242. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Banakako laguntzak, 2020. urtean taxi-bonua erabiltzeko. Laburpena

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 525710.

Tokiko Gobernu Batzarrak irailaren 14an hartutako erabakiaren bidez, onetsi ziren banakako laguntzak emateko oinarriak, mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei egokitutako garraio alternatiboa eskaintzeko, taxi-bonuaz baliatuta.

Barañainen, 2020ko irailaren 14an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2011281