284. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1981/2020 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 20koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan Informatika Zerbitzuko oinarrizko lanpostuko teknikari izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdirako.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2019ko azaroaren 27ko 2465/2019 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Nafarroako Unibertsitate Publikoan Informatika Zerbitzuko oinarrizko lanpostuko teknikari izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Deialdi hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2019ko abenduaren 10ean.

Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, eta deialdiaren 5.1 oinarriarekin bat etorriz, bidezkoa da onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onestea.

Deialdiaren 6.2 oinarriaren arabera, egokia da Epaimahai Kalifikatzailea nork osatuko duen zehaztea.

Kontuan harturik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamen-txostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko 2019ko uztailaren 3an eman zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

Lehenbizikoa.–Onestea Nafarroako Unibertsitate Publikoan Informatika Zerbitzuko oinarrizko lanpostuko teknikari izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdirako onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, zeina I., II. eta III. eranskin gisa atxiki baita.

Bigarrena.–Zerrendan azaldu ez diren izangaiek eta behin-behinean baztertutakoek zilegi dute erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, akatsak zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo hamar egun balioduneko epean.

Erreklamazioak modu telematikoan aurkeztu beharko dira, baita akatsak zuzendu ere, halakorik bada, Interneteko helbide honetan:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/instancia-general+?languageId=100001

Dokumentazioa telematikoki aurkeztu ezin daitekeen kasuetan baino ez da aurkeztuko presentzialki. Aforoa mugatua egonen da, eta hitzordua eskatu behako da aldez aurretik.

Halako kasuetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar da dokumentazioa (Arrosadiko campusa, z.g., 31006 Iruñea/Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera).

Horretarako, hitzordua eskatu behar da aldez aurretik, behar besteko denboraz, mugatua egonen baita hitzordu kopurua. Hitzordua eskatzeko:

–Iruñean (kokaleku berria, Ikasgelategian): 948169032.

–Tuteran: 948417800.

Aipatutako epean zerrendetan ez agertzearen aurka alegatu eta onartuen zerrendan egoteko eskubidea justifikatzen ez duten edo akatsa zuzentzen ez duten izangaiak behin betiko bazterturik geldituko dira.

Hirugarrena.–Epaimahai Kalifikatzailearen osaera zehaztea, zeina IV. eranskin gisa atxiki baita.

Laugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar dituen ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2020ko azaroaren 20an.–Kudeatzailea, Joaquín Romero Roldán.

I. ERANSKINA

INFORMATIKA ZERBITZUKO OINARRIZKO LANPOSTUKO TEKNIKARI IZATEKO LAU LANPOSTU OPOSIZIOAREN BIDEZ BETETZEKO HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO KUDEATZAILEAREN 2465/2019 EBAZPENAREN BIDEZ ONETSIA

Onartutakoen behin-behineko zerrenda

–Txanda irekia:

AGORRETA MALUMBRES, JORGE

AGURRUZA MUTUBERRIA, MARIA LUZ

ALLUE GUZMAN, ROBERTO

ARRECHEA IRIGOYEN, JOSÉ ÁNGEL

ARRONDO MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL

BARRADO ZABALZA, MARCOS

BLAZQUEZ FERNANDEZ, AMAIA

CURIEL BRACO, DAVID

ECHEVARRIA ABAD, NEREA

ESPARZA ARTANGA, EDURNE

FERNANDEZ MANRIQUE, MICHEL

FORTANET CERVERA, INMACULADA

GARRALDA IRIARTE, LEYRE

GARZÓN LÓPEZ, SANDRA ROCÍO

GIL PEREZ-NIEVAS, GONZALO ALFONSO

GLARIA NAVARRO, PEDRO JAVIER

HERNANDEZ RABAL, ANA ISABEL

HERNANDEZ SANCHIZ, JAVIER

IDOATE HUARTE, EDUARDO

IDOATE HUARTE, MIGUEL

ILUNDAIN IDOATE, IDOIA

ILUNDAIN TIRAPU, MIKEL

IRUJO CIA, ANA ISABEL

IRURITA IRAIZOZ, MIKEL

LASHERAS HERRERO, IGNACIO

LEAL GARCIA, EDUARDO

LECEA COMPAINS, ALODIA

LEGARREA OTEIZA, JON

LIZARRAGA OROQUIETA, ASIER

MATEO MENDAZA, BEATRIZ

MONREAL GOICOECHEA, JOSEBA ANDONI

MORENO AYALA, FERNANDO

MURILLO CASTILLO, EDGAR

NAVASCUES PUYADA, JAVIER

PASCUAL MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

RAMÍREZ PÉREZ, MARTA

REMARTINEZ OCHOA, JORGE

RUBIO MARTINEZ, MARIA LUZ

SANCHEZ GOMEZ, ALBERTO

SOLANO MARZO, JAVIER

SORIAZU SANTAMARIA, RAFAEL

UGARTE ECHEVERRIA, MARIA ELISABE

URRUTIA BERASAIN, ITZIAR

VALGAÑON PETRIZAN, AMAIA

VÁZQUEZ ROMERA, JAVIER

ZUAZU BLANCO, IKER

II. ERANSKINA

INFORMATIKA ZERBITZUKO OINARRIZKO LANPOSTUKO TEKNIKARI IZATEKO LAU LANPOSTU OPOSIZIOAREN BIDEZ BETETZEKO HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO KUDEATZAILEAREN 2465/2019 EBAZPENAREN BIDEZ ONETSIA

Onartutakoen behin-behineko zerrenda

–Igoera txanda:

ALDAZ SEMBEROIZ, MARIA GEMA

AMATRIAIN MARTINEZ, ALFREDO

AMATRIAIN MARTINEZ, JOSE MARIA

LATASA ECHANIZ, FELIX

LEZAUN ECHAURI, IOSU EDER

MARTIN ORBEGOZO, AITOR

III. ERANSKINA

INFORMATIKA ZERBITZUKO OINARRIZKO LANPOSTUKO TEKNIKARI IZATEKO LAU LANPOSTU OPOSIZIOAREN BIDEZ BETETZEKO HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO KUDEATZAILEAREN 2465/2019 EBAZPENAREN BIDEZ ONETSIA

Baztertutakoen behin-behineko zerrenda

–Txanda irekia:

ALVAREZ ALVAREZ, ANTONIO

Ez du NANa aurkeztu ez du eskabiderik aurkeztu.

aYALA GARAIZABAL, ERKUDEN

Ez du eskabiderik aurkeztu.

eSPARZA MARTIN, JON

Ez du NANa aurkeztu.

GIL ARRONDO, EDURNE

Ez du eskabiderik aurkeztu.

hERNANDEZ ARENAZ, ALBERTO

Ez du eskatutako titulaziorik aurkeztu.

iLUNDAIN GORRITI, GORKA

Ez du eskabiderik aurkeztu.

kRICKE PEREZ, DANIEL

Ez du eskatutako titulaziorik aurkeztu.

oRTIZ GARCÍA-HERREROS, RUBEN

Ez du eskabiderik aurkeztu.

pRIETO MODROÑO, JUAN

Ez du eskabiderik aurkeztu eta ez du erabat egiaztatu ordaintzetik salbuesteko egoeran dagoela.

SAINZ LEZAUN, IZASKUN

Ez du eskabiderik aurkeztu.

uGARTE CAMPOS, JESUS MARIA

Ez du eskabiderik aurkeztu.

sAINZ LEZAUN, IZASKUN

Ez du eskabiderik aurkeztu.

–Igoera-txanda:

Inor ez.

Baztertutako izangaiek ebazpena argitaratu eta biharamunetik 10 egun balioduneko epea dute baztertzea ekarri duen akatsa zuzentzeko.

IV. ERANSKINA

Epaimahai kalifikatzailea

–Epaimahaiburua: Edurne Barrenechea Tartas, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Garapen Digitaleko errektoreordea.

–Ordezko epaimahaiburua: Miguel Pagola Barrio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Transformazio Digitalaren Arloko zuzendaria.

–Epaimahaikidea: Juan Ramón Bastarrica Larrauri, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Informatika Zerbitzuko zuzendaria.

–Ordezko epaimahaikidea: Jesús Carlos Fernández Gómez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erabiltzaileari Laguntzeko Ataleko burua.

–Epaimahaikidea: José Antonio Garbayo Sánchez, Nafarroako Kontuen Ganberako Informatika Zerbitzuetako goi mailako teknikaria.

–Ordezko epaimahaikidea: María Teresa Mutilva Contreras, Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Atariak eta Ezagutza Kudeatzeko Ataleko burua.

–Epaimahaikidea: Juan Cruz Ruiz de Gauna Gorostiza, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gradu Ikasketen Ataleko burua.

–Ordezko epaimahaikidea: Javier Larrea Armañanzas, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Informatika Zerbitzuko oinarrizko lanpostuko teknikaria.

–Epaimahaikide-idazkaria: José Miguel Bobadilla Rodríguez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko oinarrizko lanpostuko teknikaria, Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeak izendatua.

–Ordezko epaimahaikide idazkaria: Augusto Paredes Antón, Nafarroako Unibertsitate Publikoko AZLetako kidea, Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeak izendatua.

Iragarkiaren kodea: F2014562