30. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UNTZUE

Kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako ematen diren dirulaguntzak 2020rako. Laburpena

“Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index): DDBN (Identifikazioa): 493578.

Lehena.–Onuradunak.

Irabazi-asmorik gabeko entitate, erakunde eta elkarteak.

Pertsona fisikoak, udalerrian erroldatuak, pertsona talde baten ordezkari gisa, helburu zehatzeko ekimen bat, irabazi-asmorik gabekoa, aurrera eramateko.

Udalerrian erroldatutako pertsona fisikoak.

Bigarrena.–Xedea.

Untzueko Udalaren 2020rako dirulaguntzak, kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako.

Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak.

Untzueko Udalaren ordenantza, kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako ematen dituen dirulaguntzak arautzen dituena (2016ko 243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 20an).

Laugarrena.–Zenbatekoa.

Gehienez, 18.000 euro. Aurrekontuko 1 3300-482001 aplikazioa “Kulturako erakundeak, irabazi-asmorik gabeak”, Untzueko Udalaren 2020. urterako aurrekontu orokor bakarretik.

Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.

Hilabeteko epean, deialdia argitaratzen denetik, Untzueko Udalaren erregistroan, astearte eta ostegunetan, 11:00etatik 14:30era.

Seigarrena.–Eskatzaileen betekizunak eta eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak.

Eskatzaileen betekizunak:

a) 18 urtetik gorakoak izatea.

b) Untzuen erroldatuta egotea; sei hilabeteko antzinatasunarekin eskaera egiten den unean.

c) Udaleko zerga betebeharrak eguneratuak izatea. Inguruabar hori ofizioz egiaztatuko da.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak hauek izanen dira:

a) Eskabide ofiziala, behar den bezala beteta.

b) Frogagiriaren/matrikularen/agiriaren ordainagiria, ordaindutako zenbatekoa agertuko duena.

d) Langabe txartelaren fotokopia, dirulaguntza bat etor dadin eskaera egitean duen egoerarekin.

Untzuen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Juan María Lafuente Olcoz.

Iragarkiaren kodea: L2001295