34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITUREN

2020ko zergak, tasak eta prezioak

Udalak, 2020ko urtarilaren 21ean egin osoko bilkuran, erregelamenduan eskatzen den quoruma izanik eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legean ezarritakoa betetzeko,

Honako hau onetsi zuen:

1. Zerga-tasak 2020. urterako:

–Tasa bakarra lurraren gaineko kontribuziorako: % 0,2 katastroko balio gordin berrien gainean.

–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: % 3,00,obraren egiazko kostu osoaren gainean (obra gauzatzeko aurrekontuarena).

–Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga: % 10.

2. Ura banatu, saneamendua egin eta zerbitzua emateko 2020rako tasak:

2.1. Horniduraren kuota finkoa. Kontagailuaren diametroaren arabera, hiruhileko bakoitzeko:

–10 mm-ra bitarte: 3,00 euro.

–11tik 15 mm-ra bitarte 3,50 euro.

–16tik 25 mm-ra bitarte: 5,00 euro.

–26tik 40 mm-ra bitarte: 12,10 euro.

–41etik 50 mm-ra bitarte: 13,00 euro.

–51tik 60 mm-ra bitarte: 23,50 euro.

–61 mm-tik goiti: 31,50 euro.

2.2. Saneamenduaren kuota finkoa: 3,00 euro/hiruhilekoa.

2.3. Lotunearen eta hargunearen tasa eta ikuskapena egiteagatik sortutako tasa beren horretan mantentzen dira.

2.4. Horniduraren kuota aldakorra:

–A-1 tarifa: etxeko erabilerarako kontratatutako hornidurak:

  • 60 m³-ra bitarte: 0,38 euro/m³.
  • 61-80 m³: 0,5 euro/m³.
  • 81-120 m³: 0,84 euro/m³.
  • 120 m³ edo gehiago: 1,27 euro/m³.

–A-2 tarifa: industrian eta merkataritzan erabiltzeko kontratatutako hornidurak:

  • 650 m³-ra bitarte: 0,43 euro/m³.
  • 651-2.000 m³: 1,14 euro/m³.
  • 2.001-5.000 m³: 1,40 euro/m³.
  • 5.000 m³ edo gehiago: 1,59 euro/m³.

–A-3 tarifa: ezkutuko ur-jarioen ondoriozko kontsumoak: 0,11 euro/m³.

3. 2020. urterako mantentzea auzolanetik libratzeko ordainaren zenbatekoa: 40,00 euro auzolan bakoitzeko.

4. Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren gutxieneko kuoten gainean 1,1 indizea aplikatzea.

Iturenen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Francisco Javier Bereau Miquelarena.

Iragarkiaren kodea: L2001759