 346/2020/000000758.

Izapideetarako organoa: LUR-ONDASUNEN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA.

Interesduna: 44632094-L.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012372.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y3469062D.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000756813.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 30226049-R.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 169/2020/000300178.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 51687470-F.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 699/2020/000771764.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 78752857-Y.

Prozedura: BEZA LIKIDAZIOA 1/2020/000702665.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: X5343023P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011468.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 15729272-D.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008382.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 45638624-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2018/000750739.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 45638624-T.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000782903.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 48661674-E.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017321.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 72702402-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013093.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9341693J.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008340.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 72811934-Y.

Prozedura: PREMIAMENDUA 229/2020/000200424.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 70631615-H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008463.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73451874-V.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008535.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 73488847-Y.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015888.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y4181831P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000013417.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 78749717-V.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012735.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0756829M.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011379.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9346496D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2019/000001748.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X7463763X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015932.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 73141815-K.

Prozedura: PFEZ LIKIDAZIOA 4/2019/000048848.

Izapideetarako organoa: ZERGA KUDEAKETA.

Interesduna: 72800998-H.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008498.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 15845391-R.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011080.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 18201365-Q.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012202.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X9170087X.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012579.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X6707177D.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000011855.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y3526377P.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000015283.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: Y0719495T.

Prozedura: KOMUNIKAZIOAK 281/2020/000008344.

Izapideetarako organoa: DIRU-BILKETA.

Interesduna: 02586986-S.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017164.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: X8343034Z.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000017157.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Interesduna: 33422289-T.

Prozedura: ERREKERIMENDUAK 43/2020/000012291.

Izapideetarako organoa: ZERGADUNARI LAGUNTZA ETA ARGIBIDEAK EMATEA.

Iragarkiaren kodea: F2101230