34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CAPARROSO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi dira Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 1.057.000,00 euro.

II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 60.000,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 224.010,68 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.369.479,32 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 541.510,00 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 373.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 3.625.000,00 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileen lansariak: 620.000,00 euro.

II. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak: 1.787.876,00 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 5.966,54,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 183.300,00 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 831.832,00 euro.

IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 196.025,46 euro.

Gastuak, guztira: 3.625.000,00 euro.

Aditzera ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

Caparroson, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Carlos Alcuaz Monente.

Iragarkiaren kodea: L2001585