34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXABARRI

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 27an, aurrekontuko aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betikoz onesten da aurrekontuko aldaketa hori, eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 1532 61900

Zolatzeko lanak

20.484,10

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

20.484,10

Etxabarrin, 2020ko urtarrilaren 28an.–Kontzejuko burua, Ignacio Galdeano Ancin.

Iragarkiaren kodea: L2001314