34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IBARGOITI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko ekitaldiko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik, eta jendaurrean egoteko epea inork haren kontrako alegaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da. Haren kapitulukako laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatua bete beharrez.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 218.000 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 5.000 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 10.930 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 79.860 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 48.660 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 20.035 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 482.485 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 23.600 euro.

2. kapitulua.–Gastu arruntak: 114.290 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 161.585 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa: 2.500 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 180.510 euro.

Gastuak, guztira: 482.485 euro.

Idotzinen, 2020ko urtarrilaren 28n.–Alkatea, José Javier Eslava Armendariz.

Iragarkiaren kodea: L2001292