34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OTSAGABIA

1/2019 aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

Otsagabiko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2019ko ekitaldirako aurrekontu orokor eta bakarrean aldaketa egiteko 1/2019 espedientea.

Iragarkia 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 7an, bai eta iragarki-taulan ere, eta horren ondotik jendaurrean egoteko epea iragan da inork erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu gabe. Hortaz, aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsitzat jotzen da, eta jarraian argitara ematen da, laburturik:

1.–Kreditu bereziak

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

1533-6330002

Oinezkoen pasabideak jartzea

8.500,00

1623-6230000

Kartoi trinkogailua instalatzea

3.000,00

1621-6330004

Edukiontzien esparrua ixtea

4.000,00

1722-22799

Oihan aprobetxamendurako aholkularitza

600,00

2314-46210

Hirugarren adinekoendako programa (egoitza)

500,00

33310-6330003

Megafonia ekipamendua berritzea zentro soziokulturalean

2.500,00

9200-48900

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioko kuota

185,00

3410-22200

Eski kanpainako telefonoa

1.000,00

GUZTIRA

20.285,00

Finantzaketa (gastuen partidak beheititurik):

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

3232-6320000

Ikastetxe publikoko obrak

18.000,00

2110-1600000

Udaleko langileen Gizarte Segurantza

500,00

2110-16004

Montepioa

500,00

2412-22607

Langileak hautatzeko prozesua

360,00

9200-22706

Azterketa eta lan teknikoak

925,00

GUZTIRA

20.285,00

2.–Kreditu-gehigarria

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

1650-6330001

Argiteria publikoa berritzea

31.000,00

Finantzaketa (gastuen partidak beheititurik eta sarrera berriekin):

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

3232-6320000

Ikastetxe publikoko obrak

8.320,20

7508004

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza

22.679,80

GUZTIRA

31.000,00

3.–Kreditu transferentziak

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

0110-9130001

Maileguaren amortizazioa (Rural Kutxa)

100,00

1533-21400

Ibilgailuak onik zaintzea eta konpontzea

2.000,00

1510-22760

Hirigintzako aholkularitza

1.000,00

2314-21200

Egoitza onik zaintzea eta konpontzea

800,00

3340-2260900

Kultur jarduerak

5.000,00

3410-48200

Osasuna fundazioa

600,00

4430-22300

Garraioak eta pleitak

100,00

9200-12004

Zerbitzu anitzetako arduradunaren nomina

400,00

9120-12000

Bitarteko idazkariaren nomina

400,00

9200-2240001

Eraikinen aseguruen prima

800,00

9200-45390

Nafarroako Toki Entitateen Jasangarritasunerako Sarea

35,00

9200-6350001

Altzariak, bulegorako ekipamenduak eta tresnak

1.000,00

2391-22799

Berdintasuna sustatzeko jarduerak

300,00

9200-45390

Nafarroako Toki Entitateen Jasangarritasunerako Sarea

30,00

3232-21200

Ikastetxe publikoa onik zaintzea eta konpontzea

4.500,00

GUZTIRA

17.065,00

Finantzaketa (gastuen partidak beheititurik):

APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

3232-63200

Ikastetxe publikoko obrak

1.000,00

0110-3100000

Kaleetako obretarako maileguaren interesak

130,00

1601-21300

Saneamendu sarearen mantentze-lanak

1.300,00

24110-1310003

Langabetuen programa

5.000,00

2110-1600001

Langabetuen Gizarte Segurantza

1.500,00

3110-22799

Langileen osasun azterketak

1.000,00

9200-22604

Gai juridikoak eta auziak

500,00

1533-2240002

Ibilgailuen aseguruen primak

1.000,00

1611-46300

Arratoz Mankomunitatea

1.000,00

2110-1600000

Udaleko langileen Gizarte Segurantza

1.135,00

9200-22706

Azterketa eta lan teknikoak

1.000,00

9200-21600

Programa informatikoen mantentze-lanak

500,00

0110-3100001

Kanpineko obretarako maileguaren interesak

700,00

1640-26000

Hilerria onik zaintzea eta garbitzea

300,00

1611-46300

Arratoz Mankomunitatea

1.000,00

GUZTIRA

17.065,00

Aditzera ematen da orok jakin dezan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Otsagabian, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkate udalburua, María Carmen Recalde Berrade.

Iragarkiaren kodea: L2001586