34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARLEGI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Arlegiko Kontzejuko batzarrak, 2019ko urriaren 24an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.

2019ko aurrekontu orokor eta bakarra jendaurrean egon da 15 egun baliodunean, horren iragarkia 2019ko 223. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, azaroaren 12koan. Jendaurreko epea iraganda, inork erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsitzat jotzen da, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuan xedatuarekin bat. Beraz, 2019ko behin betiko aurrekontu orokor eta bakarraren laburpen hau argitaratzen da. Hona hemen:

DIRU-SARRERAK:

III. kapitulua: 830,00 euro.

IV. kapitulua: 27.000,00 euro.

V. kapitulua: 2.372,61 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 30.202,61 euro.

GASTUAK:

II. kapitulua: 18.600,00 euro.

IV. kapitulua: 240,00 euro.

VI. kapitulua: 11.064,85 euro.

Gastuak, guztira: 29.904,85 euro.

Arlegin, 2019ko abenduaren 26an.–Kontzejuko burua, Christian Waskonig Caro.

Iragarkiaren kodea: L2001144