203. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BALLARIAIN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia 2021eko 137. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, ekainaren 14an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2021eko aurrekontua.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 14.510,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 40,00 euro.

Gastuak, guztira: 14.550,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 680,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 5.200,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 8.670,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 14.550,00 euro.

Ballariainen, 2021eko abuztuaren 18an.–Kontzejuko burua, José Cortizo Gulias.

Iragarkiaren kodea: L2112762