260. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EZPOROGI

Egoitza elektronikoa sortzea

Ikusirik Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen edukia.

Ikusirik Ezporogiko Udalak egoitza elektronikoa sortu nahi duela, herritarrei aipatu entitatearekin komunikatzeko sistema telematiko arina emateko.

EBAZTEN DUT:

Lehenbizikoa.–Ezporogiko Udalaren egoitza elektronikoa sortzea helbide elektroniko honetan: https://ezprogui.clmtec.es/. Ezporogiko Udala da Interneteko domeinuaren jabea eta egoitzaren titularra.

Bigarrena.–Ezporogiko Udaleko Idazkaritza Nagusiari esleitzea egoitza elektronikoa zuzendu eta koordinatzeko eginkizunak.

Hirugarrena.–Ebazpen honen edukia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Egoitza elektronikoa indarrean jarriko da argitaratze horren biharamunetik.

Laugarrena.–Ebazpen hau argitaratzea Udalaren web-atarian eta egoitza elektronikoan, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun beretik.

Erabaki honen aurka, errekurtso hauek aurkez daitezke:

1. Hilabeteko epean eta hautara, berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, edota gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua.

2. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, 26/1998 Legearen 8.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan izan ezik, halakoetan Administrazioarekiko Auzien Epaitegian aurkeztuko baita.

Ezporogin, 2020ko urriaren 14an.–Alkatea, Javier Marco Apesteguia.

Iragarkiaren kodea: L2012025